Opšti uslovi mts AntenaTV d.o.o. za pružanje i korišćenje ...

Prijavu nefunkcionalnosti usluge, odnosno smetnje, korisnik dostavlja pozivom ... Mts AntenaTV zadržava pravo da u slučaju sumnje, prijave, prigovora ili žalbe.

Opšti uslovi mts AntenaTV d.o.o. za pružanje i korišćenje ... - Сродни документи

Opšti uslovi mts AntenaTV d.o.o. za pružanje i korišćenje ...

https://mtsantenatv.rs/OPSTI-USLOVI.pdf

Prijavu nefunkcionalnosti usluge, odnosno smetnje, korisnik dostavlja pozivom ... Mts AntenaTV zadržava pravo da u slučaju sumnje, prijave, prigovora ili žalbe.

opšti uslovi za pružanje usluga - SBB

https://sbb.rs/Binary/20666/beogrid_opsti_uslovi_2016.pdf

SBB ima pravo da odmah, bez prethodne najave, isključi pretplatnički ... SBB ima pravo da privremeno suspenduje mogućnost iz stava 1. ovog člana radi ...

Opsti uslovi za pruzanje usluga u javnoj mobilnoj ... - mts

https://mts.rs/Binary/604/Opsti-uslovi-za-pruzanje-usluga-u-javnoj-mobilnoj-mrezi-Telekoma-Srbija.pdf

1 мар 2017 ... Потписивањем Уговора, постпејд корисник прихвата примену Општих ... омогућити добијање неопходних података за декодирање (откључавање) ... Након истека наведеног минималног периода, важење Уговора се ... физичко лице да му се обраћа (лично, путем телефона, факса, поште,.

Opšti uslovi poslovanja MTS d.o.o. za pružanje usluga u javnoj ...

http://static.mtsdoo.com/PDF/OpSti-uslovi-poslovanja-MTS-d.o.o.-za-pruZanje-usluga-u-javnoj-mobilnoj-komunikacionoj-mreZi.pdf

neblagovremene prijave gubitka ili krađe SIM kartice. 5. U slučaju oštećenja ... za prijavu smetnje, reklamacije, podnošenja zahteva za uslugu i kontrolu mreže .

Opšti uslovi za pružanje m:SAT TV usluge 1. Uvodne odredbe ... - mts

https://mts.rs/Binary/999/Opsti-uslovi-za-pruzanje-m-SAT-TV-usluge.pdf

tekstu: Ugovor), koji se zaključuje između Telekoma Srbija i pretplatnika u pisanoj formi. ... zaključenje Ugovora. U slučaju potrebe vršiće se provera solventnosti.

Opšti uslovi poslovanja za pružanje platnih ... - Raiffeisen banka

https://www.raiffeisenbank.rs/opsti-uslovi-poslovanja-za-pruzanje-platnih-usluga-preduzetnicima-u-primeni-02-03-2020/

2 мар 2020 ... Opšti uslovi poslovanja Raiffeisen banke a.d. Beograd za pružanje platnih usluga preduzetnicima. OPŠTI USLOVI ... Kontakt podaci: imejl: [email protected] telefon: 381 11 3202 100 ... rol.raiffeisenbank.rs/corporate.

1 opšti uslovi poslovanja raiffeisen banke ad beograd za pružanje ...

https://www.raiffeisenbank.rs/oup-new-opsti_uslovi_poslovanja_pravna_lica/

11 феб 2019 ... uslovi poslovanja) Raiffeisen banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) uređuje otvaranje i vođenje računa ... Internet stranica banke: www.raiffeisenbank.rs. Kontakt podaci: ... www.rol.raiffeisenbank.rs/corporate.

Opsti uslovi za pruzanje usluga u javnoj mobilnoj ... - Biznet.rS

https://www.biznet.rs/files/2016-02-27-10-23-Opsti-uslovi-za-pruzanje-usluga-u-javnoj-mobilnoj-mrezi-Telekoma-Srbija.pdf

... Ценовник и друге информације о услугама за резиденцијалне и пословне кориснике: http://www.mts.telekom.rs/index.php/naslovnastandard.html ...

Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži MTS d.o.o.

http://static.mtsdoo.com/PDF/OpSti-uslovi-za-pruZanje-usluga-u-javnoj-fiksnoj-mreZi-MTS-d.o.o.pdf

Opšti uslovi primenjuju se na odnose Mts-a i pretplatnika/ korisnika tokom ... Prijava nefunkcionalnosti usluge odnosno smetnje vrši se pozivom Kontakt centra, ...

Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma ...

https://www.biznet.rs/files/2016-02-27-10-23-Opsti-uslovi-za-pruzanje-usluga-u-javnoj-mobilnoj-mrezi-Telekoma-Srbija.pdf

мобилне мреже који се закључују између Телекома Србија и корисника ... [email protected], а за пословне(бизнис) кориснике, позивом на број контакт ...

PDF Opšti uslovi poslovanja za korišćenje Direktnih kanala za ...

https://www.voban.co.rs/media/4975/5_oup-za-kori%C5%A1%C4%87enje-direktnih-kanala-za-fizi%C4%8Dka-lica.pdf

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, Trg slobode 7, matični broj 08074313, ... Banka ima dozvolu za rad izdatu Rešenjem Narodne banke Jugoslavije G.br. ... Korisniku je zabranjeno omogućavanje korišćenja usluga iBank servisa trećim licima.

Opšti uslovi poslovanja za korišćenje usluga ... - Halkbank

http://www.halkbank.rs/content/files/NOVI%20OUP/OUP%20elektronski%20servisi%20za%20stanovni%C5%A1tvo.pdf

22 окт 2018 ... II ZNAČENJE POJEDINIH POJMOVA. Član 2. ... pružaocu platnih usluga kojom se zahteva izvršenje instant transfera odobrenja;. *Podaci o ...

Opšti uslovi za korišćenje MobiBank PŠ usluge mobilnog ...

http://www.posted.co.rs/opsti_uslovi/OU-MobiBank.pdf

21 авг 2019 ... ЗА КОРИСНИКЕ ТЕКУЋИХ РАЧУНА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА. 1. УВОДНЕ ... Банка – издавалац Општих услова је Банка Поштанска штедионица, ... транскције са Рачуна посредством мобилног телефона и увид у стање и.

OPŠTI USLOVI za korišćenje cPanel Hosting servisa Rečnik ...

https://my.eunethosting.com/documents/cPanelHosting-ugovor.pdf

servisa u skladu s Cenovnikom. Provajder će početi sa ... Ponuda neograničenih resursa od strane Provajdera ne dozvoljava Korisnicima da servis koriste na ...

Posebni opšti uslovi za korišćenje usluga HALCOM E-BANK ...

http://www.posted.co.rs/opsti_uslovi/OU-HALCOM.pdf

21 авг 2019 ... ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА HALCOM E-BANK СИСТЕМА ... И ПРЕДУЗЕТНИКЕ КОД БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД.

opšti uslovi poslovanja za izdavanje i korišćenje debitne kartice za ...

https://www.voban.co.rs/media/4986/11_oup-za-izdavanje-i-kori%C5%A1%C4%87enje-debitne-kartice-za-preduzetnike.pdf

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, Trg slobode 7, matični broj 08074313, u svojstvu ... VISA kartice, Nacionalni Centar za platne kartice za DinaCard kartice).

Opšti uslovi za kreiranje i korišćenje naloga u okviru mts portala 1 ...

https://mts.rs/Binary/606/Opsti-uslovi-za-kreiranje-i-koriscenje-naloga-u-okviru-mts-portala.pdf

svim Internet portalima Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija" a.d. (u ... Prilikom kreiranja Korisničkog naloga Korisnik unosi svoj JMBG i na osnovu toga se ... korisnika, provera broja mobilnog telefona i verifikacija mail adrese) i u ...

Opšti uslovi za izdavanje i korišćenje platnih kartica - NLB Banka

http://api.nlb.me/files/1470657652-opsti-uslovi-za-platne-kartice.pdf

Opšti uslovi za izdavanje i upotrebu kartica NLB Banke AD. Podgorica ... za plaćanje roba i usluga ili podizanje gotovine do visine ... Osnovni Korisnik je odgovoran za sve troškove ... Sve reklamacije vezane za pravne i materijalne nedostatke.

Opšti uslovi-Fiksna mreža 1 OPŠTI USLOVI PRUŽANJA I ... - Telenor

https://www.telenor.rs/static/file/Opsti_uslovi_FM_21042013%201.pdf

21 апр 2013 ... i Pretplatnika, odnosno odredbe pozitivnih propisa Republike Srbije. ... domaća fizička lica ličnom kartom ili drugim zakonom priznatim identifikacionim ... pristanka Telenoru za unošenje podataka u Javni telefonski imenik.

Opšti uslovi poslovanja Gebrüder Weiss d.o.o. Podgorica Opšti ...

https://www.gw-world.com/fileadmin/Country_Documents/ME_documents/4_GTC-Montenegro-ME.pdf

Gebrüder Weiss d.o.o., Mahala bb - Golubovci, 81304 Podgorica, Crna Gora ... Odgovornost Gebrüder Weiss d.o.o. za oštećenje ili gubitak robe se ograničava ...

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA (Uslovi isporuke i plaćanja ... - Festo

https://www.festo.com/rep/sr_rs/assets/pdf/opstiUsloviFestoSrbija.pdf

Svaka isporuka, preduzete radnje i radovi Festo Srbija, a što podrazumeva i ustupanje software-a, odvijaju se isključivo pod uslovima isporuke i plaćanja koji su ...

Pravilnik o bližim uslovima za pružanje, korišćenje, normativima i ...

http://www.uip.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=274608&rType=2&file=Pravilnik o blizim uslovima za pruzanje i koriscenje normativima i.....pdf

12 јун 2015 ... PRAVILNIK. O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE I KORIŠĆENJE, NORMATIVIMA I. MINIMALNIM STANDARDIMA USLUGA PODRŠKE ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI. ("Službeni list ... odgovarajući oblik socijalne zaštite. Izjava.

7. Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i ...

https://www.csrcg.me/images/Dokumenti/Pravilnici/Usluge%20socijalne%20i%20dje%C4%8Dje%20za%C5%A1tite_1/7.%20Pravilnik%20o%20bli%C5%BEim%20uslovima%20za%20pru%C5%BEanje%20i%20kori%C5%A1%C4%87enje,%20normativima%20i%20mini

PRAVILNIK. O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE I KORIŠĆENJE, NORMATIVIMA I MINIMALNIM. STANDARDIMA USLUGA PODRŠKE ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI. Predmet ... socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite. Izjava.

Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje usluga smještaj ...

http://www.minradiss.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=188204&rType=2&file=Pravilnik o bli%C5%BEim uslovima za pru%C5%BEanje i kori%C5%A1%C4%87enje usluga smje%C5%A1taj djece i mladih ....pdf

PRAVILNIK. O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE I KORIŠĆENJE USLUGA, ... STANDARDIMA USLUGA ZA SMJEŠTAJ DJECE I MLADIH U USTANOVU I MALU ... socijalne i dječje zaštite za obavljanje redovne djelatnosti („Službeni list ...

Opšti uslovi

http://www.ekip2.me/download/opstiuslovi/posta/express%20courier.PDF

OPŠTI USLOVI - EXPRESS COURIER DOO. U skladu sa Zakonom o ... UPS kurirska dostava pošiljki po sistemu ,,od vrata do vrata" ... UPS Tracking - praćenje pošiljki ... F/D - Transport i sve uvozne dažbine u zemlji primaoca plaća pošiljalac;.

Opšti uslovi - SBB

https://sbb.rs/Binary/30847/Opsti-uslovi.pdf

privremeno isključenje usluge kablovske televizije, SBB se može saglasiti da privremeno isključenje usluge D3 traje isti period koliko traje i privremeno ...

Opšti uslovi - Telenor

https://www.telenor.rs/static/file/opsti_uslovi_jul2018.pdf

18 јул 2018 ... Član 6 – Provera solventnosti. Prilikom zaključenja ugovora s Telenorom, pretplatnik ovlašćuje Telenor da u narednom roku od. 30 dana ...

opšti uslovi - Europabus

http://europabus.rs/assets/uploads/opsti-uslovi-prevoza.pdf

početno ili krajnje u naselju gde postoji autobuska stanica;. - promena ... odlukom nadležnog organa, a kasnije ponovo uvedena kao međumesna stajališta, uz.

Opšti uslovi putovanja

http://www.sabra.rs/downloads/OUP.pdf

Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine, o zemljama tzv. visokog ili umerenog ... CENE I SADRŽAJ USLUGA: Organizator prodaje turističko putovanje po ...

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

https://www.vipsistem.rs/files/opsti_uslovi_poslovanja_sa_potrosacima_nov_17.pdf

14 нов. 2017 ... VIP sistem d.o.o. Beograd | Resavska 2 | 11000 Beograd | Matični ... Izvod iz Odluke o tarifama naknada koji sadrži tarife naknada koje ... Izvod platnog računa je pregled promena po platnom računu Klijenta koji sadrži opis.

Opsti uslovi BPP ing - Supernova

https://mojasupernova.rs/Binary/30/Opsti-uslovi-BPP-Ing.pdf

Smatraće se da je račun / uplatnica ispostavljena korisniku po isteku roka od dva ... Opšti uslovi, cenovnik i druga opšta akta operatora koja regulišu uzajamna ...

Pravila i uslovi za korišćenje usluga ... - Raiffeisen banka

https://www.raiffeisenbank.rs/wp-content/uploads/2019/05/Pravila_RaiffeisenOnLine_010419.pdf

se čuva elektronski sertifikat i kriptografski ključevi neophodni za korišćenje ... menjačnice/FX trgovanje,prenosa fajlova (plate i transfer dokumenata) i za ...

USLOVI ZA KORIŠĆENJE ONLINE SERVISA Pozorište Atelje 212 ...

https://bilet.atelje212.rs/doc/uslovi.pdf

blagajne:[email protected] ili pozvati blagajnu u radno vreme na ... podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad.

opšti uslovi poslovanja - GEO nekretnine Niš

http://geonekretnine.rs/wp-content/uploads/2019/01/GEO-opsti-uslovi-poslovanja.pdf

odnosno zakupodavac predusretljiv i kooperativan, a posebno da posredniku i potencijalnom kupcu, odnosno zakupcu omogući razgledanje nepokretnosti na ...

opšti uslovi nabavke - Alpla

https://www.alpla.com/sites/default/files/gtc/2017-11/rs_mladenovac_gtc_purchase_rs.pdf

[email protected] www.alpla.com. 1/2 ... kontrolom dobavljača, Alpla će imati pravo da iz- ... Ukoliko Alpla nije u stanju da primi robu ili usluge.

Opšti uslovi putovanja - Bokaturist

https://www.bokaturist.com/wp-content/uploads/2019/02/BOKATURIST-OPSTI-USLOVI-PUTOVANJA-2019..pdf

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “Bokaturist” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.