opšti uslovi za osiguranje lica od posledica ... - DDOR Novi Sad

Član 1. (1) Ovi Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) (u daljem tekstu: Uslovi) sastavni su deo ugovora o osiguranju lica od ...

opšti uslovi za osiguranje lica od posledica ... - DDOR Novi Sad - Сродни документи

opšti uslovi za osiguranje lica od posledica ... - DDOR Novi Sad

https://www.ddor.rs/wp-content/uploads/2015/05/Op%C5%A1ti-uslovi-nezgoda-sa-tabelom-invaliditeta-nova-tabela01-.pdf

Član 1. (1) Ovi Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) (u daljem tekstu: Uslovi) sastavni su deo ugovora o osiguranju lica od ...

Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica ... - SAVA osiguranje

https://www.sava-osiguranje.rs/media/store/sr-RS/Uslovi-os/Nezgoda/Opsti-uslovi---nezgoda-PRINT.pdf

5. anafilaktički šok, izuzev kada nastupi u toku lečenja od povreda prouzrokovanih ... nalaze lekara o vrsti telesne povrede, o nastalim eventualnim posledicama ...

Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja ...

https://www.grawe.rs/fileadmin/grawe_rs/Opsti_uslovi_za_osiguranje_lica_od_posledica_nesrecnog_slucaja_AUVB_97pdf.pdf

zdravih kostiju, koji nastaje usled naglih telesnih pokreta. Osiguranje lica ... izazivaju†i telesne povrede ili smrt, potpunu ili delimiźnu invalidnost, prolaznu.

Opšti uslovi za dobrovoljno zdravstveno osiguranje - DDOR Novi Sad

https://www.ddor.rs/wp-content/uploads/2013/06/Op%C5%A1ti-uslovi-za-dobrovoljno-zdravstveno-osiguranje1.pdf

Kolektivno osiguranje je dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje ugovarač zaključuje sa osiguravačem koga je izabrao ... čeni na period do 12 meseci. (4) Kod ...

Opšti uslovi za osiguranje života - Wiener Städtische osiguranje

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2018/07/Op%C5%A1ti-uslovi-za-osiguranje-%C5%BEivota-4.pdf

su deo ugovora o osiguranju života. Značenje pojedinih izraza u ovim Uslovima: Polisa osiguranja života je isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju.

Opšti uslovi za osiguranje od nezgode - Wiener Städtische osiguranje

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2018/07/Op%C5%A1ti-uslovi-za-osiguranje-od-nezgode.pdf

zdravih kostiju koji nastaju usled telesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja ... koje je medicinski, osim hernije, utvrđena i povreda nekih delova trbušnog zida u ...

Opšti uslovi za osiguranje imovine - Generali osiguranje

https://www.generali.rs/upload/documents/Uslovi/Imovina/TN-U-09-OO-01-02_Opsti_uslovi_za_osiguranje_imovine_1436955014.pdf

(1) Ugovor o osiguranju imovine može zaključiti svako lice koje ima interes da se ... 5) na sumu osiguranja, utvrđenu zakonom ili drugim propisima donetim na ...

Osiguranje profesionalne odgovornosti advokata - DDOR Novi Sad

https://www.ddor.rs/wp-content/uploads/2018/09/Informacija-za-ugovaraca-osiguranje-profesionalne-odgovornosti-advokata.pdf

Na ugovor o osiguranju profesionalne odgovornosti advokata primenjuju se su. Uslovi za osiguranje profesionalne odgovornosti advokata, doneti 12.03.2015.

Posebni uslovi dobrovoljnog zdravstvenog ... - DDOR Novi Sad

https://www.ddor.rs/wp-content/uploads/2013/06/Posebni%20DZO%20intervencije%202012..pdf

tervencija, odnosno operacija koji ugovarač zaključi sa “DDOR- om Novi Sad” a.d.o. Novi Sad ( u ... Totalna zamena zgloba kuka (cementna, bescementna). 6.

Opšti uslovi za dobrovoljno zdravstveno osiguranje - uniqa

https://www.uniqa.me/upl/dokumenta/zdravstveno/Opsti%20uslovi%20za%20dobrovoljno%20zdravstveno%20osiguranje.pdf

www.uniqa.me. I UVODNE ODREDBE. Član 1. 1) Ovi Opšti uslovi za dobrovoljno zdravstveno osiguranje. (u daljem tekstu: Opšti uslovi) sastavni su dio Ugovora ...

opšti uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti - Wiener ...

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2018/07/Op%C5%A1ti-uslovi-za-osiguranje-od-profesionalne-odgovornosti.pdf

OSIGURAVAČ – Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd;. 2. UGOVARAČ OSIGURANJA - Lice koje s osiguravačem zaključi ugovor o osiguranju;. 3.

Opšti uslovi za dobrovoljno zdravstveno osiguranje - GENERALI ...

https://www.generali.rs/upload/documents/Uslovi/Zdravstveno/TL-U-02-OU-01-01_Opsti_uslovi_za_dobrovoljno_zdravstveno_osiguranje_1440419746.pdf

11070 Beograd / Srbija. T 381.11.222.0. ... a.d.o., koji organizuje i sprovodi dobrovoljno zdravstveno ... guranog lica dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i.

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica - ProCredit Bank

https://www.procreditbank.rs/sites/default/files/inline-files/Oup%20za%20pravna%20lica.pdf

su poslate klijentu na broj telefona i/ili faksa, odnosno na adresu i/ili adresu ... Klijent snosi svu odgovornost za izdati LIB i pružene informacije, u slučaju da isti ... kartica povezana i/ili limita potrošnje po platnoj kartici, koji je određen za svakog.

Opšti uslovi osiguranja života - Sava životno osiguranje ado

https://www.sava-zivot.rs/media/store/savaLife/sr-RS/USLOVI_OSIGURANJA/20180514/Opsti_uslovi.pdf

14 мај 2018 ... Izvršni odbor “SAVA ŽIVOTNOG OSIGURANJA“ akcionarskog društva za osiguranje, Beograd, (dalje: Izvršni odbor, Društvo), je na svojoj IV ...

Opšti uslovi za osiguranje korisnika kredita za slučaj nezaposlenosti ...

https://api.nlb.me/files/1537863364-us-bni-16-05-cg.pdf

Opšti uslovi za osiguranje korisnika kredita za slučaj nezaposlenosti. Pojedini izrazi u ovim uslovima znače: • ugovarač osiguranja - lice koje zaključi ugovor o ...

Posebni uslovi za kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje lica za ...

https://www.generali.rs/upload/documents/Uslovi/Zdravstveno/TL_U_02_KD_01_03_Posebni_uslovi_za_kolektivno_dodatno_zdravstveno_osigur____1440419975.pdf

25 дец 2013 ... e. benigni tumori mozga ... q. svi tipovi malignog tumora kože (melanoma mali- gnum ... čivo maligni tumor kože tipa Melanoma malignum. 18.

Opsti uslovi za os robe u kopnenom prevozu.indd - SAVA osiguranje

https://www.sava-osiguranje.rs/media/store/sr-RS/Uslovi-os/Transport-Ostalo/Opsti-uslovi-za-os-robe-u-kopnenom-prevozu-PRINT-nije-ST-zbog-cl-19.pdf

robi koje nastanu u toku transporta zbog: 1) loma i oštećenja robe u različitim ambalažama i robe koja ne zahteva pakovanje,. 2)lom i oštećenja lako lomljive ...

Opšti uslovi poslovanja-fizička lica-decembar 2011 - Jubmes Banka

http://www.jubmes.rs/upload/documents/opsti_uslovi_poslovanja/Opsti%20uslovi%20poslovanja%20za%20fizicka%20lica_2011.pdf

28 нов. 2011 ... Za koriscenje usluga Home Banking-a potrebno je da Klijent ima otvoren tekuci racun kod Banke i da podnese odgovarajuci zahtev.

Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja tekućeg računa fizičkog lica

http://www.posted.co.rs/opsti_uslovi/OU-TR.pdf

21 авг 2019 ... Банке Поштанска штедионица а.д., Београд у пословању с физичким лицима - ... Банка Кориснику приликом отварања Платног рачуна, ... Позитиван салдо – позитивно стање на Рачуну које не укључује.

Dopunski uslovi za osiguranje lica za slučaj preloma kosti usled ...

http://www.skola-pekic.edu.rs/TL-U-01-DN-41-02_Dopunski_uslovi_za_osiguranje_lica_za_slucaj_preloma_kosti_usled_nesrecnog_slucaja_1440417595%20%282%29.pdf

(1) Osiguranje za slučaj preloma kosti može se ugovoriti is- ključivo uz osiguranje lica od ... stuba, karlice), kao i ako je nastao otvoreni prelom i/ ili prelom sa ...

Posebni uslovi za kolektivno osiguranje lica za slučaj težih bolesti i ...

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2019/03/Posebni-uslovi-za-kolektivno-osiguranje-lica-za-slucaj-tezih-bolesti-i-hirurskih-intervencija.pdf

samo hirurške intervencije navedene u Klasifikaciji hirurških intervencija (u daljem tekstu: Klasifikacija), koja čini sastavni deo. Posebnih uslova. ZAKLJUČENJE ...

Posebni uslovi za osiguranje lica za slučaj loma kostiju i zglobova ...

https://www.uniqa.rs/files/Energia/PULKZ%20-%20Posebni%20uslovi%20-%20lom%20kostiju-X-2016.pdf

kolenice, rebara (2 i više rebra), kosti lobanje, prelom kostiju karlice;. 2) prelomi u velikim zglobovima krupnih kostiju: rameni zglob, zglob lakta, kuk, zglob ...

zdravstvene ustanove u partnerskoj mreži ddor ... - DDOR Novi Sad

https://www.ddor.rs/wp-content/uploads/2020/03/2020-03_11_DDOR_Zdravstvene-ustanove.pdf

11 мар 2020 ... POLIKLINIKA BIOS LAB. Jugoslovenske armije ... Beograd. POLIKLINIKA EUROMEDIC DIAGNOSTIC ... POLIKLINIKA PANAJOTOVIĆ. Dragiše ...

Opšti uslovi-Fiksna mreža 1 OPŠTI USLOVI PRUŽANJA I ... - Telenor

https://www.telenor.rs/static/file/Opsti_uslovi_FM_21042013%201.pdf

21 апр 2013 ... i Pretplatnika, odnosno odredbe pozitivnih propisa Republike Srbije. ... domaća fizička lica ličnom kartom ili drugim zakonom priznatim identifikacionim ... pristanka Telenoru za unošenje podataka u Javni telefonski imenik.

Opšti uslovi poslovanja Gebrüder Weiss d.o.o. Podgorica Opšti ...

https://www.gw-world.com/fileadmin/Country_Documents/ME_documents/4_GTC-Montenegro-ME.pdf

Gebrüder Weiss d.o.o., Mahala bb - Golubovci, 81304 Podgorica, Crna Gora ... Odgovornost Gebrüder Weiss d.o.o. za oštećenje ili gubitak robe se ograničava ...

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA (Uslovi isporuke i plaćanja ... - Festo

https://www.festo.com/rep/sr_rs/assets/pdf/opstiUsloviFestoSrbija.pdf

Svaka isporuka, preduzete radnje i radovi Festo Srbija, a što podrazumeva i ustupanje software-a, odvijaju se isključivo pod uslovima isporuke i plaćanja koji su ...

uslovi za mešovito osiguranje života i osiguranje za rođenje deteta

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2019/12/Uslovi-za-mesovito-osiguranje-%C5%BEivota-i-osiguranje-za-ro%C4%91enje-deteta.pdf

ugovora o osiguranju;. - Ugovarač osiguranja: lice koje sa osiguravačem sklopi ugovor o mešovitom osiguranju života i osiguranju za rođenje deteta (u.

Posebni uslovi za kolektivno osiguranje vlasnika ... - Sava osiguranje

https://www.sava-osiguranje.rs/media/store/sr-RS/Intesa/Posebni-uslovi-za-kolektivno-osiguranje-vlasnika-HIT-tekucih-racuna_20-12-2018.pdf

20 дец 2018 ... TR: 205-8273-04 Komercijalna banka a.d. Beograd, MB: 17407813, PIB: ... vreme trajanja osiguranja i ako su posledice nesrećnog slučaja ... za račun pravnog lica, kontakt telefon i e-mail adresu podnosioca prigovora;.

Uslovi za kasko osiguranje putničkih vozila - Generali osiguranje

https://www.generali.rs/upload/documents/Uslovi/Motorna_vozila/Uslovi_za_Kasko_osiguranje_putni_kih_vozila.pdf

20 авг 2018 ... ugovora o kasko osiguranju putničkih vozila (u daljem tekstu: ugovor o osiguranju) ... dozvole za upravljanje motornim vozilom određene kategorije, osim ... vozila, odnosno o promeni naziva firme ili adrese firme, obavesti ...

filijale spisak web - DDOR Novi Sad

https://www.ddor.rs/wp-content/uploads/2014/08/filijale-spisak-ALphabank.pdf

NOVI BEOGRAD, BULEVAR MIHAJLA PUPINA 115V. JUBIZNIS CENTAR, MIHAJLA PUPINA 10B; VEROPOULOS I, MILUTINA MILANKOVIĆA 86A. 011 2608 ...

IZVESTAJ - spoljna - DDOR Novi Sad

https://www.ddor.rs/wp-content/uploads/2013/07/izvestaj-eu.pdf

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Uputstvo za popunjavanje usaglašenih izjava i izveštaja o saobraćajnoj nezgodi. Ovaj formular je autorizovan od ...

2020 02_26_DDOR_Zdravstvene ustanove - DDOR Novi Sad

https://www.ddor.rs/wp-content/uploads/2020/02/2020-02_26_DDOR_Zdravstvene-ustanove-ZU.pdf

22 окт 2016 ... DOM ZDRAVLJA MEDIGROUP DR RISTIĆ - OGRANAK BULEVAR. Bulevar kralja Aleksandra 294. Beograd. DOM ZDRAVLJA MEDIGROUP ...

informacija za ugovorača osiguranja ... - DDOR Novi Sad

https://www.ddor.rs/wp-content/uploads/2018/09/Informacija-za-ugovora%C4%8Da-PZO-sa-asistencijom.pdf

Beograd) , Svetog Save 36, imejl adresa: [email protected]. Troškove dostave snosi Osiguravač. 2. Uslovi osiguranja i pravo koje se primenjuje na ugovor o ...

Godišnji izveštaj DDOR Novi Sad a.d.o. za 2014. godinu

https://www.ddor.rs/wp-content/uploads/2015/05/Godisnji-izvestaj-2014.pdf

29 апр 2015 ... Saţimajući 2014. godinu, moţemo reći da je „DDOR Novi Sad“ ostvario ... Što se tiče onoga što je pred nama, najvaţnije je da Srbija u celini gledano ... zelena karta, kasko osiguranje motornih vozila, ţivotno osiguranje, osiguranje lica ... Znatno ispred ostalih su, kao i uvek, osiguranja motornih vozila (auto-.

Opšti uslovi - SBB

https://sbb.rs/Binary/30847/Opsti-uslovi.pdf

privremeno isključenje usluge kablovske televizije, SBB se može saglasiti da privremeno isključenje usluge D3 traje isti period koliko traje i privremeno ...

Opšti uslovi

http://www.ekip2.me/download/opstiuslovi/posta/express%20courier.PDF

OPŠTI USLOVI - EXPRESS COURIER DOO. U skladu sa Zakonom o ... UPS kurirska dostava pošiljki po sistemu ,,od vrata do vrata" ... UPS Tracking - praćenje pošiljki ... F/D - Transport i sve uvozne dažbine u zemlji primaoca plaća pošiljalac;.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.