Odluka Ustavnog suda - Агенција за борбу против корупције

Марија Драшкић, Братислав Ђокић, Весна Илић Прелић, др Горан Илић, др Агнеш Картаг Одри,. Катарина Манојловић Андрић, мр Милан Марковић, ...

Odluka Ustavnog suda - Агенција за борбу против корупције - Сродни документи

Odluka Ustavnog suda - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2010/06/Odluka_Ustavnog_suda_2.pdf

Марија Драшкић, Братислав Ђокић, Весна Илић Прелић, др Горан Илић, др Агнеш Картаг Одри,. Катарина Манојловић Андрић, мр Милан Марковић, ...

Косановић Душан - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2015/09/Dusan-Kosanovic.pdf

І УТВРЂУЈЕ СЕ да је Душан Косановић, ранији директор Основне школе "Прва војвођанска бригада" Нови Сад, поступио супротно одредбама чл.

Uputstvo za konkurisanje - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2018/09/Uputstvo-za-konkurisanje-2018.pdf

образују стално радно тело за праћење њихове примене. ... бити задужено за праћење примене ЛАП-а, али је само једна од њих ... Благовремено поднетим се сматра предлог пројекта који је у виду препоручене пошиљке предат.

Миљковић Горан - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2018/06/Goran-Miljkovi%C4%87-re%C5%A1enje.pdf

Бела Паланка, чији је сувласник Славиша. Вељковић, тада члан Општинског већа општине Бела Паланка: - у 2015. години 11.002.000,00 динара,.

Стојановић Александар - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2015/09/Aleksandar-Stojanovic-1.pdf

Република Србија. АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ. ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ. Број: 014-07-00-0620/16-11. Датум: 18.04.2017. године. Београд. На основу одредаба ...

Цветковић Тугомир - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2010/10/tugomir-cvetkovic.pdf

Цветковића, који је био технолошки вишак, у радни однос на неодређено време у. Основну школу "Вук Караџић" Пирот, а затим је са њим закључио ...

Стајић Сања - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2018/06/Sanja-Staji%C4%87.pdf

корупције, због тога што јој је током вршења наведене јавне функције Одлуком Дома. Здравља Мерошина, чији је оснивач Скупштина ове општине, бр.

Васић Јадранка - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2018/11/Jadranka-Vasi%C4%87.pdf

начин живота Срба који су одлучили да остану и живе на Космету. Навела је да је за директора школе изабрана децембра 2014. године, те да је у ...

Sporazum o saradnji - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2015/05/Sporazum-o-saradnji-sa-Trezorom.pdf

Лукина 7-9, Београд, коју заступа директор Светлана љубичић, с друге стране закључују. РЕПУБЛИКА СРБИЈА. МІНІСТАРСТВО ФИНАНСИЈА. УПРАВА ...

Опавски Мирослав - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2010/10/Miroslav-Opavski-razre%C5%A1enje-kon.pdf

Опавски засновала радни однос у Гимназији "Бранко Радичевић" Стара ... Именовани је, као функционер, пре свега, био дужан да избегне сукоб ...

Марковић Јован - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2018/11/Jovan-Markovi%C4%87.pdf

І УТВРЂУЈЕ СЕ да је Јован Марковић, ранији одборник Скупштине општине. Рача, поступио супротно одредби чл. 31, ст. 1. Закона оАгенцији за борбу ...

информатор о раду - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2019/09/INFORMATOR-petak-16.-avgust-latinica.pdf

Agencija za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Agencija) je samostalan i nezavisan državni organ, koji za ... vodi registar imovine i prihoda funkcionera16;.

Шипетић Татјана - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2010/10/Tatjana-Sipetic.pdf

у Здравственој установи "Apoteka Lilly drogerie" д.о.о. Београд на радном месту заменика директора, односно члана Управног одбора задуженог за ...

Тадић Гордана - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2015/09/Gordana-Tadic.pdf

РЕШЕЊЕ. І УТВРЂУЈЕ СЕ да је Гордана Тадић, директор Средње школе "Свети Сава". Лозница, поступила супротно одредбама чл. 27. и чл. 32. ст. 1.

Матовић Срђан - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2010/10/Srdjan-Matovic.pdf

III Трошкове објављивања овог решења сносиће Срђан Матовић о чему ће Агенција за борбу против корупције донети посебну одлуку. Образложење.

Правни ставови - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2010/07/Pravni_stavovi_17.2.2010.pdf

Закона, функционер је и сваки изабрани, постављени или ... основу писаног овлашћења, у складу са Законом о приватним предузетницима. Обављање ...

Pitanja i odgovori - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2014/05/pitanja_i_odgovoriIV.pdf

Гундулићев венац 23-25, на четвртом спрату у великој сали. На тестирање је потребно понети важећу личну карту и оловку. 2. На питање подносиоца ...

Ханић Хасан - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2019/03/Hasan-Hani%C4%87.pdf

І УТВРЂУЈЕ СЕ да је Хасан Ханић, ранији в.д. члана, односно члан Управног одбора Агенције за осигурање депозита, поступио супротно одредбама чл ...

Одлука Уставног суда - Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2010/06/odluka-us.pdf

др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Братислав Ђокић, др Горан П. Илић,. Катарина Манојловић Андрић, др Агнеш Картаг Одри, др Боса Ненадић, ...

Закон о Агенцији за борбу против корупције

http://www.zavodsz.gov.rs/media/1654/zakon-o-agenciji-za-borbu-protiv-korupcije.pdf

рада Агенције за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција), правила у вези ... води регистар имовине и прихода функционера (у даљем тексту: ...

Законодавни оквир за борбу против корупције - Коалиција за ...

http://www.nadzor.org.rs/dosije%20korupcija/Nemanja%20Nenadic%20-%20Zakonodavni%20okvir%20za%20borbu%20protiv%20korupcije%20u%20Srbiji.pdf

Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08 и 53/10). На основу овог прописа ос- нована је Агенција као самосталан и ...

закон о агенцији за борбу против корупције - Министарство ...

http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/zakon-o-agenciji-za-borbu-protiv-korupcije.pdf

2. алинеја друга Закона о Агенцији за борбу против корупције ("Службени гласник ... (2) За обављање послова из своје надлежности Агенција је одговорна ... води регистар имовине и прихода функционера (у даљем тексту: ...

Смернице за сарадњу Агенције за борбу против корупције са ...

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2012/06/Smernice_-_OCD1.pdf

1. да је ОЦД Агенцији поднела писмо о намерама да укључи Агенцију као сарадника на програму или пројекту, пројкетну скицу, предлог програма или ...

локални акциони план за борбу против корупције - PIRGOS

http://www.pirgos.rs/Download/AKCIONI%20PLAN%20PIROT%20-%20za%20sajt.pdf

ТВ Пирот, Радио Пирот, недељник Слобода, месечник Пиротске новине, радио Спорт плус, радио Тануки. Бизнис сектор – као учесници у процесу ...

Годишњи финансијски извештај - Агенција за борбу против ...

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2012/05/42_SNS_godisnji_finansijski_izvestaj_I-1.pdf

35 |БУЛАТОВИЋ ДАРКО. Крагујевац нема ... 201 МИЛИЧИЋ ЗЛАТИЈА ... хонорара (бруто зарада | делу (бруто зарада доприноси доприноси на ...

КАТАЛОГ ПОКЛОНА У 2018. ГОДИНИ - Агенција за борбу против ...

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2020/02/pokloni2018.pdf

Агенција објављује каталог поклона за претходну календарску годину, до 1. јуна текуће године. ... Град Ниш. Град Нови Сад ... "Лидл" Крушевац. 1. 320.

КАТАЛОГ ПОКЛОНА У 2017. ГОДИНИ - Агенција за борбу против ...

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2019/03/pokloni2017.pdf

Министарство унутрашњих послова. Народна скупштина РС. Влада РС ... Скупштина АПВ и Влада АПВ пријавиле поклоне. ... Зоран Пановић. 17. 14.

Odluka Ustavnog suda Crne Gore kojom se usvaja ustavna žalba i ...

http://www.ustavnisud.me/ustavnisud/skladiste/blog_4/objava_27/fajlovi/Odluka%20U%C5%BE_III%20br387_10%20_%20usvaja%20se%20u%C5%BE.pdf

Odluka Ustavnog suda Crne Gore kojom se usvaja ustavna žalba i ukida presuda. Vrhovnog suda Crne Gore, Kzp.br. 28/10, od 24. juna 2010. godine i presuda.

Ustavnog suda - Gjykata Kushtetuese

http://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/KO103-14_SRB_aktgjykim.pdf

odl'edbom je opsta u svom po/ju i nije pl'edmet bilo kakve I'ezel'Ve, uk/jucujuCi ... Uslov da "cini veeinu u Skupstini" iz clana 84.14 Ustava treba citati u vezi sa.

PRAKSA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

http://pf.untz.ba/dokumenti/casopisi/2018/10.pdf

distrikta BiH“ br. 8/09, 52/10 i 27/14) eksplicitno ne isključuju moguć- nost postupanja istog sudije ili sudija istog suda u istom postupku. Međutim, Ustavni sud ...

izabrane odluke njemačkog saveznog ustavnog suda - Konrad ...

http://www.kas.de/wf/doc/kas_18056-1522-19-30.pdf?100517140444

i uzor bila nam je publikacija sa prevodom značajnih odluka njemačkog Saveznog ustavnog suda na španski i ... tretirane kao laži tvrdnje koje njihov tvorac nije u stanju ojačati jasnim dokazima. ... osoba, su dio serije napisa sa bezazlenim naslovima kao što su „O jednostavnoj sreći“ ... 3 LuftSiG na nevine ljude, takve ...

odnos ustavnog suda i sudske vlasti - stanje i perspektive - CEPRIS

https://www.cepris.org/wp-content/uploads/2019/10/CEPRIS-Odnos-Ustavnog-suda-i-sudske-vlasti2.pdf

godinu, na primer, navodi se da je rešeno tri predmeta protiv odluka Visokog ... bilo lako proniknuti, mada je bila jednako presudna za ishod postupka kao i ... redovnog suda ili, u slučaju da je naloženo preduzimanje mera za ubrzanje postupka ili ... urgencija Udruženja i neposrednog pisanog obraćanja predsedniku ...

Uloga ustavnog suda i redovnih sudova u zaštiti ljudskih prava i ...

http://www.ustavnisud.me/ustavnisud/skladiste/blog_2/objava_145/fajlovi/Valerija%20Galic%20Crna%20Gora%202018.pdf

S druge strane, Ustavni sud BiH, ima važnu i nezamjenjivu ulogu u zaštiti Ustavom zagarantiranih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ustavni sud BiH ima ...

Marija Draškić* Javnost sednica Ustavnog suda Srbije ... - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-537335.pdf

Marija Draškić*. Javnost sednica Ustavnog suda Srbije —– kako je bilo i kako je sada? *Autorka je redovna profesorka Pravnog fakulteta Univer.

Стратегија за борбу против високотехнолошког криминала

http://arhiva.mup.gov.rs/cms_cir/decaipolicija.nsf/Strategija%20za%20borbu%20protiv%20visokotehnolo%C5%A1kog%20kriminala%20%282019%20-%202023%29.pdf

„on-line” klađenje) kod koje je predistražni postupak započelo Tužilaštvo za ... „Pametno i bezbedno” (www.pametnoibezbedno.gov.rs), kao i putem televizijskih ...

извештај о спровођењу националне стратегије за борбу против ...

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2014/09/Izvestaj-o-sprovodjenju-Strategije-i-AP-2015.pdf

6 сеп 2014 ... У консолидованом извештају не види се јасно који корисници нису испунили ... интернет страници РГЗ постоји интернет сервис KnWeb који омогућује ... правилника тако да се омогући одговарајући регистровани.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.