1. sklopovi s diodama - Element

Punovalni ispravljač. Vježba 1.3. Stabilizacija napona sa Zenerovom diodom. Pitanja i zadatci za ponavljanje i provjeru znanja. 1. 1. SKLOPOVI S DIODAMA.

1. sklopovi s diodama - Element - Сродни документи

1. sklopovi s diodama - Element

https://element.hr/artikli/file/1257

Punovalni ispravljač. Vježba 1.3. Stabilizacija napona sa Zenerovom diodom. Pitanja i zadatci za ponavljanje i provjeru znanja. 1. 1. SKLOPOVI S DIODAMA.

elektronički sklopovi - Element

https://element.hr/artikli/file/727

4.4. Unipolarni tranzistor kao sklopka. Zadaci za laboratorijske vježbe. Pitanja i zadaci za ponavljanje i provjeru znanja. 5. Pojačala. 5.1. Darlingtonov spoj. 5.2.

Elektronicki sklopovi

http://ss-tehnicka-zupanja.skole.hr/upload/ss-tehnicka-zupanja/images/static3/934/attachment/Elektronicki_sklopovi_-_Paunovic.pdf

praktičan laboratorijski rad i pitanja i zadataka za ponavljanje i provjeru znanja. ... Što je opterećenje veće. bit će znatrije Vo=50Hz, į Za punovalni ispravljač ...

Elektronika, sklopovi

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/elektronika_sklopovi.pdf

SI. 33. Praktična realizacija sklopa na temelju rješenja na si. 32 s tranzistorom spojenim kao dioda. Upotreba tranzistora umjesto diode naročito je uobičajena.

PREDNAPETI BETONSKI SKLOPOVI

http://www.gfos.unios.hr/download/01-02-uvodno-predavanje.pdf

14 lis 2009 ... prednapeti betonski mostovi. 1949. utemeljen je sustav Dywidag s nategama od orebrenih šipaka velika promjera. Iste godine F. Leonhardt ...

NOSIVI SUSTAVI (RASPONSKI SKLOPOVI)

http://www.gfos.unios.hr/download/06-nosivi-sustavi.pdf

Gerberov nosač,. ◦ greda s prijepustima,. ◦ stolovi;. ◦ protežni (kontinuirani) nosač. 5. Page 6. Gredni sustavi (IV). 6. Gerberov nosač. Niz slobodno poduprtih ...

BOOLEOVA ALGEBRA I LOGIČKI SKLOPOVI

http://www.skolamedvinogradska.hr/sites/default/files/Nastavni-materijali/Booleova_algebra.pdf

Osnovne logičke operacije su jednostavne i sastoje se od jednoga ili dva operanda i jednog operatora. To su : Logička operacija NE (eng. NOT) - negacija.

Konstruktivni elementi i sklopovi kao deo arhitektonske likovnosti

http://www.fpu.bg.ac.rs/info/Doktorati/Ivana_Pavlovic_Konstruktivni%20elementi%20i%20sklopovi.pdf

1 сеп 2017 ... Razvija se deambulatorijum kao proširena apsida. Glavna karakteristika ovog stila je polukružni luk kao konstruktivni element koji prihvata ...

Logički sklopovi Analogni i digitalni signali • signal = niz podataka ...

http://www.fizika.unios.hr/ofe/wp-content/uploads/sites/81/2020/01/Logi%C4%8Dki-sklopovi.pdf

signali mogu biti analogni ili digitalni. • analogni signal je vremenski neprekinut (kontinuiran) signal; informacija je sadržana u amplitudi signala; fizikalni procesi.

I.1. I.2. - Element

https://element.hr/artikli/file/1077

binomni koeficijent treceg clana za 44 je veci od binomnog koeficijenta drugog. Odredi slobodni clan. 4. Ako je a = 0.˙23˙4, : b = 0.˙43˙2 , izracunaj a b i a : b te ...

sadrzˇaj - Element

https://element.hr/artikli/file/788

Pojam, odredenost i vrste sila; graficko i analiticko prikazivanje sile . . . . . . . . . . . . . . . ... Kolinearne sile; graficko i analiticko odredivanje rezultante i ravnoteze .

Aritmetika - Element

https://element.hr/artikli/file/1404

Aritmetika. 1.1. Zadaci iz aritmetike. 1.1. (4–5) Djecak ima isto toliko sestara koliko i brace, a njegova sestra dvostruko manje sestara nego brace. Koliko u toj ...

1Devize - Element

https://element.hr/artikli/file/2262

Ako banka za 1 789,98 DKK daje 1 796,60 kn, koliki je tečaj danske krune u odnosu prema hrvatskoj kuni, a koliki hrvatske kune u odnosu prema danskoj kruni?

Peti element 9

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3169&file=1

Peti element 9. Delovni zvezek za kemijo v devetem razredu osnovne šole / Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek ;. [ilustracije Matej DeCecco ...

Vektori - Element

https://element.hr/artikli/file/1081

i zavrs nu toc ku kraj B. Vektor crtamo poput obic ne duz ine, s tim da je zavrs na toc ka ... Time smo pronas li vektor jednak poc etnom, a koji ima ... Ova interpretacija zbroja dvaju vektora pogodna je radi toga s to se moz e lako poopciti.

Energija - Element

https://element.hr/artikli/file/2627

Stoga ne čudi da je prva mjerna jedinica za snagu bila upravo konjska snaga. - KS. U stranoj literaturi oznaka ... iako se u automobilskoj industriji snaga često izražava u KS. Jedan vat je snaga potrebna ... 1 kW = 1,3596 KS. 1 KS = 0,7355 kW.

1 Brojevi - Element

https://element.hr/artikli/file/1151

nih Q, realnih R i kompleksnih brojeva C. Svakako najjednostavniji me -du njima je skup prirodnih ... Englezi su do 1971. godine funtu dijelili na 12 šilinga, a šiling na 20 penija. Jedna je funta ... Horner (1786.–1837.), engleski matematicar. 11 ...

Algoritmi - Element

https://element.hr/artikli/file/1135

Rijec algoritam susrece se sve više u raznim prilikama svakodnevnog zivota. ... goritam ime covjeka i naslov nad pravilima “Algoritam je govorio” pretvorio se u.

Svjetlost - Element

https://element.hr/artikli/file/2283

Refleksija svjetlosti. Ravno zrcalo. Sferno zrcalo. Lom svjetlosti. Planparalelna ploča. Totalna refleksija. Optička prizma. Leće. Tanke leće. Jednadžba tanke leće.

1 Trigonometrijske - Element

https://element.hr/artikli/file/1212

Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija . . . 16. 6. Periodicnost ... TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE REALNOG BROJA. 1.1. Brojevna kruˇznica. Na pravcu ...

Aritmetički niz - Element

https://element.hr/artikli/file/2343

prepoznati, usporediti i prikazati članove niza. - prepoznati aritmetički niz. - izračunati određeni član aritmetičkog niza i konačni zbroj članova aritmetičkog niza.

Brojevi - Element

https://element.hr/artikli/file/1140

... latinicne abecede. Slova I, V, X, L, C, D, M oznacavala su redom brojeve 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. ... George Horner 1786.–1837. , engleski matematicar ...

Skupovi - Element

https://element.hr/artikli/file/1323

(c) racionalnih brojeva Q (elementi su mu razlomci a b. , gdje su a,b ∈ Z i b = 0);. (d) skup svih realnih brojeva R; on sadrzi sve racionalne, kao i brojeve poput.

Sadržaj - Element

https://element.hr/artikli/file/726

31. Moment sile. Sastavljanje sila grafički i analitički. Par ili spreg sila. Rastavljanje sile na dvije komponente. Ravnoteža sila. Nosači. Ravni rešetkasti nosači.

Kodomena - Element

https://mis.element.hr/fajli/148/10-06.pdf

U razgovoru s ucenikom izrazila sam ne- davno neslaganje s tvrdnjom da je skup 0 1] kodomena funkcije x 7! sin2 x. Istovreme- no, podrzala sam ga u tvrdnji da ...

Uvodni dio - Element

https://element.hr/artikli/file/1414

To znaci da je DC visina trokuta ABC iz vrha C . Zato je. Q = 1. 2 ... Navedimo formulu za obujam tetraedra odre -denog vektorima bridova s pocetcima u jednom ...

Matrice - Element

https://element.hr/artikli/file/1309

Matrix, franc. matrice, rus. матрица od lat. matrix – stablo, matica. ... Za matricu A kazemo da je regularna ukoliko postoji njezina inverzna matrica. A. −1 . ∗*∗.

IQmozgalice - Element

https://element.hr/artikli/file/1466

lica testiraju tvoje vizualne, matematičke i ostale sposobnosti Sadrže neke japanske mozgalice – Sudoku, mostove i Slitherlink – koje tvoje mogućno- sti testiraju ...

Gibanje - Element

https://element.hr/artikli/file/2289

1. 1000 h s, s h, km m, m km. = = = = Zbog važnosti pretvaranja jedinica, proučite sljedeći opširniji primjer. Napomena. Mjerna jedinica za brzinu je ms–1 ili m/s.

7 Vektori - Element

https://element.hr/artikli/file/1150

Govorimo još da je pravac p nositelj vektora. −→. AB . Smjer vektora odre -den je pravcem na kojem vektor lezi. Vektori. −→. AB i. −→. CD imaju isti smjer, ...

pregled - Element

https://element.hr/artikli/file/1585

heksametar ili šestomjer (stih od 6 stopa) najpoznatiji stih, smatra se bozan- skim stihom koji je ljudima otkrio grcki bog Apolon (vo -da Muza i bog glazbe.

Transformatori - Element

https://element.hr/artikli/file/2457

1.4 Pokus praznog hoda i kratkog spoja ... ra koje stvaraju struje kratkog spoja I1K i I2K. Pogonsko stanje kratkog spoja vrlo je nepovoljno, jer struja kratkog.

Kombinatorika - Element

https://element.hr/artikli/file/3170

31 kol 2017 ... kako uključuje mušku djecu, ali i djecu ženskog spola. Taj skup očito ... nih elemenata ak, gdje je ukupan broj elemenata multiskupa n = n1 n2 ... nk ... Broj članova tog skupa je 6, a može se izračunati temeljem slučaja a). Naime ... Broj kombinacija s ponavljanjem r-tog razreda multiskupa od n različitih.

Sadrˇzaj - Element

https://element.hr/artikli/file/3215

Osnovni trigonometrijski identiteti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 2.5. Svojstva trigonometrijskih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 3. Trigonometrijski ...

udžbenik - Element

https://element.hr/artikli/file/928

Napiši prvih deset prirodnih brojeva (brojevi prve desetice). 1.2. Napiši prirodne brojeve: •1 trece desetice;. •2 pete desetice;. •3 sedme desetice; •4 devete ...

Zlatni rez - Element

https://element.hr/static/files/5-Razno/Zlatni%20rez/Zlatni%20rez%20-%20Vodic%20kroz%20prezentaciju.pdf

Vitruvijeva čovjeka. (1847.). Vitruvije je autor glasovitoga traktata ”De architectura, libri decem” (Deset knjiga o arhitek- turi) u kojem je razradio teoriju proporcija.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.