Međunarodni računovodstveni standard 18 Prihodi Cilj ... - srr-fbih.org

prihodi od prodaje, provizije, kamate, dividende i tantijeme. Cilj ovog Standarda je propisati računovodstveni tretman prihoda koji proizlaze iz određenih vrsta ...

Međunarodni računovodstveni standard 18 Prihodi Cilj ... - srr-fbih.org - Сродни документи

Međunarodni računovodstveni standard 18 Prihodi Cilj ... - srr-fbih.org

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=297

prihodi od prodaje, provizije, kamate, dividende i tantijeme. Cilj ovog Standarda je propisati računovodstveni tretman prihoda koji proizlaze iz određenih vrsta ...

Međunarodni računovodstveni standard 17 Najmovi Cilj Djelokrug ...

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=296

MRS 17. (b) uz dopuštenje najmodavca,. (c) ako najmoprimac zaključi novi ... MRS 17. Potencijalna najamnina je onaj dio plaćanja najma koji nije određen u.

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 2 ... - srr-fbih.org

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=580

MRS 2. Definicije. 6. Sljedeći izrazi korišteni u ovom Standardu imaju navedeno značenje: Zalihe su imovina: a) koja se drže za prodaju u redovnom tijeku ...

Međunarodni računovodstveni standard 8 ... - srr-fbih.org

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=285

Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI) su Standardi i. Tumačenja koje je usvojio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB).

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD ... - srr-fbih.org

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=586

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 16. Nekretnine ... Ostali Standardi mogu zahtijevati priznavanje stavki nekretnina, postrojenja i opre-.

Međunarodni računovodstveni standard 1 Prezentacija ... - srr-fbih.org

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=276

1. MRS 1. Međunarodni računovodstveni standard 1. Prezentacija finansijskih izvještaja. Cilj. 1. Ovaj Standard propisuje osnovu za prezentaciju finansijskih ...

Međunarodni računovodstveni standard 36 Umanjenje ... - srr-fbih.org

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=310

1. MRS 36. Međunarodni računovodstveni standard 36. Umanjenje vrijednosti imovine. Cilj. 1. Cilj ovog Standarda je da propiše postupke koje je subjekt dužan ...

Međunarodni računovodstveni standard 12 Porezi na ... - srr-fbih.org

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=288

Porezi na dobit. Cilj. Cilj ovog Standarda je propisati računovodstvo poreza na dobit. Glavno pitanje u računovodstvu poreza na dobit je kako iskazati tekuće i ...

Međunarodni računovodstveni standard 16 Nekretnine ... - srr-fbih.org

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=295

Rezidualna vrijednost imovine je procijenjeni iznos koji bi subjekt trenutno ... vrijednost te stavke nekretnine, postrojenja i opreme kao trošak zamjene ako.

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 38 ...

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=604

MRS 38 dugotrajnu nematerijalnu imovinu namijenjenu prodaji (ili koja je dijelom gru- h) pe za otuđenje koja je namijenjena prodaji) u skladu s MSFI 5 - ...

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 17 Najmovi

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=587

MRS 17 ako najmoprimac zaključi novi najam za isto ili jednako imovina s istim c) najmo davcem; ili nakon što je najmoprimac platio dodatni iznos, tako da je od ...

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 16 Nekretnine ...

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=586

MRS 16. Trošak je iznos plaćenog novca ili novčanih ekvivalenata ili, fer vrijednost dru- ge naknade dane za nabavu imovine u vrijeme stjecanja ili izgradnje, ...

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 36 Umanjenje ...

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=602

MRS 36. Knjigovodstvena vrijednost je vrijednost u kojoj je imovina priznata nakon od- bitka akumulirane amortizacije i akumuliranih gubitak od umanjenja.

Međunarodni računovodstveni standard 32 Finansijski instrumenti ...

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=307

3. Principi iz ovog Standarda dopunjuju principe za priznavanje i mjerenje finansijske imovine i finansijskih obaveza iz MRS 39 – Finansijski instrumenti:.

Međunarodni računovodstveni standard 38 Nematerijalna imovina ...

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=312

MRS 38. (h) dugotrajnu nematerijalnu imovinu klasificiranu kao imovina koja se drži ... MRS 38. Knjigovodstvena vrijednost je iznos po kojem se neka imovina ...

Međunarodni standard financijskog izvještavanja 10 ... - srr-fbih.org

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=270

Subjekt, koji je matica, treba prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. ... regulatornih odobrenja, kao i proizvodnja i prodaja medicinskog proizvoda.

Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni ... - HANFA

https://www.hanfa.hr/getfile/39377/Me%C4%91unarodni%20ra%C4%8Dunovodstveni%20standardi%20i%20Me%C4%91unarodni%20standardi%20financijskog.pdf

standardima financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: MSFI). ... MSFI-eve donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (International Accounting.

Prihodi - srr-fbih.org

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=588

i da se te koristi mogu pouzdano izmjeriti. Ovaj Standard identificira okolnosti u kojima su ovi kriteriji ispunjeni te će se stoga priznati prihodi. Standard također ...

NOVI MEĐUNARODNI STANDARD SOLVENTNOSTI

https://www.casopisbankarstvo.rs/Portals/0/Casopis/2010/1_2/B01-02-2010-VremeProslo.pdf

sadašnje", objavljujemo prilog dr Branka. Vasiljevića, danas ... Dr. Branko Vasiljevic, today a professor at the Faculty of ... (Article 16). Branko Vasiljević, PhD.

međunarodni standard finansijskog izveštavanja za male i srednje ...

http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2018_3/EH_2018_3_rs_4_VO.pdf

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja. (MSFI) dugo su se razvijali, prevashodno, uz uvažavanje informacionih potreba investitora i kreditora velikih ...

efikasnost krivičnog postupka kao međunarodni pravni standard i ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-8872/2015/0354-88721502027B.pdf

Stanko Bejatović. 1. Opšte napomene o efikasnosti krivičnog postupka kao ključnom cilju reforme krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije. Problematika ...

HEMIJA Cilj i zadaci Cilj nastave Hemije u gimnaziji je da učenici ...

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/f_odeljenje/programi-van_bloka/Hemija.pdf

Zadaci nastave Hemije u gimnaziji su da učenici: - steknu šira i ... pojam elemenata, pojam oksidacije i redukcije, pojam kiseline i baze) i na to da naša znanja.

BIOLOGIJA Cilj i zadaci Cilj nastave Biologije u gimnaziji je da u ...

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/f_odeljenje/programi-van_bloka/Biologija.pdf

2. Biologija ćelije (17). Ćelijska teorija. Tipovi ćelijske organizacije - prokariotska i eukariotska ćelija. Glavne razlike prokariota i eukariota. Veličina i oblik ćelije.

ATOMSKA I MOLEKULARNA FIZIKA Cilj i zadaci Cilj nastave ...

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/f_odeljenje/programi-blok/ATOMSKA.pdf

školama i fakultetima, na kojima je atomska i molekularna fizika jedna od fundamentalnih disciplina. Zadaci nastave Atomske i molekularne fizike su da učenici:.

ELEKTROMAGNETIZAM I OPTIKA Cilj i zadaci Cilj nastave ...

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/f_odeljenje/programi-blok/EL-OPT.pdf

Kirhofova pravila (P). Džul-. Lencov zakon (P). (4 1). 2.2. Elektronska teorija provodnosti metala (R). Omov i Džul-Lencov zakon po toj teoriji. (R). Poluprovodnici ...

Industrija tekstila, odjeće, kože i obuće, FBiH - Privredna komora FBiH

http://www.kfbih.com/uimages/E-novosti_industrija_tekstila_odjece_koze_i_obuce_FBiH_br3.pdf

Industrija, tekstila, kože i obuće u BiH zapošljava oko 40 000 ... kože i obuće FBiH za period 2013. ... Koteks, Alpine Bromy i ove obrazovne ustanove. Na.

Zdravstveno statistički godišnjak FBiH 2017 - ZZJZ FBiH

https://www.zzjzfbih.ba/wp-content/uploads/2019/02/Zdravstveno-Statisticki-Godisnjak-2018-compressed.pdf

ZDRAVSTVENO STATISTIČKI GODIŠNJAK. FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. 2017. HEALTH STATISTICS ANNUAL. FEDERATION OF BOSNIA AND ...

Razvoj industrijske politike u FBiH - Udruženje poslodavaca FBiH

http://www.upfbih.ba/uimages/ESVsjednice/esv69t3.pdf

industrije nemetala, tekstila, kože i obuće predmet su analize i istreživanja u ... Ženska obuća veličine do broja 45. i muška obuća do broja 52. se može naći ... Solana Tuzla je zadovoljavala 90% potreba bivše Jugoslavije za kuhinjskom solju.

Službene novine FBiH, broj 57/03 - Agencija za privatizaciju FBiH

http://www.apf.com.ba/pravni-okvir/doc/4g.pdf

Član 1. U Zakonu o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije. ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 45/00, 54/00 i ...

Službene novine FBiH, broj 27/97 - Agencija za privatizaciju FBiH

http://www.apf.com.ba/pravni-okvir/doc/5.pdf

Svaki nositelj stanarskog prava, izuzev u slučaju iz člana 5. ovog zakona, može istaći zahtjev za ... svog dijela stana u roku od iz člana 7. ovog zakona, stan imaju pravo kupiti ostali sustanari. ... pravo otkupa stana po odredbama ovog zakona.

Standard Prozori i Balkonska Vrata PVC Standard - Mr Door

https://mrdoor.rs/cenovnik/Cenovnik%20O-N%20PVC%20Standard-pE9l.pdf

U cenu proizvoda nisu uračuntate PP daske, Okapnice, Demontaža, Obrada Špaletni. Jednokrilna Balkonska Vrata. Dvokrilna Balkonska Vrata. 200. 180. 70. 80.

prihodi - Husk.hr

http://www.husk.hr/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/Financijsko-izvje%C5%A1%C4%87e-za-2018.-godinu_final.pdf

d.o.o., Leo commerce d.o.o., Lektira d.o.o., XV. gimnazija i ostali manji donatori. 299 Knjiga. 29.990,00 Kn. Knjige su na prigodnoj svečanosti darovane školskoj ...

pravilnik za prihodi

https://www.finance.gov.mk/files/u6/Pravilnik_za_klasifikacija_na_prihodite.pdf

711139 Danok na dohod na prihodi od zanaet~iska dejnost spored pau{alno utvrden neto prihod. 711140 Kamata za nenavremeno pla}awe na personalen ...

Rashodi i prihodi

http://vpsle.edu.rs/wp-content/uploads/2018/04/Predavanja-Rashodi-i-Prihodi.pdf

Poslovini rashodi nastaju u toku procesa poslovanja i rezultat su procesa poslovanja preduzeća ( materijalni troškovi, amortizacija, nematerijalne troškove ...

prihodi rashodi - EFZG

http://www.efzg.hr/userdocsimages/RAC/mbrozovic/PREDAVANJE_2_2019_WEB.pdf

Kapital 400. Bilanca. 31. 12. 20x1. Imovina 1.100. Obveze 600. Kapital 500. RAČUN DOBITI I. GUBITKA. 01.01. - 31.12. 20X1. PRIHODI 2.000. RASHODI 1.900.

javne potrebe i javni prihodi

https://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat10802.pdf

Javne potrebe i javna dobra. • Javne potrebe se poistovjecuju sa javnim dobrima. • Javna dobra predstavljaju posebnu kategoriju dobara: - koje pojedinac ne ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.