PE3 - Ispravljaci - Praktična elektronika

Zaštitne diode, kondenzator i otpornik na izlazu ispravljač...21 ... je slika X. To je virtuelni laboratorijski radni sto na kome se crtaju i analiziraju električne šeme.

PE3 - Ispravljaci - Praktična elektronika - Сродни документи

PE3 - Ispravljaci - Praktična elektronika

http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/2017/11/PE3-Ispravljaci.pdf

Zaštitne diode, kondenzator i otpornik na izlazu ispravljač...21 ... je slika X. To je virtuelni laboratorijski radni sto na kome se crtaju i analiziraju električne šeme.

PE11 - Multimetar - Praktična elektronika

http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/2017/11/PE11-Multimetar.pdf

Jednosmerna struja (DCA) do 200 mA. Isključeno. Slika 2. Multimetar - univerzalni digitalni instrument. 4. 5. Koeficijent strujnog pojačanja tranzistora hFE. 6.

PE4 - Audio-pojacavaci - Praktična elektronika

http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/2017/11/PE4-Audio-pojacavaci.pdf

Karakteristike zvuka i audio-pojačavača, blok šeme, električne šeme i štampana kola pretpojačavača ... da će čitaoci ljubitelji audiotehnike podjednako uživati u čitanju ove knjige, u ... mogao da razume", dodali i na srpskom. Praktična ...

PE6 - Radio-predajnici - Praktična elektronika

http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/2017/11/PE6-Radio-predajnici.pdf

priključak preko koga bi mogao da mu se priključi mikrofon, gramofon i nešto slično. ... Štampana ploča predajnika sa slike 2.11: a - strana lemljenja, b - strana ...

PE1- Komponente elektronskih uredjaja - Praktična elektronika

http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/2017/11/PE1-Komponente-elektronskih-uredjaja.pdf

otpornici, kondenzatori, diode, tranzistori, integrisana ... Promenljivi kondenzatori su kondenzatori čija ... promenljivi kondenzator sa relativno malim odnosom.

PE12 - Knjiga saradnika 1 - Praktična elektronika

http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/PE12-Knjiga-saradnika-1.pdf

TESLIN TRANSFORMATOR o. Miomir Filipović ... Mali mrežni transformator T1 iz starog punjača telefona, tranzistorskog radija i sl. samo da je primarni deo što ...

PE12 Knjiga saradnika 2 - Praktična elektronika

http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/PE12-Knjiga-saradnika-2.pdf

paralelni diodni detektor, tako da između baze i mase T3 postoji pozitivan jednosmerni ... (bakar, gvožđe, srebro, zlato. ... stvara VF napon, bez ikakve spoljne pobude. ... potrebno je pronaći pravu veličinu učestanosti pri kojoj se izbegavaju.

PE5 "Radio-predajnici" - Praktična elektronika

http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/2017/11/PE5-Radio-prijemnici.pdf

vrlo visoke učestanosti, UHF - ultra visoke učestanosti, SHF - super visoke ... Lepak oko 25 mm. Slika 3.29-c. Motanje kalemskog tela namotajte je, uz ... sasvim dobri su i soda bikarbona, deterdžent za pranje rublja, pa i kuhinjska so i sl.

PE2 - Prakticna realizacija elektronskih uredjaja - Praktična ...

http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/2017/11/PE2-Prakticna-realizacija-elektronskih-uredjaja.pdf

maju" kalaj, bez obzira koliko vi to uporno pokušavali. Jedino rešenje u ... instrumenata, čija je cena manja od 5 evra. Pomoću ... sanitarija itd., ali sasvim dobri su i soda bikarbona, ... kla (pleksiglasa), a može i od aluminijuma, što kutiji daje lep ...

6. ELEKTRONIKA Elektronika je oblast elektrotehnike u kojoj se ...

https://muricmilorad.files.wordpress.com/2012/01/elektronika.pdf

Grecov spoj realizuje se prema šemi prikazanoj na slici 6.37a. Pozitivni polutalas ulaznog napona polariše u direktnom smjeru diode D1 i D4 (slika 6.37b), čega ...

Ispravljači katalog - Loznica Elektro

https://loelektro.co.rs/wp-content/uploads/2017/04/5.-Ispravlja%C4%8Di-katalog.pdf

BATERIJA. • JEDNOSMERNI RAZVOD. Tipovi ispravljača. 1. Ispravljači za paralelan rad. 2. Ispravljači sa diodnim nizom. 3. Ispravljači sa dodatnom granom ...

nekontrolisani ac/dc energetski pretvarači (diodni ispravljači)

https://www.viser.edu.rs/download/615

MONOFAZNI DIODNI ISPRAVLJAČI. AC ulaz. DC izlaz kontrola. KONTROLISANI. TIRISTORSKI ili TRANZISTORSKI ISPRAVLJAČI. MONOFAZNI , TROFAZNI.

nekontrolisani ac/dc energetski pretvarači (diodni ispravljači) - Viser

https://www.viser.edu.rs/download/615

MONOFAZNI DIODNI ISPRAVLJAČI. AC ulaz. DC izlaz kontrola. KONTROLISANI. TIRISTORSKI ili TRANZISTORSKI ISPRAVLJAČI. MONOFAZNI , TROFAZNI.

Praktična nastava

http://tehnickaskola.cuprija.edu.rs/wp-content/uploads/2018/02/Prakticna-nastava-vmv.pdf

PRENOSNI MEHANIZAM VOZILA. Spojnice: uloga,vrste,jednolamelasta i dvolamelasta frikciona spojnica, kvarovi, održavanje i nega. Hidrodinamička spojnica ...

Praktična hrvatska gramatika

http://www.sumari.hr/biblio/pdf/10034.pdf

Usklične rečenice. 373. Bezlične rečenice. 375. Zapovijed, molba, zahtjev, naredba, zabrana, prijetnja, kletva 379. Povezivanje jednostavnih rečenica u složene ...

Praktična pravila rada - PKS

https://api.pks.rs/storage/assets/PKSCACPSClass1.pdf

Cena pristupa informacijama o statusu sertifikata . ... izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate tako što formira elektronski potpis sertifikata na osnovu svog ...

Praktična i praktička filozofija

https://hrcak.srce.hr/file/175267

bi izraz praktična filozofija bio oznaka za različite vrste koristoljubive primjene filozofije, vidljive u povijesti filozofije od sofista pa do onih današnjih filozofa koji ...

Praktična filozofija med Kantom in Heglom

http://www.ff.uni-lj.si/100letFF/sites/www.ff.uni-lj.si.100letFF/files/dokumenti/zapisi/program_s_povzetki_eng.pdf

political universalism. Participants: Jean-François Kervégan, Klaus Vieweg, Pierpaolo. Cesaroni, Petar Bojanić, Zdravko Kobe. Lectures will be held in German ...

SEKVENCIRANJE CELOG GENOMA – PRAKTIČNA ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0369-1527/2015/0369-15271501022J.pdf

DNK, a potom se ti delići DNK vezuju za specijalne adapte re za čitanje DNK tokom ... razlikovati sekvenciranje čitavog genoma (Whole genome sequencing ...

RSA ALGORITAM I NJEGOVA PRAKTIČNA PRIMENA

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8469/2010/0042-84691003065K.pdf

RSA algoritam jeste algoritam sa javnim ključem koji uključuje tri koraka: generisanje ključa, enkripciju i dekripciju. RSA enkripciona še- ma je determinističaka ...

Praktična primena zaštitnih kodova.pdf

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/5161/mod_folder/content/1/2014/Lekcija%2012%20-Prakti%C4%8Dna%20primena%20za%C5%A1titnih%20kodova.pdf?forcedownload=1

Današnji kodovi za ispravljanje grešaka pripadaju dvema osnovnim kategorijama: blok kodovima i konvolucionim kodovima. • Najpopularniji blok kodovi su Rid ...

praktiĉna razlika između raĉunovodstva i knjigovodstva

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:2269/datastream/PDF/view

Raĉunovodstveni i knjigovodstveni sustavi u Hrvatskoj . ... Raĉunovodstveno-knjigovodstveni servis ili raĉunovodstveni- knjigovodstveni program? ... neki knjigovodstveni servisi vam daju “probni rok” od 30 dana besplatno pa pitajte i za tu.

Praktična primena pravila o transfernim cenama

https://www.paragraf.rs/savetovanja_strane/satnice/seminar-za-ekonomiste-pravila-o-transfernim-cenama.pdf

Predavač: Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor". 11:30 – 11:50 Kafe pauza. 11:50 – 13:00.

praktična akademija - fakultet zaštite na radu

https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/020-DOGADJAJI/2017/DECEMBAR/25-12-2017/Studija%20o%20efektivnosti%20programa%20stru%C4%8Dne%20prakse%20u%20okviru%20pilot%20projekta%20PRAKTI%C4%8CNA%20AKADEMIJA.pdf

25 дец 2017 ... Ova iskustva najčešće pruža mentor na praksi ili iskusni poslodavac. ... Holandija, Poljska, Portugal, Slovenija, Finska i Švedska imaju preko 30% mladih sa ovakvim ugovorima. ... Analiza tržišta za plasman radijatora;.

Praktična iskustva gradnje pasivnih objekata

https://www.ytong.ba/ba/docs/prakticna_iskustva_gradnje_pasivnih_objekata.pdf

Podovi (beton, azmafon, stiropor, folija glazura laminat) glazura, laminat). • Plafoni – Rigips u raznim varijantama. Nisko energetski objekat klase A - Od ideje.

Praktiĉna primena kvalifikovanih elektronskih ... - UVRA Novi Sad

http://www.uvra.net/stranica/preuzmite/prezentacija-sa-seminara-_-prakticna-primena-kvalifikovanih-elektronskih-sertifikata-i-elektronski-servisi-u-srbiji

Privredna komora Srbije. Praktiĉna primena kvalifikovanih elektronskih sertifikata i elektronski servisi u Srbiji mr Dušan Berdić – Sertifikaciono telo PKS.

Vladimir Trajković PRAKTIČNA PRIMENA FQCE MODELA ...

http://www.cqm.rs/2005/fq2005/SEKCIJA%20A%20-%20RADOVI%20PO%20POZIVU/05%20-%20%20V.%20Trajkovic.pdf

programa za primenu EFQM (evropskog) modela izvrsnosti. Fond za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE), kao nacionalna partnerska organizacija. Srbije i Crne ...

Praktična smjernica za provođenje medicinskih pregleda ... - hzzzsr

http://www.hzzzsr.hr/wp-content/uploads/2016/11/Prakticna_smjernica_za_provodenje_medicinskih_pregleda_radnika.pdf

poslove s posebnim uvjetima rada i posebne uvjete koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje tih poslova kako bi se spriječio štetni utjecaj na život i zdravlje ...

praktična primjena modela ugovora prema fidic - Agencija za vodno ...

http://www.voda.ba/uimages/Aida%20Jusufhodzic,%20Emir%20Mureskic%20ZR.pdf

izgradnje, primjenu modela ugovora FIDIC Žuta knjiga gdje izvođač radi i projektnu ... ugovori sadrže smjernice za pripremu Posebnih uvjeta i daju primjere za ...

elektronika

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/media/pdf/un_gimnazija/tehniska-gimnazija/UN_Elektronika.pdf

3.1 ELEKTRONSKI ELEMENTI. 3.1.1 Pasivni elementi. Cilji. Dijaki: • predstavijo dvopolno in četveropolno obliko vezja,. • določijo vhodno, prenosno in izhodno ...

PE8 - Vesela ELEKTRONIKA

http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/2017/11/PE8-Vesela-ELEKTRONIKA.pdf

Elektronske komponente opisane u ovoj ... on, posle nekog vremena, pojavio sa `eqom da mu se napravi novi budil- ... Sada mo`ete mirno da spavate. Oscilator ...

Elektronika, sklopovi

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/elektronika_sklopovi.pdf

SI. 33. Praktična realizacija sklopa na temelju rješenja na si. 32 s tranzistorom spojenim kao dioda. Upotreba tranzistora umjesto diode naročito je uobičajena.

18-20 elektronika za mlade

http://radioclubkastilac.hr/wp-content/uploads/2017/03/18-20elektronika-za-mlade.pdf

U tom slučaju električni otpor mjeri se tako da se otpornik izvadi iz strujnog kruga i priključi na ommetar. Ako pak mjerenje otpora izvodimo u www.hamradio.hr.

Digitalna elektronika

http://pfemg.mgucenici.edu.rs/predavanja/Digitalna.pdf

Karnoove mape. Karnoova mapa (ili Karnoova karta) je metod za uprošćavanje izraza Bulove algebre. Vrednosti u Karnoovim mapama se popunjavaju iz ...

PE7 ELEKTRONIKA za početnike

http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/2017/11/PE7-Elektronika-za-pocetnike.pdf

za po~etnike. ELEKTRONIKA. Elektronske komponente koje se koriste u ure}ajima opisanim u ovoj kwizi mo`ete da nabavite u. "Vremeplovu". Pogledajte wihov.

Mikroprocesorska elektronika Mikroprocesorska elektronika

https://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/mikroprocesorska-elektronika-mehatronika/wp-content/uploads/sites/97/2018/03/Predavanje-4-Organizacija-mikroracunarskog-sistema-2.pdf

Svaka asemblerska instrukcija asocirana je tačno jednoj mašinskoj instrukciji. ▫ Ono što čini asemblerski jezik lakšim za. ▫ Ono što čini asemblerski jezik lakšim ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.