приручник - Eduka

Наставни план и програм Математике за 4. разред основне школе ................................. 8. 4. ... задатака овде се налазе истраживачки задаци, чији се одговори крију на интернету, у ... Површина правоугаоника и квадрата. Површина ... формуле за површину квадрата, правоугаоника, коцке и квадра;. Умети:.

приручник - Eduka - Сродни документи

приручник - Eduka

https://www.eduka.rs/upload/document/planovi%20i%20prirucnici/4%20razred/matematika/Prirucnik.pdf

Наставни план и програм Математике за 4. разред основне школе ................................. 8. 4. ... задатака овде се налазе истраживачки задаци, чији се одговори крију на интернету, у ... Површина правоугаоника и квадрата. Површина ... формуле за површину квадрата, правоугаоника, коцке и квадра;. Умети:.

5. Приручник - Eduka

https://www.eduka.rs/upload/document/planovi%20i%20prirucnici/4%20razred/matematika/Prirucnik.pdf

5. 1. УВОД. Приручник из предмета Математика за четврти разред ... радна свеска 1МА .2.1.5. 1МА .3.1.5. 79. Други писмени задатак. Провера.

4. Приручник - Eduka

https://www.eduka.rs/upload/document/planovi%20i%20prirucnici/3%20razred/Narodna%20tradicija/Prirucnik.pdf

народна традиција за 4. разред основне школе – Ризница. ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ ... или уз родитељску помоћ припреме потребан материјал. Код.

5. Приручник, стари план - Eduka

https://www.eduka.rs/upload/document/planovi%20i%20prirucnici/7%20razred/tehn.%20i%20inf.%20obrazovanje/Prirucnik.pdf

седми разред основне школе : приручник за наставнике ... Наставни план и програм Техничког и информатичког образовања ... за ТИО за 5. и 6. разред.

Приручник за обраду наставног градива српског језика и ... - Eduka

https://www.eduka.rs/upload/document/planovi%20i%20prirucnici/1.%20srednje/srpski/Prirucnik.pdf

Улазни тестови (синтеза градива основне школе) ... један је од ретких писаца заступљених у програмима за основну и средњу школу чија се ... поетику импресионизма анализирајући драму Ујка Вања. Наведено програмирање.

več - Eduka

http://www.eduka-itaslo.eu/uploads/analize_slo/uploadsanalize_slo28.pdf

Uno dei work package (WP) del progetto EDUKA ... jezikom, pri drugi pa šoli s slovenskim učnim ... IV.a razred šole ISIS Giosuè Carducci-Dante Alighieri Trst.

пдф - Eduka

https://www.eduka.rs/upload/document/2019/1%20do%204.pdf

ПОТВРДНЕ. ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК. СРПСКИ 1. З. У. О. В б р . 118. 4. -2 ... култура за први разред основне школе аутора Јелене Коштице и Горана ... 2 – Збирка задатака из математике (Јухас, Игњатовић) и Контролни задаци из.

по значењу - Eduka

https://www.eduka.rs/images/Posteri1-4pdf/Posteri%201-4/Srpski_Recenica.pdf

РЕЧЕНИЦЕ. ПО ОБЛИКУ ... ОБАВЕШТАЈНЕ одричне. УПИТНЕ одричне. УЗВИЧНЕ одричне. ЗАПОВЕДНЕ одричне. ОБАВЕШТАЈНЕ потврдне. У свету ...

Математика - Eduka

https://www.eduka.rs/images/katalozi/Katalog_predskolsko.pdf

Савремена бајка је намењена деци старијег предшколског узраста и ученицима нижих разреда основне школе. • На занимљив и едукативан начин ...

MATEMATИKA 2а - Eduka-portal.rs

https://www.eduka-portal.rs/upload/2019/2.%20razred/matematika/Matematika%202a%20Juhas.pdf

БРОЈЕВИ ДО 100. Бројеви до 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ... Сабирамо и одузимамо десетице прве стотине . ... пете десетице. Број који се налази.

C:UsersIPCOMPUTERSDesktop ovi udzbeniciCitanka ... - Eduka

https://www.eduka.rs/images/novi_udzbenici_2018/Citanka%20za%201.%20razred.pdf

Dositej Obradovi}, Dva jarca; Dve koze. . . . . . . . . . . . . . . . . ... Narodna basna Lisica i gavran. ... Objasni za{to se deca prva dva puta sva|aju ko }e prvi, a posledwi.

животиње - Eduka-portal.rs

https://eduka-portal.rs/upload/2019/6.razred/Biologija%206.%20razred%20Matanovic.pdf

Пљоснати црви којима припада планарија, ваљкасти црви са представником дечијом глистом и кишна глиста која је представник чланковитих црва.

хемија за 7. и 8. разред - Eduka

https://www.eduka.rs/images/vesti/Katalog_hemija.pdf

ИЗВОД ИЗ СПИСКА ОВЛАШЋЕНИХ КЊИЖАРА. Светлана Лазић ... 21000 Нови Сад. 021/66 17 289, 021/451 ... Књижара „МОСТ“. Др Зорана Ђинђића бр ...

МАТЕМАТИКА 2a - Eduka-portal.rs

https://www.eduka-portal.rs/upload/2019/2.%20razred/matematika/Matematika%202a%20Drezgic,%20Djuric,%20Iker,%20Djekic.pdf

НАУЧИЛИ СМО О БРОЈЕВИМА. ДО 100. Бројеви прве стотине . . . . . . . 8 ... Одузимање једноцифреног од ... Сабирање и одузимање до 100 са ... 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Изброј колико се дана у септембру пише.

МЕРНЕ ЈЕДИНИЦЕ - Eduka

https://www.eduka.rs/images/Posteri1-4pdf/Posteri%201-4/Matematika_Merne%20jedinice.pdf

Основна јединица за мерење дужине је метар. Један метар скраћено записујемо 1 т. Јединице за мерење дужине мање од метра су дециметар (dm), ...

Информатика и рачунарство - Eduka

https://www.eduka.rs/upload/document/2019/pripreme/sedmi%20razred/Informatika%20i%20racunarstvo%20Udzbenik%20za%207.%20razred.pdf

УЏБЕНИК ЗА 7. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ. Катарина Алексић, Катарина Вељковић,. Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић. EDUKA-PORTAL ...

Свет око нас a - Eduka-portal.rs

https://www.eduka-portal.rs/upload/2019/2.%20razred/son/Svet%20oko%20nas%202a.pdf

Бранкица Ђурић. Свет око нас a. Уџбеник за други разред основне школе. глАВНи УрЕДНиК. Проф. др Бошко Влаховић. оДгоВорНА УрЕДНиЦА.

читанка - Eduka-portal.rs

https://www.eduka-portal.rs/upload/2019/2.%20razred/komplet%20srpski%202/Citanka%20za%202.%20razred%20Berkovic,%20Saric.pdf

Народна песма, Да вам певам што истина није. 48 ... Народна песма, Мајка Јова у ружи родила ... ВЕСЕЛА: Их, што је то тешко: половина и четвртина.

Merne jedinice1.cdr - Eduka

https://www.eduka.rs/images/Posteri1-4pdf/Posteri%201-4/Matematika_Merne%20jedinice.pdf

Јединица за мерење површине веће од квадратног метра су ар (а), хектар (ha) и квадратни километар (ms). 1а = 100 m? « 100 ( 100 ( 100 (100) « 100 ...

latinica - Eduka-portal.rs

https://www.eduka-portal.rs/upload/2019/2.%20razred/komplet%20srpski%201/Latinica%20udzbenik%20za%202.%20razred%20Juhas,%20Ignjatovic.pdf

... ЛАТИНИЦЕ. 7. ČITAMO I PIŠEMO. 43. САДРЖАЈ. АЗБУКА, ABECEDA .............................................................................................................................................6 ...

zivotne zajednice i stanista - Eduka

https://www.eduka.rs/images/Posteri1-4pdf/Posteri%201-4/PiD_Zivotne%20zajednice%20i%20stanista.pdf

ПРИРОДНЕ ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ. И СТАНИШТА. ВОДЕНЕ. Шума. Баре и језера. Травнате површине. Реке. КУЛТИВИСАНЕ ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ...

Углови троугла - Eduka-portal.rs

https://eduka-portal.rs/upload/2019/6.razred/Matematika%206.%20razred.pdf

Углови троугла. Да се подсетимо неких важних чињеница везаних за углове које су раније помињане. • Прва чињеница је везана за појмове суседних.

НОВИ ЕДУКИНИ УЏБЕНИЦИ - Eduka

https://www.eduka.rs/upload/document/2020/Eduka%20katalog%20izdanja%203.%20razred%20str.1%20do%20160.pdf

Пројектна настава. Пример писане припреме за трећи разред. Стручна литература ... Ове наставне листове од преко 300 прилога, настав- них листића ...

Српски језик и књижевност - Eduka

https://www.eduka.rs/images/katalozi/Srpski%20srednja%20skola%20katalog%202018.pdf

Истражи и промисли. Подсети се лепе и необичне песме Лазе Костића. Међу јавом и мед сном. • О чему песма говори? Зашто је свет јаве (реалности).

Istorija Olimpski bogovi 1 - Eduka

https://www.eduka.rs/images/Posteri5-8pdf/Posteri%205-8/Istorija_Olimpski%20bogovi%201.pdf

Афродита – богиња лепоте и љубави. 4. Арес — бог рата. 10. Атина – богиња мудрости и. 5. Хефест — бог ватре и ковачког заната заштитница града ...

Istorija Lenta vremena 1 - Eduka

https://www.eduka.rs/images/Posteri5-8pdf/Posteri%205-8/Istorija_Lenta%20vremena%201.pdf

ЛЕНТА ВРЕМЕНА. ПРОШЛОСТ. ПРЕИСТОРИЈА |. ИСТОРИЈА. Преисторија је. Време трајања. Историјска прекрeтница најдужи период Стари век.

ziva i neziva priroda - Eduka

https://www.eduka.rs/images/Posteri1-4pdf/Posteri%201-4/PiD_Ziva%20i%20neziva%20priroda.pdf

у шуми, на ливади и у земљишту. ... Птице полажу јаја на којима најчешће седе женке. ... Биљке саме себи стварају храну у зеленим листовима помоћу.

енглеСки језик 2 - Eduka-portal.rs

https://www.eduka-portal.rs/upload/2020/katalog%202.%20i%206.%20razred.pdf

Јухас, Јасмина Игњатовић), Контролни задаци – Збирка тестова (Марела ... Забавни и допадљиви ликови уводе ученике у свет енглеског језика кроз ... Већ постојећи Едукин уџбеник Читанка за 6. разред основне школе ...

писана припрема за час природе и друштва - Eduka

https://www.eduka.rs/images/2020/%D0%9F%D0%94_3.pdf

Циљ часа: Схватање потребе за поделом послова и њихове међузависности. Производне – непроизводне делатности нашег краја. Поштовање рада.

дидактички обликовани постери за учионице - Eduka

https://eduka.rs/images/posteri/posteri.pdf

лек торске пробе. Гл умац ин терпре тира о дре ђени к арак тер (лик) ... маслачак гуштер штука врба топола сом пастрмка видра дабар шаран речни рак.

СрПСки језик и књиЖевноСт 2 - Eduka-portal.rs

https://www.eduka-portal.rs/upload/2020/katalog%202.%20i%206.%20razred.pdf

проверавање градива: Мудрица 2 – српски језик – Збирка задатака из српског језика (Ивана. Јухас ... ПЕРИОДНИ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНАТА. ШИФРА: 9167.

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЕДУКИНОГ ПОРТАЛА ЗА ... - Eduka

https://www.eduka.rs/images/vesti/UPUTSTVO_ZA_KORISCENJE_EDUKINOG_PORTALA_ZA_KORISNIKE_EDUKINIH_UDZBENIKA.pdf

ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ, РЕГУЛАТИВА. КАЛЕНДАР ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ. *У даљем току табеле ћете наћи инфо о садржају и инструкције за коришћење ...

футуризам експресионизам дадаизам надреализам ... - Eduka

https://www.eduka.rs/images/Posteri_srednja_skola/Eduka_plakat%20moderna-ispr2.pdf

Издавачко предузеће ЕДУКА д.о.о. 11000 Београд, Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1. Тел./Факс: 011 3287277; 3286 443; 2629 903 Имејл: [email protected] ...

УЏБЕНИК ЗА 7. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ - Eduka

https://www.eduka.rs/upload/document/2019/pripreme/sedmi%20razred/Informatika%20i%20racunarstvo%20Udzbenik%20za%207.%20razred.pdf

Подсећамо те на то да је Пајтон (енгл. Python) текстуални програмски језик чије наредбе представљају комбинације енглеских речи, симбола и бројева ...

4.2. мерила. врсте мерења - Eduka-portal.rs

https://eduka-portal.rs/upload/2019/6.razred/Fizika%20za%206.%20razred.pdf

Мерило, које вредност мерене величине показује неким показивачем (нпр. ... мањом грешком од наведених, мораш набавити мерило дужине више ...

писана припрема за час ликовне културе - Eduka

https://www.eduka.rs/images/2020/%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%90_%D0%97%D0%90_%D0%A7%D0%90%D0%A1_%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%95_%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%A2%D

Претходна припрема ученика: Ученици су понели материјал за рад, пластелин или глинамол који ће бојити. Треба да умесе и размекшају материјал за ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.