RAČUNOVODSTVO ZALIHA TRGOVAČKE ROBE

Predmet rada je računovodstvo zaliha trgovačke robe. Zalihe su oblik kratkoročne imovine poduzeća, a najčešće se javljaju kao zalihe sirovina i materijala, ...

RAČUNOVODSTVO ZALIHA TRGOVAČKE ROBE - Сродни документи

RAČUNOVODSTVO ZALIHA TRGOVAČKE ROBE

https://zir.nsk.hr/islandora/object/vuka:533/preview

Predmet rada je računovodstvo zaliha trgovačke robe. Zalihe su oblik kratkoročne imovine poduzeća, a najčešće se javljaju kao zalihe sirovina i materijala, ...

Računovodstvo proizvodnje - Računovodstvo i porezi

https://www.racunovodstvo-porezi.hr/sites/default/files/casopisprivitak/ripup_09-2017-019.pdf

Primjer je proizvodnja automobila kada se svaki automobil proizvodi ... uništenju, već je potreban i komisijski zapisnik o uništenju te imovi- ne. To znači da se ...

Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige

http://www.knjigovodstvenaagencija.com/knjigovodstvena-agencija-pod-zaskonsta-akta/Pravilnik-o-obliku-i-nacinu-vodjenja-trgovacke-knjige-knjigovodstvenaagencija.com.pdf

Trgovačka knjiga - Obrazac TK sastavni je deo ovog pravilnika. Član 3. Trgovac na malo dužan je da trgovačku knjigu i dokumentaciju na osnovu koje se.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (''Sl ...

http://www.fuzip.gov.ba/bundles/websitenews/gallery/files/109/149812183986_Pravilnik_o_obliku,_sadr%C5%BEaju_i_na%C4%8Dinu_vo%C4%91enja_trgova%C4%8Dke_knjige_%28%27%27Sl_novine_FBiH%27%27,_broj__91_15%29.pdf

za trgovinu na malo i trgovačke knjige za trgovačke usluge. Član 2. (1) Trgovačka knjiga je knjiga u kojoj se vodi evidencija nabavke i prodaje robe i proizvoda (u daljnjem tekstu: roba) ... osnovu dnevnog prometa odnosno računa o prodaji. Po zatvaranju ... kontima glavne knjige u knjigovodstvenoj evidenciji trgovca. b). (1).

8. Revizija proizvodnje i zaliha.pdf

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/2390/mod_folder/content/1/8.%20Revizija%20proizvodnje%20i%20zaliha/8.%20Revizija%20proizvodnje%20i%20zaliha.pdf?forcedownload=1

obraĉun proizvodnje u svakom preduzeću specifiĉan jer je uslovljen ... knjigovodstvu i dostavlja finansijskom knjigovodstvu. ... knjiženje nepostojećih zaliha,.

3. Računovodstveno praćenje zaliha

https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:1038/preview

FIFO metoda se temelji na fizičkom toku ulaza, tj. nabave zaliha bez obzira na visinu cijene tih zaliha i bez obzira hoće li zalihe stvarno biti utrošene po tom ...

stanje zaliha na dan po klasifikacijama - DZ Sombor

http://www.dzsombor.rs/new/uploads/finansijski/lekova.pdf

13 нов. 2013 ... VAXIGRIP amp. 0,5ml. TETALPAN vaccina 0,5ml. EUVAX B amp. vacc.DITEVAKSAL-T 5ml. VAKCINA TRIPACEL. VAKCINA OPV-T(POLIO)2ml.

Dom zdravlja Zvezdara TRENUTNA ZALIHA NA DAN - PO ...

http://www.dzzvezdara.rs/zalihelekova/zalihe%20lekova%2015.05.2019..PDF

15 мај 2019 ... 27,000. 001358 GAZA 100 M NESTERILNA 20 NITI. 5,000 ... 765 GAZA STERILNA 1M A 1. 23,000 ... 4150023 STANICID mast 2% 10g. 6,000.

Dom Zdravlja Zemun TRENUTNA ZALIHA NA DAN - PO MAGACINU

http://www.dzzemun.org.rs/pdf/izvestaj/apoteke%20zalihe.pdf

0175185 HARTMANOV RASTVOR 500ml. 12.000. 003125 HIDROGEN 3% 100G. 0.000. 002051 HOMATROPIN 2% SOL. 0.000. 002052 IHTAMOL MAST 10%.

Na dan 04.12.2019 PREGLED STANJA ZALIHA 12 BOLNICKA ...

https://www.zcknjazevac.rs/lekovi_medoprema/stanje_apoteke.pdf

M 0029507-202107 MIPECID AMPULE 500 MG 500MG. KOM. 10.000. 0.000. 10.000. 546.8210. 5,468.21. 0.00. 5,468.21. M 0029700-202112 ARCHIFAR ...

Logistika skladištenja i zaliha - Sveučilište Sjever

https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:1530/datastream/PDF/view

U završnom radu na temu „Logistika skladištenja i zaliha“ obratit će se pozornost na ... Načela poslovanja pri izvršavanju poslova i zadataka u skladištu . ... UVOD – u uvodnom dijelu završnog rada prikazat će se kratki opis u kojem ćemo ...

Dom zdravlja Zvezdara TRENUTNA ZALIHA NA DAN - PO ARTIKLU

http://www.dzzvezdara.rs/zalihelekova/zalihe%20lekova%2023.05.2018..PDF

23 мај 2018 ... Cena. Zaliha. Vrednost. Cena sa PDV V. sa PDV. Artikal: N003914 - ADRENALIN 1X1MG/ML. APO Apoteka. 40,000. Artikal: 0176042 ... Artikal: 4156474 - POVIDON JOD 10% JODOKOMP ZOREX PHARMA. APO Apoteka.

Knjigovodstveno obuhvatanje zaliha materijala (kupovina – nabavka)

http://www.vps.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2018/04/Zalihe-materijala.pdf

proizvodnje i gotovih proizvoda. Osim zaliha, u ... Ambalaža. Evidencija materijala vodi se u finansijskom, materijalnom i magacinskom knjigovodstvu.

mogućnosti i postupci eliminiranja nekurentnih zaliha završni rad

https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz:1101/datastream/PDF/view

prikazala problematika vezana uz nekurentne zalihe, u ovom poglavlju su opisane i objašnjene same zalihe kao i podjela zaliha prema vrsti robe koja se ...

Primjer izgleda popisne liste zaliha materijala

https://www.teb.hr/media/18295/2-primjer-izgleda-popisne-liste-zaliha-materijala.pdf

Primjer izgleda popisne liste zaliha materijala ... *Napomena: Ako se popis obavlja na dan različit od 31.12., popisna stanja utvrđena na dan popisa (kolone 4, ...

STANJE ZALIHA U APOTECI-08.04.2019 Specijalna bolnica za ...

http://www.plucna.co.rs/zalihe%20L%20i%20SM%2008.04.2019.pdf

8 апр 2019 ... 120.000 KOM. 2,733.60. STANJE ZALIHA U APOTECI-08.04.2019. 164.89. 000055 Ebrantil amp. 5x5mL. 80.10. 000057 Elfonis tbl. 10x400mg.

Pravilnik o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza - vlada usk

http://vladausk.ba/v4/files/media/pdf/5a3121f5041482.27493141_Pravilnik%20o%20popisu%20imovine,%20potra%C5%BEivanja,%20zaliha%20i%20obaveza.pdf

popisne liste naknadno ili osnovu knjigovodstvenih isprava o tim promjenama. Redovani (polpuni) popis imovine, potraživanju, zalilia i obaveza vrši se sa ...

Bolnicka apoteka, stanje zaliha lekova i materijala na 30.09.2018

http://dztutin.rs/wp-content/uploads/2018/12/Bolnicka-apoteka-stanje-zaliha-lekova-i-materijala-na-30.09.2018-1.pdf

13 дец 2018 ... Cena. Zaliha. Vrednost. Cena sa PDV V. sa PDV. Artikal: 000269 - ACCU CHEK AKTIV 50 ... Artikal: 7110096 - NAFAZOL KAPI 0.1%1X10ML.

Obveza trgovaca i ugostitelja u popisivanju zaliha cigareta zbog ...

https://www.racunovodstvo-porezi.hr/sites/default/files/porezi_-_cigarete.pdf

27 pro 2017 ... je uslijedilo povećanja maloprodajne cijene na cigarete, trošarinski ... zalihi 10.000 paketića cigareta marke WALTER WOLF WHITE ICON ...

Transport opasne robe Za transport opasne robe postoje ... - Panšped

http://www.pansped.rs/uploads/images/download/3/transport_opasne_robe_ADR.pdf

Ima stručno osposobljena lica za obavljanje prevoza. 4. Ima odobrenje za prevoz opasnih materija. 5. Ispunjava uslove za prevoz propisane ADR-om. Prevozna ...

prodaja robe u tranzitu prodaja robe u tranzitu - EFOS

http://www.efos.unios.hr/racunovodstvo-trgovinskih-poduzeca/wp-content/uploads/sites/265/2019/04/RTP-5-2019.pdf

25 ožu 2019 ... Prodaja robe u tranzitu. • specifičan je oblik prodaje robe na veliko. • poduzeće nabavljenu robu ne uskladištava, nego je izravno od svojeg.

Računovodstvo

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/248/mod_folder/content/0/Dnevnik,%20Glavna%20knjiga.pdf?forcedownload=1

nove račune, sem u klasi predviđenoj za pogonsko knjigovodstvo ... Primer: Od dobavljača smo nabavili mašinu u vrednosti od 50.000 din. Mašina još uvek nije ...

Upravljačko računovodstvo

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/369/mod_folder/content/0/UR%20vez%CC%8Cbe%201.pdf?forcedownload=1

3.Računovodstvena kontrola i nadzor. 4.Računovodstveno planiranje i analiza. •Struktura RIS-a (sa aspekta korisnika informacija):. 1.Finansijsko računovodstvo.

Upravljačko računovodstvo.pdf

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/8521/mod_folder/content/0/I%20sedmica%20-%20Upravlja%C4%8Dko%20ra%C4%8Dunovodstvo.pdf

informacija) računovodstveni informacioni sistem se može podeliti na dva podsistema i to: ▫ Finansijsko računovodstvo;. ▫ Upravljačko računovodstvo.

Finansijsko računovodstvo

http://www.efsa.unsa.ba/arhiva/ef/dokumenti/ODSJEK%20MENADZMENT/TRECI%20SEMESTAR/FINANSIJSKO%20RACUNOVODSTVO.pdf

Računovodstvo trgovinskih preduzeća. 8. Gotovina, kratkoročna potraživanja i ulaganja. 9. Računovodstvo troškova. 10. Računovodstvo kapitala i rezervi. 11.

računovodstvo - ZUNS

http://www.zuns.me/sites/default/files/Racunovodstvo%203%20-%20za%20sajt%20smanjen.pdf

31 дец 2019 ... 42. 2.5.1. Knjiženje nabavke materijala po stvarnoj nabavnoj cijeni . ... Troše se u procesu proizvodnje ili prilikom pružanja usluga, prenoseći svoju ... obavlja u finansijskom knjigovodstvu može se predstaviti na sljedeći način:.

Računovodstvo - Univerzitet PIM

http://univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2017/03/29.-Ra%C4%8Dunovodstvo.pdf

модерних производних и трговинских предузећа. Користим се и овом приликом да се захвалим рецезе- нтима на веома корисним сугестијама, као и на ...

kreativno racunovodstvo

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/kreativno-racunovodstvo.pdf

Др Ката Шкарић Јовановић. Креативно рачуноводство – мотиви, инструменти и последице. Резиме. Постојање великог броја предузећа са значајним ...

Upravljačko računovodstvo - FonForum

http://www.fonforum.org/download/treca/Upravljacko_racunovodstvo/UR%20-%20zadaci.pdf

Upravljačko računovodstvo. Primer 1. Za potrebe planiranja i analize poslovanja, potrebno je sastaviti Plan prihoda i rashoda i Plan novčanih tokova za period ...

PDV u graditeljstvu - Računovodstvo i porezi

https://www.racunovodstvo-porezi.hr/sites/default/files/privici/porezi_-_pdv_graditeljstvu.pdf

2 kol 2013 ... 5) datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se.

Untitled - Vizija računovodstvo d.d.

https://www.vizija-racunovodstvo.si/uploads/datoteke/vr-brosura-8.pdf

VELOG. VELOG d.o.o., Ljubljana direktor Karel BRAVC. "Vizija računovodstvo nam po 10 letih sodelovanja ne predstavlja samo računovodske službe. S svojimi.

raĉunovodstvo za poduzetnike - Veleri

https://www.veleri.hr/files/datotekep/nastavni_materijali/k_poduzetnistvo_2/7%20-%20Predujmovi.pdf

RAĈUN ZA PREDUJAM. ➢ obveza primatelja predujma jest da izda raĉun za primljeni predujam izuzetno je znaĉajna za davatelja predujma, stoga što on moţe ...

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED

https://vpsle.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/Finansijsko-racunovodstvo-i-bilans-I-predavanje-prezentacija.pdf

Finansijsko računovodstvo i bilans. Cilj predmeta je razumevanje teorijska osnova na kojima je zasnovan sistem dvojnog knjigovodstva. Upoznavanje sa.

XIV sedmica RACUNOVODSTVO - razgranicenja.pdf

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/4337/mod_folder/content/0/XIV%20sedmica%20RACUNOVODSTVO%20-%20razgranicenja.pdf?forcedownload=1

Grupa računa 49 Pasivna vremenska razgraničenja obuhvata sledeće račune: 490 – Unapred obračunati troškovi. 491 – Obračunati prihodi budućeg perioda.

računovodstvo troškova - Ekonomski fakultet

https://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/rac-troskova1.pdf

Predmet Računovodstvo troškova u svom fokusu ima unutrašnje područje poslovanja preduzeća. Njegovu okosnicu čini obračun troškova s kalkulacijom cene ...

Obračun honorara - Računovodstvo i porezi

http://www.racunovodstvo-porezi.hr/sites/default/files/casopisprivitak/ripup_04_2015._-_124._pdf.pdf

31 pro 2015 ... za autorski honorar za članak „Novosti u poreznom sustavu“ objavljen u časopisu „Uspješni trgovac“ broj 4/2015. I. Obračun autorske naknade.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.