posebni uslovi za kombinovano osiguranje mobilnih telefona i ... - mts

zaklјuči sa Kompanijom „Dunav osiguranje“ a.d.o. (u dalјem tekstu: ... popravke osiguranog uređaja, dok se u slučaju totalne štete, gubitka ili nestanka uređaja ...

posebni uslovi za kombinovano osiguranje mobilnih telefona i ... - mts - Сродни документи

posebni uslovi za kombinovano osiguranje mobilnih telefona i ... - mts

https://mts.rs/Binary/1014/Posebni-uslovi-za-kombinovano-osiguranje-mobilnih-telefona-i-drugih-mobilnih-uredjaja.pdf

zaklјuči sa Kompanijom „Dunav osiguranje“ a.d.o. (u dalјem tekstu: ... popravke osiguranog uređaja, dok se u slučaju totalne štete, gubitka ili nestanka uređaja ...

Posebni uslovi za osiguranje mobilnih uređaja ... - Vip mobile

https://www.vipmobile.rs/documents/rs/2019_12_09_GTC_DDOR_website.pdf

9 дец 2019 ... U skladu sa ovim Posebnim uslovima LAMIE Korisnički servis će odlučiti da li je potrebna popravka ili zamena registrovanog mobilnog uređaja.

Uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila (auto kasko)

https://www.generali.rs/upload/documents/Uslovi/Motorna_vozila/TN-U-03-KO-02-01%20Uslovi%20za%20kombinovano%20osiguranje%20motornih%20vozila%20%28auto%20kasko%29.pdf

5 јул 2010 ... binovanom osiguranju motornih vozila (u daljem tekstu: ugovor o osiguranju) koji ... Utvrđivanje i procena štete. Član 17. (1) Nakon što od ...

Posebni uslovi za kolektivno osiguranje vlasnika ... - Sava osiguranje

https://www.sava-osiguranje.rs/media/store/sr-RS/Intesa/Posebni-uslovi-za-kolektivno-osiguranje-vlasnika-HIT-tekucih-racuna_20-12-2018.pdf

20 дец 2018 ... TR: 205-8273-04 Komercijalna banka a.d. Beograd, MB: 17407813, PIB: ... vreme trajanja osiguranja i ako su posledice nesrećnog slučaja ... za račun pravnog lica, kontakt telefon i e-mail adresu podnosioca prigovora;.

POSEBNI USLOVI ZA OSIGURANJE ELEKTRIČNIH ... - Gigatron

https://m.gigatron.rs/m.html/PDF/GigatronUSLOVIFINAL.PDF

tehnikom smatraju se elektronski uređaji (TV, DVD, MP3, kamere i foto-aparati, oprema za fotografisanje, igračke konzole), pod sivom tehnikom smatraju se IT ...

posebni uslovi za individualno dobrovoljno zdravstveno osiguranje ...

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2019/01/Posebni-uslovi-DZO-za-vanbolnicko-lecenje-individualno.pdf

Wiener Stadtische osiguranja a.d.o. Beograd (dalje: Osiguravač) i ugovarača ... zdravstveno osiguranje (privatno dobrovoljno zdravstveno osiguranje).

Posebni uslovi za osiguranje stvari domaćinstva - GENERALI ...

https://www.generali.rs/upload/documents/Uslovi/Imovina/TN-U-09-OD-01-04_Posebni_uslovi_za_osiguranje_stvari_domacinstva_1436953587.pdf

4) antikviteti (stilski nameštaj, staro oružje i sl.). (5) Nastanjen stan/kuća u smislu ovih Uslova je stan/kuća koji tokom dvanaest meseci nije nenastanjen duže od ...

posebni uslovi za individualno osiguranje dnevne naknade za ...

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2019/01/Posebni-uslovi-za-individualno-osiguranje-dnevne-naknade-za-boravak-u-bolnici.pdf

(dalje: Posebni uslovi, Osiguravač) zajedno sa Opštim uslovima dobrovoljnog ... bolničkog lečenja, uz koju se prilaže otpusna lista sa epikrizom. Kod ...

posebni uslovi za kolektivno dobrovoljno zdravstveno osiguranje za ...

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2019/01/Posebni-uslovi-DZO-za-vanbolnicko-lecenje-kolektivno.pdf

osiguranje za vanbolničko lečenje (dalje: Posebni uslovi) sastavni su ... 1. je odgovarajući i neophodan za dijagnozu ili lečenje bolesti ... stopalima ili čukljevi;. 7.

posebni uslovi za privatno zdravstveno osiguranje stranaca - Wiener ...

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2019/01/Posebni-uslovi-za-privatno-zdravstveno-osiguranje-stranaca.pdf

sledi: 1. Oftalmološki pregled. 2. Nabavka okvira. 3. Nabavka jednog para samo jedne vrste stakala: a. Unifokalna stakla b. Bifokalna stakla c. Trifokalna stakla d.

Posebni uslovi za kolektivno osiguranje vlasnika HIT tekućih računa ...

https://www.sava-osiguranje.rs/media/store/sr-RS/Intesa/Posebni-uslovi-za-kolektivno-osiguranje-vlasnika-HIT-tekucih-racuna_20-12-2018.pdf

20 дец 2018 ... Aktivni računi su oni tekući računi za koje je Ugovarač osiguranja od ... Intesa HIT tekućem računu na način predviđen ugovorom koji je ...

Posebni uslovi za kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje lica za ...

https://www.generali.rs/upload/documents/Uslovi/Zdravstveno/TL_U_02_KD_01_03_Posebni_uslovi_za_kolektivno_dodatno_zdravstveno_osigur____1440419975.pdf

25 дец 2013 ... e. benigni tumori mozga ... q. svi tipovi malignog tumora kože (melanoma mali- gnum ... čivo maligni tumor kože tipa Melanoma malignum. 18.

Posebni uslovi za kolektivno osiguranje lica za slučaj težih bolesti i ...

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2019/03/Posebni-uslovi-za-kolektivno-osiguranje-lica-za-slucaj-tezih-bolesti-i-hirurskih-intervencija.pdf

samo hirurške intervencije navedene u Klasifikaciji hirurških intervencija (u daljem tekstu: Klasifikacija), koja čini sastavni deo. Posebnih uslova. ZAKLJUČENJE ...

Posebni uslovi za osiguranje lica za slučaj loma kostiju i zglobova ...

https://www.uniqa.rs/files/Energia/PULKZ%20-%20Posebni%20uslovi%20-%20lom%20kostiju-X-2016.pdf

kolenice, rebara (2 i više rebra), kosti lobanje, prelom kostiju karlice;. 2) prelomi u velikim zglobovima krupnih kostiju: rameni zglob, zglob lakta, kuk, zglob ...

posebni uslovi za osiguranje stabala voćaka i čokota vinove loze

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2018/07/Posebni-uslovi-za-osiguranje-stabala-vo%C4%87aka-i-%C4%8Dokota-vinove-loze-zasada-u-rodu.pdf

... (voćnjaci) i vinove loze (vinogradi) u rodu. Osigurana su kod voćaka – stabla, a kod vinove loze – čokoti. Naslon, odnosno armatura (betonski i drveni stubovi, ...

Uvjeti korištenja ponude mobilnih telefona za nove A1 korisnike na ...

https://ssc.a1.hr/documents/10307706/46742188/Uvjeti kori%C5%A1tenja ponude mobilnih telefona za nove korisnike.pdf/03836dda-ad98-b899-1419-13948821ced6?t=1537858171450

1 lis 2018 ... Y200, Huawei Y330, Huawei Y5 II, Huawei P8 lite, Huawei P8 lite i zimske rukavice, Huawei Nova Smart, Huawei P9 lite mini, Huawei P Smart ...

Opšti uslovi za osiguranje života - Wiener Städtische osiguranje

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2018/07/Op%C5%A1ti-uslovi-za-osiguranje-%C5%BEivota-4.pdf

su deo ugovora o osiguranju života. Značenje pojedinih izraza u ovim Uslovima: Polisa osiguranja života je isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju.

Uslovi za kasko osiguranje putničkih vozila - Generali osiguranje

https://www.generali.rs/upload/documents/Uslovi/Motorna_vozila/Uslovi_za_Kasko_osiguranje_putni_kih_vozila.pdf

20 авг 2018 ... ugovora o kasko osiguranju putničkih vozila (u daljem tekstu: ugovor o osiguranju) ... dozvole za upravljanje motornim vozilom određene kategorije, osim ... vozila, odnosno o promeni naziva firme ili adrese firme, obavesti ...

uslovi za mešovito osiguranje života i osiguranje za rođenje deteta

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2019/12/Uslovi-za-mesovito-osiguranje-%C5%BEivota-i-osiguranje-za-ro%C4%91enje-deteta.pdf

ugovora o osiguranju;. - Ugovarač osiguranja: lice koje sa osiguravačem sklopi ugovor o mešovitom osiguranju života i osiguranju za rođenje deteta (u.

Opšti uslovi za osiguranje od nezgode - Wiener Städtische osiguranje

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2018/07/Op%C5%A1ti-uslovi-za-osiguranje-od-nezgode.pdf

zdravih kostiju koji nastaju usled telesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja ... koje je medicinski, osim hernije, utvrđena i povreda nekih delova trbušnog zida u ...

Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica ... - SAVA osiguranje

https://www.sava-osiguranje.rs/media/store/sr-RS/Uslovi-os/Nezgoda/Opsti-uslovi---nezgoda-PRINT.pdf

5. anafilaktički šok, izuzev kada nastupi u toku lečenja od povreda prouzrokovanih ... nalaze lekara o vrsti telesne povrede, o nastalim eventualnim posledicama ...

Opšti uslovi za osiguranje imovine - Generali osiguranje

https://www.generali.rs/upload/documents/Uslovi/Imovina/TN-U-09-OO-01-02_Opsti_uslovi_za_osiguranje_imovine_1436955014.pdf

(1) Ugovor o osiguranju imovine može zaključiti svako lice koje ima interes da se ... 5) na sumu osiguranja, utvrđenu zakonom ili drugim propisima donetim na ...

osiguranje ekrana mobilnog telefona - smart paket - GENERALI ...

https://www.generali.rs/upload/documents/Spisak_servisa____Smart_paket_03_07_2018.pdf

3 јул 2018 ... Bulevar Oslobođenja 10. Snežana Kostić. 0643737371 [email protected]. Užice. STKR MOBY. Dimitrija Tucovića 36. Milorad Borisavljevic.

POSEBNI UVJETI ZA OSIGURANJE ŽIVOTA

http://www.cro.mk/Upload/DocumentsDownload/6723-Fleksi%20KID%2018.01.2018.pdf

18 јан. 2019 ... инвестициските фондови ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ и/или ВФП ... располага WVP Групацијата, особено инвестициската политика на ...

Posebni uslovi kurirske službe - Bex

http://www.bex.rs/doc/bex_posebni_uslovi.pdf

Cenovnik poštanskih usluga je popis cena poštanskih usluga prema kojem ... DOO ima mogućnost da prati vašu pošiljku od trenutka kada je kurir preuzme.

Posebni uslovi - Royal Express

https://www.royalexpress.rs/preuzmi/royal-express-posebni-uslovi.pdf

1) Praćenje ekspres pošiljaka - Od trenutka preuzimanja od strane kurira sve do njenog uručenja isporuke, poštanski operator pruža uslugu praćenja pošiljke ...

Posebni tehnički uslovi - JP Ceste Federacije BiH

http://jpcfbih.ba/assets/files/2-2_posebni_tehnicki_uslovi.pdf

sam ponovno snimi poprečne profile, pravokutno na os ceste, nivelmansko ili ... Ako izvođač vlastitom krivnjom uradi predubok iskop, mora bez doplate da uradi ... Treba mjeriti površine, stvarno obrađene sa biotorkretom i sa oplijevljivanjem, ... U pravilu se upotrebljavaju za zagatne stijene čelični i drveni elementi (daske).

Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga - DHL in

https://www.dhl.rs/content/dam/downloads/rs/express/sr/shipping/dhl_express_postal_services_provision_rs_sr.pdf

DHL Express 9:00 – podrazumeva dostavu pošiljaka do 9:00 časova narednog radnog dana, uz proaktivno praćenje pošiljke kao i povraćaj premije.

Posebni uslovi za obavljanje poštansih usluga - Bex

http://www.bex.rs/doc/UsloviMaj2019.pdf

Radno vreme za preuzimanje pošiljaka naručenih putem call – centra, klijentskog programa ili web naloga je radnim danima od 08 do 16h. Subotom se ...

Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga

https://www.dhl.rs/content/dam/downloads/rs/express/sr/shipping/dhl_express_postal_services_provision_rs_sr.pdf

DHL Express 9:00 – podrazumeva dostavu pošiljaka do 9:00 časova narednog radnog dana, uz proaktivno praćenje pošiljke kao i povraćaj premije.

Separat 2.2 UTU za LSL Aerodrom posebni uslovi drumski saobraćaj

http://www.sekretarijat-za-plurzs.podgorica.me/wp-content/uploads/2018/12/separat-2.2-UTU-za-LSL-AERODROM-posebni-uslovi-DS.pdf

Zimzeleno žbunje. Prunus laurocerasus, Pittosporum tobira, Buxus sempervirens, Nerium oleander, Viburnum tinus, Spartium junceum, Cycas revoluta, ...

POSEBNI USLOVI PRUŽANJA I KORIŠĆENJA USLUGA - FIKSNA ...

https://oriontelekom.rs/wp-content/uploads/2016/08/Posebni_uslovi_06102014-FiksniTelefon.pdf

Javno dostupna telefonska usluga (fiksna telefonija) je javno dostupna ... Usluga je dostupna na teritoriji Republike Srbije, na ugovorenoj lokaciji korišćenja usluge. ... da sačini i vodi ažuran javni telefonski imenik sa podacima svojih korisnika;.

POSEBNI USLOVI PRUŽANJA I KORIŠĆENJA ... - Orion telekom

https://oriontelekom.rs/wp-content/uploads/2016/08/Posebni_uslovi_06102014-FiksniTelefon.pdf

Javno dostupna telefonska usluga (fiksna telefonija) je javno dostupna elektronska komunikaciona usluga za, direktno ili indirektno, upućivanje i primanje ...

Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga - DExpress

http://www.dexpress.rs/files/files/Posebni_uslovi_DExpress_20190815.pdf

15 авг 2019 ... YU PDExpress d.o.o.Brza dostava pošiljaka, Zage Malivuk 1, 11210 Beograd, Srbija. Call centar: 011.331.33.33, Služba za korisnike: 331.33.44, ... usluge (elektronsko praćenje pošiljaka, način i mesto preuzimanja, vreme i ...

Posebni uslovi -svinje- NERASTOVI, KRMACE, SISANCAD i ...

https://inspektor.gov.rs/cms/file?name=.%2Fdata%2Fupload%2Freports%2F22%2F5ce9206d1e397_1522238140.pdf

Залучена прасад, товљеници, супрасне назимице и крмаче држе се у групи ... ендопаразита и ектопаразита, а пре смештања у боксове за прашење су.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.