Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Fonda „Evropski poslovi ...

jačanja institucionalnih kapaciteta Autonomne Pokrajine Vojvodine, u cilju bržeg ... Na Statut Fonda, program rada, finansijski plan i završni račun, saglasnost ...

Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Fonda „Evropski poslovi ... - Сродни документи

Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Fonda „Evropski poslovi ...

https://vojvodinahouse.eu/laravel-filemanager/files/shares/onama/onama_doc/FEP_Odluka%20o%20osnivanju.pdf

jačanja institucionalnih kapaciteta Autonomne Pokrajine Vojvodine, u cilju bržeg ... Na Statut Fonda, program rada, finansijski plan i završni račun, saglasnost ...

pokrajinska skupštinska odluka - Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

http://www.pzzp.rs/rs/sr/component/jdownloads/finish/187/409.html

("Sl. list AP Vojvodine", br. ... nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. ... Pokrajine Vojvodine, a na statut, finansijski plan, odluku o raspodeli dobiti i ...

057 O OSNIVANJU KOSOVSKOG FONDA ZA KREDITNO JEMSTVO ...

https://bqk-kos.org/repository/docs/korniza_ligjore/srpski/Zakon%20o%20osnivanju%20Kosovskog%20Fonda%20Za%20Kreditno%20Jemstvo.pdf

8 јан 2016 ... Tarifa za jemstvo – iznos koju registrovana finansijska institucija plaća KFKJ za izdavanje kreditnog jemstva, a zatim jednom godišnje, prema ...

ODLUKA O OSNIVANJU

http://www.srpskarakija.rs/pdf/STATUT%20UDRUZENJA%20Srpska%20rakija-sr.pdf

STATUT. NACIONALNE ASOCIJACIJE PROIZVOĐAČA RAKIJE SRBIJE. „SRPSKA RAKIJA“. Oblast ostvarivanja ciljeva. Član 1. NACIONALNA ASOCIJACIJA ...

HU-SRB IPA CBC - Katalog projekata - Fond „Evropski poslovi”

https://vojvodinahouse.eu/laravel-filemanager/files/shares/obuke/Katalog%20projekata%20%28SRB%29.pdf

projekti Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata su još uvek u fazi sprovođenja. Očekivani datum njihovog završetka je prva polovina 2016. godine, te ...

100 pitanja – 100 odgovora - Fond „Evropski poslovi”

https://www.vojvodinahouse.eu/laravel-filemanager/files/shares/eu_projekti/EU%20Fondovi%20100%20pitanja%20100%20odgovora.pdf

Kako bi pitanja i odgovori, koje su zaposleni sakupljali tokom svih ovih obuka i ... Logička matrica predstavlja tabelarni pregled projektne ideje, gde su jasno ...

hungary - serbia - Fond „Evropski poslovi”

https://vojvodinahouse.eu/laravel-filemanager/files/shares/obuke/Project%20Catalogue%20%28ENG%29.pdf

This Catalogue is conceived as a presentation of the work and cooperation ... Figure 2. System of objectives of the HU-SRB IPA CBC Programme ... finalised in or after the autumn 2016. 1st. 2nd. 3rd ... Savez Zrenjanin (Basketball Association.

primeri dobre saradnje - Fond „Evropski poslovi”

http://www.vojvodinahouse.eu/laravel-filemanager/files/shares/obuke/Publikacija%20Primeri%20dobre%20saradnje.pdf

u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija. Program sufinansira ... ekonomskih odnosa, stvorio nove poslovne mogućnosti i ostvario ... kao rezultat imalo proširenje turističke ponude u Segedinu, a tematske šetnje nude ...

Godišnji izveštaj za 2014. g. – Pokrajinska urbanistička i ...

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2018/10/godisnji-izvestaj_2014-gradj-urb.pdf

... ЗА 2014. ГОДИНУ. Нови Сад, фебруар 2015. ... Покрајинска грађевинска инспекција је у извештајном периоду у свим градовима и општинама на ...

Moj omiljeni evropski projekat - Evropski PROGRES

http://www.europeanprogres.org/dokumenti/703_764175_spisak-projekata-za-konkurs-za-kalendar.pdf

Moj omiljeni evropski projekat ... sopstveno preduzeće za proizvodnju nameštaja. ... Pored toga, nabavljen je neophodni nameštaj, oprema i bela tehnika za ...

Ugovor o osnivanju Neo MP doo - Neoplanta

http://www.neoplanta.rs/upload/Report/File/2017_03/Ugovor-o-osnivanju-NEO-MP-doo.pdf

3) надзире рад директора и усваја извештаје директора; ... Оставка директора производи правно дејство у односу на Друштво од дана њеног.

U G O V O R O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIĈENOM ...

https://montenegro.eregulations.org/media/Ugovor_o_osnivanju_doo_ovj.pdf

Cl.1 / Osnivači iz uvoda ovog ugovora osnivaju društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima - Zakonom o privrednim ...

odluku o osnivanju - APIF

http://www.apif.net/images/dokumenti/Forma%20odluke%20o%20osnivanju.pdf

Izmjenom poslovnog imena društva potrebno je izmijeniti i osnivački akt društva u skladu sa izmjenom poslovnog imena. Član 5. Sjedište društva je u ...

Akt o osnivanju - Fondacija Docent dr Milena Dalmacija

https://fondacijadocentdrmilenadalmacija.com/docs/AKT%20O%20OSNIVANJU.pdf

Оснивачи Фондације су Јелена Далмација, из Футога, ул. Степе Степановића бр. 25 ,. ЈМБГ: 1008957805072 и др Божо Далмација из Футога, ул: Степе ...

ugovor 0 osnivanju privrednog drustva (d00) - KRIK

https://www.krik.rs/wp-content/uploads/2016/12/New-Markets.pdf

3.0snivaE VLADIMIR ATANACKOVIC ... VLADIMIR ATANACKOVIC,iz Beograda,u jmbg:2 br.l.k. ... Potvrdjuje se da su Danijela Putnik, Violeta Stevovie i Vladimir.

UGOVOR O OSNIVANJU EUROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE

http://www.mep.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=279307&rType=2

(parafinski vosak, vosak iz nafte ili bituminoznih materijala i parafinski otpaci) i 27.14 Briselske nomenklature koji se uvoze za upotrebu u državama članicama.

odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću

https://aktivasistem.com/wp-content/themes/aktivasistem.com/dokumenti/Odluka-o-osnivanju-doo.pdf

Ovaj Akt sastavljen je u četiri istovetna primerka, jedan za postupak registracije, dva za člana Društva, jedan za organ nadležan za overe. Ovaj Akt o osnivanju ...

Odluku o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika ... - Prigoda.hr

https://prigoda.hr/info-docs/razvojna-strategija/odluka%20o%20imenovanju%20i%20osnivanju%20.pdf

Dalibor Kratohvil, član / Darko Sertić, zamjenik člana. 17. Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. • Gordana Petrinić, član / Gordana Benić, ...

Društveni ugovor o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću ...

http://www.obz.hr/hr/pdf/Drustveni%20ugovor%20o%20osnivanju%20Drustva%20s%20ogranicenom%20odgovorno%C5%A1%C4%87u%20Slobodna%20zona%20Osijek.pdf

DRUŠTVENI UGOVOR o osnivanju. Društva s ograničenom odgovornošću. Slobodna zona Osijek. I. OSNOVNA UTANAČENJA. Članak 1. Osječko-baranjska ...

Odluka o raspodeli dobiti za 2018.godinu (Odluka o ... - Luka Senta

http://www.luka-senta.rs/uploads/editor/skupstina%20akcionara/21-06-2019/sa%20skupstine/Odluka%20o%20raspodeli%20dobiti.pdf

21 јун 2019 ... Dru5tvo pri isplati dividende, obustavlja porez i uplaiuje ga pre isplate dividende, tako da korisnik dobija neto iznos dividende. Pravo na ...

UGOVOR O OSNIVANJU CRJP overeni prevod - Centar za razvoj ...

http://www.centarzarazvoj.org/dokumenti/sr/2_222_UGOVOR_O_OSNIVANJU_CRJP_overeni_prevod.pdf

29 мар 2012 ... O promeni sedišta privrednog društva odlučuje Skupština privrednog ... Svaka odluka skupštine može se doneti i van sednice, ukoliko je ...

Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva ... - Grad Rijeka

https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2016/04/Dru%C5%A1tveni-ugovor-o-osnivanju-trgova%C4%8Dkog-dru%C5%A1tva-Rijeka-2020-d.o.o..pdf

DRUŠTVENI UGOVOR. O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA. RIJEKA 2020 d.o.o.. I. PREDMET UGOVORA. Članak 1. (prvi). Osnivači, Grad Rijeka sa ...

PREGLED IZDATAKA FONDA PIO ZA PERIOD 19.04.-25.04.2014 ...

http://www.fondpio.me/analiticke/pdfs/5-IZVJE%C5%A0TAJ%2019%2004%20-25%2004.pdf

22 апр 2014 ... 42320000000 GALERIJA PODOVA SINTELON. 510. 000000001116607. OBUSTAVE PIO III-2014. 87.30. 4/23/2014. 40049538. 42330000000 ...

Arhivističko sređivanje i opis fonda Zagrebačkoga dramskog ...

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4871/1/Marina%20Ku%C4%8Der%20Be%C5%A1_Diplomski%20rad.pdf

kazališta te kinematografa „Narodni dom” iz Samobora i „Udarnik” iz Velike Gorice. Fondovi su ... Među njima su rješenja, zaključci, oglasi, dopisi i zapisnici koji.

Prospekt Dunav dobrovoljnog penzijskog fonda - Moj novac

http://www.mojnovac.rs/upload/documents/prospekti_prezentacije/dunav/prospekt-dpf.pdf

8 мар 2007 ... Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda: Dunav dobrovoljni penzijski fond (fond). Registracioni broj Fonda: 1000556. Datum rešenja Narodne ...

Analiza društvenog utjecaja Fonda za pluralizam i raznovrsnost ...

https://www.aem.hr/wp-content/uploads/2019/02/AEM_Studija-utjecaja-Fonda-2013.-2015..pdf

Predmet studije je društveni utjecaj Fonda za pluralizam medija. Fond podupire produkciju i emitiranje javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja ...

04. Istine i zablude o odnosu Medjunarodnog monetarnog fonda ...

http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_2012-prolece/04.%20Istine%20i%20zablude%20o%20odnosu%20Medjunarodnog%20monetarnog%20fonda%20prema%20nedovoljno%20razvijenim%20zemljama;%20Vesna%20Petro

ног кредита. Ако се кредити за финансирање било којег вида потро- ... Јовановић–Гавриловић, П.: Међународно пословно финансирање, Економски.

Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda

https://www.carina.rs/lat/Zakoni%20latinicaa/ZakonOZastitiIOdrzivomKoriscenjuRibljegFonda.pdf

15) poribljavanje je plansko unošenje jedinki ribe i oploĎene ikre u ribolovne vode u ... Srbije i koristi se preko Fonda za zaštitu životne sredine, a naknada za ... umanjenje cene godišnje dozvole za privredni ribolov, u visini izgubljene dobiti ...

Prospekt Dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Basic

https://www.penzijskifond.rs/upload/documents/basic/Prospekt%20fonda%20Basic%202016.pdf

15 апр 2016 ... Dobrovoljni penzijski fond Generali Basic je prvi privatni penzijski fond koji je dobio dozvolu za rad Narodne banke Srbije (NBS). Dobrovoljni.

raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih ...

http://www.fzm.me/v/images/pdf/odluke/Odluka-II-raspodjeli-201-6.pdf

Zlatibore pitaj Taru. NVO Lejdi Dajana. Prijava ne ispunjava uslove iz člana 14 stava 1 alineja 7 Pravilnika: stari obrazac prijave. Dnevnik o ništavilu.

Informacioni sistem Fonda zdravstvenog osiguranja RS INDIKACIJE

https://www.zdravstvo-srpske.org/files/cjenovnici/lista_ind.pdf

1 svi 2008 ... Ženski sterilitet (N97) i muški sterilitet (N46). Da. NE. NE. 01.05.2008. NE. NE. 11. A. 12. Inoperabilni karcinom prostate(C61), na osnovu ...

nedostaci u načinu organizovanja garantnog fonda i propisanim ...

http://www.erevija.org/pdf/articles/ser/jovanslavnicSrp3.2010st.pdf

jedan od poslova koji čine delatnost Udruženja osiguravača Srbije (čl. ... društava za osiguranje i Udruženje osiguravača Srbije iz 2009. godine u pitanju je bilo ...

Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda

https://www.carina.rs/lat/Zakoni%20latinicaa/Naredba%20o%20merama%20za%20o%C4%8Duvanje%20i%20za%C5%A1titu%20ribljeg%20fonda.pdf

Privremeno se zabranjuje ulov za sledeće vrste riba, i to u periodu: - kečiga Acipenser ruthenus od 1. marta do 31. maja;. - mladica Hucho hucho od 1. marta do ...

Provera zdravstvenog osiguranja za vojne osiguranike Fonda SOVO

https://www.zczajecar.com/images/dokumenta/Provera_zdravstvenog_osiguranja_za_vojne_osiguranike_Fonda_SOVO.pdf

11 авг 2016 ... Предмет: Провера здравственог осигурања за за војне осигуранике Фонда Сово. Дирекција Републичког фонда за здравствено ...

Molba za dodjelu pomoći iz Fonda – obrazac - Općina Punat

https://www.punat.hr/sites/default/files/Molba-za-dodjelu-pomo%C4%87i-iz-Fonda-obrazac.pdf

MOLBU ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI IZ FONDA SOLIDARNOSTI. ZA DJECU I MLADE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE. PODACI O ...

Spisak novih lijekova na pozitivnoj listi Fonda zdravstvenog ...

http://www.medisoft.biz/images/stories/pdf/lijekovi_promjena_cijene.pdf

VAZOTAL. HEMOFARM KONCERN. Tablete. 5 mg. Kutija 20 tableta. KUT. 2,85. A. 3067. C08CA01. VAZOTAL. HEMOFARM KONCERN. Tablete. 10 mg.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.