službeni list 17 - Општина Нови Бечеј

5 нов. 2018 ... ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ. 5.2.ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК ЧЛАНОВА ШТАБА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ. 5.3. СПИСАК УЛИЦА СА ПРИОРИТЕТИМА.

službeni list 17 - Општина Нови Бечеј - Сродни документи

službeni list 17 - Општина Нови Бечеј

https://www.novibecej.rs/slb2018/slb17.pdf

5 нов. 2018 ... ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ. 5.2.ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК ЧЛАНОВА ШТАБА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ. 5.3. СПИСАК УЛИЦА СА ПРИОРИТЕТИМА.

слано копово - Општина Нови Бечеј

https://www.novibecej.rs/dokumenta/slanokopovo-nacrtplana.pdf

удружење Нови Бечеј“ из Новог Бечеја. Први Програм заштите и развоја Специјалног резервата ... керамнике Полет у близини севериосточне границе.

службени лист - Општина Нови Бечеј

https://www.novibecej.rs/slb2012/slb6.pdf

22 мар 2012 ... На основу члана 35. став 1. тачка 5. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј" број 9/2008) и члана 35. став 6.

PGR naselja Novi Becej - novembar - Општина Нови Бечеј

https://www.novibecej.rs/planska_dokumenta/pgr_naselja_nb/pgr_naselja_nb.pdf

ГРАНИЦЕ ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ............................................... 5. 1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ...

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 15 Нови Бечеј ...

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/novi_becej/novi_becej_pdf/novi-becej-15-2017.pdf

23 мај 2017 ... Број 15. Нови Бечеј 23.5.2017. године година LI. КОМИСИЈА ЗА ... телефонске говорнице и слободностојећи поштански сандучићи.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 8 Нови Бечеј ...

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/novi_becej/novi_becej_pdf/novi-becej-08-2018.pdf

31 мај 2018 ... На основу члана 79. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, број (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, ...

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 22 Нови Бечеј ...

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/novi_becej/novi_becej_pdf/novi-becej-22-2017.pdf

25 окт 2017 ... прибавити од Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Нови Бечеј,. • геореференциран катастарски план ...

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 2 Нови Бечеј ...

https://www.novibecej.rs/slb2018/slb02.pdf

1 феб 2018 ... органа – Председника општине, Општинског већа, Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Нови Бечеј и сл.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 10 Нови Бечеј ...

https://novibecej.rs/slb2003/slb10.pdf

Нови Бечеј 26.11.2003. године година XXXIX. 1. На основу члана 76. став 2. и члана 81. став 4. Закона о планирању и изградњи ( ″ Службени гласник ...

службени лист општине бечеј óbecse község ... - Општина Бечеј

http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2019/02/OUBsl-2018-registar.pdf

18 феб 2019 ... Михаљ“ у Бачком Петровом Селу. Határozat a péterrévei Samu Mihály Általános Iskola iskolaszéke ... Михаљ" Бачко Петрово Село.

план генералне регулације насеља бечеј - Општина Бечеј

http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2016/02/PGR-NASELJA-BECEJ-USVOJEN-PLAN.pdf

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД. Е - 2456 ... 1. саобраћајне смернице - усмерење ка циљу лаке доступности (мање вожње због ... не нарушава начин градње у уличном потезу, блоку и створени урбани ред.

просторни план општине бечеј - Општина Бечеј

http://www.becej.rs/docs/prost_plan/PPO-BECEJ.pdf

Хипсометријска анализа рељефа показује да је терен благо нагнут од запада према ... Узгој оваца одвија се скоро ... Узгој индустријског биља има посебну важност и дугу традицију гајења. ... узгој нутрија, чинчила и кунића.

Sluzbeni List.indd - Општина АДА

http://www1.ada.org.rs/wp-content/uploads/sluzbeni_listovi/2007/2007-10-Sluzbeni%20List.pdf

8 окт 2007 ... 13. Министарство економије и рег.развоја. 11000 Београд. Булевар Краља Александра 16. 14. Министарство рударства и енергетике.

22.10.2018. БЕЧЕЈ На о - Општина Бечеј

http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2018/09/Izmena-konkursne-dokumentacije-1.pdf

22 окт 2018 ... oko temelja i šahta u slojevima od po 20 cm, sa nabijanjem ... pletene žice Ø 2,5 mm, otvor okca od 55x55 mm. m2. 176.00 m2 ... pojasa cevovoda. Cena obuhvata rad i potreban materijal. ... po metru cevi m. 163 ukupno: 3.

зелена агенда у општини нови кнежевац - Општина Нови ...

http://noviknezevac.rs/dok/zelenaagenda..pdf

„Тиса“ из Новог Кнежевца. Посебан квалитет процесу дала је локална ... Потенцијали: богат рибљи фонд, природни феномен цветање Тисе.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/novi_becej/novi_becej_pdf/novi-becej-06-2019.pdf

7 мар 2019 ... Територију општине Нови Бечеј, утврђену законом, чине ... од Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Нови ...

PIK-BEČEJ - Општина Бечеј

http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2017/05/OUBsl-2017-8a-prilog.pdf

25 мај 2017 ... Извор података: РГЗ, Катастар Бечеј, датум достве информација - 24.10.2016. године. ТАБЕЛА 1. Преглед површина пољопривредног ...

стратегија одрживог развоја општине нови бечеј са акционим ...

https://www.novibecej.rs/dokumenta/SLOR_nb.pdf

У оквиру рубрике Општинска управа, постоји сервис Виртуелни матичар, путем којег грађани који су ... 32, Ново Милошево - Сента – Суботица. Овај вид ...

Victoria Group AD, Нови Сад - Соја протеин АД Бечеј: Савет ...

http://www.kzk.gov.rs/kzk/wp-content/uploads/2011/07/Victoria-Group-AD-Novi-Sad-Soja-protein-AD-Becej.pdf

Victoria Group AD, Нови Сад - Соја протеин АД Бечеј: Савет Комисије за ... Закона о заштити конкуренције („Службени гласник. РС“ бр. 51/09), чл.

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СТАНОВНИШТВА ... - Општина Бечеј

http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2018/03/Zdravstveno-stanje-stanovni%C5%A1tva-op%C5%A1tine-Be%C4%8Dej-2016..pdf

Бачки. Петровац. Пећинци. Ковин. Сомбор. Суботица. Бачка Топола ... затворени (25 узорака) и отворени (12 узорака) олимпијски базен, као и за три ( ...

Република Србија Аутономна Покрајина ... - Општина Бечеј

http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2015/05/2015-01-MAJ-OBJAVA-DOSTAVLJANJA-RE%C5%A0ENJA-2.pdf

29 мај 2015 ... 29.05.2015. "DELMAX" D.O.O.. IV-06-434-1./. 41 ... "DDOR NOVI SAD" A.D.O.. IV-06-434-1./. 71 ... IMPORT LIMITZ NOVI SAD. IV-06-436-1./. 11.

извештај о стратешкој процени утицаја - Општина Бечеј

http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2019/07/Izvestaj-o-strateskoj-proceni-uticaja.pdf

Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10). Извештај према члану 12. Закона о стратешкој процени ...

закон о становању и одржавању зграда - Општина Бечеј

http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2018/01/Zakon-o-stanovanju-prezentacija1.pdf

и инспекцијски надзор. ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ. ЗГРАДА ... предмету, након чега се поднета документа скенирају (у ПДФ формату) и.

DOSTAVA REŠENJE POREZA NA IMOVINU 2017 ... - Општина Бечеј

http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2017/04/DOSTAVA-RE%C5%A0ENJE-POREZA-NA-IMOVINU-2017-1.pdf

21 апр 2017 ... IV-05-436-7./ 10091 /2017 DOROŠKI SLAVICA. 7.4.2017. IV-05-436-7./ ... 10208 /2017 DOŠIĆ NADICA. 7.4.2017. IV-05-436-7./ 11610 /2017 ...

насеља нови кнежевац - Општина Нови Кнежевац

http://www.noviknezevac.rs/dok/PGR.pdf

насељеног места Филић (''Службени лист општине Нови Кнежевац'', број 1/93, 1/95,. 5/96, 10/2000 и ... 1057 станивника на један поштански ковчежић.

конкурсна документација - Општина Нови Кнежевац

http://noviknezevac.rs/dok/Konkursna%20dokumentacija%20-%20sanacija%20osnovne%20skole%20u%20Banatskom%20Arandjelovu%20finalna.pdf

1 феб 2019 ... Унутрашња и спољна обрада, подови, кровни покривачи, лимарија, ... Неки подови на приземљи су ... Liveni odlivci moraju imati fino.

Lokalni akcioni plan za izbeglice - Општина Нови Београд

http://novibeograd.rs/wp-content/uploads/2016/07/lokalni_akcioni_plan_izbeglice_irl.pdf

Novom Beogradu, kao i povećanju znanja i građanske svesti stanovnika neformalnih i nehigijenskih ... Otvoreni tržni centar (OTC) - ispod mosta. 5. 17. 3.

L 271 Službeni list - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2013%3A271%3AFULL&from=HU

11 lis 2013 ... krupni i sitni šljunak, oblutke i kremen) ... Kolači i peciva; ostali pekarski proizvodi s dodatkom ... sendvič-oblatne i ostale slične proizvode).

“Službeni list CG“, br

http://www.ubh.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=248581&rType=2&file=Pravilnik_o_sadr%C5%BEaju_zahtjeva_i_dozvole_za_gajenje_maka_i_konoplje27_14.pdf

PRAVILNIK. O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOZVOLE ZA GAJENJE MAKA I KONOPLJE. Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj zahtjeva, obrazac i ...

Sluzbeni list 13-06

http://www.temerin.rs/upload/dokumenta/Sluzbeni%20list%2013-06.pdf

Sedi{te гласачког mesta je u “VIZOR” Temerin, @elezni~ka 23. Na ovom гласачком mestu glasaju bira~i iz ulica: - ulica Novosadska - od 283-291 i od 234-240.

Službeni list - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=DD%3A03%3A070%3AFULL%3AHR&from=PL

17 srp 2012 ... 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za ... pozivni broj pošiljke,. — vrsta, ... Financijski doprinos Unije, osim za Grčku:.

Službeni list L18 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2018%3A018%3AFULL&from=EN

23 sij 2018 ... 0120080-001 Hikori orah. Carya ovata. 0120090 Pinjoli. 0120090-001 Pinjoli drugih vrsta koje nisu Pinus pinea. Pinus cembra. 0120090-002.

Službeni list L81 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A081%3AFULL&from=RO

22 ožu 2019 ... uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, ... izmjene „pogreška”, „prijevremeni raskid”, „sažimanje” i „komponenta pozicije” iz ...

“Službeni list CG”, br. 30/12, 48/15 i 52/16

http://www.ubh.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=296487&rType=2&file=Pravilnik_o_uslovima_za_uvoz_i_tranzit_papkara84.pdf

a)vrsti životinja; b) starosti i polu životinja; c) planiranom odredištu i namjeni životinja. Privremeni uvoz papkara može se vršiti ukoliko su papkari namijenjeni:.

Službeni list

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/kovacica/kovacica_pdf/kovacica-07-2016.pdf

31 мар 2016 ... u zakup poslovnog prostora donosi Opštinsko veće opštine. Kovačica ... obavezu fizičkog odnosno pravnog lica da se ... Lice kome se poslovni prostor daje u zakup zaključuje ugovor ... naknade na određeno vreme na vremenski period do 5 (pet) ... vremena trajanja zakupa bez obzira na lice koje se u tim.

Službeni list CG

http://dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG29-2019.pdf

23 мај 2019 ... Milka Butulija, Udruženje Crnogoraca u Hercegovini "Vuk Mićunović" - Bosna i. Hercegovina;. • Nedžad ... Mirko Zeĉević, Republika Srbija;.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.