Periferna arterijska bolest - kardio.hr

klaudikacija. Naglo nastala bol u ekstremitetu 5 P. Karakteristično za akutnu kritičnu ishemiju. Izmjeriti segmentalne tlakove i odrediti pedobrahijalni indeks ...

Periferna arterijska bolest - kardio.hr - Сродни документи

Periferna arterijska bolest - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2010/08/133-139.pdf

klaudikacija. Naglo nastala bol u ekstremitetu 5 P. Karakteristično za akutnu kritičnu ishemiju. Izmjeriti segmentalne tlakove i odrediti pedobrahijalni indeks ...

Periferna arterijska bolest donjih ekstremiteta - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/62f0/3d525d88aa77835d2dcc36e019e5e4badca2.pdf

5 ruj 2012 ... SA∆ETAK: Periferna arterijska bolest (PAB) donjih eks- tremiteta prepoznata je kao ozbiljan kardiovaskularni pore- me aj. Simptomatska i ...

GASTROEZOFAGELNA REFLUKSNA BOLEST - BOLEST S ...

https://hrcak.srce.hr/file/227148

Gastroezofagelna refluksna bolest (GERB) je stanje koje nastaje kada ... gornjim i donjim dijelom respiratornog sistema kao što su kašalj, laringitis, astma, ...

Arterijska hipertenzija

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Documents/arterijska_hipertenzija.pdf

I10. Hypertensio arterialis essentialis (primaria). Povišeni krvni pritisak ... Da bi se blagovremeno postavila pravilna dijagnoza i počeo adekvatan tret-.

Arterijska hipertenzija - Srčana

https://www.srcana.hr/data/public/original/doc/1/visoki-tlak.pdf

Zapečeni bijeli krumpir je pun magne- zija i kalija, dva ... pražnjenje želuca, povećava pritisak na probavu, izaziva ... maslinovu ulju zažutite jedan luk i dva.

97 aRTERIJsKa IpERTENZIJa KoD DECE I aDoLEsCENaTa ...

https://cejpaediatrics.com/index.php/cejp/article/download/53/pdf

3 godine krvni pritisak treba meriti bar jedanput u toku svake ... vrednosti krvnog pritiska u dece svih rasnih ... pri ispitivanju krvnog pritiska kod dece jeste.

arterijska hipertenzija - Ministarstvo zdravlja

http://www.mzdravlja.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=106333&rType=2

Natrijum- nitroprusid. Lijeĉenje hipertenzivne krize: i.v. infuzija brzinom od 0,3 ... U toku hipertenzivne encefalopatije ljekovi izbora su natrijum nitroprusid,.

arterijska hipertenzija - PORODICNA MEDICINA

http://porodicnamedicina.com/download/klinicki_vodici/Oboljenja-kardiovaskularnog-sistema/ArterijskaHipertenzija.pdf

hipertenziju, kao povišen se definiše krvni pritisak kada je nivo sistolnog krvnog pritiska ... Hipertenzivni pacijenti trebaju pokušati smanjiti stres i izbjegavati ...

Arterijska hipertenzija u terminalnom zatajenju bubrega Arterial ...

https://doi.org/10.15836/ccar2017.71

Uvod: 50 do 60 % bolesnika na hemodijalizi (do 85 % u nekim izvještajima) i gotovo 30 % bolesnika na peritonejskoj dija- lizi imaju arterijsku hipertenziju (AH).

Metabolička bolest kostiju u etabolička bolest kostiju u etabolička ...

http://medlib.mef.hr/1681/1/Turk.pdf

Metabolizam koštanog tkiva u upalnim bolestima crijeva. 15. 1.4.4. Terapija metaboličke bolesti kostiju. 18. 1.5. Dijagnoza bolesti. 18. 1.5.1 Laboratorijski nalazi.

152-156 - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2015/02/Medix113_114-str-152_156.pdf

kristala mononatrijeva urata (MSU) u sinovij- sku tekućinu te druga tkiva. Giht je bolest koja se spomi- nje već u antičkoj Grčkoj kao podagra, a naziv giht (engl.

149-155. - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2016/12/149-155.pdf

aPTV – aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme; LMWH – niskomolekularni heparini, UFH – nefrakcionirani heparin. Tromboprofilaksa. Mehanička.

Paracelsus - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2017/08/122-123.pdf

7Cf. Ivana Janković, Dušanka Parojčić i Dragan Stupar, „Paracenzus – alhemičar ili lekar“,. Timočki medicinski glasnik 29, br. 4 (2004): 265-271. 8Lawrence I.

ekg u kliničkoj praksi - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2014/11/ekg-u-klinickoj-praksi.pdf

Nomenklatura i značenje EKG-oblika . ... Poglavlje 7 – HIPERTROFIJA KLIJETKI I UVEĆANJE PRETKLIJETKI. Hipertrofija lijeve klijetke .

infektivni endokarditis - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2011/12/ESC-smjernice-inf-endokarditis.pdf

kasni IE umjetnog zaliska: > 1 godine nakon operacije zaliska. • desnostrani IE,. • IE povezan s ugradnjom srčanog predvodnika ili kardioverter-defibrilatora.

stranica / page 106-112 - kardio.hr

http://www.kardio.hr/pdf/Kardio_list_2010_8_9_106-112.pdf

18 lip 2010 ... njena elektivna koronarografija, znaÀajni oblik KBS je po- tvr en u samo u 38% ... (MSCT koronografija), ove joπ uvijek nove i kod nas nedo-.

Mi imamo odgovor! - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2014/03/edukativna-knjizica-v18-1.pdf

Kako izgleda žilna potpornica ili koronarni stent? 15. Zašto je važno redovito ... Redovito uzimanje lijekova nakon ugradnje koronarne premosnice ili stenta ...

bolesti aorte - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2015/12/smjernice-bolesti-aorte.pdf

i abdominalne aorte u odraslih. Autori/»lanovi radne skupine: Presjedavaju i ... 6.1 Aneurizma torakalne aorte (TAA). ... 6.2 Aneurizma abdominalne aorte (AAA).

Helicobacter pylori - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2014/08/Pages-from-M109_110_113-115.pdf

113. Osvrt. Bakterija Helicobacter pylori (H. pylori) naseljava različite dijelove želuca ... Za eradikaciju bakterije primjenjuju se različiti protokoli kombiniranoga.

Vaskularna demencija - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2014/09/Pages-from-M111-str.-197-203.pdf

vaskularna demencija koji je označivao demenciju na- stalu nakon vaskularnih lezija, bez obzira na patogenezu vaskularne lezije (ishemija ili hemoragija) te ...

SA∆ETE SmjErniCE EUrOpSKOG KArdiOlO©KOG drU ... - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2011/12/Dyslipidemia.pdf

hiperlipidemija i dislipidemija u še ernoj bolesti, metaboliÀkom sindromu ili KBB. IIa. C. Apo B treba preporuÀiti u daljnjoj karakterizaciji mješovitih dislipidemija ...

NESANICA KAO FAKTOR RIZIKA ZA KARDIO ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0351-2665/2014/0351-26651402031B.pdf

Regulacija centralnog i perifernog kr- votoka, uključujući i rad srca u tesnoj su vezi sa ciklusom budnosti i spavanja [4,. 5]. Integrativna fiziologija spavanja je.

Magnetna rezonancija srca - kardio.hr

http://www.kardio.hr/pdf/Cardiologia%20croatica%202016%2011_10-11_478.pdf

imbibicija gadolinijem prisutna je unutar ožiljnih zona u mi- okardu ... na kasna imbibicija, dok je reverzibilne ishemijske promjene moguće detektirati stres ...

Vaskularni kognitivni poremećaji - kardio.hr

https://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2013/02/Medix_101-102_195-201.pdf

obilježen propadanjem normalno razvijenih ko- gnitivnih funkcija, koji onemogućuje uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti.1 Demencija nasta- je zbog ...

metabolički sindrom i dislipidemija - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2012/04/122-128.pdf

trigliceridi i smanjen zaštitni HDL-kolesterol.4 Takav se poremećaj serumskih ... prvo jasno pokazalo da je smanjeni HDL-kolesterol u krvi najsnažniji ...

kod visokog krvnog tlaka - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2013/10/sto-jesti-kod-visokog-krvnog-tlaka.pdf

meno upoznavanje stanovništva svih dobnih skupina sa čimbenicima rizika ... bukovača, šampinjona…) ~ 2 režnja ... Kod pripreme jela s jajima uz- mite samo 1 ...

priprema za kolonoskopiju - Kardio medika

https://kardiomedika.com/wp-content/uploads/2019/12/priprema_za_kolonoskopijupicoprep_1.pdf

PRIPREMA ZA KOLONOSKOPIJU. Pre same procedure pacijent dobija specifična uputstva koja se odnose na pripremu za endoskopiju. Važno je na vreme.

zašto i kada fosinopril? - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2012/04/78-80.pdf

su potvrdile da ACE-inhibitori, koji blokiraju stvaranje angiotenzina II, spuštaju krvni tlak i učinkoviti su u liječenju zatajenja srca. Ti lijekovi nemaju samo povolj-.

Ulkusna bolest

http://www.hpps.com.hr/sites/default/files/Dokumenti/2000/9.pdf

ULKUSNA BOLEST. MARGARETA DUJŠIN*. Postoji uzročna povezanost između peptičkog ulkusa i infekcije bakterijom Helicobacter pylori. Drugi čimbenici ...

reiterova bolest

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-8773/2017/0350-87731704043P.pdf

Reiterova bolest (RB) je sindrom nepoznatog uzroka, kojeg karakteriše pojava rekurentnog nesupurativnog po- liartritisa sa pretežnom lokalizacijom u ...

HUNTINGTONOVA BOLEST

http://medlib.mef.hr/2077/1/pogledic_i_et_al_rep_2077.pdf

31 kol 2013 ... Deskriptori: Huntingtonova bolest – genetika, dijagnoza, lije~enje; Trinukleotidna ponavljanja – genetika; Proteini `iv-. ~anog tkiva – genetika.

Bolest kao put - Delfi

https://www.delfi.rs/_img/artikli/2014/01/bolest_kao_put_2013.pdf

Registar psihičkih ekvivalenata organa i delova tela . . 347 predmetni ... u nemačkom: Gesiteskrankheiten, doslovno: duhovne bolesti. to je jedan od primera u ...

Kako pisati medicinske dijagnoze? - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2010/08/019.pdf

Knjiga „Latinski i hrvatski nazivi za najčešće bolesti i stanja sa ši- frama prema MKB-10“, u izdanju. Medicinske naklade, službeno je predstavljena u Zagrebu ...

Characteristics of patients with acute ST-segment ... - kardio.hr

https://www.kardio.hr/pdf/Cardiologia%20croatica%202019%2014_9-10_211-2.pdf

... Grgur Salai, https://orcid.org/0000-0002-7782-1646. Toni Radić, https://orcid.org/0000-0002-2695-3964 • Klara Klarić, https://orcid.org/0000-0002-4180-692X.

interakcije lijekova u starijoj dobi - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2011/11/280-284.pdf

farin. Mnogi lijekovi koji se vežu za albumine plazme kad se oslobode sveze s albuminima odgovorni su za interakcije lijekova. Poznate su interakcije lijekova ...

Hiperuricemija – znakovi, uzroci, liječenje - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2011/09/Medix%2092-93_60-62.pdf

Studije proizašle iz analize ljudskog genoma nisu potvrdile uzročnost hiperuricemije u srčanožilnim i bubrežnim bolestima. U bolesnika s transplantiranim ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.