JAVNOBELEŽNIČKI POSLOVNIK

U vršenju javnobeležničkih poslova javni beležnik, po pravilu, svaku radnju ... ako je to korisno zbog većeg broja podnosilaca isprava čiji se potpisi overavaju ... Pri dnu svake strane javnobeležničkog zapisa i javnobeležničkog zapisnika ispisuju ... Identitet državljanina Republike Srbije može se utvrditi uvidom u ličnu kartu,.

JAVNOBELEŽNIČKI POSLOVNIK - Сродни документи

JAVNOBELEŽNIČKI POSLOVNIK

http://www.ius.bg.ac.rs/prof/materijali/yurdej/Javnobeleznicki%20poslovnik.pdf

U vršenju javnobeležničkih poslova javni beležnik, po pravilu, svaku radnju ... ako je to korisno zbog većeg broja podnosilaca isprava čiji se potpisi overavaju ... Pri dnu svake strane javnobeležničkog zapisa i javnobeležničkog zapisnika ispisuju ... Identitet državljanina Republike Srbije može se utvrditi uvidom u ličnu kartu,.

SUDSKI POSLOVNIK

https://arhiva.mpravde.gov.rs/images/Sudski%20Poslovnik_140411.pdf

postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod i preduzima ... Kada u sudu ima dovoljno predmeta iz jedne pravne oblasti (npr. krivična, građanska), predsednik ... imovine proistekle iz krivičnog dela ("Službeni glasnik RS", broj 97/08), ...

Poslovnik o radu - mts

https://mts.rs/binary/694

11 јун 2018 ... Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. ... Скупштина fie, на предлог контролног акционара Друштва, на почетку седнице ...

sudski poslovnik - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/sudski_poslovnik.pdf

Predmet zaveden u upisnik uvodi se odmah u odgovarajući imenik. Ako se vodi ... spisak sudskih veštaka kojima je povereno veštačenje. Obrazac br. 103.

Poslovnik o radu saveta roditelja

http://www.samubps.edu.rs/0/dokumenti/pravnidokumenti/05_poslovnik_o_radu_saveta_roditelja.pdf

I – OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim Poslovnikom reguliše se rad Saveta roditelja Osnovne škole “Šamu Mihalj” Bačko Petrovo Selo (u daljem tekstu: Škola).

Sudski poslovnik - Tužilaštvo Crne Gore

http://www.tuzilastvo.me/files/L29zcGwvZG9jLzMwNDQucGRm=

Sudskim poslovnikom (u daljem tekstu: Poslovnik) uređuju se organizacija i način unutrašnjeg poslovanja u sudovima u Crnoj Gori. Odredbe ovog poslovnika ...

poslovnik o radu konferencije - NOVA stranka

https://novastranka.rs/wp-content/uploads/2016/03/Nova-strank-Poslovnika-o-radu-Konferencije-Foruma-mladih.pdf

Adresa: Simina 9a, 11000 Beograd, tel: 011/2632-694, 2632-535, 2632-694 [email protected] www.novastranka.rs. (PREDLOG). Na osnovu člana 11. stav ...

Poslovnik o radu Uprave - Hrvatske autoceste

https://www.hac.hr/files/shares/2019-08/Poslovnik%20o%20radu%20Uprave%20Dru%C5%A1tva%20Hrvatske%20autoceste%20od%2012.08.2019.d.o.o.pdf

12 kol 2019 ... izvanrednu sjedmcu Uprave u roku od najkasmje 24 (dvadeset i cetiri} sata od podnosenja zahtjeva. Clanak 8. Odluke, zakljucke i druge akte o ...

poslovnik o kvalitetu i bezbednosti proizvoda i usluga - Merkur ...

https://www.vrnjcispa.rs/wp-content/uploads/2018/10/Q.1.001-Poslovnik-o-kvalitetu-i-bezbednosti-proizvoda-i-usluga-V-4.1.pdf

20 сеп 2018 ... Vrnjačkoj Banji, kao i savremene trendove u banjskom turizmu, SB ‚‚MERKUR'' je ... Udaljena od Beograda 230 km prema jugu, Vrnjačka Banja se nalazi u ... razvoj i usavršavanje medicinskih usluga u oblasti fizikalne ...

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa - KJKP Rad

http://www.rad.com.ba/Poslovnik20328_19.pdf

28 lis 2019 ... to za sljedeća radna mjesta: 1. Autoelektričar-defektator za elektroniku. 2. Rukovalac građevinskih mašina. 3. Vozač motornih vozila grupe II. 4.

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa 2 - KJKP Rad

http://www.rad.com.ba/Poslovnik13940_19.pdf

1 kol 2019 ... Rukovalac građevinskih mašina. 3 (tri izvršioca) kao i druga pitanja od značaja za pravilan i zakonit rad Komisije za provođenje javnog oglasa.

Poslovnik izdavatelja tahografskih kartica - Kartica vozača

http://www.pametni-tahograf.hr/datastore/filestore/17/Poslovnik-izdavatelja-tahografskih-kartica.pdf

14 lip 2019 ... TAHOGRAFSKA KARTICA I NJENA UPORABA . ... Brojem kartice se na jedinstven način identificira tahografska kartica unutar CRO‐CIA ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.