1 5. MJERE ZAŠTITE OD PREVISOKIH NAPONA DODIRA U ...

da napon dodira ne traje dovoljno dugo da dje- luje štetno fiziološki na čovjeka. Slika 5. 2. Krivulja najvišeg dozvoljenog napona dodira u funkciji vremena.

1 5. MJERE ZAŠTITE OD PREVISOKIH NAPONA DODIRA U ... - Сродни документи

1 5. MJERE ZAŠTITE OD PREVISOKIH NAPONA DODIRA U ...

https://c2.etf.unsa.ba/mod/resource/view.php?id=54385

da napon dodira ne traje dovoljno dugo da dje- luje štetno fiziološki na čovjeka. Slika 5. 2. Krivulja najvišeg dozvoljenog napona dodira u funkciji vremena.

GRAĐEVINSKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

https://zir.nsk.hr/islandora/object/vuka:403/preview

prikaz građevinskih mjera zaštite od požara na odabranom objektu. Zadatak zadan: Rok ... Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99) ... Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara. (čl.71.

OPASNOSTI I MJERE ZAŠTITE U METALNOJ INDRUSTRIJI

https://zir.nsk.hr/islandora/object/vuka:418/preview

mjerenja buke i osvjetljenja na radnim mjestima u pogonu za strojnu obradu metala, te dobivene rezultate uspoređujemo s normama dopuštene buke u industriji ...

Nanomaterijali na radnom mjestu i mjere zaštite - FKIT

http://silverstripe.fkit.hr/kui/assets/Uploads/Sigurnost-178-180.pdf

Što je nanotehnologija i nanomaterijali. Nanotehnologija je jedna od vodećih tehnologija 21. sto- ljeća. Temelji se na metodama i učincima koji omogućuju.

mjere sigurnosti i zaštite na gradilištu - Repozitorij Veleučilišta u ...

https://repozitorij.vuka.hr/islandora/object/vuka:1060/datastream/PDF/view

Prijava gradilišta. Početak građenja izvodač radova dužan je pisano prijaviti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje najkasnije u roku od osam ...

Mjere zaštite od širenja požara unutar građevine te prijenosa s ...

http://seminar.tvz.hr/materijali/materijali16/16A02.pdf

14 velj 2014 ... kod građevina kod kojih je završni (zabatni) zid udaljen manje od 3,00 metra od susjedne građevine (postojeće ili predviđene planom);.

tehničke mjere zaštite bespilotnih letjelica - Repozitorij Veleučilišta u ...

https://repozitorij.vuka.hr/islandora/object/vuka:609/datastream/PDF/view

[11] http://agroinfotel.net/dronovi-resavaju-sve-vase-probleme/ (pristupljeno. XI/2016). [12] http://dronelife.com/wp-content/uploads/2015/09/unnamed.jpg ( ...

4. Savjeti kod požara i mjere zaštite od požara

https://www.vatrogasci-opatija.hr/wp-content/uploads/2019/03/Savjeti-kod-poz%CC%8Cara-i-mjere-zas%CC%8Ctite-od-poz%CC%8Cara.pdf

Pri gorenju čađe u dimnjaku postoji opasnost prijenosa požara iz dimnjaka na konstrukcije ili zapaljivi ... ODRŽAVANJE I SANACIJA DIMNJAKA. Održavanje ...

Ambivalentnost dodira

http://www.fpu.bg.ac.rs/info/Doktorati/Stefan_Stankovic-Peric_Ambivalentnost_dodira.pdf

Apstrakt/Abstract. 1. Uvod. 1. 1.1 Eklekticizam. 4. 1.2 Vitalizam. 6. 1.3 Vinčanska umetnost. 7. 2. Ambivalentnost dodira 1. 8. 2.1 Oblikovana forma kao čulni ...

Mali heroji velikog dodira - Unicef

https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2019-10/Newsletter_September_2019.pdf

kompanija: Telenor doo, NCR doo,. Nordeus doo, Nutanix, Infostud doo,. TeleGroup doo, SAGA doo, Algotech doo, Telekom ad, Schneider Electric doo, NIS ad ...

ZNAČAJAN DOPRINOS LINGVISTICI JEZIČNIH DODIRA

https://hrcak.srce.hr/file/169784

skoga konteksta (npr. kalkovi kao odraz državnih, gospodarskih, kulturnih, znan- stveno-tehnoloških veza, kalkirani nazivi, izreke, citati poznatih osoba itd.).

odslik hrvatsko-mađarskih dodira u hrvatskim prezimenima

https://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/viewFile/6312/6039

pov; čardaš, gulaš, tokajac; fačuk, fela, japa, oblok, šor, fićfirić, mamlaz – samo su neki od leksema mađarskoga podrijetla koji se i danas rabe u hrvatskome ...

suvremeni koncepti izrade griznih ploha i okluzijskih dodira zuba

https://repozitorij.sfzg.unizg.hr/islandora/object/sfzg:44/datastream/PDF/view

1.1 OKLUZIJSKI KOMPAS ... okluzijskim plohama zubi koordinate koje se nazivaju okluzijski kompas (Slika 2). ... Okluzijski kompas danas je zlatni standard.

ključni indikatori bezbednosti i zaštite na radu i zaštite životne sredine

http://www.cqm.rs/2014/cd2/pdf/papers/focus_1/02.pdf

Rezime:Izbor indikatora (KPI) zaštite na radu i zaštite životne sredine u praksi je vrlo komplikovan ... značenje, ukoliko na početku promatranog razdoblja nije ...

tehnički sistemi zaštite ii - fakultet zaštite na radu

http://www.znrfak.ni.ac.rs/serbian/009-NAUKA/IZDAVASTVO-UDZBENICI/Zarko%20Jankovic/TEHNICKI%20SISTEMI%20ZASTITE%202%20-%20konacan%20prelom.pdf

18000 Niš, Čarnojevića 10a. Telefoni: (018) ... Prof. dr Dragan Cvetković, Fakultet zaštite na radu u Nišu ... Princip funkcionisanja svetlosne zaštitne zavese .

Mjere

https://www.halapa.com/odmor/pravipdf/mjere.pdf

1 centilitar 1 cl. 2. 10. 0.01 l l. −. = 1 mililitar. 1 ml. 3. 10. 0.001 l l. −. = Resolviranje. 100. ⋅. 10. ⋅. 10. ⋅. 10. ⋅. 1 hl. 1 l ili 1 L 1 dl 1 cl 1 ml. :100. :10. :10 :10. 3. 1.

Lovostaj i mjere

https://www.srdostriz.hr/images/lovostaj_i_mjere.pdf

Dozvoljeni ulov i najmanje mjere. VRSTA RIBE. DNEVNI ULOV. NAJMANJA VELIČINA. LOVOSTAJ. Štuka. 2 komada ili 5 kg. 40 cm. 01.02.-31.03. Smuđ.

COVID – 19 - Mjere.hr

http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/NOVA-MJERA-COVID-19-21-03-FINAL.pdf

20 ožu 2020 ... Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19). Cilj mjere. Očuvanje radnih mjesta kod ...

Sifrarnik jedinica mjere

http://www.upravacarina.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=167943&rType=2&file=Sifrarnik jedinica mjere.pdf

Zakonom su propisane i nove jedinice mjere koje su usaglašene sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2012. godinu. Glavna jedinica mjere je ...

Stabilizatori napona - M&G Electronic

https://www.mgelectronic.rs/Content/Images/uploaded/Katalog/Komponente/stabilizatori_napona.pdf

... 522-814, 522-965, fax: 522-660 http://www.MGelectronic.co.yu e-mail: [email protected]. 129. STABILIZATORI NAPONA. POZITIVNI. NEGATIVNI.

Izvori jednosmernog napona

http://mikroelektronika.elfak.ni.ac.rs/analogna/files/izvori_t.pdf

Grecov spoj se može realizovati u diskretnoj tehnici pomocu cetiri diode, ali se danas primenjuje integrisana varijanta u kojoj su sve diode na jednom cipu, tako ...

1finansiranje zaštite životne iranje zaštite životne sredine od strane ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-4457/2016/1452-44571602033T.pdf

21 окт 2016 ... 840 – 714562843 – 56. 0%. 100%. Izvor: Ekološki centar "Stanište", urednik Maksimović D.: Putokazi za bolje finansiranje zaštite životne ...

plan zaštite i spašavanja i plan civilne zaštite - Općina Borovo

http://opcina-borovo.hr/wp-content/uploads/2014/03/Plan-za%C5%A1tite-i-spa%C5%A1avanja-i-Plan-civilne-za%C5%A1tite.pdf

AUGUSTA CESARCA 27. VLADIMIREC T25. VU936CL. TODORČIĆ LJUBOMIR. BOROVO. BOŽIDARA MASLARIĆA 26. IMT 549. VU297CG. LONČAR JOVO.

Mjere aktivne politike zapošljavanja - HZZ

https://www.hzz.hr/content/mjere.hr/Mjere.hr_2020_provedbena_uputa_231219.pdf

31 pro 2019 ... Na 73. sjednici održanoj dana 28.12.2017. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila ... Na temelju Smjernica kao strateškog dokumenta koji postavlja okvir za ... osobe na rodiljni dopust, dugotrajno bolovanje, odlazak sufinancirane ... naplate od strane poslodavca, najkasnije u roku od 30 dana od potpisa ...

Sudske mjere obezbjedjenja - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa/Sudske-mjere-obezbjedenja.pdf

osvrt na različitost privremene mjere obezbjedjenja i mjere obezbjedjenja ... može se tražiti samo zabrana otudjenja i opterećenja nekretnina, ako za to postoje ...

MJERE SUZBIJANJA ŠTETOČINJA U CVIJEĆU

https://hrcak.srce.hr/file/241933

Isto vrijedi i za zaštitu od uzročnika bolesti: hrđa, plamenjače, pepelnice, pjegavosti ... Količina sredstva za ... RAG Additive/Florel 0,20 % protiv pepelnice.

Agrotehničke mjere u vinogradu - Partner

https://www.partner.ba/upload/attachments/agrotehnicke_mjere_u_vinogradu_4kp.pdf

Rezidba vinove loze (Vitis vinifera) L. Rezidba vinove loze radi formiranja ... Rezidba zbog plodonošenja obavlja se tokom ... vegetacije je zelena rezidba.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE - Mjere.hr

http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/02/POTPORE-ZA-USAVR%C5%A0AVANJE.pdf

3. Osobe zaposlene na određeno kraće od 12 mjeseci koje nisu postigle razinu potrebnu da bi dobile ugovor na neodređeno. 4. Hrvatski povratnici/useljenici iz ...

Agrotehničke mjere u vinogradu.pdf - Partner

https://www.partner.ba/upload/attachments/agrotehnicke_mjere_u_vinogradu_4kp.pdf

Rezidba vinove loze (Vitis vinifera) L. Rezidba vinove loze radi formiranja uzgojnog oblika traje 3-6 godina, dok se ne formira odgovarajući uzgojni oblik čokota.

Određivanje koeficijenta površinskog napona

https://emineter.files.wordpress.com/2013/10/d0bed0b4d180d0b5d192d0b8d0b2d0b0d19ad0b5-d0bad0bed0b5d184d0b8d186d0b8d198d0b5d0bdd182d0b0-d0bfd0bed0b2d180d188d0b8d0bdd181d0bad0bed0b3.pdf

Zbog toga svaka tecnost nastoji da što više smanji svoju površinu i ovu tendenciju nazivamo površinski napon.1. Izmedju molekula tecnosti postoji interakcija.

PTN za elektricne instalacije niskog napona

https://almaks.rs/wp-content/uploads/ptn_za_elektricne_instalacije_niskog_napona_0.pdf

Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона. Правилник је објављен у "Службеном листу СФРЈ", бр. 53/88, 54/88 и ...

OGRANIČENJE PORASTA NAPONA “dv/dt” PRI ... - VISER-u

https://www.viser.edu.rs/download/628

Slika 6- Karakteristični talasni oblici pri isključenju prekidača T (anti paralelne sprege tiristora). Diferencijalna jednačine koje opisuju oscilatorno kolo na Slici 4, ...

AUTOMATSKA REGULACIJA NAPONA U EES-u - Fakultet ...

https://repozitorij.etfos.hr/islandora/object/etfos:2330/datastream/PDF/view

astatizam (I-djelovanje), kojeg nema ni u regulacijskoj stazi, pri određenim trajnim poremećajima (npr. duže puno veće ili puno manje opterećenje generatora, ...

podešavači naizmeničnog napona - Viser

https://www.viser.edu.rs/download/740

UPUŠTAČ “zvezda-trougao” (elektro mehanički) napon motora. ELEKTRONSKI UPUŠTAČ (naizmenični podešavač napona-antiparalelna tiristorsk grupa).

Pravila i mjere sigurnosti za rad u kemijskom laboratoriju

https://www.biotech.uniri.hr/files/Pravila_i_mjere_sigurnosti_za_rad_u_kemijskom_laboratoriju_2019.pdf

Čepove reagens boca nikada ne odlažite na radni stol tako da donjim dijelom (koji ulazi u bocu) dodiruje radnu površinu. Na taj način zagadit ćete čep (a time i ...

4. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ... - Veleri

https://www.veleri.hr/files/datotekep/nastavni_materijali/k_sigurnost_1/SUPEE_POG_04_dio_2.pdf

Napon, koji pri tome djeluje na čovjeka, naziva se napon dodira U. D. , a ovisan je prije svega od veličine pada napona na prijelaznoj impedanciji tla (stajališta).

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.