Negazine #1 - Anarhistička biblioteka

Budući da ne volimo brbljati bez veze, ovaj se časopis, u svojoj cjelini, ne sastoji samo ... Hajde, uklonimo sve to sranje i nas s njim ako treba. 56 damo oko sebe ... troglavi Kerber, kriv za takvo nešto, kad je, počevši sredinom se- damdesetih ...

Negazine #1 - Anarhistička biblioteka - Сродни документи

Negazine #1 - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/negazine-hr-1.a4.pdf

Budući da ne volimo brbljati bez veze, ovaj se časopis, u svojoj cjelini, ne sastoji samo ... Hajde, uklonimo sve to sranje i nas s njim ako treba. 56 damo oko sebe ... troglavi Kerber, kriv za takvo nešto, kad je, počevši sredinom se- damdesetih ...

Anarhistička farma - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/jane-doe-anarhisticka-farma.pdf

Tex uzdahne i pogleda tužna životinjska lica oko sebe. „Catalonija i životinje u njoj patile su i još uvijek pate, ali su pokazale svijetu nešto zaista važno.

Anarhizam - Anarhistička biblioteka

https://mirror.anarhija.net/anarhisticka-biblioteka.net/mirror/e/eg/emma-goldman-anarhizam.a4.pdf

Anarhizam. Za što se on zapravo zalaže. 1910. Emma Goldman, „Anarchism: What It Really Stands For“,. Anarchism and Other Essays, Mother Earth Publishing.

Bog i država - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/mihail-bakunjin-bog-i-drzava.a4.pdf

Mihail Bakunjin. Bog i država. 1871. Država i sloboda, Zagreb, 1979, str. 285–312. Prevela Dubravka Selaković anarhisticka-biblioteka.net. Bog i država.

Tehnika - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/jacques-ellul-tehnika.pdf

što je nekada bilo potrebno bili su eskimska oprema, brod, saonice, psi – i iznad ... mleka, prljave školske bluze i slinava deca ostavljali su jedinstven utisak, koji ...

Državnost i anarhija - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/mihail-bakunjin-drzavnost-i-anarhija.pdf

Talijanska država nalazi se u tom neobičnom položaju ... kojima je prvotni cilj njihova programa osnivanje pangermanske države, ruski socijalni revolu- ... Engleska, Rusija i Austrija, da se i ne govori o malim sjevernim državama, ... Oboružaše se kosama i vilama te pođoše rušiti plemićke dvorce, carinarnice i državne.

Direktna akcija - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/emil-puze-direktna-akcija.a4.pdf

Stoga je jasno da direktna akcija, proglašavajući da je upotreba sile neizbežna, postavlja osnovu za uništenje vlasti sile i nasilja, sa ciljem da je zameni ...

Priča o utopijama - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/lewis-mumford-prica-o-utopijama.a4.pdf

pre svega „republika radnika, koji žive u ravnopravnosti, teže mi- ru i odbacuju raskoš“. Ako je ... Reč utopija obično označava onu krajnju tačku ljudske ludosti ili ljudske nade ... Presvega,Furijesevraćaudolinskipresek.Početnojezgronjego-.

Kontinent Kontreskarp - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/ivan-chtcheglov-i-guy-debord-kontinent-kontreskarp.a4.pdf

Françoise Sagan, Bonjour tristesse (Dobar dan tugo), 1954. Pomalo ironačan izbor, naravno; pored toga, Mišel Bernštajn je do tada već bila objavila svoja dva ...

Ogledalo proizvodnje - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/jean-baudrillard-ogledalo-proizvodnje.pdf

Taj proces je od početka počivao na dva odvojena pojma, čije je razdvajanje ... ekvivalentnosti između dobara i usluga koji cirkulišu između partnera u toj ... misle da taj rad nije dovoljan i da je magija nužna za obezbeđivanje dobrog prinosa.

En avant dada - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/richard-huelsenbeck-en-avant-dada.pdf

re dane otkrio dadaizam i tumarao okolo kao dadaistički prorok, na veliko veselje ... muna i buba, shvatio bi da treba praviti dadaizam, a ne apstraktnu umetnost.

Dadaistički manifest - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/richard-huelsenbeck-dadaisticki-manifest.a4.pdf

Za dadaizam u reči i slici, za sve dadaističko što se dešava u svetu! Biti protiv ovog manifesta znači biti pravi dadaista! Tristan Tzara. Franz Jung. George Grosz.

Apstraktni ekspresionizam - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/john-zerzan-apstraktni-ekspresionizam.a4.pdf

Apstraktni ekspresionizam. Slikarstvo kao vizija i kritika. 1999. John Zerzan, „Abstract Expressionism: Painting as Vision and. Critique“, Running on Emptiness: ...

Minima moralia - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/theodor-adorno-minima-moralia.a4.pdf

značenje: jedinstvo neke epohe objektivno briše sve razlike koje čine sreću i sâmu moralnu supstancu pojedinačnih života. Prime- ćujemo opadanje kvaliteta ...

Kaliban i veštica - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/silvia-federici-kaliban-i-vestica.a4.pdf

Lov na veštice i kapitalistička racionalizacja seksualnosti 246. Lov na veštice i ... mnogo puta (na osnovu prevoda verzije iz XVI veka lorda Bernersa) glasi: „Ah, dobri ljudi ... ceo vek da bi populacija počela da raste, dok je u XVII veku proces rasta započeo ... da li su lovci na veštice zaista verovali u optužbe koje su podizali.

Španjolski građanski rat - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/eddie-conlon-spanjolski-gradjanski-rat.pdf

Povodom sedamdesete godišnjice ustanka i revolucije pokrenute u Španjolskoj nakon vojnog puča 1936. godine, objavljujemo ovaj pregled događaja o ...

Društvo spektakla - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/guy-debord-drustvo-spektakla.a4.pdf

Monoteističke religije bile su kompromis između mita i istorije, između cikličnog vremena, koje je i da- lje vladalo u proizvodnji i ireverzibilnog vremena, u.

Čovek praznih šaka - Anarhistička biblioteka

https://mirror.anarhija.net/anarhisticka-biblioteka.net/mirror/u/uk/ursula-k-le-guin-covek-praznih-saka.a4.pdf

Pae se nasmeja. Oiie se osmehnu i upita: „U kom smislu?“ „Usvakomsmislu.Upoznaosamsesaženamanaprijemusinoć… sa pet, deset… a muškaraca je bilo na ...

Pariz, prestonica XIX veka - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/walter-benjamin-pariz-prestonica-xix-veka.a4.pdf

Ali, ta ideologija ne izražava pravo značenje jugen- dstila. On predstavlja poslednji kontranapad ... lik „boema“. Njenom nesigurnom ekonomskom položaju ...

Oldus Haksli i utopija - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/theodor-adorno-oldus-haksli-i-utopija.a4.pdf

Svi citati su preuzeti iz izdanja, Oldos Haksli, Vrli novi svet (Aldous Huxley, Brave New World, 1932), Kentaur,. Jugoslavija, Beograd, 1977 (prvo izdanje, 1967), ...

Uputstvo za primenu diverzije - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/guy-debord-i-gil-j-wolman-uputstvo-za-primenu-diverzije.a4.pdf

ti novo značenje, što se iz praktičnih razloga često i dešavalo u isto- riji. ... Ukoliko se diverzija proširi na urbanističke projekte, mnogi lju- di bi mogli osetiti ...

Samoupravljanje i španska revolucija - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/point-blank-samoupravljanje-i-spanska-revolucija.a4.pdf

17 мај 2012 ... klase djelovali/e. Španski “građanski rat” je zapravo počeo poslije poraza revolucije. Revolucija u Španiji predstavlja poslednje uporište ...

U početku beše Varalica - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/john-zerzan-u-pocetku-bese-varalica.a4.pdf

Priče o Varalici naroda Inu i Vrane. 24. Kwakwadjec: Priče o Žderavcu (1–9) . . . . . . . . . . . . 24. Kako je Žderavac stvorio Zemlju . . . . . . . . . . . . . . 24. Kako je ...

Theodor Adorno 2005. - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/theodor-adorno-snovi.pdf

cije – svi ti prijemi, svečani balovi, sentimentalno vaspitanje, titanske debate i prepiske, izleti i putovanja – koja je taj raskid shvatala krajnje ozbiljno, znala da ...

Urlici u slavu de Sada - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/guy-debord-urlici-u-slavu-de-sada.pdf

Kabinet doktora Kaligarija. 1924 – Između činova. 1926 – Krstarica Potemkin. 1928. – Andaluzijski pas. 1931 – Svetlosti velegrada. Rođenje Gija-Ernesta ...

Sedam manifesta dade - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/mirror/t/tt/tristan-tzara-sedam-manifesta-dade.a4.pdf

Pitom Mondrijanom, da bi se kasnije približio konstruktivistima i dadi. Posebno blizak bio je sa Kurtom Švitersom, Arpom, Sofi Tojber-Arp i Carom. Godine 1922,.

Zapisi jednog revolucionara - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/petar-kropotkin-zapisi-jednog-revolucionara.pdf

Zaista, on je 1828. godine učestvovao u ratu protiv Turske, ali je udesio tako da ... Ali bilo je među njima i neženja koji su napomenuli Muravjovu: »Muškarac bez ... Onda su drugovi smislili čitavu seriju signala da jave da li je ulica slobodna. ... Još uvek je zaljubljen u nju, a ona, bezdušnica, ne dozvoljava mu čak ni da je.

Jedini i njegovo vlasništvo - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/max-stirner-jedini.pdf

kulture ujednako uspinje prema nebu, carevini kulture ili drugoj prirodi, penje se ... porodice time što npr. sinu nalaže da svojim roditeljima uskrati posluh čim ga ... je konačno izgubiti svoj zavodnički sjaj, nakon što iza jedne tisućljetne djelo-.

Zapadnjačka iluzija o ljudskoj prirodi - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/marshall-sahlins-zapadnjacka-iluzija-o-ljudskoj-prirodi.pdf

Možda će nam ti naši najbolji trenuci. – svi naši odnosi u kojima ... podsećaju na kineski sistem klasifikacije kako ga je zamišljao Horhe Luis Borhes. „Ontologija.

Uzroci i značenje Prvog svetskog rata - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/library/john-zerzan-uzroci-i-znacenje-prvog-svetskog-rata.a4.pdf

Uzroci i značenje Prvog svetskog rata. 1981. John Zerzan, Origins and ... kom studentu) – ukazivala na suviše predvidljiv kliše. Valijani je uočio obnavljanje ...

Teorija saznanja, teorija progresa - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/mirror/w/wb/walter-benjamin-teorija-saznanja-teorija-progresa.a4.pdf

tio figurativno, kao kada je veze koje ovde razmatramo kao odnos ... 40 Bodler na tom mestu prenosi iskustva jedne žene. Charles ... Šarl Bodler, Sabrana dela,.

Narodna Biblioteka Stevan Samaryi} Pqevqa - Biblioteka Pljevlja

http://www.bibliotekapljevlja.info/ljetopis%2002-2015%20screen.pdf

цију, прочитани су цитати из дјела владике Николаја Вели- мировића, Ива ... 27 Меша Селимовић, Сјећања у: Разија Лагумџија, Критичари о Меши.

Jelgavas Zinātniskā bibliotēka – reģiona galvenā bibliotēka

http://dom.lndb.lv/data/obj/file/293541.pdf

➢ERASMUS “Androgoģija: Tālmācības sistēma bibliotekāriem”. ➢Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā – 1. gads patstāvīgam darbam ar IS ALISE ...

Biblioteka BUĐENJE Biblioteka BUĐENJE - Knjizara.com

https://www.knjizara.com/pdf/141870.pdf

autor je bestseler knjige Put promene... i neće biti kraja čudesima, kao i jednog od najčitanijih ro- mana iz oblasti popularne psihologije, Moja baba zen budista.

PDF :5 - Biblioteka

http://znaci.net/00003/598.pdf

noj teritoriji, koju su dobro branile snage 5. krajiškog ... ostalima, imaću jednog koga od ranije poznajem. Druga. Laza sam ... Dacović, bolničar i rekao da je iz 5. divizije, da je pre petnaest ... jana rulja (gotovo svi su bazdili na rakiju, a prvi za.

PDF :3 - Biblioteka

http://znaci.net/00003/435.pdf

groblja. Patrola je izazvala zabunu kod nemačkih vojnika, što su iskoristili uhapšeni seljaci i ... pruge i druma Beograd — Obrenovac; stalno su postavljane.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.