3. коцка и квадар - diofant.org

Површина коцке једнака је површини правоугаоника чије су странице 20 cm и ... ЗАДАЦИ СА МАТЕМАТИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА. 308. Ако се ивица ... квадра повећа 4 пута, ширина смањи 6 пута, а висина повећа. 3 пута ? 317. Квадар ...

3. коцка и квадар - diofant.org - Сродни документи

3. коцка и квадар - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/INTEGRAL%20PDF/INTEGRAL%204/TEMA%203%20-%20KOCKA%20I%20KVADAR.pdf

Површина коцке једнака је површини правоугаоника чије су странице 20 cm и ... ЗАДАЦИ СА МАТЕМАТИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА. 308. Ако се ивица ... квадра повећа 4 пута, ширина смањи 6 пута, а висина повећа. 3 пута ? 317. Квадар ...

ТЕМА КОЦКА И КВАДАР

http://www.skolaplus.rs/genera/files/downloads/dodatnanastava5raz.pdf

КОЦКА И КВАДАР. 1. Израчунај површину и запремину квадра ако је а) а=2cm, b=3 cm и c=5 cm б) а=5cm, b=12 cm и c=15 cm. 2. Израчунај површину и ...

3. 1. коцка - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/INTEGRAL%20PDF/INTEGRAL%204/TEMA%203.1.%20%20KOCKA.pdf

Колика је површина, а колика запремина коцке, чија је једна страна квадрат обима 36 cm ? 289. Површина коцке једнака је површини правоугаоника.

Забавно-едукативна емисија за децу „Коцка, коцка, коцкица“

http://www.historiansclub.org/files/Kockica.pdf

Апстракт: Серија „Коцка, коцка, коцкица“ једна је од најпопуларнијих дечјих едукативних ... Прилог 1. Списак епизода „Коцке, коцке, коцкице“51. Бр.

Коцка Разред - Дигитална школа

http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc2/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/radovi/RAD_jMkKq3fgubyj_digitalnicas2.pdf

Наставна област: Геометрија – површина коцке. Наставна јединица: Коцка (Обележја коцке; Мрежа модела коцке; Површина коцке). Тип часа: 3 часа ...

4.6. DELJIVOST.pdf - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/PDF%20UCENJE/4.6.%20DELJIVOST.pdf

Веома интересантни су примери који третирају дељивост која није ... ПРИМЕР 4. Одредити све уређене парове (х, у) природних бројева х и у тако да је ...

литература - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/PDF%20UCENJE/LITERATURA%207.pdf

7. Андрић, Војислав: Математика Х -. “Круг” – Београд, 1997. 8. Андрић, Војислав: Нелинеарне диофантске једначине –. “Архимедес”, Београд, 1992. 9.

2. 2. правоугаоник - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/INTEGRAL%20PDF/INTEGRAL%204/TEMA%202.2.%20PRAVOUGAONIK.pdf

Обим правоугаоника је 20 cm, а мерни бројеви његових ... Квадрат и правоугаоник - Правоугаоник. 232. ... ЗАДАЦИ СА МАТЕМАТИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА.

2. квадрат и правоугаоник - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/INTEGRAL%20PDF/INTEGRAL%204/TEMA%202%20-%20KVADRAT%20I%20PRAVOUGAONIK.pdf

1. 2. КВАДРАТ И ПРАВОУГАОНИК. 2. 1. КВАДРАТ. 225. Дати квадрат је са две праве подељен на четири мања квадрата од којих сваки има обим 24 cm.

7. математичка рекреација - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/INTEGRAL%20PDF/INTEGRAL%204/TEMA%207.%20-%20MATEMATICKA%20REKREACIJA.pdf

поља квадрата 3 х 3 тако да је производ бројева у свакој врсти, колони и дијагонали једнак. 669. Да ли је “збир” два или више магичних квадрата.

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х у = z - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/PDF%20UCENJE/8.%20PITAGORINA%20DJ.pdf

Питагортина тројка (х, у; z) је основна Питагорина тројка, ако су природни бројеви х, у и z узајамно прости. Тако су Питагорине тројке (3, 4; 5), (12, 5, 13) ...

magicni-kvadrati - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/INTEGRAL%20PDF/INTEGRAL%204/TEMA%207.%201.%20-%20MAGICNI%20KVADRATI.pdf

7. 1. МАГИЧНИ КВАДРАТИ. 654. Саставити магичан квадрат чији су елементи бројеви. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ? Колики је карактеристичан збир тог.

2. 3. квадрат и правоугаоник - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/INTEGRAL%20PDF/INTEGRAL%204/TEMA%202.3.%20KVADRAT%20I%20PRAVOUGAONIK.pdf

КВАДРАТ И ПРАВОУГАОНИК. 225. Странице правоугаоника су 18 cm и 14 cm, а страница квадрата је 16 cm. Која од датих фигура има већи обим, а која.

6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах by = c - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/PDF%20UCENJE/6.%20LINEARNA%20DJ.pdf

сам алгоритам за решавање линеарне Диофантове једначине. 6.1. ДА ЛИ ... Aкo je (x0, y0) једно целобројно решење линеарне Диофантове једна- чине ах bу = с, ... ЗАДАЦИ СА МАТЕМАТИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА. 457. Доказати да ...

1. 9. дешифровање рачунских операција - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/INTEGRAL%20PDF/INTEGRAL%204/TEMA%201.9.%20REBUSI.pdf

бројевни ребуси, уместо звездица треба написати одговарајуће цифре, тако да све ... одговарајуће цифре, тако да једнаким словима одговарају једнаке цифре и различитим ... ЗАДАЦИ СА МАТЕМАТИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА. 174.

5. логички и комбинаторни задаци - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/INTEGRAL%20PDF/INTEGRAL%204/TEMA%205.1.%20-%20LOGICKI%20ZADACI.pdf

5. ЛОГИЧКИ И КОМБИНАТОРНИ. ЗАДАЦИ. 5.1. ЛОГИЧКИ ЗАДАЦИ. 524. Жарко има 4 године и станује на 18 спрату. Када сам улази у лифт он се вози ...

14. велика фермаова теорема - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/PDF%20UCENJE/14.%20FERMAOVA%20%20DJ.pdf

ВЕЛИКА ФЕРМАОВА ТЕОРЕМА. 61. На маргинама Диофантове ''Аритметике'' Ферма је написао 45 коме- нтара. Најзначајнији Фермаов коментар је № II ...

објављенe књиге, монографије, уџбеници ... - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/PDF/OBJAVLJENE%20KNJIGE.pdf

5.000) Подружница математичара Ваљево - Ваљево 1986. 04. 5. Војислав ... (1. део) Друштво математичара Србије – Београд 1986. (страна 27 – тираж.

1. 1. декадни запис природних бројева - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/INTEGRAL%20PDF/INTEGRAL%204/TEMA%201.1.%20DEKADNI%20ZAPIS.pdf

Природни бројеви - Декадни запис. 8. Написати најмањи и највећи четвороцифрен и пето- цифрен број који има једнаку вредност за ма који распоред ...

Конструктивна подела дужи на једнаке делове - diofant.org

http://www.diofant.org/metodickaradionica/wp-content/uploads/2013/02/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8-%D0%BD%D0%

Пошто се Талесова теорема обрађује у осмом разреду, конструкцију не можемо извести ... је изведена на основу теореме доказане применом става.

мотивационе игре у почетној фази наставе ... - diofant.org

http://www.diofant.org/metodickaradionicaucitelji/wp-content/uploads/2013/04/Neke-igre.pdf

Мотивационе игре за 1. разред основне школе. (за узраст 6–7 година ... Дејић, М., Вуковић, С., Вуковић, С. (2005), Математика као игра 2, Клуб мла-.

1. 8. зависност вредности израза од чланова израза - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/INTEGRAL%20PDF/INTEGRAL%204/TEMA%201.8.%20ZAVISNOST.pdf

Природни бројеви - Зависност вредности израза. 160. Разлика два броја је ... први чинилац увећамо 4 пута, а други смањимо 5 пута; d) први чинилац ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.