pokrajinska skupštinska odluka - Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

("Sl. list AP Vojvodine", br. ... nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. ... Pokrajine Vojvodine, a na statut, finansijski plan, odluku o raspodeli dobiti i ...

pokrajinska skupštinska odluka - Pokrajinski zavod za zaštitu prirode - Сродни документи

pokrajinska skupštinska odluka - Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

http://www.pzzp.rs/rs/sr/component/jdownloads/finish/187/409.html

("Sl. list AP Vojvodine", br. ... nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. ... Pokrajine Vojvodine, a na statut, finansijski plan, odluku o raspodeli dobiti i ...

Untitled - Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

http://www.pzzp.rs/rs/sr/component/jdownloads/finish/26/108.html

Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Palić-Subotica, 2013. ... ručja Parka prirode, Palić rad ukazuje na razlike između ekoloških potreba ...

Ечка - Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

http://www.pzzp.rs/rs/sr/component/jdownloads/finish/128/182.html

резервата природе «Стари Бегеј – Царска бара», дошло је до извесних промена ... добијања комплетне слике стања и потенцијала биолошке борбе у ...

република србија - Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

http://www.pzzp.rs/rs/sr/component/jdownloads/finish/188/530.html

Panjković, B., Stojnić, N., Puzović, S., Amidžić, L. (2016): Izazovi u upravljanju ... У четвртак, 31.03.2016. је одржана Свечана академија у Скупштини АП ...

i идентификациона листа - Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

http://www.pzzp.rs/rs/sr/component/jdownloads/finish/213/535.html

смањивања брзине кретања воде при ушћу Тамиша у Дунав али и подизањем ... Од степена облачности зависи колико ће површина Земље ... ограничити употребу хербицида Глифосав 480 и Гарлон 3а и инсектицида Fastac ...

стара тиса код бисерног острва - Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

http://www.pzzp.rs/rs/sr/component/jdownloads/finish/146/213.html

цветање Тисе - јединствена појава. •. Тиса – значајни хидролошки ресурс: Међународна река. • повољне геоморфолошке одлике. • повољне климатске ...

Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Fonda „Evropski poslovi ...

https://vojvodinahouse.eu/laravel-filemanager/files/shares/onama/onama_doc/FEP_Odluka%20o%20osnivanju.pdf

jačanja institucionalnih kapaciteta Autonomne Pokrajine Vojvodine, u cilju bržeg ... Na Statut Fonda, program rada, finansijski plan i završni račun, saglasnost ...

преузмите зборник у pdf формату - Pokrajinski zavod za zaštitu ...

http://www.pzzzsk.rs/izdavastvo/knjige/zbornik_konferencija_2.pdf

Rajko Marinković, zamenik predsednika opštine, Opština Sremski Karlovci. Članovi: Sofija Dovniković ... and Enviromental Protection, Municipality of Sremski Karlovci, Serbia. Svetlana Bakić ... Србија, msimin@mpk. edu. rs. Литература: 1.

GRADJA XXIX Web.indd - Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika ...

http://www.pzzzsk.rs/izdavastvo/casopisi/Gradja_29.pdf

Декоративни репертоар овог објекта у сре- ... конструкцији, понавʂа репертоар остатка граɻе- вине ... zgrada-srpske-zadruzne-banke-dom-sindikata>26.

POCETAK 2017.indd - Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture

http://www.pzzzsk.rs/izdavastvo/casopisi/gradja_30.pdf

показивао изузетан таленат и љубав према цртању. (До- бровић 1965:42). 6 ... и изнајмљена зграда у којој беше смештена наша прва дипломатска ...

POCETAK 2015.indd - Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture

http://www.pzzzsk.rs/izdavastvo/casopisi/gradja_28.pdf

Rimske fibule u Srbiji od I doV veka n. e. Beograd: ... црепа, ритмичност кровова и улица, боје цигле и ... трашње двориште, у коме се налазила чесма и.

za[tita prirode 59/1–2 protection of nature 59/1–2 - Zavod za zaštitu ...

http://www.zzps.rs/wp/casopisi_pdf/011/casopis.pdf?script=lat

Na kraju je izveo zakqu~ak da „titelska lesna zaravan nije bila u vezi sa sremskom, ve} da se stvarala kao samostalan oblik, pod istim prilikama i na isti na~in ...

Zakon o zaštiti prirode - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2017/12/zakon-o-zastiti-prirode.pdf

opis stanja prirode i prirodnih vrijednosti;. - strateške ciljeve zaštite prirode sa indikatorima sprovođenja;. - smjernice za očuvanje zaštićenih prirodnih dobara;.

како очувати и користити културно наслеђе - Pokrajinski zavod za ...

http://www.pzzzsk.rs/izdavastvo/knjige/KOKKN_SV.pdf

што најчешће није случај са већим бројем традиционалних, a нарочито новопрепознатих облика ... ископавањима”, Изворник (Гајдобра), бр. 4. (2008) ...

ovdje - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2019/08/Odluka-Gradac.pdf

12 авг 2019 ... ... otpada iz rudnika Šuplja stijena u Gradcu, Opština Pljevlja, izabran je: 1. Marinko Barjaktarović, predložen od strane NVO "Sjeverna Zemlja".

Untitled - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

http://www.epa.org.me/images/dozvole2019/1323-2.pdf

NAFTE« a.d. Beograd, Republika Srbija i to: 1. GALAX SUPER 3 SAE 15W-40 1L-(sadrži Ulja za podmazivanje (nafta), C20-50, obradena vodonikom, neutralno ...

pogledati - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

http://www.epa.org.me/images/dozvole2019/90-2.pdf

22 јан 2019 ... Kalijum dihromat 1kg, (CAS broj 7778-50-9), u količini od 10 kom. Stand. rast natrijum hidroksida 0.1N 11, (CAS broj 1310-73-2), u količini od ...

prilog vii - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2017/12/Progas-P-R-I-L-O-G-VII.pdf

Otpadna metalna burad u kojima se doprema kalcijum karbid napravljena su od ţeljeza. Željezo je hemijski element koji u periodnom sistemu elemenata nosi ...

CRNA GORA AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE ...

http://skupstina.podgorica.me/wp-content/uploads/2019/11/4a-Studija-zastite-zasticenog-prirodnog-dobra.pdf

Uzgoj stranih vrsta riba (kalifornijska pastrmka) i njeno širenje značajno bi smanjilo ili ... gdje se najcešće vrši proizvodnja rasada paprike sorte - Istra F1 , Vedrana F1 ... F1,Šilja, Lily F1, Ringo F1, Kaptur F1, Slonovo Uvo,Kameleon F1, i dr, ...

Progas - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2017/12/Nacrt-dozvole-Progas.pdf

1. predkomore za kalcijum karbid;. 2. komore dodavača kalcijum karbida;. 3. generatora i rezervoara za krečnu vodu i mulj. Sva tri dijela su zajedno i čine jednu ...

SPU za PPPN Skadarsko jezero - Agencija za zaštitu prirode i ...

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2018/09/SPU-za-PPPN-Skadarsko-jezero-avgust-2018.pdf

namjene Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Naručilac: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ugovor broj 12-1157/26-2015, od 05.05.2016. godine.

Priručnik za živu - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2017/12/prirucnik-za-zivu.pdf

Elementarna živa, živa, tečna živa, tečno srebro. Hemijska formula: Hg. CAS #:. 7439-97-6. Fizičke osobine: srebrnobijela tečnost (teška tečnost), bez mirisa.

Morsko prase - Društvo za zaštitu životinja i prirode Đurđevo

http://www.dzzdjurdjevo.com/images/stories/dzzdj/Brosura7.pdf

NOTINA. KSER HIER. ACTITU. • DRUSTVO. CHUTZUESE. OG DETAU 96. MORSKO PRASE. Razmišljanja u vezi sa kupovinom morskog praseta. 1. TO.

Rjesenje Milija Cabarkapa - Agencija za zaštitu prirode i životne ...

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2019/02/03-UPI-21-2-Milija-Cabarkapa.pdf

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list CG", br.44/12,30/17), a rješavajući po ...

arhuska konvencija - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2017/12/arhuska-konvencija.pdf

Potvrđuje se se Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, sačinjena 25.

Zakon o vodama - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2017/12/zakon-o-vodama.pdf

Zakon o izmjenama Zakona o vodama ("Službeni list Crne Gore", br. 052/16 od 09.08.2016), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu. ZAKON.

Zakon o morskom ribarstvu i marikulturi - Agencija za zaštitu prirode ...

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2017/12/zakon-o-morskom-ribarstvu-i-marikulturi.pdf

bez čamca, za ulov školjki, puževa ili sunđera i ne smatra se ribolovnim plovnim ... Zabranjeno je, bez dozvole za ribolov podvodnom puškom, nošenje ... 1, 2 i 3 ovog člana fizičkom licu izriče se kazna prekršajnim nalogom u iznosu od 200.

Dragan Doder Jan Babiak Pokrajinski zavod za sport ... - Sport Mont

http://www.sportmont.ucg.ac.me/clanci/SportMont_Maj_2007_Doder_784-791.pdf

Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad ... CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, „Sport Mont“ časopis br. 12,13 ... kongresa sportskih nauka i medicine sporta.

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

https://www.cacak.org.rs/userfiles/files/Odluka%20o%20naknadi%20za%20zastitu%20i%20unapredjenje%20zivotne%20sredine.pdf

8 јул 2010 ... Naknada se uplaćuje na uplatni račun broj: 840-714562843-56 sa pozivom na broj: model. 97 93-034 (kontrolni broj i šifra Grada), šifra ...

jonizujuća zračenja iz prirode - Društvo za zaštitu od zračenja Srbije ...

http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/1995-JDZZ-Beograd-Jonizujuca-zracenja-iz-prirode.pdf

Od tada, pa do danas, interes naučnika za radioaktivnost, radioaktivne elemente i njihovu ... Stoga se preradom sirovih fosfata u veštačka đubriva i primenom ...

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica ...

http://www.medradanis.rs/finansije/Finansije-2017

16 јан 2017 ... isplata-JYSK. 3,400.00. 3.6. isplata-. 0.00. 3.7. isplata-. 0.00. 3.8. ... isplata-VEGA VALJEVO. 37,389.00. 3.9. isplata-FARMALOGIST. 77,541.00.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Zavod za zaštitu spomenika ...

http://www.kulturnonasledje.com/assets/konkursna-dokumentacija-jn-05-15.pdf

летве за покривање бибер црепом –густим покривањем. Опшивка од ... црепа. Предвиђена је замена свих вентилационих цеви и глава на крову. ... којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава.

Untitled - Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a

https://www.zzzzmup.rs/documents/Pravilnik%20o%20organizaciji%20budzetskog%20racunovodstva.pdf

БЕОГРАД – Еурын торска 9. BEOGRAD. Durmitorska 9. 5. ... 7. Usklađivanje poslovnih knjiga. 8. Popis imovine i obaveza. 9. Zaključivanje poslovnih knjiga i ...

medicina rada - Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš

http://www.medradanis.rs/docs/knjiga_medicina_rada.pdf

javljaju se greške, aktiviraju neke automatske navike, a u ... medicine (Hrono-medicina) i psihologije i fiziologije ... ishrani glavni izvori proteina biljnog porekla.

gradski zavod za zaštitu zdravlja - Grad Beograd

http://www.beograd.rs/images/file/47d3077bb18a9c31bd621e4fbe67c2ee_7811679202.pdf

1 јун 2019 ... DEŽURNE ZDRAVSTVENE USTANOVE SVAKOG DANA OD 0000 DO ... KBC "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ" – DEDINJE, Bolnica za dečije plućne ...

ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA “VERA BLAGOJEVIĆ” ŠABAC

http://phs.etf.rs/Dokumenti/Gradovi/Sabac.pdf

... upisao svetlim slovima. U Šapcu je osnovana prva bolnica i prva apoteka. ▫ U Šapcu je rođen dr Laza Lazarević, prvi svetski gerijatar i dr Draga Ljočić prva.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.