Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu ...

može zahtijevati procjena uticaja. Član 2. Liste projekata. Projekti za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu utvrđeni su u Listi I ove uredbe.

Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu ... - Сродни документи

Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu ...

http://www.uip.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=274860&rType=2&file=Uredba o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na zivotnu sredinu.pdf

može zahtijevati procjena uticaja. Član 2. Liste projekata. Projekti za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu utvrđeni su u Listi I ove uredbe.

procjena uticaja na životnu sredinu sa planom upravljanja životnom ...

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Documents/Plan%20upravljanja%20zivotnom%20sredinom%20i%20procjena%20uticaja%20na%20drustvo_2_541223420.pdf

14 srp 2019 ... društvo projekta sanacije ruševnih obala rijeke Drine u svrhu ... Republici Srpskoj, između Zvornika i ušća na rijeci Savi, i brojnim mjestima u srednjem toku ... Foča: 212 m3/s, Višegrad: 335 m3/s, Zvornik: 387 m3/s, ušće: 401.

Procjena uticaja na životnu sredinu brana na ... - NVO Green Home

http://www.greenhome.co.me/fajlovi/greenhome/attach_fajlovi/eng/main-pages/2011/11/pdf/Fish_fauna_of_Moraca_River_and_Skadar_Lake.pdf

ekonomski, industrijski i sportski ribolov (2005. i 2006.). ... tijelo ribe. Ovo je najefikasniji način lova na krapa i dva ribara za jendu noć ... Za mamac se stavlja živi.

Procena uticaja i strateška procena uticaja na životnu sredinu u Srbiji

http://cep.org.rs/images/round_tables_tia/Prezentacija_okrugli_stolovi_final.pdf

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, „Sl. Glasnik RS“, br. 135/2004 i 88/2009. ➢. Podzakonski akti. ➢. Takođe: Zakon o zaštiti životne sredine, ...

Procena uticaja na životnu sredinu

https://pars.rs/images/biblioteka/Ekolosko-pravo/Stampa-MDrenovak-Procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu-savetovanje-sudija-septembar-2019.pdf

Procena uticaja na životnu sredinu. Prof. dr Mirjana Drenovak-Ivanović [email protected]. Jean Monnet Chair in European Environmental Law ...

o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i ... - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_strateskoj_proceni_uticaja_na_zivotnu_sredinu.pdf

ZAKON. O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU. ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 88/2010). I OSNOVNE ODREDBE. Predmet i ciljevi.

STUDIJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU- KONAČNA VERZIJA

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Documents/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%98%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B6%D1%81%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D

Poljoprivredno dobro "Napredak" a.d. Pelagićevo od 1.534 ha ukupnih obradivih površina intenzivno ... biorazgradiva sredstva širokog spektra djelovanja. Eventualno ... Spomen-škola "Vaso Pelagić" (sagraĊena 1969. god.) ... atmosferu će isteći samo ograniĉena koliĉina gasa, jer će ventil protiv loma cijevi reagovati kod.

ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU ... - Herceg Novi

https://www.hercegnovi.me/downloads/sskpzzs/obavjestenja/elaboratPUpraonicaTopla.pdf

zida, preporučuje se investitoru da se podigne živa ograda ili visoka, brzorastuća vegetacija, između boksova i ogradnog zida, prema ovim vodnim resursima, ...

izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za pup ...

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2019/03/SPU-PUP-PV.pdf

S obzirom na to da područje opštine Pljevlja spada u resursima najbogatija u Crnoj Gori, u planskoj dokumentaciji koja je urađena do sada, jedan od osnovnih ...

Preporuke za unapređenje procena uticaja na životnu sredinu ...

http://co-seed.eu/assets/files/3HiidYlQIt-preporuke-za-unapredenje-procena-uticaja-na-zivotnu-sredinupdf.pdf

Dodatno usklađivanje Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu sa novom EU Direktivom o PU. Proces usaglašavanja propisa sa standardima EU definisan ...

Ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu

https://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/obrasci/procena/Zahtev_za_azuriranje_studije_o_proceni_uticaja.pdf

Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009) и чланом 3. Правилника о садржини захтева о потреби.

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_proceni_uticaja_na_zivotnu_sredinu.pdf

Član 1. Ovim zakonom uređuje se postupak procene uticaja za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu, sadržaj studije o proceni uticaja na ...

zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

http://podgorica.me/db_files/Urbanizam/Zakoni/zakon_o_strateskoj_procjeni_uticaja_na_zivotnu_sredinu.pdf

28 дец 2005 ... Zakon o izmjenama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Crne Gore", br. 052/16 od 09.08.2016), u kojima je ...

studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje ...

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2019/01/Procena_uticaja_TE-TO_Pancevo_08_01_2019.pdf

TERMOELEKTRANE TOPLANE PANČEVO NA KP 3523/11 K.O. VOJLOVICA ... industrijskih zona (Luka Dunav, Mali Rit, Staklara - Utva, Južna industrijska ...

Uputstvo za primjenu Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu ...

http://documents.rec.org/publications/SEA_uputstvo.pdf

Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: ... bi se ocjenio izveštaj o strateškoj proceni, treba popuniti navedenu tabelu na osnovu ...

4. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za izgradnju

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2019/03/Studija_Pocinkovaonica.pdf

18 мар 2019 ... mogu uroniti u kade i koji su tehnološki spremni za toplo cinkovanje potapanjem. Obrazovanje sloja cinka na čeličnim delovima zaronjenim u ...

07-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-75 ... - Putevi Srbije

https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/studije/E-75/07_studija_o_proceni_uticaja_na_zivotnu_sredinu_e-75_bukurevac_bjrmakedonija.pdf

Идејни пројекат аутопута Е – 75 Београд - Ниш - граница са БЈРМ, ... просека Републике), што га сврстава у ред најнеразвијенијих подручја Србије. ... састав аутопута за један смер вожње, те постојећи регионални пут Р ... општина Мерошина, Дољевац, Гаџин Хан, Лесковац, Власотинце, Владичин Хан,.

Procena uticaja na životnu sredinu - Centar za evropske politike

http://cep.org.rs/images/tai_studija/studija_procena_uticaja_na_zivotnu_sredinu.pdf

implementacije direktiva EU o proceni uticaja na životnu sredinu u Srbiji ... Zakonom urediti da u slučaju učešća nosioca projekta u radu tehničke komisi-.

za praktičnu primenu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

http://www.aarhussu.rs/docs/Vodic-2-SRB-HUN-Web.pdf

Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, ali i načine za ostvarivanje principa učešća javnosti primenji- vih u našoj sredini. Ideja za Vodič je nastala kroz ...

elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za ... - Herceg Novi

https://www.hercegnovi.me/downloads/sskpzzs/obavjestenja/RRElaborat%20REBRACOMMERCE%20Herceg%20Novi.pdf

HALE, NAMJENE FARMA KOKA NOSILJA,NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 316. KO KAMENO, OPŠTINA ... linije kaveza, u podu se nalaze otvori širine 63cm i dužine 230cm. Otvori su ... potrošnje vode za pranje objekta za koke nosilje.

Studija procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2018/11/PetroHemija-P-008-13-FSK-Studija-procene-uticaja-zate%C4%8Denog-stanja-25.10.2018_POKRAJINA_FINALNO.pdf

... objekta, tj. Izveštaj o zatečenom stanju (Prilog 10). ... Tehnološki projekat izvedenog objekta skladište opasnog otpada u FSK Elemir – Petrol ... Na primer,.

Strateška procena uticaja PPPPN PIO „Potamišje“ na životnu sredinu

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2019/04/SPU-PPPPN-PIO-Potamisje.pdf

фарма свиња предузећа „MASSAGRAR“ у Сечњу (емисија Амонијака (NH3) у ваздух);. - фарма свиња Индустрије меса „ПКБ ИМЕС“ доо (емисија ...

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije ...

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2018/08/2470-Studija-WBD-Petrohemija03.08.2018.pdf

Podaci o registraciji preduzeća WBD-WIN Building Design. 8. 1.2.2. Licenca ... Prikaz uticaja na životnu sredinu izabranog i drugih razmatranih tehnoloških rešenja. 81. 4.0 ... indikatorom gorenja drva, odnosno biomase. Ta razlika je na ...

studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacija ...

http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2013/12/Studija-izvodljivosti.pdf

www.projmetal.com, [email protected]. Objekat / Rafinerija nafte Pančevo. Broj ugovora / 3741. Projekat / Studija o proceni uticaja na životnu sredinu ...

studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fabrike za ...

https://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/04%20SPU%20-%20KAPSULE%20ZA%20RUBLJE%20-%20za%20objavljivanje%20na%20sajt.pdf

Tu su veći podzoli. Na obroncima Jastrepca i Mojsinjske planine, nalazi se još više degradirano skeleton i skeletoidno opodzoljeno zemljište. Pojava kiselih.

04-Studija o proceni uticaja na životnu sredinu E-763 ... - Putevi Srbije

https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/studije/E-763/04_studija_o_proceni_uticaja_na_zivotnu_sredinu_e-763_ub-lajkovac.pdf

Београд - Обреновац - Уб - Лајковац - Љиг - Прељина - Пожега. L=148.17 km ... аутопута. Књига 2: Студија о процени утицаја на животну средину. I.IV-2 ... граб са примесом пољског јасена, брестова, црне зове, сребрне липе, клека.

referenc lista studije o proceni uticaja na životnu sredinu - Tehnikum

http://www.tehnikum.co.rs/pdf/Refernc%20lista%20Studije%20o%20proceni%20uticaja%20na%20zivotnu%20sredinu.pdf

"First industrial" doo Smederevo. P. Smederevo. Smederevo. 78. Hala za proizvodnju ... obradu otpadnih voda. "Jugoprevoz mr" doo Čačak. D. Konjevići. Čačak.

Studija o proceni uticaja na zivotnu sredinu PPOV Vranje - ažurirana ...

https://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/Studija%20o%20proceni%20uticaja%20na%20zivotnu%20sredinu%20PPOV%20Vranje%20-%20a%C5%BEurirana%20-%20netehni%C4%8Dki%20rezime.pdf?lang=lat

„ЕПС дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Врање,. „Електромрежа Србије“ Београд АД, ЈП „Водовод Врање“, Телеком Србије –.

studija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu - Kikinda

http://www.kikinda.org.rs/Images/UserFiles/File/informacije/obavestenja/2013/SOPU%20ZS%20Essenticco%20Mokrin.pdf

20081/2, 20081/3 i 20081/4 KO Mokrin, opština Kikinda ... Poštanski broj i mesto: ... kupovina farme svinja u Mokrinu kod Kikinde, 2007 godine, označila je ...

Procena uticaja na zivotnu sredinu u pravu ... - Prof. dr Stevan Lilić

http://www.slilic.com/img205.pdf

„TRIGON INŽENJERING“. d.o.o. Beograd- Zemun. ALBO d.o.o. preduzeće za proizvodnju, inženjering, trgovinu i usluge, Zemun. HK „Krušik“, Valjevo. INSA a.d. ...

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu - Putevi Srbije

https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/regulativa/zstratzslat.pdf

ZAKON. O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU. SREDINU. ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 88/2010). I OSNOVNE ODREDBE. Predmet i ciljevi.

Uredba o supstancama koje oštećuju koje oštećuju ozonski omotač i ...

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2017/12/Uredba-II-005-2011.pdf

hlorofluorougljovodonici, ostali potpuno halogenovani hloroflorougljovodonici, haloni, ugljen tetrahlorid, 1,1,1-trihloretan (metil-hloroform), metilbromid, ...

Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje ...

http://www.uip.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=275218&rType=2&file=Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola.pdf

(e) nemetali, metalni oksidi ili druga neorganska jedinjenja, kao što su kalcijum karbid, silicijum, silicijum karbid. 4.3 Hemijska postrojenja za proizvodnju ...

Uredba o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena ...

http://www.kikinda.org.rs/Images/samouprava/zzs/procenauticaja/pokretanjepostupka/utvrdjivanje_liste_projekata/uredba_utvrdjivanje_liste_projekata.pdf

ЛИСТА I. Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину. 1. Постројења за: 1) прераду нафте, нафтних деривата и природног гаса;.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.