SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ivona Mateljan ...

Anatomija bubrega. Bubreg (lat. ren, grč. nephros) parni je organ, oblika zrna graha, crvenkastosmeđe boje. Dimenzija 10 cm duljine, 5 cm širine i 3 cm debljine, ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ivona Mateljan ... - Сродни документи

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ivona Mateljan ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:41/datastream/PDF

Anatomija bubrega. Bubreg (lat. ren, grč. nephros) parni je organ, oblika zrna graha, crvenkastosmeđe boje. Dimenzija 10 cm duljine, 5 cm širine i 3 cm debljine, ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Vjekoslav ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:299/datastream/PDF/view

Redovitim pijenjem zelenog čaja, koji je bogat katehinima, može se spustiti razina ... kolesterol, 52,3% povišen LDL, a 28,7% povišene trigliceride (Slika 7).

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Katarina ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:883/datastream/PDF/view

Temporomandibularni zglob predstavlja jedan od najkompliciranijih zglobova u ... Temporomandibularni (čeljusni) zglob (TMZ) tvore kondil mandibule, zglobna ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ana ... - MEFST

http://neuron.mefst.hr/docs/graduate_school/tribe/Repozitorij_Doktorata/Vuica_Ana_thesis.pdf

Ne-genomski (brzi) učinci uzrokovani su trans-izomerom, ostvaruju se vezanjem za ... različitih imunohistokemijskih biljega posebnih staničnih linija detektirati ćemo ... znanost, 02.05/28) pri čemu je prikupljena banka tkiva jetre, sukladno ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Iva Pavković ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:77/datastream/PDF/view

radova na temu povezanosti keratoakantoma i traume kože kako uslijed tetoviranja ili ozljeda. (4) . Page 6. 6. Keratoakantom se dakle definira kao benigna keratinizirajući tumor koji potječe iz ... Slika 2: Keratoakantom gornje vjeđe.

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ana Kliškinjić ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:865/datastream/PDF/view

nazivom „zečja usna“. Prikladniji nazivi su rascjep usne, ... Rascjep usne i nepca (cheilognathopalatoschisis, engl. cleft lip and palate [CLP]) predstavlja rascjep ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Tea Gamberažić ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:691/datastream/PDF/view

odnos između umjereno povišenog bilirubina u GS (Gilbertov sindrom) i rizika za ishemičnu bolest srca, koja u populaciji iznosi 12%, a u GS samo 2%.

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Anamarija ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:330/datastream/PDF/view

Vraneš J. Spirohete: Leptospira. U: Kalenić S, ur. Medicinska bakteriologija i mokologija. 2. izd. Zagreb: Merkur A.B.C.; 2005. str. 336-342. 7. Adler B, de la Peña ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ana Bego ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:711/datastream/PDF/view

dijagnoze su kronični endometritis, sindrom Asherman i karcinosrakom ... endometritis, Ashermanov sindrom i karcinosarkom endometrija s udjelima od 0,1 %.

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET DENTALNA ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:672/datastream/PDF/view

Histološka slika . ... kompletna krvna slika. Fe željezo. Hb ... su vrijednosti (Fe, UIBC, TIBC, Erc, Hb, Htc, MCV, MCH, MCHC, RDW) koje su nam potrebne za ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET SPLIT Mia ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:406/datastream/PDF/view

Najraniji je stadij upale crvuljka appendicitis acuta catarrhalis karakteriziran upalnim ... kompletna krvna slika s diferencijalnom krvnom slikom i analiza urina.

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ivan ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:82/datastream/PDF/view

Anatomija. Jednjak je šuplji organ probavnog sustava, oblika mišićne cijevi te ... jednjaka na mjestu križanja sa lukom aorte, gdje jednjak prolazi posteriorno ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Tea Livaja ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:38/datastream/PDF/view

Anatomija testisa. Testis (lat. testis) je glavni muški spolni organ. To je parna žlijezda veličine 4 do 5 cm, ovalnog oblika, smještena u kožnoj vreći; mošnjama ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Anton Kordić ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:36/datastream/PDF

kostiju lubanje također može nastati epiduralni hematom. Meningealni ... Epiduralni hematomi su krvarenja između lubanjskih kostiju i tvrde mozgovne ovojnice ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Marko Puljiz ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:639/datastream/PDF/view

posljedica hemoroida, tumora, fisura i fistula. 1.5. Klinička prezentacija ... Kako bi dijagnoza bila preciznija, a liječenje učinkovitije, postoje brojne dijagnostičke ... endoskopski je moguće zaustaviti aktivno krvarenje (npr. ligacijom varikoziteta,.

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Josipa Čarić ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:789/datastream/PDF/view

10 ruj 2019 ... mišići, temporomandibularni zglob ili denticija (1). 1.2.1.Funkcijski poremećaji mišića. Kod poremećaja žvačnih mišića se kao glavni simptomi ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Zdenka Palčić ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:440/datastream/PDF/view

test), inhibin B, antimüllerov hormon (AMH), broj antralnih folikula (AFC eng. antral folicular ... http://www.medicalcg.me/broj-28/antimilerov-hormon/]. Citirano 6.

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Marija Kokeza ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:71/datastream/PDF

Hebefrena shizofrenija. Nju smatramo najmalignijim oblikom shizofrenije. To je tzv. dezorganizirani oblik shizofrenije u kojem su prisutne i afektivne promjene, ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Tihana Rančić ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:340/datastream/PDF/view

Tahikardija, midrijaza, euforija i anksioznost su najučestaliji simptomi koji se javljaju nakon upotrebe novih psihoaktivnih tvari. 2. Nove psihoaktivne droge imaju ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ivana Ribičić ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:79/datastream/PDF

7. Akutni kolecistitis je akutna upala žučnog mjehura komplicirana sekundarnom bakterijskom infekcijom, a nastaje kao posljedica staze žuči, najčešće zbog ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Marija Jurić ...

https://zir.nsk.hr/islandora/object/mefst:581/preview

Klasifikacija bolesti motornog neurona prema dobi i kliničkoj slici . ... Dijagnoza bolest motornih neurona odnosi se na različit spektar bolesti sa fatalnom.

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Marija Babić ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:410/datastream/PDF/view

potiče , a simpatkus inhibira peristaltiku (1). U submukozi i subserozi crijevne stijenke nalazi se bogata limfna mreža odakle se limfa drenira ekstramuralnim ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ante Dobričić ...

https://zir.nsk.hr/islandora/object/mefst:307/preview

s jetrenim apscesima. Predispozicija/ishodište. Broj bolesnika. Dijabetes tip 2. 12. Holelitijaza s holecistitisom. 8. Holelitijaza bez holecistitsa. 1. Holecistitis bez ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Petra Bajto ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:402/datastream/PDF/view

Centralni kanal je produžetak 4. moždane komore ispunjen cerebrospinalnim ... slici nalazi se bilateralni osjetni, motorni te autonomni deficit trupa i udova. ... neuron poput primarne lateralne skleroze (PLS), one koje zahvaćaju isključivo donji ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Matko Jurišić ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:75/datastream/PDF/view

kliničke slike. Pojedine urtike u većine bolesnika ne traju duže od 24 sata, dok cijela ataka obično traje duže. Urtikarija može biti udružena s angioedemom, ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ivan Mihanović ...

https://zir.nsk.hr/islandora/object/mefst:435/datastream/PDF/view

Antituberkulotici drugog reda su slabije djelotvorni i znatno toksičniji od prve linije te se primjenjuju samo u slučaju rezistencije. Koriste se: kinoloni, rifabutin, ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Marko Kelić ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:629/datastream/PDF/view

vam na bezgraničnoj podršci i ljubavi koju ste mi pružali sve ovo vrijeme. Ovoga ne bi bilo bez vas! ... studenata od 61 za plave i 33 (54,1%) za crne vrećice.

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Dora Jakus ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:509/datastream/PDF/view

populacija - euploidne i aneuploidne (mozaicizam) (2). Downov sindrom je najčešća trisomija s učestalosti od oko 1:650 živorođenih. Uzrokovan je viškom 21.

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Marija Pehar ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:393/datastream/PDF/view

Lateralna luksacija – pomak zuba u smjeru različitog od aksijalnog. ... Lateralna luksacija je teža luksacijska ozljeda prilikom koje je zub pomaknut u bilo.

SVEUĈILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Kristina Tokić ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:348/datastream/PDF/view

Parkinsonova bolest je kroniĉna progresivna neurodegenerativna bolest središnjeg ţivĉanog sustava. ... bolesti ovisi i sama prognoza (3). U postavljanju ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Kristina Ramljak ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:764/datastream/PDF/view

Antibiotik je izbora za streptokoknu upalu grla penicilin zbog svoje dokazane ... J04 – akutni laringitis i traheitis, J06 – akutna infekcija gornjeg dišnog sustava ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Paula Morović ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:592/datastream/PDF/view

Neka stanja koja oponašaju parkinsonizam su esencijalni tremor i psihogeni parkinsonizam. Neke neurodegenerativne bolesti koje također uzrokuju ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ivan Viculin ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:782/datastream/PDF/view

Paraneoplastični sindrom javlja se u 10 % pacijenata oboljelih od karcinoma pluća. Sindrom čini skupina kliničkih promećaja koji nisu izravno povezani s ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Matea Ćurković ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:416/datastream/PDF/download

Pinealna žijezda jučer i danas. U središtu mozga svih sisavaca nalazi se bijelo tjelešce nalik šiški bora, a nazivamo ga pinealna žlijezda. Prvi zapisi o njoj stari ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Mihaela Rakušić ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:605/datastream/PDF/view

Narcisoidni poremećaj ličnosti. Američka psihijatrijska asocijacija objavila je 2013. godine posljednje, peto izdanje. Dijagnostičkog i statističkog priručnika za ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Mate Zvonimir ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:47/datastream/PDF/view

Multipla skleroza je autoimuna upalna demijelinizirajuća i degenerativna ... neuroloških oštećenja i nesposobnosti tijekom vremena te, naravno, smrtnost ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.