skupština - ZDK

kantona“, broj: 2/04 i 2/08), Skupština Zeničko-dobojs- ... e) Dnevnik rada individualne nastave, ... (2) Prijava se štampa na obrascu OŠ10 i sastavni je dio.

skupština - ZDK - Сродни документи

skupština - ZDK

https://www.zdk.ba/sluzbene-novine?view=download&format=raw&fileId=7249

kantona“, broj: 2/04 i 2/08), Skupština Zeničko-dobojs- ... e) Dnevnik rada individualne nastave, ... (2) Prijava se štampa na obrascu OŠ10 i sastavni je dio.

1. Narodna skupština

http://www.bezbednost.org/upload/document/%2813%29_ejdus_2009_narodna_skupstina.pdf

vog i Drugog srpskog ustanaka (1804–1815) Skupština je kao ustanova u Srbiji ozakonjena tek 1858. godine kada je održana Svetoandrejska narodna skupšti-.

skupština vlada - ZDK

https://www.zdk.ba/sluzbene-novine?view=download&format=raw&fileId=7202

28 sij 2010 ... Proizvodnja humusa i legla kalifornijske gliste,. - Proizvodnja jagodastog ... Postizanje najpovoljnijih primanja (zarada),. - Utvrđivanje realne ...

SKUPŠTINA СКУПШТИНА

https://untobaccocontrol.org/impldb/wp-content/uploads/bosnia_and_herzegovina_2018_annex-5_law_on_smoking_ban_in_public_places_2017.pdf

(1) Ovim zakonom propisuju se mjere zabrane pušenja i drugih oblika ... moraju osigurati postavljanje vizuelne informacije koja se sastoje od grafičkog znaka.

C rna G ora - Skupština Crne Gore

http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/585/1236-33-14-1-.pdf

klađenje nije regulisano na adekvatan način, niti je uprkos, što se radi o normi iz ... ″uzdržanim″ glasom, odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog ...

skupština opštine sjenica

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/sjenica/sjenica_pdf/sjenica-06-2014.pdf

Broj 6/2014 OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA 21. novembar2013. Број 6/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 21. новембар2013.

sarajevo - Parlamentarna skupština BiH

https://www.parlament.ba/law/DownloadDocument?lawDocumentId=26087e10-16d0-49d6-9fbe-c749c3ac9023&langTag=bs

ku6nih ljubimaca, sluZbenih pasa i konja te radnih Zivotinja; v) domade Zivotinje ... izgubljene) Zivotinje na daljnju brigu i moguie udomljavanje; p) veterinar je ...

knjizica BC A5.qxd - Parlamentarna skupština BiH

https://www.parlament.ba/Publication/Read/3612?title=indok-sekretarijata-psbih&pageId=239

Dnevni avaz, Nezavisne novine, Dnevni list, Oslobo|enje, Glas srpski, Jutanje novine,. San, Ve~ernji list, Blic, Slobodna Dalmacija. Agencije: FENA, ONASA ...

ti flT - Skupština Crne Gore

http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/431/1720-10586-00-72-18-24.pdf

26 апр 2018 ... Ostvarivanje prava i zaštita korisnika elektronskih komunikacionih usluga . ... Mtel, Telemach i Telenor) razmatran je po jedan paket sa najvećim brojem ... troškovi za pomenute aplikacije, zbog čega traže isključenje tih ...

SKUPŠTINA CRNE GORE

http://www.skupstina.me/images/dokumenti/finansije/1.pdf

30 јун 2016 ... stanjem na dan 31.12.2015. godine. 100.00 € ... 922.84 € Objave u novinama-javne nabavke, pomeni i čitulje. Ukupno: 15,354.34 €.

Odgovor - Parlamentarna skupština BiH

https://www.parlament.ba/data/dokumenti/pitanja-odgovori/B.Tomic_57._sjednica_VM_BiH_.pdf

1 kol 2014 ... lomljenog zlata, prilikom otkupa zlata na području BiH, evidentirali pravna i fizička lica od kojih su vršili otkup lomljenog zlata u OTKUPNI LIST ...

Untitled - Skupština Crne Gore

http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/758/795-5430-04-1-15-1-2.PDF

"zaposlenom kod geodetske organizacije ili licu koje nije zaposleno kod geodetske organizacije dozvoli, omogući ili naloži obavljanje geodetskih radova ...

evropska unija - Parlamentarna skupština BiH

https://www.parlament.ba/Publication/Read/3965?title=evropska-unija-%28historija%2C-prosirenje%2C-institucije%2C-pravni-akti-i-najvaznije-funkcije-u-eu%29&pageId=0

28 pro 2010 ... Komunitarno pravo ili Acquis communautaire čine propisi koje su donijele institucije. Evropske unije i države članice u cilju provoĎenja tih ...

1 ZAKON Br. 05/L-020 O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA Skupština ...

https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/ZAKON%20RAVNOPRAVNOSTI%20POLOVA.pdf

26 јун 2015 ... Na osnovu člana 65 (1) Ustava Republike Kosova,. Usvaja: ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA. POGLAVLJE I. OPŠTE ODREDBE.

BiH Parlamentarna skupština Pregled naknada za rad u ... - CIN.ba

https://www.cin.ba/Stories/P23_Commissions/BiH/pdf/P23_BiH_PS_1.pdf

(januar ‐ decembar 2008. godine) www.cin.ba. Godina. Naziv komisije. Ime. Prezime. Naknada ... Andrijević‐Karić. 100.00 KM. Marina ... Danijela. Hamidičević. 250.00 KM. Nihada. Jeleč. 150.00 KM. Ivo Miro. Jović. 2,097.72 KM. Sanja. Šljivar.

49 ZAKON Br. 06/L-009 O POSREDOVANJU Skupština Republike ...

https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/3507EA8A-1C51-4B51-B716-874E3DB3158F.pdf

20 авг 2018 ... prava putem ugovornog odnosa ili dobijenih putem nasledstva, stečajni ... posredovanje, smatraće se kao ne prihvatanje pokretanja postupka ...

skupština 2009 - Galenika Fitofarmacija

http://fitofarmacija.cmass.info/Data/Files/skupstina_2009.pdf

javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS ... Osnivačkog akta Galenika – Fitofarmacija a.d., pravo na učestvovanje i.

J/6 titel - Skupština Crne Gore

http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/919/956-6057-00-72-15-33.PDF

Dopis Ministarstvu finansija broj 0102-2673/1 od 30.04.2015. godine ... Poštanski operatori su u toku 2014. godine ostvarili ukupno 20.630.795 poštanskih ...

mans 44 - Skupština Crne Gore

http://www.skupstina.me/images/dokumenti/slobodan_pristup_informacijama/informacije_o_zahtjevima_kojima_je_pristup_odobren/2015/43_final.pdf

21 дец 2015 ... SIMEX" Subotica. NAVY OBJEKTA. VREME. IZVOD. MESTO ... nue eicntasto etnaectiti ewla meet. ukupna. U slueaju prihvatanja nage ponude, ...

Zapisnik Skupstina 89. Sednica - Dunav Re

http://dunavre.rs/wp-content/uploads/2017/10/Zapisnik_Skupstina_89_Sednica.pdf

(пречишћен текст од. 06.04.2015.), а након разматрања Мишљења овлашћеног актуара, Скупштина Друштва за реосигурање „Дунав Ре" а.д.о., на 89.

RADNI TEKST – 15 - Parlamentarna skupština BiH

https://www.parlament.ba/data/dokumenti/pdf/Poslovnik%20doma%20naroda%20bs.pdf

Svaki klub naroda samostalno uređuje svoju organizaciju i način rada te bira ... Ako je predsjedavajući Doma naroda ili Predstavničkog doma spriječen ili ako odbije ... doma o temi: „Delegati i poslanici pitaju – Vijeće ministara BiH odgovara“.

Untitled - Skupština Kantona Sarajevo

https://skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/zaim_backovic_0.pdf

-Pomoćnik direktora Sektora za pravne, ekonomske i opće poslove Jasmina ... Merdan i biografija na ime Fedina Ljubunčić, ... biografija na ime Dina Bukva,.

1 ZAKON Br. 06/L-010 O JAVNOM BELEŽNIŠTVU Skupština ...

https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/50A20013-2C40-4F92-8C4C-B0D4E9FDDE3E.pdf

26 дец 2018 ... usvaja: ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU. GLAVA I ... 6.3. troškove pristupa elektronskim javnim podacima pokriva Komora. 7. Javni beležnik ...

1 zakon - Skupština Tuzlanskog kantona

http://www.skupstina.tk.gov.ba/Dokumenti/sl_novine/2012/Sluzbene_Novine_TK_broj_1.pdf

30 sij 2012 ... vatrogasne opreme potrebne za vatrogastvo u Kantonu, suglasno ... šumskim putem do platoa Kuman i dalje iznad sela Brdijelji kolskim putem u potok, iz ... udruge građana lovačka društva koja su istim gospodarila sukladno.

vozilima - Skupština Crne Gore

http://www.skupstina.me/images/dokumenti/biblioteka-i-istrazivanje/2018/Pregled_pravnih_rje%C5%A1enja_u_vezi_sa_starodobnim_istorijskim_vozilima.pdf

22 нов. 2018 ... kojom se dokazuje status vozila kao oldtajmera, osiguravajuće ... kada su u pitanju njihovo oporezivanje, registracija, osiguranje i slično, u.

1 AKCIONARSKO DRUŠTVO «A L P R O» VLASENICA -Skupština ...

http://www.alpro-vl.com/sajt/doc/file/Alpro%20-%20Statut%20-%2009%20novembar%281%29.pdf

AKCIONARSKO DRUŠTVO. «A L P R O» VLASENICA. -Skupština akcionara-. Postupajući po odredbama člana 442. stav 2. i 3.,a u vezi sa članovima 180.i 181.

advokat - Skupština Kantona Sarajevo

https://skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/kancelarije_predstavnistva.pdf

11 pro 2015 ... 4,70. 286121. BB. AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ. GIGATRON D.O.O. SARAJEVO ... AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ. ZIRA DOO SARAJEVO. 11. 2015. 215,60.

1 ZAKON Br. 02/L-122 O ORGANSKOJ POLJOPRIVREDI Skupština ...

https://www.auv-ks.net/repository/docs/L_02_L-122_se.pdf

prodaju, distribuciju ili izlaganju na tržištu organskih proizvoda. “Operator” ... Kreč. Negašena kreč. Natrium hipoklorit (n. pr. kao tečnost za belenje). Kaustična ...

r hlhflCE{rfiV-:?iA - Parlamentarna skupština BiH

https://www.parlament.ba/data/dokumenti/pitanja-odgovori/Z.Jagodic_KOMBINOVANI___51._sjednica_PD.pdf

30 srp 2013 ... Predsjednik suda 387 (0),t 868 550. Odjeljenje suda Maglaj 387 (0) 32 603 084. Prekr5ajno odjeljenje Magla- r hlhflCE{rfiV-:?iA ki sud ...

19 ZAKON Br. 06/L-085 O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA Skupština ...

https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/D68C5948-E77B-4CC9-A4E1-373DCF0EC8CB.pdf

18 дец 2018 ... ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA. GLAVA I. OPŠTE ODREDBE. Član 1. Svrha. Svrha ovog zakona je da omogući uzbunjivanje kod kršenja ...

Odgovor - Skupština Kantona Sarajevo

https://skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/h.pleho__1.pdf

Kanaliza:- PUULUI. NODIKA. 20 1889. PU. COA YE* au. LATI. KANTONALNO JAVNO ... 150 W011. 3. Podcje ccrtifikcije: Tomot3 Prvizvodnja i distribucijo. Ved.

Bilten PSBiH - Parlamentarna skupština BiH

https://www.parlament.ba/Publication/Read/5335?title=bilten-psbih---broj-3%2F2015&pageId=240

Broj 1, januar/sječanj-mart/ožujak 2014. о 1, ан а -ма 2014. Broj 3, Sarajevo, juli/srpanj - septembar/rujan 2015. Број 3, Сарајево, јули - септембар 2015.

IStOrIJAt - Skupština Crne Gore

http://www.skupstina.me/images/dokumenti/brosure/11.pdf

1735) održavani jedanput godišnje o Petrovudne. Prvi put zbor, kao institucija odlučivanja u Crnoj Gori, spominje se u ugovoru zetskih plemena sa Venecijom ...

06-05-33063-123/19 Sarajevo, 10.10.2019. godine SKUPŠTINA ...

https://skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/e.okeric_11.pdf

10 lis 2019 ... Pravilnika za dodjelu stana u vlasništvo ili dodjelu stana na korištenje (Službene ... Kompletna rang lista/registar svih lica koji ... („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/17), odnosno Konačne liste korisnika ratnih vojnih.

I PODACI о NARUČIOCU - Skupština Crne Gore

http://www.skupstina.me/images/dokumenti/javne-nabavke/nabavka_male_vrijednosti/Obavje%C5%A1tenja/00-56-18-197-4.pdf

Poštanski broj: Bul. Sv. Petra Cetinjskog broj 10/. 81000. Vuka Karadžića broj 2. Sjedište: ... 農宣「eSa‥ Boka M1rasev1ca — Ruska kula. Poštanski broj: 81000.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.