Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno-naučnih i obrazovno- umetničkih oblasti i skraćenice tih naziva. Lista stručnih, akademskih i ...

Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva - Сродни документи

Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

http://www.svos.org.rs/pdfs/pravilnik-o-listi-strucnih-akademskih-i-naucnih-naziva.pdf

zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno-naučnih i obrazovno- umetničkih oblasti i skraćenice tih naziva. Lista stručnih, akademskih i ...

Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva - svos

http://www.svos.org.rs/pdfs/pravilnik-o-listi-strucnih-akademskih-i-naucnih-naziva.pdf

umetničkih oblasti i skraćenice tih naziva. Lista stručnih, akademskih i naučnih ... diplomirani inženjer arhitekture. • Dipl. inž. arh. master. (180 120=300. ESPB).

Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva - prečišćen tekst

http://www.svos.org.rs/pdfs/pravilnik-o-listi-strucnih-akademskih-i-naucnih-naziva.pdf

zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno-naučnih i obrazovno- umetničkih oblasti i skraćenice tih naziva. Lista stručnih, akademskih i ...

Odluka o listi stručnih akademskih i naučnih zvanja un - FUSE

http://www.fuse.ni.ac.rs/documents/send/36-uni/398-odluka-o-listi-strucnih-akademskih-i-naucnih-zvanja-un-na-srpskom-i-engleskom

факултети Универзитета у Нишу, у преводу на енглески језик гласе: ФАКУЛТЕТ НИВО ЕСПБ Назив на српском језику. Назив на енглеском језику. 1 GAF.

Pravilnik o izjednačavanju akademskih i stručnih naziva - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_izjednacavanju_akademskih_i_strucnih_naziva.pdf

9 ožu 2017 ... tehnologija čijim se završetkom stječe visoka stručna sprema (VSS) i stručni naziv diplomirani kemijski inženjer izjednačen je s akademskim ...

Pravilnik o koristenju akademskih titula i sticanju naucnih i ... - IUS

https://www.ius.edu.ba/sites/default/files/forms/pravilnik_o_koristenju_akademskih_titula_i_sticanju_naucnih_i_strucnih_zvanja_na_visokoskolskim_ustanovama_u_kantonu_sarajevo.pdf

21 ožu 2016 ... (1) Skraćenice akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja stavljaju se iza ... (4) Kada se kod drugog i trećeg ciklusa studija skraćenica ...

pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i ... - PMF

http://www.pmf.unsa.ba/dokumenti/dokumenti/Pravilnik%20o%20akademskim%20titulama.pdf

(2) Skraćenica zvanja Doktor nauka/umjetnosti označava se sa „Dr“ stavlja se ispred imena i prezimena lica koje ga je steklo. (3) Skraćenice zvanja za studij ...

integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva ... - MEF

https://mef.unizg.hr/wp-content/uploads/2015/11/1300_496-link-Integrirani-popis-naziva-i-akad-zvanja-50-15.pdf

8 svi 2015 ... INTEGRIRANI POPIS AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE ... Medicina (na engleskom jeziku) ... smjerovi: jezično-prevodi-.

Integrirani popis akademskih naziva i ... - Rektorski zbor

http://www.rektorski-zbor.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rektorski_zbor/dokumenti/Integrirani_popis_akademskih_naziva_i_kratica_2015_novo.pdf

Kratica. 1. PRIRODNE ZNANOSTI. 1.01. Matematika. Sveučilište u Splitu,. Prirodoslovno- matematički fakultet. Informatika preddiplomski sveučilišni studij. 180.

uredbu o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i ... - etf

https://etf.unibl.org/images/akta/zakoni/Uredba-o-zvanjima.pdf

3 дец 2009 ... (3) Skraćenica akademske titule i naučnog zvanja doktor nauka je dr. i piše se ispred imena i prezimena lica, u skladu sa pravopisom. Član 6.

Pregled naučnih, stručnih i umjetničkih ... - Univerzitet u Tuzli

http://www.untz.ba/uploads/file/nir/pracenje_kapaciteta_nir-a/BIBLIOGRAFIJA2009.pdf

26 pro 2009 ... Kritika Vojislava Vujanovića za predstavu „Mali princ“ odigranoj na TKT festu ... Mesneru “Duh izgubljenog vremena”, Požega, 2009, str.159.

pregled naučnih i stručnih rezultata instituta ims u 2010 ... - Institut IMS

https://www.institutims.rs/publikacije/pregled_rezultata.pdf

6 дец 2010 ... U galvanskom postupku toplog cinkovanja dolazi do stvaranja novog ... fazu preĉišćavanja, ĉime je cena Metakaolina-IMS znatno niţa te se ...

uputstvo za pisanje naučnih i stručnih radova - Fakultet za državne i ...

http://www.fdes.me/wp-content/uploads/2014/06/Uputstvo-za-pisanje-naucnih-i-strucnih-radova.pdf

II OSNOVNI ELEMENTI SEMINARSKOG RADA. NASLOVNA STRANA. Naslovna strana je prva stranica rada koja pruža osnovne podatke o Fakultetu, autoru i ...

uputstvo za pisanje naučnih članaka i stručnih članaka sveučilište ...

https://unvi.edu.ba/Files/uputstva/UPUTSTVO_ZA_PISANJE_NAUCNIH_I_STRUCNIH_CLANAKA.pdf

članak, 3) predhodno priopćenje, 4) pregledni članak i 5) izlaganje sa ... biti izvorni znanstveni ĉlanak, prethodno priopćenje, pregledni ĉlanak ili struĉni ĉlanak.

Pravilnik o koristenju akademskih titula i sticanju ... - Univerzitet u Tuzli

http://www.qa.untz.ba/web/wp-content/uploads/2012/03/Sluzbene_novine_TK_broj_14_2011_Pravilnik-o-koristenju-akademskih-titula2.pdf

(2) Skraćenica zvanja Doktor nauka/umjetnosti označava se sa „Dr“ stavlja se ispred imena i prezimena lica koje ga je steklo. (3) Skraćenice zvanja za studij ...

Pravilnik o listi zabranjenih sredstava

http://www.bpkg.gov.ba/mo/media/uploads_mo/2013/02/Pravilnik-o-listi-zabranjenih-sredstava.pdf

U svrhu odredbe o kršenju antidoping pravila, koja uključuje prisutnost zabranjene supstance (ili njenih ... Bilijar i Snooker (WCBS). Bob (FIBT). Boćanje (CMSB ...

Pravilnik o sadržaju naučnih publikacija - Univerzitet PIM

http://univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/K6_2-Pravilnik-o-sadrzaju-naucnih-publikacija.pdf

3. naučna monografija,. 4. popularna naučna knjiga,. 5. autorizovana skripta,. 6. naučni časopis,. 7. posebna izdanja. Kategorija B (zbornici radova):. 1. zbornik ...

Pravilnik o listi lekova, Sl.glasnik br. 83/2012

http://www.obvaljevo.rs/_down/12_09_03.pdf

klasifikaciji lekova (ATC), i to: Lista A sastoji se iz 14 grupa lekova,. Lista A1 sastoji se iz 13 grupa lekova,. Lista B sastoji se iz 13 grupa lekova,. Lista C sastoji ...

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA ...

http://www.zso.gov.rs/doc/dom-p/zdr-os/2017/PRAVILNIK%20O%20LISTI%20LEKOVA%20KOJI%20SE%20PROPISUJU%20I%20IZDAJU%20NA%20TERET%20SREDSTAVA%20OBAVEZNOG%20ZDRAVSTVENOG%20OSIGURANJA.PDF

Lista D sastoji se iz 14 grupa lekova. Član 3. Lista A, Lista A1, Lista B i Lista C sadrže: - sledeće podatke o leku: 1) šifra jedinstvene klasifikacije leka - JKL,.

Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na ... - Smederevo

http://www.apoteka-smederevo.rs/doc/Pravilnik%20o%20listi%20lekova.pdf

12 јул 2013 ... Lista D sastoji se iz 14 grupa lekova. Član 3. Lista A, Lista A1, Lista B i Lista C sadrže: - sledeće podatke o leku: 1) šifra jedinstvene klasifikacije ...

Pravilnik o listi šumskog drveća i ostale šumske vegetacije

http://www.minpolj.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=204667&rType=2

Medveđe grožđe (Arctostaphylos uva ursi),. 5. Šparožina (Asparagus acutifolius),. 6. Šimširika (Berberis vulgaris),. 7. Šimšir (Buxus sempervirens),. 8. Kapinka ...

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

http://muzickaskolabecej.com/portal/source/Zakoni/Pravilnik%20o%20dozvoli%20za%20rad%20nastavnika,%20vaspita%C4%8Da%20i%20stru%C4%8Dnih%20saradnika.pdf

svojstvo pripravnika, ali se uvodi u posao i polaţe ispit za licencu kao i pripravnik. ... Direktor moţe da odredi za mentora nastavnika, vaspitaĉa ili struĉnog ...

pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih ...

http://www.os2oktobar.edu.rs/images/sampledata/Dokumenta/Pravilnici/PRAVILNIK-strucna-sprema-nastavnika.pdf

Ovim pravilnikom propisuje se stepen i vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi. Član 2. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog ...

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika vaspitača i stručnih saradnika

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%

Обавезу увођења у посао и полагање испита за лиценцу има приправник и наставник, васпитач и стручни сарадник који испуњава услове за наставника ...

Pravilnik o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti

http://www.fmikg.org/images/pravilnici/Pravilnik-o-licenciranju-strucnih-radnika-u-socijalnoj-zastiti.pdf

22 мај 2013 ... приправнички стаж и положен испит за лиценцу, или ако је радно искуство ... Стручни радник у прикупљању бодова учествује активно и пасивно, у ... едукацијама на којима се не захтева провера знања. Учешће на ...

pravilnik o listi genetskih rezervi domaćih životinja, načinu očuvanja ...

https://zivinarstvo.com/wp-content/uploads/2014/06/PRAVILNIK-O-LISTI-GENETSKIH-REZERVI-DOMACIH-ZIVOTINJA-....-Sl.-glasnik-RS-br.-38-2010.pdf

Vlaško-vitoroga ovca. - Ĉokanska cigaja. - Cigaja. 7) Koze. - Balkanska koza. 8) Kokoške. - Svrljiška kokoš. - Somborska kaporka. - Banatski gološijan. 9) Ćurka.

Pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog ...

http://www.obvaljevo.rs/_down/pravilnik_lekovi.pdf

obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Lista lekova). Lista lekova iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo ...

Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u ...

http://wbgfiles.worldbank.org/documents/hdn/ed/saber/supporting_doc/ECA/Serbia/TCH/Serbia%20Rulebook%20on%20Required%20Professional%20Qualifications.pdf

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi. Član 2. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u ...

pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i ...

http://www.tsprijepolje.edu.rs/sites/default/files/files/Pravilnik%20o%20vrsti%20stru_ne%20spreme%20nastavnika,%20stru_nih%20saradnika%20i%20pomo_nih%20nastavnika%20u%20stru_nim%20_kolama.pdf

PRAVILNIK. O VRSTI ... lice koje ispunjava uslove za stručnog saradnika stručne škole - školskog ... organizator gazdovanja šumama (V stepen stručne spreme); ... dana stupanja na snagu Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik RS", broj.

pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika

http://www.veragucunja.co.rs/files/ZAKONI/17.%20Pravilnik%20o%20programu%20svih%20oblika%20rada%20strucnih%20saradnika.pdf

PRAVILNIK. O PROGRAMU SVIH OBLIKA RADA STRUČNIH. SARADNIKA. ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2012). Član 1. Ovim pravilnikom utvrđuje ...

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih ... - Azoo

http://www.azoo.hr/images/Strucni2012/Pravilnik_st.pdf

jedan za stručni ispit i o tome izvještava pripravnika najkasnije 8 dana prije polaganja ispita. Pripravnici u učeničkom domu ostvaruju program pripravničkog ...

Pravilnik o polaganju stručnih ispita - slnovine Broj041 - federalno ...

http://fmpu.gov.ba/download/pravilnici/Pravilnik_polaganje_strucnih_ispita_41-18.pdf

30 svi 2018 ... 2018. Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o prostornom planiranju i korištenju ... jednom godinom radnog iskustva na poslovima i zadacima iz.

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih ... - Preporod

http://www.sindikat-preporod.hr/dokumenti/norma_os.pdf

b) Radne obveze su poslovi i vrijeme rada iskazano u satima rada učitelja i/ili ... Poslovi koji proizlaze iz naravi posla razrednika su: ... Ostali poslovi učitelja.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika ...

https://mozks-ksb.ba/hr/wp-content/uploads/2019/10/Pravilnik-o-polaganju-stru%C4%8Dnog-ispita.pdf

(1) Za pripremu odgojitelja, učitelja, nastavnika, profesora ili stručnog suradnika za polaganje stručnog ispita, odgojno-obrazovna ustanova imenuje mentora ...

Jezik i stil dokumentovanje naucnih izvora citiranje naucnih radova

http://metodologijamentus.weebly.com/uploads/5/1/9/7/51973983/2._jezik_i_stil.pdf

Čitanjem naučne literature. ▫ Pisanjem naučnih dela. □ Ostali osnovni funkcionalni stilovi. ▫ Razgovorni (kolokvijalni). ▫ Književni (literarni). ▫ Novinarski.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.