Ехотомографске карактеристике бубрега у различитом ...

између I и III старосне групе (p<0,05), код оба бубрега, као и између I и II старосне групе на десном ... Анатомија човека - абдомен и карлица. Савремена ...

Ехотомографске карактеристике бубрега у различитом ... - Сродни документи

Ехотомографске карактеристике бубрега у различитом ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-7132/2015/0354-71321502019G.pdf

између I и III старосне групе (p<0,05), код оба бубрега, као и између I и II старосне групе на десном ... Анатомија човека - абдомен и карлица. Савремена ...

Светски дан бубрега обележава се на иницијативу ...

http://www.dzmcrnice.rs/dokumenta/Svetski%20dan%20bubrega.pdf

синдром) и акутна, односно хронична смањена функција бубрега (бубрежна инсуфицијенција). У нашој земљи, свом изабраном педијатру у свим ...

12.03.2020. Светски дан бубрега - Institut za javno zdravlje Nis

http://izjz-nis.org.rs/promo/2020/pdf/2020_03_12_Brosura-svetski%20dan%20bubrega.pdf

12 мар 2020 ... Koji su najčešći uzroci oštećenja bubrega? -Šećerna bolest. -Povišen krvni pritisak. -Zapaljenske bolesti bubrega. -Kalkuloza ...

СЕМИНАР Улога бубрега у регулацији волумена и састава ...

http://studije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/11/SEMINAR-Uloga-bubrega-u-regulaciji-volumena-i-.pdf

Henleova petlja 25%. Dist. i sabir. tubuli 9%. Izlučivanje. 1%. Aktivacija vitamona D. 1,25 dihidroholekacliferol učestvuje u održavanju homeostaze kalcijuma ...

Примена лекова код старијих особа са инсуфицијенцијом бубрега

http://www.medrat.edu.rs/Cirilica/Materijal/Peti%20nacionalni%20kongres/Prezentacije/03.%20Radmila%20Velickovic%20Radovanovic%20-%20Primena%20lekova.pdf

ТЕРАПИЈСКИ МОНИТОРИНГ (ТДМ) ванкомицин, дигоксин, литијум, имуносупресиви, антиконвулзиви. Познавање принципа прилагођавања дозе лека.

Судскопсихијатријске и социодемографске карактеристике ...

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master-radovi/milos-bozanic.pdf

оганизација – Комитет за дроге објашњава зависност од дрога као стање периодичне или хроничне интоксикације штетно како за појединца, тако и за.

СОЦИЈАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КИК БОКСЕРА

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-5917/2014/1452-59171420128B.pdf

Спортска традиција у породици, кик-бокс традиција у породици су варија- бле са четири категорије: 1. у породици се нико није бавио спортом,. 2. бавио ...

Специфичне карактеристике предузетника у туризму

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_geografija/2018/2019/master-rad-2019-02-12.pdf

разлога поставља се питање ко су предузетници у туризму, које су њихове функције, карактеристике ... Успешни предузетници раде просечно 60 сати.

КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ФРУШКЕ ГОРЕ

http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2015_4/sumarstvo2015_4_rad03.pdf

Извод: У раду су приказане климатске карактеристике Фрушкe горе, ... Годишња количина падавина, на подручју Фрушке горе, износи 660,6 mm.

карактеристике рада на одређено време

http://www.kss.org.rs/news/2011/09/src/110902karakteristike_rada_na_odredjeno_vreme.pdf

poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi ... je nepostojanje otkaza ugovora o radu od stra- ... od strane zaposlenog ili poslodavca pre isteka ro- ka za koji je ...

ЛЕКЦИЈА 16. ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ... - WordPress.com

https://osnoviekonomijeblog.files.wordpress.com/2016/09/lekcija_16.pdf

акционарско друштво. • друштво са ограниченом одговорношћу. Друштва лица су : • ортачко друштво и. • командитно друштво. Друштва капитала су ...

психосоцијалне карактеристике насилничке ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/publication/269660190_Psychosocial_characteristics_of_bullying_personality/fulltext/57e2520d08ae1f0b4d95b99a/269660190_Psychosocial_characteristics_of_bullying_personality.pdf?origin=publicat

У деликте насиља спадају, првенствено, крвни деликти и друга дела управљена на лишавање живота човека – убиства, повреде телесног инте-.

физичко-географске карактеристике светостефанског ...

http://kpolisa.com/KP2-3/KP2-3-VII-4-Bozanic.pdf

Старовлашко-рашка висија претставља део динарске Србије и северни нижи ... и леве притоке Ибра: Видрењак, Рашка и Студеница. Лим је, иначе ...

структурно-садржинске и функционалне карактеристике ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15067/bdef:Content/download

поима као дидактички транспонован систем лингвистичких појмова, ... наставни материјал условљен афинитетима и интересовањима ученика, док ће.

КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДНОГ ОДНОСА У УСТАНОВАМА ...

http://www.klettobrazovanje.org/zakon%20u%20praksi/RADNI%20ODNOSI%20U%20O%C5%A0%20I%20S%C5%A0.pdf

наведени начин (споразумом о преузимању уз сагласност запосленог), односно нема ... Посебан колективни уговор у члану 5. став 5. прописује обавезу да ... у овом случају послове административно-финансијског радника, не.

УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ Појам и карактеристике

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/menkva01.pdf

делатности врши се на следећи начин: Пољопривреда, шумарство и водопривреда. Рибарство. Вађење руде и камена. Прерађивачка индустрија.

рељефне карактеристике гоча и подгорине - Универзитет у ...

http://www.dgt.uns.ac.rs/zbornik/issue36/01.pdf

Српско Македонске масе. На југу, од овог планинског система налази се Косово. Гоч је најсевернија од планина Копaоничког планинског система.

еколошко-производне карактеристике земљишта у парковима ...

http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2019_3-4/sumarstvo2019_3-4_rad06.pdf

„ШУМАРСТВО” 3-4. Табела 2. Хемијска својства земљишта у Пионирском парку. Table 2. Chemical composition of the soil in Pioneer Park. Дубина/. Depth.

Помолошке карактеристике и полифенолни профил сорти и ...

http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/Dijana_Kulacanin.pdf

7 сеп 2017 ... одабраних сорти и селекција ораха (Шампион, Расна и Сава). ... је сложен и зависи од више фактора међу којима су, поред врсте и.

Карактеристике менаџмента људских ресурса у кризи

http://union.edu.rs/wp-content/uploads/2016/07/Doktorat-Final-Jul-2016.pdf

Poslednji takav ekonomski lom ili kriza desio se 2009. izazvan poslovanjem američkih ... 119, poglavlje 14, prevod: autor ovog rada. 12 Pilbeam, S. ... prostora, obezbedjenja poslovnog prostora, sredstava za higijenu, kafe kuhinje i sl.). ... "Bitka za talente nikada ne prestaje, u dobrim ili izazovnim vremenima. Organizacije.

Карактеристике привредног и туристичког развоја у Француској

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_geografija/geografija_master_radovi/2015/2015-12-14-sn.pdf

У југоисточном делу су Алпи (младе веначне планине) са највишим врхом ... швајцарско-италијанске стране Пенинске Алпе. Јужније од сутока ова два ...

хидрогеохемијске карактеристике и квалитет вода ... - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15116/bdef:Content/download

неправилно преслојавање пјесковите глине. Квартарне творевине су неравномјерно распрострањене у сливу Мушнице. Представљене су алувијалним ...

Функционални захтеви и техничке карактеристике бројила ...

https://www.epsdistribucija.rs/interni_standardi/pravila/Specifikacija_verzija%204.0_Sveska_1_Usvojeno_na_TSS_EPSD_07022019_objaviti.pdf

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЕВИ И ТЕХНИЧКЕ. СПЕЦИФИКАЦИЈЕ. AMI/MDM СИСТЕМА. - Свеска 1 -. Техничке спецификације бројила електричне енергије.

агроклиматске карактеристике лесковачке котлине - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0350-75990757087I

Лесковачка котлина је плитко и пространо, тектонски предиспонирано, ... Средња годишња температура је 11,4°C па се Лесковачка котлина убраја у ...

екоклиматске и балнеолошке карактеристике бањских насеља ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9275/bdef:Content/download

There are ten formed spa settlements within the Juzna Morava Basin, which ... Турија постаје од Белике реке и Клисуре. Велика река извире на Великом ...

геолошко-геоморфолошке карактеристике стига - Универзитет у ...

http://www.dgt.uns.ac.rs/zbornik/issue38/01.pdf

ABSTRACT: Stig is an area in Eastern Serbia located in the lower basin between the Mlava River and Braničevo in the east, the Morava River in the west, the ...

Начела и карактеристике поступка медијације - Правни ...

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master-radovi/milica-kostic.pdf

4 Преузето са: www.osnovnisudkv.rs/home/index.php/lat/medijacija-meni/ ... Циљеви примене медијације у заједници су оснаживање гра ана, заједница и ... Уво ење алтернативних метода за мирно решавање спорова у правосудни.

5 флористичке карактеристике шарпланинског гребена кобилица

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0514-5899/2017/0514-58991702005D.pdf

Кључне речи: флора, анализа, Кобилица, Шар планина. Abstract: Kobilica is a ridge of the Šar Mountains located in the far south of Serbia over which the in-.

диференцијалне језичко-стилске карактеристике новинског ... - DOI

http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/sj/2017-1/sj-2017-22-1-37.pdf

анализу наслова новинских вести и новинских извештаја из целокупног кор- ... Курир, Београд: НИП Вести дана, издања од 7.12.2007, 15.12.2007, ...

клиничке, генетске и морфолошке карактеристике ... - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19917/bdef:Content/download

Alzheimerova bolest (AB) i frontotemporalna demencija (FTD) predstavljaju ... slučajeva odnosi na sindrom demencije čiji simptomi počinju pre 45. godine života.

карактеристике земљишта пивске планине - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19060/bdef:Content/download

Грачанин (1951) под називом „планинска црница“. Грачанин у планиске црнице убраја планинска земљишта образована на различитим супстратима – ...

Природно-географске карактеристике развоја туризма Крагујевца

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_geografija/geografija_master_radovi/2012/2012-12-20-ba.pdf

17 дец 2012 ... Природне вредности, општина, положај, реке, клима, флора, фауна, и ... осим са севера и североистока, где и протиче река Лепеница.

2. основне карактеристике ресурса сунца и ветра у европи

http://vetar-sunce.imsi.rs/tekstovi/Studija_EE704-1052A/P2_OsnovneKarakteristikeResursa.pdf

неко зрачење апсорбовати, пропустити или рефлектовати, зависи од особина и температуре тела и од таласне дужине зрачења. Апсолутно црно тело ...

техничке карактеристике објеката - Naselje Zemunske kapije

http://www.zemunskekapije.com/wp-content/uploads/2017/08/tehnicki-opis.pdf

Фасадни зидови су: „сендвич зид“ од термо блокова високих термичких карактеристика. Завршна обрада је фасадна опека у браон боји у комбинацији ...

карактеристике писаног дискурса ученика четвртог ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0579-64311501109I

Затим је мерена дужина комуникативне реченице изражена бројем речи и бројем клауза. Анализом су обухваћене и сле- деће синтаксичке варијабле ...

еколошко-флористичке карактеристике парк-шуме у оквиру ...

http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2018_1-2/sumarstvo2018_1-2_rad09.pdf

Извод: Уништавање и фрагментација урбаних шума, губитак појединих вредних ... 'Бањичка шума'у Београду. Шумарство 1-2, УШИТС, Универзитет у ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.