ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - Dunav osiguranje

31 дец 2017 ... резервисане штете (капитализација рентних штета и паушална метода ... за возила у Републици Српској. Обрачун и наплата премија.

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - Dunav osiguranje - Сродни документи

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - Dunav osiguranje

http://www.dunav.ba/images/stories/stranice/fajlovi/20171231GIOP.pdf

31 дец 2017 ... резервисане штете (капитализација рентних штета и паушална метода ... за возила у Републици Српској. Обрачун и наплата премија.

Untitled - Dunav osiguranje

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2016/11/Newsletter-9.pdf

Kosta Bunuševac izjavio je tom prilikom da će. Grmeč" u predstojećem periodu ugostiti brojne umetničke radionice. Predsednik NOU Stojan Stojčić rekao.

Newsletter 18-02-11-15 - Dunav osiguranje

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2017/02/Newsletter-18.pdf

predsednika Upravnog odbora te asocijacije imenovan je mr Mirko Petrović, generalni direktor. Kompanije „Dunav osiguranje". Za zamenika predsednika ...

newsletter-13 - Dunav osiguranje

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2016/11/Newsletter-13.pdf

zaključe neku od polisa osiguranja motornih vozila iz ponude,Dunav osiguranja". Poklon karticu ... U privatni fond sredstva je uplaćivala svega pet godina, ... Podaci NBS pokazuju da su dobrovoljni penzijski fondovi proteklih godina poslovali i ...

Zoran Divac - Dunav osiguranje

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2019/07/Clan-NO-Zoran-Divac.pdf

naručioce među kojima su bili veliki sistemi NIS, FIM Kanjiža, ,. Vla Republike Srbije. Novi Sad Kompanije „Dunav“ zaposlio se obavljao poslove preuzimača ...

GODINA XXXIII - Dunav osiguranje

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2018/03/Tokovi-osiguranja-04-17.pdf

onisanje odvija se u tri međusobno povezana procesa: uplate u dobrovoljni penzijski fond, investiranje slobodnih sredstava, te naposletku programirane isplate ...

Tokovi osiguranja 2 2014.pdf - Dunav osiguranje

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2016/11/Tokovi-osiguranja-2-2014.pdf

na pre Hrista. U to vreme poluostrvo Balkan nije se zvalo Balkan, već Helm, tj. Helmsko poluostrvo, po planini Hemus (Stara planina). Interesantno je da je po-.

Tokovi osiguranja #3 – 2018 - Dunav osiguranje

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2018/12/Tokovi-osiguranja-br.-3-2018..pdf

janja invalidnosti ili smrti, kao i nakon elementarnih katastrofa. Redovna davanja u ... posebnim uslovima za osiguranje životinja (Tabela 1). Stoga oni ... uslovima osiguranja DDOR-a „Novi Sad“, te životinje mogu da se osiguraju od ugi- nuća ...

Tokovi osiguranja 1 2015.pdf - Dunav osiguranje

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2016/11/tokovi-osiguranja-1-2015.pdf

nom zbog osiromašene privrede i niskog životnog standarda građana. Zahvaljujući ... Prema podacima Udruženja osiguravača Srbije, isplaćene od- štete imaju trend ... servis prilagođen ratnim okolnostima, gde su bila 792 zaposlena.

Tokovi osiguranja 3 2013.pdf - Dunav osiguranje

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2016/11/tokovi-osiguranja-3-2013_0.pdf

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NAROČITO TEŠKOG ... saobraćaju, i to na deo portfelja koji se odnosi na obavezno osiguranje od auto-.

Tokovi osiguranja 4 2016.pdf - Dunav osiguranje

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2017/02/Tokovi-osiguranja-4-2016.pdf

naziv u Udruženje osiguravača Srbije (dalje u tekstu: Udruženje ili UOS), sve ... tom smislu građane treba edukovati o značaju životnog osiguranja, objasniti šta ... je značajan servis, kada učesnik ne želi da bilo ko, bez obzira na ugovorene.

Tokovi osiguranja 1 2014.pdf - Dunav osiguranje

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2016/11/tokovi-osiguranja-1-2014.pdf

2 | 1/2014. Izdavač: KOMPANIJA „DUNAV OSIGURANJE“ A.D.O.. Beograd, Makedonska 4 ... Phone: 381 11/3245-142 ... tion Institut USA sa sedištem u Njujorku. ... ćoj kući za štete pričinjene fondovima socijalnog osiguranja od strane osigu- ... Sam zahtev za naknadu štete, pre- ... Brod je bio izgubljen u nevremenu.

Tokovi osiguranja 1 2013.pdf - Dunav osiguranje

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2016/11/Tokovi-osiguranja-1-2013_0.pdf

stiti uredno popunjen i potpisan Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi kao odštetni zahtev za naknadu štete iz osiguranja od auto-odgovornosti.4 Tako se.

TABELA OSIGURAVAJUĆIH POKRIĆA ZA ... - Dunav osiguranje

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2016/11/TABELA-OSIGURAVAJU%C4%86IH-POKRI%C4%86A-ZA-PAKET-PUTNOG-OSIGURANjA_0.pdf

TABELA OSIGURAVAJUĆIH POKRIĆA ZA PAKET PUTNOG OSIGURANjA - OSNOVNO I DOPUNSKA POKRIĆA. I. OSNOVNO ... Invaliditeta. DА. DА.

Tokovi osiguranja 4 2013.pdf - Dunav osiguranje

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2016/11/tokovi-osiguranja-4-2013.pdf

se zahtjevu i protiv koga se protest podiže, te potvrdu da tražena osoba nije ... da isplaćuju odštete samo na osnovu EI ukoliko policija nije izradila zapisnik o ... je u pitanju mala šteta, a da će mala šteta u saobraćajnoj nezgodi moći da se.

Godišnji izveštaj za 2018. – pojedinačni - Dunav osiguranje

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2019/04/Godisnji-izvestaj-za-2018-pojedinacni.pdf

Друга активна временска ... са валутном клаузулом Ваљаонице бакра Севојно VIII емисије у износу од 42.532 хиљаде динара тј. ... прогноза економских кретања датих од стране Владе Србије и Народне банке Србије и.

Konsolidovani godišnji izveštaj Kompanije Dunav osiguranje 31.12 ...

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2016/11/Konsolidovani-godisnji-izvestaj-Kompanije-Dunav-osiguranje-31.12.2012.pdf

берзанских цена акција које Компанија поседује. На дан 31.12.2012. године ... У року доспећа Галеника Клирит је обезбедила 50 милиона динара по.

ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU OSIGURANJA - Dunav osiguranje

https://www.dunav.com/wp-content/uploads/2017/01/Tokovi-osiguranja-03-16.pdf

spada stupanje na snagu Zakona o osiguranju (Zakon, 2014), i donošenje propisa ... se odrazio i na obuhvat osiguranja imovine i lica u 2015. godini.

30501 DUNAV osiguranje a d Banja Luka nekonsolidovani FI 31 12 ...

http://www.dunav.ba/images/stories/stranice/fajlovi/20171231INR.pdf

31 дец 2017 ... Приливи од учешћа у накнади штете ... одлука о измјени назива Друштва „КОСИГ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. ... вриједност, порез на добитак и порезе на плате (социјалне порезе), заједно са другим порезима.

Izveštaj nezavisnog revizora ČLANOVIMA DUNAV ... - Dunav penzije

https://dunavpenzije.com/sites/default/files/finansijski_izvestaji_2011_fond.pdf

31 дец 2011 ... 31 .dec 2011. Prosečna. Minimalna Maksimalna. Akcije. Aerodrom. 202.992. 515,54. 439,00. 632,00. Galenika fitofarmacija. 4.767. 3.483,21.

Дунав

http://www.evropa.gov.rs/Documents/Home/DACU/5/17/18/Dunav%20Srbija%20Razvoj%20Kapije%20Ka%20Evropi.pdf

U okviru sistema unutrašnjih plovnih puteva (UPP) u Srbiji, reka Dunav nije samo glavna ... povezana sa rekom Rajnom preko kanala Rajna-Majna-Dunav, ona ...

дунав - Србијашуме

https://srbijasume.rs/ssume/wp-content/uploads/2019/05/PRAVILA-I-USLOVI-OBAVLJANJA-PRIVREDNOG-RIBOLOVA-NA-RP-DUNAV-ZA-2019.-GODINU.pdf

Поточна пастрмка. 25 cm. Дримска пастрмка. 25 cm. Македонска пастрмка. 25 cm. Липљен. 30 cm. Штука. 40 cm. Мрена. 25 cm. Поточна мрена. 15 cm.

Opći uvjeti za kasko osiguranje motornih vozila - Triglav Osiguranje dd

https://www.triglav.ba/wps/wcm/connect/7a4f0b3f-7670-47ad-9ec5-5cb6b4111439/PG-aka-19-03-bh_Layout 1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7a4f0b3f-7670-47ad-9ec5-5cb6b4111439

4) Premija - suma koja se udružuje (plaća) za osiguranje po ugovoru o osiguranju. 5) Suma osiguranja - suma na koju je stvarni, odnosno imovinski interes ...

Opšti uslovi za osiguranje života - Wiener Städtische osiguranje

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2018/07/Op%C5%A1ti-uslovi-za-osiguranje-%C5%BEivota-4.pdf

su deo ugovora o osiguranju života. Značenje pojedinih izraza u ovim Uslovima: Polisa osiguranja života je isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju.

Opšti uslovi za osiguranje od nezgode - Wiener Städtische osiguranje

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2018/07/Op%C5%A1ti-uslovi-za-osiguranje-od-nezgode.pdf

zdravih kostiju koji nastaju usled telesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja ... koje je medicinski, osim hernije, utvrđena i povreda nekih delova trbušnog zida u ...

Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica ... - SAVA osiguranje

https://www.sava-osiguranje.rs/media/store/sr-RS/Uslovi-os/Nezgoda/Opsti-uslovi---nezgoda-PRINT.pdf

5. anafilaktički šok, izuzev kada nastupi u toku lečenja od povreda prouzrokovanih ... nalaze lekara o vrsti telesne povrede, o nastalim eventualnim posledicama ...

Opći uvjeti za osiguranje robe u transportu - Triglav Osiguranje

https://www.triglav.hr/wps/wcm/connect/d68c8cf4-a817-42c5-8628-47f3fddcf5e5/PG-krg-17-4-hr %28 Op%C4%87i uvjeti za osiguranje robe u transportu%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d68c8cf4-a817-42c5-8628-47f3fddcf5e5

Pojmovi u ovim uvjetima znače: • Osiguratelj – Triglav osiguranje d.d., s kojim je zaključen ugovor o osiguranju;. • ugovaratelj osiguranja – ugovorna strana koja ...

opći uvjeti za investicijsko životno osiguranje - Triglav Osiguranje

https://www.triglav.hr/wps/wcm/connect/902947aa-e19a-4e3a-b971-76ee7a116b2a/I%C5%BDO_Op%C4%87i uvjeti_2013.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=902947aa-e19a-4e3a-b971-76ee7a116b2a

[1] Ponuda za sklapanje investicijskog životnog osiguranja podnosi se ... o 10 do 5 acije, enim nom skog škim ć se veći kad ćena ..... 5 .... 15 ...30 et se. : ....10.

uslovi za mešovito osiguranje života i osiguranje za rođenje deteta

https://wiener.co.rs/wp-content/uploads/2019/12/Uslovi-za-mesovito-osiguranje-%C5%BEivota-i-osiguranje-za-ro%C4%91enje-deteta.pdf

ugovora o osiguranju;. - Ugovarač osiguranja: lice koje sa osiguravačem sklopi ugovor o mešovitom osiguranju života i osiguranju za rođenje deteta (u.

Uslovi za kasko osiguranje putničkih vozila - Generali osiguranje

https://www.generali.rs/upload/documents/Uslovi/Motorna_vozila/Uslovi_za_Kasko_osiguranje_putni_kih_vozila.pdf

20 авг 2018 ... ugovora o kasko osiguranju putničkih vozila (u daljem tekstu: ugovor o osiguranju) ... dozvole za upravljanje motornim vozilom određene kategorije, osim ... vozila, odnosno o promeni naziva firme ili adrese firme, obavesti ...

Posebni uslovi za kolektivno osiguranje vlasnika ... - Sava osiguranje

https://www.sava-osiguranje.rs/media/store/sr-RS/Intesa/Posebni-uslovi-za-kolektivno-osiguranje-vlasnika-HIT-tekucih-racuna_20-12-2018.pdf

20 дец 2018 ... TR: 205-8273-04 Komercijalna banka a.d. Beograd, MB: 17407813, PIB: ... vreme trajanja osiguranja i ako su posledice nesrećnog slučaja ... za račun pravnog lica, kontakt telefon i e-mail adresu podnosioca prigovora;.

Osiguranje robe u transportu - CMR avg 2019.pd - UNIQA osiguranje

https://www.uniqa.rs/files/Predugovorno%20informisanje%20-%20Osiguranje%20robe%20u%20transportu%20-%20CMR%20avg%202019.pdf

Uslovi za osiguranje od odgovornossti prevozioca prema odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) UNIQA neživotnog osi ...

Opšti uslovi za osiguranje imovine - Generali osiguranje

https://www.generali.rs/upload/documents/Uslovi/Imovina/TN-U-09-OO-01-02_Opsti_uslovi_za_osiguranje_imovine_1436955014.pdf

(1) Ugovor o osiguranju imovine može zaključiti svako lice koje ima interes da se ... 5) na sumu osiguranja, utvrđenu zakonom ili drugim propisima donetim na ...

ЕКСТРЕМНЕ ХИДРОЛОШ КЕ СИТУАЦИЈЕ НА РЕЦИ ДУНАВ

http://www.vodoprivreda.net/wp-content/uploads/2014/08/ekstremne.pdf

тога, бујични таласи проносе велике масе ... таласи, са карактеристичном формом хидрограма. ... дана у односу на дунавски, пик поплавног таласа.

ДУНАВ КАО САОБРАЋАЈНА АРТЕРИЈА И ОСОВИНА РАЗВОЈА У ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/1667/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y

дела земље кроз које Дунав директно протиче, већ и ширег дунавског слива који у нашој земљи, када се у обзир узму све притоке, обухвата скоро ...

MODUL 18: OSIGURANJE ROBE U TRANSPORTU Osiguranje je ...

https://saobracajci.files.wordpress.com/2016/02/osiguranje-robe-u-transportu.pdf

MODUL 18: OSIGURANJE ROBE U TRANSPORTU. POJMOVI, DEFINICIJE I FUNKCIJE OSIGURANJA. Osiguranje je institucija koja nadoknađuje štete nastale ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.