pravilnik za prihodi

711139 Danok na dohod na prihodi od zanaet~iska dejnost spored pau{alno utvrden neto prihod. 711140 Kamata za nenavremeno pla}awe na personalen ...

pravilnik za prihodi - Сродни документи

pravilnik za prihodi

https://www.finance.gov.mk/files/u6/Pravilnik_za_klasifikacija_na_prihodite.pdf

711139 Danok na dohod na prihodi od zanaet~iska dejnost spored pau{alno utvrden neto prihod. 711140 Kamata za nenavremeno pla}awe na personalen ...

Prihodi - srr-fbih.org

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=588

i da se te koristi mogu pouzdano izmjeriti. Ovaj Standard identificira okolnosti u kojima su ovi kriteriji ispunjeni te će se stoga priznati prihodi. Standard također ...

prihodi - Husk.hr

http://www.husk.hr/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/Financijsko-izvje%C5%A1%C4%87e-za-2018.-godinu_final.pdf

d.o.o., Leo commerce d.o.o., Lektira d.o.o., XV. gimnazija i ostali manji donatori. 299 Knjiga. 29.990,00 Kn. Knjige su na prigodnoj svečanosti darovane školskoj ...

Rashodi i prihodi

http://vpsle.edu.rs/wp-content/uploads/2018/04/Predavanja-Rashodi-i-Prihodi.pdf

Poslovini rashodi nastaju u toku procesa poslovanja i rezultat su procesa poslovanja preduzeća ( materijalni troškovi, amortizacija, nematerijalne troškove ...

prihodi rashodi - EFZG

http://www.efzg.hr/userdocsimages/RAC/mbrozovic/PREDAVANJE_2_2019_WEB.pdf

Kapital 400. Bilanca. 31. 12. 20x1. Imovina 1.100. Obveze 600. Kapital 500. RAČUN DOBITI I. GUBITKA. 01.01. - 31.12. 20X1. PRIHODI 2.000. RASHODI 1.900.

javne potrebe i javni prihodi

https://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat10802.pdf

Javne potrebe i javna dobra. • Javne potrebe se poistovjecuju sa javnim dobrima. • Javna dobra predstavljaju posebnu kategoriju dobara: - koje pojedinac ne ...

ORIGINARNI I DERIVATIVNI PRIHODI DRŽAVE

https://hrcak.srce.hr/file/238485

Državnim proračunom utvrđuju se prihodi i rashodi. Ključne riječi: javni (državni) prihodi, originarni (izvorni) prihodi, derivativni (izvedeni) prihodi, porezi. 1.

Prihodi i rashodi 2011 godina - hsuti

https://www.hsuti.hr/Prihodi_i_rashodi_za_2011.pdf

3611 Prihodi od naknade šteta. 3612 Prihod od refundacija. 362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine. 363 Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040).

PRIHODI I RASHODI NA PRIMJERU PODUZEĆA HOTELI ...

https://repozitorij.velegs-nikolatesla.hr/islandora/object/velegs:558/datastream/PDF/view

Struĉni studij Ekonomika poduzetništva. PRIHODI I RASHODI NA PRIMJERU PODUZEĆA HOTELI. MAESTRAL d. d.. INCOME AND EXPENSES CASE STUDY ...

Obrazac 1 - PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA OPŠTINE (GRADA)

https://www.paragraf.rs/obrasci/Obrazac_1-PRIHODI_PRIMANJA.pdf

позиција. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА. Конто. Приходи из буџета. Сопствени приходи буџетских корисника. Донације. Примања од продаје финансијске и.

Međunarodni računovodstveni standard 18 Prihodi Cilj ... - srr-fbih.org

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=297

prihodi od prodaje, provizije, kamate, dividende i tantijeme. Cilj ovog Standarda je propisati računovodstveni tretman prihoda koji proizlaze iz određenih vrsta ...

ostali javni prihodi - Institut za javne financije

http://www.ijf.hr/zaklada/2003/xxx.pdf

Doprinosi2 su jedan od financijskih instumenata kojima se prikupljaju javni prihodi, koji se po nekim svojim karakteristikama razlikuju i od poreza i od pristojbi.

Prihodi i rashodi 2011 godina - Hrvatski savez udruga tjelesnih ...

https://www.hsuti.hr/Prihodi_i_rashodi_za_2011.pdf

3631 Otpis obveza. 3632 Naplaćena otpisana potraživanja. 3633 Ostali nespomenuti prihodi. RASHODIE. 14. RASHODI (AOP 042 052 093 094 105 110).

Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa ...

https://kursumlija.org/fajlovi/uprava/lpa/2019/Referentna%20kamatna%20stopa%2006.11.2019.pdf

6 нов. 2019 ... ESKONTNA STOPA. NBS. - na godišnjem nivou. -. 1. 2. 3. 4. Od 14.10.2015. do 10.02.2016. 4,50%. 14,50%. 4,50%. Od 11.02.2016. do ...

правилник pravilnik 1505 pravilnik - Federalno ministarstvo ...

https://fmpvs.gov.ba/wp-content/uploads/2017/Lovstvo/Lovstvo-pravilnici/pravilnik-lov-8817iv.pdf

15 нов. 2017 ... (4) Dozvola za lov i lovna karta izdaje se za svaki lovni dan zasebno. Članak 3. Lov divljači vrši se sukladno odredbama Zakona o lovstvu.

Pravilnik o metodama analize mleka i proizvoda PRAVILNIK O ...

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/srb141816.pdf

Sudovi u koje se stavljaju uzorci mleka i proizvoda od mleka, kao i zatvarači za te sudove, moraju biti ... Tvrdi sirevi se izribaju na trenici ili samelju u mašini.

Pravilnik o nastavnom planu i pravilnik o maturi za Odeljenje

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/f_odeljenje/PRAVILNIK1.pdf

Brazdanje i blastulacija. Gastrulacija. Neurulacija i primarna indukcija. Morfogeneza. Organogeneza. Postneurulacija, segmentacija i izduavanje embriona, ...

pravilnik - pio

https://www.pio.rs/sites/default/files/Pravilnik%20drustvenih%20standarda%202019.pdf

3) Institut za rehabilitaciju Beograd "Selters", Mladenovac;. 4) Specijalna ... 25) Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", PC Lukovska Banja. Korisnik ...

Pravilnik PPI

http://www.smederevo.org.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/2014-LPA-Pravilnik%20PPI-1.2.3.4.pdf

25 дец 2013 ... 2) Obrazac Prilog-2 - Nepokretnosti koje su osloboñene plaćanja poreza (u daljem tekstu: Prilog-2). Član 3. Poresku prijavu na Obrascu PPI-1 ...

719 PRAVILNIK

http://www.vladahbz.com/sadrzaj/dokumenti/ministarstvo-poljoprivrede-vodoprivrede-i-sumarstva/Sektor%20poljoprivrede/Ribarstvo/PRAVILNIK%20o%20organizaciji%20i%20radu%20ribocuvarske%20sluzbe%20obliku%20i%20sadrzaju%20obr

17 svi 2015 ... 2. poto~na pastrmka (Salmo trutta m.farioL.). . . . 25 cm. 3. jezerska pastrmka (Salmo trutta m. lacustrisL) . . 40 cm. 4. kalifornijska pastrmka ( ...

646 PRAVILNIK

http://srbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/Pravilnik-646.pdf

Zanimanja na kojima radnici na Jugoslovensikim železnicama neposredno učestvuju u ... prevoza: prevoz kontejnera; Jednoobrazna pravila u pakovanju i tovarenju ... pošiljke; primopredaja robe između železnica kao učesnica u prevozu; ...

pravilnik - SRS BiH

http://www.srsfbih.ba/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-za-disciplinu-lov-sarana-i-amura-2015.pdf

... RIBOLOVNIM TAKMIČENJIMA U. DISCIPLINI LOV ŠARANA I AMURA ... kroz Premijer liga SRS BiH u sportskom lovu šarana i amura. Član 5. Sticanje prava ...

pravilnik - PMF-a

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/10PRAVILNIK-JN-24.5.2019.pdf

24 мај 2019 ... za planiranje, ciljevi postupka javne nabavke, način izvršavanja obaveza iz ... nabavke male vrednosti, ako su za to ispunjeni uslovi propisani Zakonom. ... ugovornoj strani na potpis, ili se izdaje narudžbenica koja se, nakon ...

PRAVILNIK - APR.pdf

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski%20akti/2015/PRAVILNIK%20-%20APR.pdf

13 нов. 2014 ... 4. Изјава о неактивности. Члан 15. Обвезник који није имао пословних догађаја, нити у пословним књигама има податке о имовини и ...

845 PRAVILNIK

http://www.vladahbz.com/sadrzaj/dokumenti/ministarstvo-rada-zdravstva-socijalne-skrbi-i-prognanih/PRAVILNIK%20o%20nacinu%20obavljanja%20obvezne%20dezinfekcije%20dezinsekcije%20i%20deratizacije%2030-16-2.pdf

20 tra 2016 ... stambenim i poslovnim prostorima i njihovoj okolini. Članak 5. Obvezna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija obavljaju se kao preventivna i ...

pravilnik - IPI

https://www.ipi.ba/wp-content/uploads/2018/01/2007-PRAVILNIK-o-saobracajnim-znakovima-SGBiH-16-07.pdf

5) oprema za vo|enje i usmjerivanje saobra}aja u podru~ju radova na cesti, prepreka i o{te}enja kolovoza,. 6) branici i polubranici,. 7) saobra}ajna ogledala,.

pravilnik - MON KS

https://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/Pravilnik_strucnom_%20usavrsavanju_odgajatelja19_04.pdf

P R A V I L N I K o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i ...

PRAVILNIK

http://www.pumedtrans.com/images/stories/dokumenta/vesti/2018/Pravilnik-o-nacinu-i-postupku-izdavanja-ADR-sertifikata-o-odobrenju-za-vozilo.pdf

Vozilo za koje se ADR sertifikat o odobrenju za vozilo izdaje prvi put u Republici Srbiji nije starije od 15 godina u odnosu na godinu proizvodnje. Za izdavanje ...

159 PRAVILNIK

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/2020/10_Pravilnik%20o%20grani%C4%8Dnim%20vrijednostima%20emisije%20zaga%C4%91uju%C4%87ih%20materija%20u%20zrak%20%28Slu%C5%BEbene%20novine%20Federacije%20BiH,%20broj%2012_05%29.pdf

Naftalen C10H8. Propionaldehid C3H6O. Propionska kiselina C3H6O2 Sir}etna kiselina C2H4O2. Stiren C8H8. 2-etoksietanol C4H10O2. Ugljen disulfid CS2.

Pravilnik o kvalitetu

http://www.pcelarins.org.rs/ns/wp-content/uploads/2014/02/pravilnik-o-kvalitetu.pdf

o kvalitetu i drugim zahtevima za med, druge pčelinje proizvode, preparate na ... Ambalaža originalnog pakovanja i etikete za pojedinačna pakovanja za med,.

247. pravilnik - vlada usk

http://vladausk.ba/v4/files/media/pdf/59ca178113f265.53223957_2-Pravilnik.pdf

10 tra 2017 ... ZA BODOVANJE KANDIDATA. Član 2. (Način upošljavanja). (1) Popuna upražnjenih radnih mjesta preuzimanjem vrši se sa spiska uposlenika.

pravilnik - seesac

http://www.seesac.org/f/docs/Serbia-1/Regulations-for-the-Terms-and-Conditions-for-Doing-and-Methods-of-Conducting-the.pdf

1) obezbedi odgovarajuće strelište za obuku, prostoriju za čuvanje vatrenog oružja i municije i prostoriju za teorijski deo obuke;. 2) obezbedi oružje za obuku;.

PRAVILNIK O RADU

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2019/02/Pravilnik-o-radu_2019.pdf

21 sij 2019 ... zaposlene kod poslodavca uključujući prava radnika propisana kolektivnim ... otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu te ...

pravilnik - ms-skola.ba

http://www.ms-skola.ba/images/dokumenti/pravilnici/9.pravilnik_o_odgovornosti_zaposlenih.pdf

Direktor škole pokreće, vodi, donosi odluku i izriče mjeru u disciplinskom postupku protiv zaposlenog, u skladu sa Zakonom. Disciplinski postupak može voditi i ...

Takmičarski pravilnik

http://www.wrestling-serbia.org.rs/pravilnici/rss_takmicarski_pravilnik.pdf

Општинска / градска првенства / I степен/. 5 ... II - Рвачка лига Србије / III степен такмичења. 10 ... /Београд, Нови Сад, Суботица, Крагујевац, Зрењанин.. ... Прва рвачка лига Србије у слободном стилу може да се одржи само ако има ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.