primjena bim tehnologije na građevinskim projektima - Inženjerska ...

Predavači: dr Branislav Ivković, redovni profesor i šef Katedre za upravljanje projektima u građevinarstvu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,dr ...

primjena bim tehnologije na građevinskim projektima - Inženjerska ... - Сродни документи

primjena bim tehnologije na građevinskim projektima - Inženjerska ...

http://www.ingkomora.me/ikcg_sajt/cms/public/image/uploads/D._Lucic_Dopis_BIM.pdf

Predavači: dr Branislav Ivković, redovni profesor i šef Katedre za upravljanje projektima u građevinarstvu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,dr ...

Primjena PUG i FIDIC-a u građevinskim sporovima - Ljubenko ...

http://www.ljubenko-i-partneri.hr/site/assets/files/1010/otmc_ljubenko.pdf

FIDIC što u svrhu takvog standardiziranog ugovora može biti poželjno, jer je to ipak ugovor. Neovisno o tome, što npr. „žuti“ FIDIC u točki 20.1. daje definiciju ...

Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u osnovnim i ...

https://bib.irb.hr/datoteka/809522.9_7_CUC-Upotreba_IKT_u_kolama_final.pdf

pomoću kojih alata nastavnici primjenjuju IKT u vlastitoj nastavi. Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u istraživanju te time omogućili nastanak ovog rada.

Primjena biofloc tehnologije u akvakulturi - Repozitorij ...

https://repozitorij.agr.unizg.hr/islandora/object/agr:620/datastream/PDF/view

Bioflok i akvaponija. Akvaponski sustav spada u integrirani multitrofični sustav koji inkorporira reciklirajući akvakulturni sustav i proizvodnju biljaka bez uporabe ...

komparativna analiza wlan i wimax tehnologije te primjena ...

https://repozitorij.velegs-nikolatesla.hr/islandora/object/velegs:410/datastream/PDF/view

bežičnih mreža. U drugoj i trećoj cjelini predstavljeni su WLAN i WiMAX principi rada, standardi, certifikati te njihova primjena. WLAN i WiMAX tehnologija ...

Primjena tehnologije lemljenja u poljoprivrednoj tehnici - Repozitorij ...

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:2066/datastream/PDF/view

definira najčešća podjela postupaka lemljenja – meko, tvrdo i visokotemperaturno lemljenje. Tehnologija lemljenja nalazi svoju primjenu u brojnim segmentima ...

Primjena asistivne tehnologije u poboljšanju kvalitete ţivota obitelji ...

https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:79/datastream/PDF/view

asistivna tehnologija za osobnu mobilnost. - asistivni proizvodi za kućanstvo. - namještaj i pomagala za adaptaciju prostora u kući i drugih prostorija. - pomagala ...

Mogućnosti upravljanja građevinskim otpadom u Republici Srpskoj

http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2013/12/15DJUKIC-OTPAD.pdf

Ključne riječi: građevinski otpad, zaštita životne sredine, reciklaža. 1. UVOD. Otpad koji nastaje ... Na treningu bi se odrţala prezentacija pilot pro- jekta (iskustva ...

Metoda za merenje koncentracije vlage u građevinskim materijalima ...

http://www.ftn.uns.ac.rs/n144778472/metoda-za-merenje-koncentracije-vlage-u-gradjevinskim-materijalima-koriscenjem-bezicnog-lc-senzora

korišćeni glinena cigla i siporeks (YTONG) blok kao jedni od najčešće upotrebljavanih građevinskih materijala. Dielektrična ... Tipovi materijala: cigla, YTONG blok, malter, cemente košuljice, izolacija ... dimenzije 230 mm × 200 mm × 100 mm.

inženjerska geodezija i inženjerska geodezija i - Geodetski fakultet

http://www2.geof.unizg.hr/~ngorana/inz%201%20web.pdf

Smještaj (lokacija) točaka geodetske mreže. Konfiguracija apsolutne mreže za izgradnju i praćenje betonske brane. (osnovne i kontrolne točke). Kontrolne točke ...

INŽENJERSKA KOMORA INŽENJERSKA KOMORA SAVEZNE ...

http://www.ingkomora.me/store/Sporazum%20o%20saradnji.pdf

Inženjerska komora Crne Gore, koju zastupa preśednik Komore. Arh.Ljubo Dušanov Stjepčević i. Inženjerska komora Savezne države Hessen, koju zastupa ...

recnik tehnologije prelom final cip .indd - Rečnik tehnologije ...

https://recniktehnologije.files.wordpress.com/2014/12/recnik-tehnologije-prelom-final-cip.pdf

Moderator Zoran Petrović Piroćanac. 13.00-13.20 Suzana Polić. Rečnik tehnologije. ‒ pogled iz perspektive klasične teorije automatskog upravljanja.

Upravljanje projektima

https://bib.irb.hr/datoteka/807419.Upravljanje_projektima_-_skripta_FER_2016.pdf

Ova skripta namijenjena su polaznicima predmeta Upravljanje projekta na diplomskom studiju. Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, ...

Prezentacija SG Upravljanje projektima - FON-a

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2015/10/Upravljanje-projektima.pdf

dr Marko Mihić. VANREDNI PROFESOR. Katedra za menadžment i specijalizovane menadžment discipline. Kabinet 214. E-‐pošta: [email protected].

i upravljanje projektima - Index of

https://fedora.unibl.org/fedora/get/o:297/bdef:Content/get

Ovaj rad predstavlja nastavak prethodnih istraživanja i odnosi ... 2.http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/PROJEKAT-I-ZIVOTNI-CIKLUS.

Prezentacija SG Upravljanje projektima

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2015/10/Upravljanje-projektima.pdf

E-‐pošta: [email protected]. Rukovodilac ... Upravljanje inves cionim projek ma ... Upravljanje investicijama, Petar Jovanović, osmo izdanje,. VŠPM ...

Upravljanje projektima i investicijama

http://vts-zvecan.edu.rs/public/files/files/studijski%20programi/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5/2

Управљање инвестиционим пројектом. 11. Економски раст, развој и инвестиције. 12. Микро и макро аспект управљања инвестицијама. 13. Бизнис план ...

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (PROJEKTNI MENADŽMENT)

http://ef.sum.ba/sites/default/files/nastavni-materijali/UPRAVLJANJE%20PROJEKTIMA%20-%20IZVODI%20S%20PREDAVANJA%20-%202015.pdf

PROJEKTNI MENADŽMENT. 4. CILJ KOLEGIJA. • upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima u području projekata i upravljanja projektima te stjecanje ...

Prezentacija SG Upravljanje projektima i investicijama - FON-a

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2015/10/Upravljanje-projektima-i-investicijama.pdf

investicijama. Školska ... Razvoj plana upravljanje rizikom investicionih projekata. ... Upravljanje investicijama, Petar Jovanović, osmo izdanje, VŠPM, Beograd,.

Metodologija za procjenu vrijednosti za novac u projektima JPP

http://parco.gov.ba/wp-content/uploads/2016/07/B-metodologija-VfM-web_18_8_2017_34.pdf

praktičan, ipak ovako dobijena finansijska diskontna stopa ne predstavlja stvarni oportunitetni trošak kapitala, jer najbolja alternativna investicija u principu ...

INFORMACIJA O PROJEKTIMA RASVJETE ... - Grad Sarajevo

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/09/Informacija-o-projektima-rasvjete-Iluminacije-Grada-Sarajeva.pdf

Realizovana je iluminacija Šeher-Cehajine ćuprije, Novog mosta kod Vijećnice, ... veliki problem se javlja u održavanju, jer iluminacija ne spada u redovna.

Goran Vuletić : SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA PROJEKTIMA U ...

http://www.repec.mnje.com/mje/2010/v06-n12/mje_2010_v06-n12-a21.pdf

i c) menadžment pomoću projekata (Management By Project), kojim se obezbjeđuju ključne kompetencije i rast perfor- mansi firme preko selekcije projekata, ...

KVALITETA PRILAGoĐENA VAŠIM PRoJEKTIMA - Legrand

http://www.legrand.hr/fileadmin/pdf/kat/Linkeo_HR.pdf

STRUKTURNo. KABLIRANJE. LINKEo. Linkeo proizvodi jeftinija su alternativa za telekomunikacijske inženjere. Njegove čvrste komponente testirane su od ...

fazi logika u sistemu upravljanja graðevinskim projektima the use of ...

https://repository.ukim.mk/bitstream/20.500.12188/2488/1/T17%200009%20Lazarevska_Knezevic_Trombeva-Gavriloska_Cvetkovska_-_GNP2016.pdf

U ovom radu prikazane su neke teoretske postavke fazi logike i njena primena u oblasti upravljanja građevinskim projektima. Ključne reči. Fazi logika ...

Vodič za upraVljanje projektima - Privredna Komora Srbije

http://euprojekti.pks.rs/wp-content/uploads/2017/11/VODIC.pdf

u skladu sa akcionim planom i Strategijom, Centar za upravljanje projektima privredne komore Srbije ... relevantnosti za ugovor, vođenja knjiga u skladu sa.

Vodič za upraVljanje projektima - Privredna Komora Srbije - PKS

http://euprojekti.pks.rs/wp-content/uploads/2017/11/VODIC.pdf

u skladu sa akcionim planom i Strategijom, Centar za upravljanje projektima ... vremena treba biti prikazan uz opis rada i reflektovan kroz broj jedinica (ne kroz ...

Temeljne individualne kompetencije za upravljanje projektima - HUUP

http://capm.hr/wp-content/uploads/2018/05/IPMA_ICB_HUUP_INTERACTIVE.pdf

Međutim, IPMA ICB nije knjiga uputa ili recepata za upravljanje projektima, ... formalna pravila kulture i zahtjeve povezanih funkcijskih odjela ili jedinica potpore ...

Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu ...

http://www.uip.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=274860&rType=2&file=Uredba o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na zivotnu sredinu.pdf

može zahtijevati procjena uticaja. Član 2. Liste projekata. Projekti za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu utvrđeni su u Listi I ove uredbe.

Rizici u projektima Javno-privatnog partnerstva ... - Invest Croatia

http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2015/10/p8-v2-rizici-kod-jpp-projekata-final-za-objavu.pdf

partnerstva (identifikacija, kvantifikacija i alokacija), Priručnici za pripremu i provedbu modela javno- ... Alokacija rizika. 28 ... značenje kao i rizik kamatne stope.

poslovna agilnost i agilno upravljanje projektima - IPMA Serbia

http://media2.ipma.rs/2018/12/Zbornik-apstrakata-2018-final.pdf

Dr Dejan Petrović, FON, Beograd. 13. Dr Marko Mihić, FON, Beograd. 14. Dr Vladimir Obradović, FON, Beograd. 15. Mr Josip Logarušić, ŠIDPROJEKT, Beograd.

alati za upravljanje projektima active collab - Sveučilište u Splitu

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:1834/datastream/PDF/view

Tema ovog seminarskog rada su softverski alati za upravljanje projektima, a detaljno je obrađen alat Acitve collab, s ciljem utvrđivanja njegovih karakteristika i ...

Lokalna obuka-FIDIC Ugovori-Primena na projektima-Novi ... - ACES

http://www.aces.rs/wp-content/uploads/2019/02/Lokalna-obuka-FIDIC-Ugovori-Primena-na-projektima-Novi-Sad-1.pdf

FIDIC UGOVORI. PRIMENA NA. PROJEKTIMA. Usled sve veće potrebe za upoznavanjem sa međunarodno usvojenim procedurama za realizaciju projekata, ...

Inženjerska svojstva tla

https://rudar.rgn.hr/~smihalic/nids_snjezanamihalic/02_03_inzenjerskaSvojstvaTla.pdf

stišljivost građevina smještena na jako stišljivo tlo vjerojatno će biti oštećena uslijed usijedanja, koje je posljedica smanjenja volumena tla uslijed nanošenja.

Inženjerska geologija I dio

http://gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-preddiplomski/inzenjerska-geologija/inzenjerska-geologija-i-dio.pdf

istraživanju prirodnog nastanka stijena i tala ili podzemnih voda u svrhu jamstva da ... I. Kant (1724-1804) pretpostavio je da su Sunce i planeti njegova sustava ... Wegener je predpostavio da kontinenti plutaju na gustoj unutrašnjosti Zemlje te ...

Inženjerska geologija IIA dio

http://gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-preddiplomski/inzenjerska-geologija/inzenjerska-geologija-ii-a-dio.pdf

2 svi 2010 ... Čisti varijeteti lijepih boja su drago kamenje (crveni korundi su rubini, modri safiri, zeleni orijentaini smaragdi itd.). Hidrargilit (džipsit) –Al(OH)3, ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.