Obaveze prevoznika, vozača/mobilnog radnika i kontrolnog organa

Одредбе Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних ... се побрину да вријеме записано на тахографском листићу буде у складу са ...

Obaveze prevoznika, vozača/mobilnog radnika i kontrolnog organa - Сродни документи

Obaveze prevoznika, vozača/mobilnog radnika i kontrolnog organa

http://www.mkt.gov.ba/dokumenti/ostalo/ZRVOOMR%20-%20srpski.pdf

Одредбе Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних ... се побрину да вријеме записано на тахографском листићу буде у складу са ...

radno vrijeme i obvezni odmori mobilnih radnika, vozača, i praktični ...

https://www.researchgate.net/profile/Sandra_Debeljak/publication/332428091_RADNO_VRIJEME_I_OBVEZNI_ODMORI_MOBILNIH_RADNIKA_VOZACA_I_PRAKTICNI_PRIKAZ_EVIDENTIRANJA_NJIHOVIH_AKTIVNOSTI/links/5cb910a0a6fdcc1d499ef44c/RADNO-

prikazuje se u radu kroz praktične primjere evidentiranja aktivnosti mobilnih radnika, ... vozača, primjenjuju odredbe Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih ... čega se može raditi ponovni unos ili potvrda unosa podataka.

PRILOG 2. IZRAČUN I PRIMJENA KONTROLNOG BROJA - Regos

https://regos.hr/app/uploads/2018/07/prilog-2-1.pdf

IZRAČUN I PRIMJENA KONTROLNOG BROJA. (označena polja ispod grupe podataka III. na stranici A Obrasca R-Sm). Kontrolni broj ili HASH je zapis duljine ...

C licenca prevoznika

https://www.akskurir.ba/wp-content/uploads/2018/10/C-licenca-prevoznika.pdf

„AKS“. Зворник..... тоа е со оваа вршити друмски превоз ствари као јавни превоз ствари и превоз ствари за властите потребе, у складу са Законом о ...

FUNKCIjA OSIGURANjA KOD ODGOVORNOSTI PREVOZNIKA ZA ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3713/2016/0352-37131609018K.pdf

previsokih šteta na robi jeste osiguranje koje će pokrivati njegovu odgovor- ... međunarodni prevoz robe drumom – CMR koja je sklopljena u Ženevi 19. maja.

spisak prevoznika podrška 1 - Srbijatransport

http://www.srbijatransport.rs/images/jdownloads/vladeta/2/Spisak_prevoznika_podrska.pdf

... i ortak‐ prevoz" d.o.o. Smederevo. 14 ... 17 "Jugoprevoz Kruševac" a.d.. Kruševac. 578. 199. 130. 18 "Jugoprevoz Velika Plana" a.d.. Velika Plana. 106. 43. 31.

Uslovi za osiguranje odgovornosti drumskog prevoznika za štete na ...

https://www.triglavrs.ba/wps/wcm/connect/6f62e230-e10c-4e92-bf92-b1f6e04e1cb8/prevoznicka-odgovornost-uslovi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f62e230-e10c-4e92-bf92-b1f6e04e1cb8

Sl. I. FNRJ br. 11/58 (u daljnjem tekstu Konvencija CMR) i Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Republike Srpske. (3) Osiguranje pokriva i proporcionalni ...

cenovnik usluga udruženja u vezi sa obavezama prevoznika koje ...

http://www.pumedtrans.com/images/stories/dokumenta/usluge/tahograf-BG/Cenovnik-Usluga_promo-PUMED-19-03-2018--godine.pdf

19 мар 2018 ... KOJE PROIZILAZE IZ ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U. DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA. USLUGA. CENA ZA ...

KORIŠĆENjE MOBILNOG TELEFONA U NASTAVI

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-7337/2015/2217-73371501094G.pdf

Današnji telefoni dostižu kapacitete personalnog računara, ... Mobilni telefon kao nastavno sredstvo, kako u mnogim državama na svetu tako i u Srbiji, nailazi na ...

Dopuna prepaid mobilnog telefona - Kombank WEB 2.0

http://192.162.54.101/pdf/dopuna-mobilnog-telefona---kombank-web2.0.pdf

Uputstvo prikazuje način izvršenja dopune prepaid mobilnog broja kroz novu Kombank WEB 2.0 aplikaciju. U zavisnosti od izabranog izgleda aplikacije ...

perspektive mobilnog bankarstva - International Scientific ...

http://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/Media/files/2015/437-440.pdf

Mobilni telefoni takođe menjaju način na koji korisnici obavljaju plaćanja: 22% korisnika mobilnih telefona, odnosno 28% korisnika pametnih telefona obavljalo ...

Pravila korišćenja elektronskog i mobilnog bankarstva za pravna ...

https://www.kombank.com/pdf/Pravila%20koriscenja%20elektronskog%20i%20mobilnog%20bankarstva%20za%20pravna%20lica%20i%20preduzetnike%2017%2003%202019.pdf

17 мар 2019 ... Kvalifikovani elektronski potpis je elektronski potpis kojim se pouzdano ... popunjene, od strane zakonskog zastupnika potpisane i pečatom.

Deterministički pristup određivanju lokacije mobilnog korisnika u ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0040-2176/2014/0040-21761405810S.pdf

se nađe dobar algoritam za rešavanje sistema neline- arnih jednačina. Za razliku ... problem svodi na rešavanje kvadratne jednačine. Ipak, u tom slučaju postoji ...

povezanost kvalitete mobilnog bankarstva i reputacije banaka

https://repozitorij.efzg.unizg.hr/islandora/object/efzg:2626/datastream/PDF/view

Jun i sur. (2001) istražuje utjecaj kvalitete online usluga općenito na ... Raiffeisen Group, Hypo Alpe Adria, Intesa SaoPaolo i Erste banke te kako je ... banke (provedba plaćanja, objašnjenje transakcija, tehnički problemi (zaboravljena lozinka,.

Značaj mobilnog poslovanja u pametnim gradovima ... - Doi Srpska

http://doisrpska.nub.rs/index.php/SNG/article/download/5772/5624

mobilno bankarstvo Raifajzen Banke, Moja mBanka koja ima preko 100000 korisnika na Android OS. Ova aplikacija, pored uvida u stanje računa, nudi usluge ...

TADIĆ SIGURNOST MOBILNOG - Repozitorij UNIPU - Sveučilište ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:1420/datastream/PDF/view

20 ruj 2016 ... aplikacije i prijava u OTP direkt. Sve što je potrebno za ugovaranje ove usluge je popuniti zahtjev te ga dostaviti u najbližu poslovnicu OTP ...

Opšti uslovi za korišćenje MobiBank PŠ usluge mobilnog ...

http://www.posted.co.rs/opsti_uslovi/OU-MobiBank.pdf

21 авг 2019 ... ЗА КОРИСНИКЕ ТЕКУЋИХ РАЧУНА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА. 1. УВОДНЕ ... Банка – издавалац Општих услова је Банка Поштанска штедионица, ... транскције са Рачуна посредством мобилног телефона и увид у стање и.

Uputstvo o načinu plaćanja putem mobilnog telefona u DinaCard ...

https://dinacard.nbs.rs/documents/uputstvo_mob_tel.pdf

уколико је DinaCard рачун први рачун регистрован у МТС-у, наплата ће се увек вршити са тог рачуна. - :ПОЗДРАВНА_ПОРУКА – порука која се шаље ...

korisničko uputstvo za uslugu mobilnog ... - Intesa Sanpaolo Banka

https://intesasanpaolobanka.ba/bain/wp-content/uploads/2019/09/mIntesa_korisnicko_uputstvo.pdf

PRIJAVA. Za uspješnu prijavu na m-Intesa uslugu i korištenje svih dostupnih funkcionalnosti, neophodno je posjedovati ispravnu m-Intesa (ili. ISP ELBA) ...

osiguranje ekrana mobilnog telefona - smart paket - GENERALI ...

https://www.generali.rs/upload/documents/Spisak_servisa____Smart_paket_03_07_2018.pdf

3 јул 2018 ... Bulevar Oslobođenja 10. Snežana Kostić. 0643737371 [email protected]. Užice. STKR MOBY. Dimitrija Tucovića 36. Milorad Borisavljevic.

analiza tržišta usluga mobilnog bankarstva u republici srbiji

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-5458/2019/2217-54581903001S.pdf

banka (Moja mBanka), Sberbank (mBanking), Societe Generale (SoGe m-. Bank), Telenor banka (Telenor banka), Unicredit Bank (mBanking),. Vojvođanska ...

POTVRDA O ODSUSTVOVANJU VOZAČA

https://www.va.vi.sud.rs/files/Potvrda_o_odsustvovanju_vozaca.pdf

upravljao vozilom koje je prema AETR izuzeto obaveze beleženja aktivnosti*** ... Potpis vozača. *** Izabrati samo jednu od ponuđenih opcija. P riv red n. a k o.

Brzo uputstvo za vozača - SE5000

https://static.se5000.com/wp-content/uploads/doc_master_storage/2/102022P/27.pdf

B. Modusi rada. C. UTC vrijeme. 5. Prikaz trenutne brzine. A. Vrsta kartice umetnute u ladicu 1 i 2. B. Trenutna brzina. C. Modusi rada. D. Odometar. Pauz a do.

Brze upute za vozača - SE5000

https://static.se5000.com/wp-content/uploads/doc_master_storage/2/102022P/1.pdf

B. Način rada. C. UTC vrijeme. 5. Prikaz trenutne brzine. A. Tip kartice umetnute u utor 1 & 2. B. Trenutna brzina. C. Način rada. D. Odometar. Čeka nje do sada.

Potvrda o aktivnostima vozača (AETR)

http://tahograf.me/files/Potvrda-o-aktivnostima.pdf

ATTESTATION OF ACTIVITIES / FORMULAIRE D'ATTESTATION D'ACTIVITÉS. POTVRDA O AKTIVNOSTIMA. (REGULATION (EC) 561/2006 OR THE AETR**) ...

Prilog - KONTROLNA LISTA VOZAČA

https://www.paragraf.rs/obrasci/Prilog_-_KONTROLNA_LISTA_VOZACA_ID_3580.pdf

Прилог. КОНТРОЛНА ЛИСТА ВОЗАЧА. 1. Датум ... 7) потврда о регистрацији возила, саобраћајна дозвола (ако је потребно) .............. 8) сертификат о ...

potvrda o odsustvovanju vozača - DocFoc.com

https://docfoc.com/download/potvrda-o-odsustvovanju-lat-5633860257b9e

POTVRDA O ODSUSTVOVANJU VOZAČA. (Popunjava se u štampanom obliku i potpisuje pre početka putovanja. Čuva se uz originalni tahografski listić ili ispis ...

341 ObAVEzE I PRAVA POSREDNIKA U PROMETU ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0017-0933/2015/0017-09331506341U.pdf

UVOD. Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (Službenom gla- sniku RS, br. 95/2013) u daljem tekstu Zakon, propisuje norme o načinu i uslo-.

Prava, obaveze i odgovornosti ucenika

http://www.muzika.edu.rs/download/dokumenta/pravilnici/Prava-obaveze-i-odgovornosti-ucenika.pdf

ПРАВА ДЕТЕТА И УЧЕНИКА,. ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА. Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", ...

Statusne promene i odgovornost za obaveze

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Statusne%20promene...%20-%20Rev2%201112-16-infrastruktura_0_0.pdf

Новоосновано Акционарско друштво ''Инфраструктура железнице Србије'' истог дана усвојила је Статут Акционарског друштва. По члану 10. Статута ...

veza sa rino aplikacijom - obaveze

http://documents.infosys.rs/segmenti/Infosys_Pseg_veza-sa-rino-aplikacijom-obaveze.pdf

PROGRAMSKI SEGMENT – VEZA SA RINO APLIKACIJOM - OBAVEZE ... je izdalo "Ministarstvo finansija i privrede - Uprava za trezor - Centrala u Beogradu ...

UDRUŽENJE ORGANIZUJE OBUKU PROFESIONALNIH VOZAČA

http://www.pumedtrans.com/images/stories/dokumenta/mt_revija/br_11/mt_revija_11_za_web.pdf

Snabdjevanje vozaca je osigurano sa kantinom, tusom, ... 2017. 27 MINISTARSTVO OSTAJE PRI ODLUKAMA. 28 PROMENJEN NAČIN OBRAČUNA NAGRADNIH AUSTRIJSKIH DOZVOLA ... naša sagovornica podseća da je Srbija ... Obrazac ZP PDV (Zahtev za povrat PDV- ... potvrda o aktivnosti vozača, kriterijumi.

RADNO VREME VOZAČA I KORIŠĆENJE ... - Srbijatransport

http://www.srbijatransport.rs/images/Files/TAHOGRAFI_Obuka_PDF.pdf

odredbama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, organizuje obuku za vozače i organizatore prevoza. SADRŽAJ ...

ponašanje vozača na nestandardnim nesignalisanim raskrsnicama ...

http://www.putisaobracaj.rs/index.php/PiS/article/download/32/22/

Goran Kalamanda mast.inž.saobr. ADOMNE d.o.o., Novi Sad, [email protected]. Nemanja Grunović, mast.inž.saobr. Univerzitet u Novom Sadu, ...

Poreske obaveze prilikom kupovine stana

https://www.erstebank.rs/content/dam/rs/ebs/www_erstebank_rs/stanovnistvo/download/krediti/stambeni_krediti/Poreske_obaveze_prilikom_kupovine_stana.pdf

1. kada kupujete svoj prvi stan direktno od investitora koji je u sistemu PDV-a i koji ... tim ste u mogućnosti da tražite povrat plaćenog poreza na dodatu vrednost odnosno ... oslobođen plaćanja poreza za površinu stana do 40 m² i za članove ...

IMOVINA I ODGOVORNOsT ZA OBAVEZE PREDUZETNIKA - FINIZ ...

http://portal.finiz.singidunum.ac.rs/Media/files/2015/170-173.pdf

znik poreza na dodatu vrednost (PDV). Međutim, preduzetnik ... ku može biti fizičko lice, kao preduzetnik i vlasnik radnje, ali ne može biti radnja.“ Iz rešenja ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.