Program zaštite voća 2018 - Galenika Fitofarmacija

je mere zaštite iziskuju jabukin smotavac (Cydia pomonella) i ... na značaj u merama zaštite zasada jabuke u ... uslova. ZAŠTITA ZASADA VIŠNJE I TREŠNJE.

Program zaštite voća 2018 - Galenika Fitofarmacija - Сродни документи

Program zaštite voća 2018 - Galenika Fitofarmacija

http://www.fitofarmacija.rs/data/files/publikacije/galenika_fitofarmacija_program_zastite_voca_2018.pdf

je mere zaštite iziskuju jabukin smotavac (Cydia pomonella) i ... na značaj u merama zaštite zasada jabuke u ... uslova. ZAŠTITA ZASADA VIŠNJE I TREŠNJE.

Program zaštite i ishrane jagode 2018 - Galenika Fitofarmacija

http://www.fitofarmacija.rs/data/files/publikacije/galenika_fitofarmacija_program_zastite_jagode_2018.pdf

Za postizanje redovnih i visokih prinosa, jagoda zahteva op- timalno đubrenje. Osnovni princip pri odabiru tehnologije đubrenja odnosi se na plodnost zemljišta, ...

Program zaštite i ishrane maline 2018 - Galenika Fitofarmacija

http://www.fitofarmacija.rs/data/files/publikacije/galenika_fitofarmacija_program_zastite_maline_2018.pdf

Malina je u Srbiji, već više od dve decenije, naj- značajnija jagodasta voćna vrsta uzimajući u obzir obim proizvodnje, ukupne površine i ostvareni izvoz. Veoma ...

Program zaštite i ishrane biljaka - Galenika Fitofarmacija

http://fitofarmacija.cmass.info/Data/Files/Galenika_Fitofarmacija_Program_zastite_i_ishrane_biljaka_2018.pdf

balb. aktIvNa MatERIja: Propamokarb-hidrohlorid (722 g/l preparata). Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u usevu paprike, krastavca i ...

program zaštite i ishrane bil jaka - Galenika Fitofarmacija

http://www.fitofarmacija.rs/data/files/publikacije/galenika_fitofarmacija_program_zastite_i_ishrane_biljaka_2019.pdf

... utiče na povećano isparavanje, što smanjuje veličinu kapi prilikom prskanja i povećava ... Posebno se preporučuje za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma. ... KARENCA: 3 dana paradajz i krastavac, 7 dana malina i jagoda, 21 dan crni lukiI 28 ...

Program zaštite i ishrane povrća 2019 - Galenika Fitofarmacija

http://www.fitofarmacija.rs/data/files/publikacije/galenika_fitofarmacija_program_zastite_i_ishrane_povrca_2019.pdf

PROMESA. PROMESA je sistemični fungicid na bazi azoksistrobina sa protektivnim i kurativnim delovanjem koristi se za suzbijanje prozrokovača plamenjače i ...

Zaštita voća 2016 - Galenika Fitofarmacija

http://www.fitofarmacija.rs/data/files/publikacije/galenika_fitofarmacija_zastita_voca_2016.pdf

Za „plavo prskanje“ meša se sa BAKARNIM OKSIHLORIDOM 50 ili CUPROZINOM 35 WP. Karenca za prolećne tretmane je obezbeđena vremenom primene, a.

six - month consolidated report 2018 galenika – fitofarmacija ad

http://www.fitofarmacija.rs/Data/Files/galenika_fitofarmacija_konsolidovani_polugodisnji_izvestaj_2018_en.pdf

31 Dec 2017 ... Belgrade, July 2018. GALENIKA – FITOFARMACIJA A.D.. Batajnicki drum bb. 11080 Zemun. ID No: 07725531. Tax ID No: 100001046.

Neon - Galenika Fitofarmacija

http://www.fitofarmacija.rs/data/products/detalji/detalji_neon.pdf

konazolom (Akord, Akord WG), propikonazolom, ciprokonazolom, fenpropidinom i pikoksistro- binom. Ne sme se mešati sa izrazito kiselim EC formulacijama.

koncentrat za emulziju - Galenika Fitofarmacija

http://fitofarmacija.cmass.info/Data/Files/detalji/detalji_harpun.pdf

Radar. 300 EW, Konzul, Fobos, Abastate ili Tonus. Može se koristiti u integralnoj zaštiti kruške i breskve. ... Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za.

katalog proizvoda - Galenika Fitofarmacija

http://www.fitofarmacija.rs/data/files/publikacije/galenika_fitofarmacija_katalog_proizvoda_2018.pdf

Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u povrtarstvu i cvećarstvu. AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb hidrohlorid (722 g/l preparata). DELOVANJE: Balb je ...

koncentrovana suspenzija - Galenika Fitofarmacija

http://www.fitofarmacija.rs/data/products/detalji/detalji_galofungin_t.pdf

tvarivanja zaraze patogena. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat Galofungin T se može mešati sa ostalim pesti- cidima uz određena ograničenja.

skupština 2009 - Galenika Fitofarmacija

http://fitofarmacija.cmass.info/Data/Files/skupstina_2009.pdf

javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS ... Osnivačkog akta Galenika – Fitofarmacija a.d., pravo na učestvovanje i.

Katalog proizvoda 2020 - Galenika Fitofarmacija

http://www.fitofarmacija.rs/data/files/publikacije/galenika_fitofarmacija_katalog_proizvoda_2020.pdf

Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u povrtarstvu i cvećarstvu. AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb hidrohlorid (722 g/l preparata). DELOVANJE: Balb je ...

Zaštita i ishrana maline - Galenika Fitofarmacija

http://www.fitofarmacija.rs/data/files/publikacije/galenika_fitofarmacija_program_zastite_maline_2018.pdf

toku vegetacije naizmenično koristiti fungicid ProMEsA. Bolest zahvata plod u svim fazama zrenja izazivajući nje- govu brzu trulež. Može se javiti i na ostalim ...

Katalog proizvoda 2016 - Galenika Fitofarmacija

http://www.fitofarmacija.rs/data/files/publikacije/galenika_fitofarmacija_katalog_proizvoda_2016.pdf

PRIMENA I NAPOMENE: avalon je pokazao visoku efikasnost u suzbijanju čak i ... Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima,.

ZAŠTITA I ISHRANA KROMPIRA I PO VRĆ A - Galenika Fitofarmacija

http://www.fitofarmacija.rs/data/files/publikacije/galenika_fitofarmacija_program_zastite_i_ishrane_povrca_2019.pdf

Zaštita krompira i povrća. Pored krompira, paradajza i paprika je biljka domaćin ovog patogena. U poje- dinim godinama štete od ove bolesti na paradajzu su ...

Zaštita i ishrana jagode - Galenika Fitofarmacija

http://www.fitofarmacija.rs/data/files/publikacije/galenika_fitofarmacija_program_zastite_jagode_2018.pdf

odlučujućeg značaja za gajenje jagode jer pored kvalitet- ... Jagoda spada u red visoko osetljivih kultura prema prouzrokovačima biljnih bolesti i štetnih inseka-.

katalog proizvoda 2015 - Galenika Fitofarmacija

http://fitofarmacija.cmass.info/Data/Images/katalog_proizvoda_2015.pdf

Mankogal – 80. Mankogal – FS. Mankogal – S ... Prodaja i primena: 11080 Zemun, Batajnički drum bb tel: 011/ 3072 372; 3072 329; fax. 3072 370. Direktor ...

Zaštita i ishrana uljane repice - Galenika Fitofarmacija

http://www.fitofarmacija.rs/data/files/publikacije/galenika_fitofarmacija_program_zastite_uljane_repice_2018.pdf

Takve biljke se često lome, nose manji ili nikakav prinos. Repičin sjajnik, rutava buba se hrane na cvetovima i direktno utiču na broj formiranih mahuna i prinos.

Posiadacz zezwolenia: Galenika-Fitofarmacija d.o.o. Trzascka cesta ...

https://gov.pl/documents/912055/913531/Basar_-_ET_25-03-2019.pdf

25 Mar 2019 ... Galenika-Fitofarmacija d.o.o. Trzascka cesta 515 l Sl, Brezovica pri Ljubljani, Republika Słowenii, tel.: 381 113072360, 381 113072310, ...

Katalog sredstava za ishranu biljaka - Galenika Fitofarmacija

http://www.fitofarmacija.rs/data/files/publikacije/galenika_fitofarmacija_katalog_sredstava_za_ishranu_biljaka_2015.pdf

Prihrana preko lista. Folijarna ishrana/ishrana biljaka preko lista se koristi kao redovna, dopunska agrotehnička mera, pre svega ... Prednosti ishrane preko lista.

Program zaštite i ishrane vinove loze 2018

http://www.fitofarmacija.rs/data/files/publikacije/galenika_fitofarmacija_program_zastite_vinove_loze_2018.pdf

cide kao što su Bakarni oksihlorid 50, Bordovska. čorBa 100 sC, Mankogal 80 i Metod 480 sC kao i fungicide sa sistemičnim i lokal-sistemičnim delovanjem.

PROGRAM 2018 - za prelistavan... - fakultet zaštite na radu

https://www.znrfak.ni.ac.rs/CIRS/PDF/CIRS%202018%20CONFERENCE%20PROGRAM.pdf

6 дец 2018 ... Dušica Savić. Miodrag Hadžistević. Peško Igor. Senjak Milena. ANALYSIS OF FALLS TO LEVEL BELOW IN. CONSTRUCTION INDUSTRY OF ...

Program zaštite i ishrane krompira i povrća 2018

http://www.fitofarmacija.rs/data/files/publikacije/galenika_fitofarmacija_program_zastite_i_ishrane_krompira_i_povrca_2018.pdf

biljke krompira, formiranje i nalivanje (rast) krtola je ... Đubrenje krompira može biti kombinovano ... Potrebe biljke krompira u hranivima za prinos 30 t/ha su: N.

program obuke za preradu i pakovanje voća i povrća - Europlus

http://europlus.ba/web/wp-content/uploads/2018/05/Program-obuke-za-preradu-i-pakovanje-voca-i-povrca.pdf

Pasterizacija. 1.2. Sterilizacija. 1.3. Kiseljenje. Page 3. 2. Proizvodi od povrća i tehnologije prerade povrća: 2.1. Tehnološki proces proizvodnje krastavca. 2.2.

katalog dan voca 2018 - Koprivničko-križevačka županija

https://kckzz.hr/wp-content/uploads/2018/09/KATALOG-DAN-VOCA-2018.pdf

28 ruj 2018 ... BROJ. STABALA/ SADNICA. ORAH. Sjemenjak. 4. 500. 6. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ... STABALA/ SADNICA. ORAH. Chandler.

Program zaštite jabuke - Agroklub

https://cdn.agroklub.com/upload/documents/basf-program-zastite-jabuke-1.pdf

BASF zajedno s poljoprivrednicima pomaže u zaštiti i očuvanju zaliha hrane za rastuću svjetsku populaciju. U zaštiti bilja djelatni sastojci posebno su osmišljeni ...

Program zaštite maline.pdf - Partner

https://www.partner.ba/upload/attachments/program_zastite_maline_Xf8.pdf

Poslije rezidbe u proljeće, oprskati biljku sa preparatom Ridomil Gold 150 grama na 100 l vode (oprskati biljku i natopiti korijen maline rano u proljeće). POJAVA ...

12. Program zaštite ljeske - Corylus

http://www.corylus-hr.com/dokumenti/zastita%20lijeske.pdf

CRVENO ULJE. 2-3%. 2-3 l početak vegetacije bakterioze, jaja lisnih ušiju ili. (fenofaza pupanja) štitaste uši. NORDOX 75 WG. 0,2%. 200 g. . BIJELO ULJE.

Program zaštite i ishrane krompira

http://fitofarmacija.cmass.info/Data/Files/program_zastite_i_ishrane_krompira_2014.pdf

Suzbija prouzrokovače plamenjače i crne pegavosti krompira ... neki javljaju redovno i bez njihovog suzbijanja se ne može zamisliti proizvodnja krompira.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

https://fpm.hr/images/sadrzaj/Premium_products/6103_CD/6103uzorci_10st/preview/program_pozar.pdf

2.4 Zaštita od požara na električnim uređajima i instalacijama. U kućanstvima se ... glačala, plinskih uređaja, automobila, strojarnica, garaža, skladišta i sl. ... U pravilu odozdo prema gore (iznimno kod istjecanja tekućine odozgo prema dolje).

Program zastite zraka_Grad Split_v13 (1)

http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=25682

obnove, razvoj modela energetskih usluga i sheme financiranja. ... inače degradiranim površinama za uzgoj određenih hibrida paulovnije ili neke druge ...

Program zaštite u vinogradarstvu - Agro BASF

https://www.agro.basf.hr/Documents/migrated_files/information_material_files/hr_materijali_2013_files/brosura_loza_2013.pdf

Program zaštite u vinogradarstvu. 4. Acrobat® MZ WG acrobat® MZ Wg je kontaktno sistemični fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze. Sistemična ...

program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

https://www.savremena-gimnazija.edu.rs/wp-content/uploads/2016/07/Program_zastite_od_nasilja_zlostavljanja_i_zanemarivanja.pdf

1 апр 2016 ... odredbi Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), ...

Program zaštite i prihrane kukuruza.pdf - as hibridi

https://www.ashibridi.com/sites/default/files/Program%20za%C5%A1tite%20i%20prihrane%20kukuruza_0.pdf

(ako Zeazin nije korišćen posle setve, a pre nicanja). Nikosav 1-1,25 l/ha ili Colosseum 0,5-0,7 l/ha. Maton 0,5-0,8 l/ha. Širokolisni korovi. Jednogodišnji travni i.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.