orhideje kao pokazatelji stanja suhih kontinentalnih travnjaka

4 svi 2018 ... oponašanjem biljaka hraniteljica i spolnom mimikrijom. Orhideje koje oponašaju biljke hraniteljice nalikuju cvjetnicama koje nagraĎuju kukce, ...

orhideje kao pokazatelji stanja suhih kontinentalnih travnjaka - Сродни документи

orhideje kao pokazatelji stanja suhih kontinentalnih travnjaka

https://repozitorij.biologija.unios.hr/islandora/object/bioos:265/datastream/PDF/view

4 svi 2018 ... oponašanjem biljaka hraniteljica i spolnom mimikrijom. Orhideje koje oponašaju biljke hraniteljice nalikuju cvjetnicama koje nagraĎuju kukce, ...

3 Klasifikacija tla i pokazatelji stanja tla.

https://nastava.tvz.hr/zlatovic/knjiga/3.pdf

konzistentno stanje. Zato, osim indeksa plastičnosti, IP = wL - wP, koji opisuje plastičnost i najčešće se koristi za klasifikaciju tla, dakle za opis svojstava čvrstih ...

AUTOHTONE I ALOHTONE ORHIDEJE - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/seminar_ogledni_primjerak.pdf

Rod Cypripedium – gospina papučica. Jedina vrsta u Hrvatskoj je Cypripedium calceolus L. (sl. 6). Među orhidejama Europe ta vrsta ima najveće i najneobičnije ...

Orhideje Hrvatskog zagorja

http://www.zagorje-priroda.hr/sadrzaj/Clanci/orhideje-hrvatskog-zagorja/Orhideje%20Hrvatskog%20zagorja.pdf

Bumbarova kokica ima jedinstveni izgled cvijeta koji nalikuje na bumbara. Na jesen iz gomolja niču prizemni listovi skupljeni u rozetu. Stabljika nosi cvat s 2 do ...

HRVATSKE KAĆUNOVICE ILI ORHIDEJE

https://hrcak.srce.hr/file/333069

kojem je razvijena osebujna vegetacija naših kaćunovica, kokica. ... 47 Ophrys aegirtica P. DELFORGE, Gersova kokica, rijetka i lokalna svojta Dalmatisnke ...

Pokazatelji likvidnosti Pokazatelji likvidnosti - Univerzitet Singidunum

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/10484/mod_folder/content/0/Finansijski%20pokazatelji%20i%20pokazatelji%20likvidnosti.pdf

izveštaja (racio analiza) su: 1. Pokazatelji likvidnosti;. 2. Pokazatelji poslovne aktivnosti (efikasnosti);. 3. Pokazatelji rentabilnosti (profitabilnosti);. 4. Pokazatelji ...

PRILOG POZNAVANJU SUhIh KOBASICA OD KONJSKOG MESA ...

https://hrcak.srce.hr/file/56252

U našoj zemlji konjsko meso se veoma rijetko koristi za ljudsku prehranu. Međutim, proizvodnja i prerada konjskog mesa, posebice u proizvod poznat kao ...

Tehnologija in kakovost suhih domačih klobas na Slovenskem

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_lesar_david.pdf

Slika 5: Zorenje/sušenje suhih domačih klobas (foto Lesar, 2010). ... Primerno za uporabo je sveže svinjsko meso, normalne kakovosti. Bledo, mehko, vodeno.

ODRŽAVANJE TRAVNJAKA

http://www.agrounija-navodnjavanje.com/download/odrzavanje_travnjaka.pdf

Zeleni tepih, gusta trava - Želja svakog vlasnika je da posle više meseci sredjivanja bašte, što pre ugleda zelenu površinu. Nasuprot ovome, zelena, kratko.

ORHIDEJE, 2011 - Šola za hortikulturo in vizualne

https://www.hvu.si/visja/wp-content/uploads/sites/3/2018/05/ZBORNIK_2011.pdf

(1) Prepovedano je zavestno uničenje, zlasti trganje, rezanje, ruvanje in odvzem iz narave, ... tropske orhideje iz rodov Phalaenopsis, Cymbidium, Dendrobium, ...

Vpliv različnih pristopov v izrabi suhih pašnikov na ... - AZRRI

http://azrri.hr/uploads/media/Vpliv_razli%C4%8Ditih_pristopov_v_izrabi_suhih_pa%C5%A1nikov_na_ohranjanje_biotske_raznovrstnosti_01.pdf

11 ožu 2013 ... suhih pašnjaka i travnjaka sa stajališta očuvanja bio- loške raznolikosti, autohtonih ... po teh ukrepih uporabi dosejavanje pašnikov. Ne izvaja.

Formiranje i održavanje travnjaka

https://hrcak.srce.hr/file/240511

Sastav tla moguće je ... Najpovoljnije vrijeme za formiranje travnjaka je jesen. ... ljeća, vrijeme prije početka jakih vrućina ili rana jesen, kada su vrućine prošle, ...

zasnivanje sijanih travnjaka - Savjetodavna služba u biljnoj ...

https://www.savjetodavna.org/Savjeti/Zasnivanje%20sijanih%20travnjaka.pdf

Sijani travnjaci kod nas zauzimaju mnogo manje površine od prirodnih, ali imaju veliki značaj. Najčešće se zasnivaju na nagnutim terenima i zbog svoje ...

Njega travnjaka Presadnice povrća Malina i kupina ... - Sjemenarna

http://www.sjemenarna.com/download/gg_55.pdf

13. VOĆNJACI GUSTE SADNJE. 13. SADNJA MASLINA. 14. KUPINA. 15 ... o sadnji maslina, uzgoju kupina i malina koje se sve češće uzgajaju na pod-.

Skala Garden - Navodnjavanje zalivanje travnjaka bašte dvorišta

http://www.navodnjavanje-zalivanje.com/download/Skala%20Garden%20Web%20Cenovnik%202019.pdf

NODE100 VALVE NODE-100 VREM. PROG.1 ZONE SA EM. VENT. I SOL. 9V. NODE200 NODE-200 VREMENSKI PROG. 2 ZONE. NODE400 NODE-400 ...

Skala Garden 2018 - Navodnjavanje zalivanje travnjaka bašte dvorišta

http://www.navodnjavanje-zalivanje.com/download/Skala%20Garden%20Web%20Cenovnik%202018.pdf

NODE100 VALVE NODE-100 VREM. PROG.1 Z. SA EM. VENT. I SOL. 9V kom. NODE200 NODE-200 VREMENSKI PROG.2 ZONA kom. NODE400 NODE-400 ...

pokazatelji - Veleri

https://www.veleri.hr/files/datotekep/nastavni_materijali/k_poduzetnistvo_2/6-financijskaAnaliza-pokazatelji-web.pdf

analiza solventnosti i likvidnosti,. • analiza ... pokazatelji likvidnosti – likvidnost = svojstvo imovine ili ... pokazatelji profitabilnosti - mjere povrat uloženog kapitala.

3. OSNOVNI POKAZATELJI TLA

http://www.gf.uns.ac.rs/predmeti/mehanikatla/3.%20Osnovni%20pokazatelji%20tla.pdf

Zadatak 3.4: odrediti zapreminsku težinu tla ako su opitom pomoću cilindra ... broj. Masa cilindra sa tlom m1 (g). Masa. Cilindra m2 (g). Zapremina. Cilindra.

07.0. urbanisticki pokazatelji

https://budva.me/sites/default/files/planovi/11%20-%20DUP%20Petrovac%20-%20centar/PETROVAC%20CENTAR-%20GRAFICKI%20PRILOZI/07.0.%20URBANISTICKI%20POKAZATELJI.pdf

br. parcele. 787/1. BRGP parcele. 122.85. Indeks zauzetosti. 0.16. Indeks izgradjenosti. 0.49 br. parcele. 787/2. BRGP parcele. 1328.00. Indeks zauzetosti. 0.64.

Finansijski pokazatelji.pdf

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/5672/mod_folder/content/0/Finansijski%20pokazatelji.pdf?forcedownload=1

Pokazatelji likvidnosti. • Pokazatelji ... odnos između racia likvidnosti i neto obrtnih sredstava: • Opšti racio likvidnosti > 1 - Neto obrtna sredstva > 0. • Opšti racio ...

pokazatelji uspješnosti poslovanja - PBF

http://www.pbf.unizg.hr/content/download/3727/28533/version/1/file/Seminar_Pokazatelji_uspjesnosti.pdf

Neto-prodaja (ukupan prihod). 2. - Ukupni troškovi prodanih proizvoda. 3. = Bruto-kontribucija. 4. - Administrativni troškovi. 5. = Dobit (zarada) prije kamata i ...

Pokazatelji likvidnosti - Puskice

http://api.puskice.org/files/show/550

Pokazatelji likvidnosti. 1. Opšti racio likvidnosti = obaveze e. Kratkorocn sredstva. Obrtna. Pokazuje sa koliko je obrtnih sredstava preduzeća pokriven svaki ...

Financijski pokazatelji - EFOS

http://www.efos.unios.hr/financiranje-poduzetnickog-pothvata/wp-content/uploads/sites/224/2013/04/8_financijski-pokazatelji.pdf

Pokazatelji likvidnosti likvidnost je ... poduzeća u svom poslovanju teže očuvanju likvidnosti ... pokazatelj likvidnosti najvišeg stupnja jer u odnos dovodi pokriće i.

Pokazatelji likvidnosti - Financijski klub

http://finance.hr/wp-content/uploads/2009/11/ja14112010.pdf

Najvažniji pokazatelji likvidnosti su koeficijent trenutne likvidnosti, koeficijent ubrzane likvidnosti i koeficijent tekuće likvidnosti. Zajedničko je navedenim ...

MJESEČNI POKAZATELJI SAOBRAĆAJA ... - Monstat

https://www.monstat.org/userfiles/file/saobracaj/2011/saopjan2011.pdf

2011 GODINE. PRETHODNI REZULTAT. 1.Prevoz putnika, kopneni saobraćaj. Ø2010=100. Prevezeni putnici, u hilj. Putnički kilometri, u hilj. drumski željeznički.

Poglavlje_01A Priroda tla i osnovni pokazatelji.pdf Preuzmi

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_12712/objava_10740/fajlovi/Poglavlje_01A%20Priroda%20tla%20i%20osnovni%20pokazatelji.pdf

da sitnozrni materijali, naročito ako sadrže glinene čestice, menjaju konzistentno stanje sa promenom sadržaja vode. Za ovu osobinu, koju nemaju krupnozrni ...

Odabrani pokazatelji kvaliteta meda - FINS

http://fins.uns.ac.rs/uploads/rezultatidirectory/id52/Rezultati%20MP%20odabranih%20pokazatelja%20kvaliteta%20meda_2015.pdf

prijavilo ukupno 10 laboratorija. Laboratorije učesnice. Jugoinspekt. Beograd. VMA Laboratorija Instituta za higijenu. Beograd. SP Laboratorija. Bečej. Zavod za ...

POKAZATELJI KAKVOĆE VODE I METODE ODREĐIVANJA

https://repozitorij.gfv.unizg.hr/islandora/object/gfv:399/datastream/PDF/view

čimbenici utječu na kruženje vode, poput vremenskih prilika, ispiranja atmosfere, podzemnog otjecanja, otpadnih voda, odlagališta otpada i sl. Kakvoća vode ...

86 EKOnOmSKI POKazatELJI PROIzvODnJE tOvnE JunaDI ...

https://hrcak.srce.hr/file/272196

Ključne riječi: ekonomski pokazatelji, tov junadi, Simental, Hereford. uvOD ... bivenih podataka izrađene su kalkulacije proizvod- nje te su izračunati apsolutni i ...

iii ekonomsko-finansijski pokazatelji poslovanja - Loznica Gas

http://www.loznica-gas.rs/izvestaj2015.pdf

Loznica-gas doo (u daljem tekstu Društvo) bavi se distribucijom prirodnog gasa, upravljanjem distributivnim ... Loznica-elektro doo. 62. 74,70. - OŠ Petar Tasić ...

EKONOMSKI POKAZATELJI u PROIZVODNJI ORGANSKOG VOćA

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-5458/2014/2217-54581404021P.pdf

14 дец 2014 ... Osnovni cilj rada je da se istraži da li je organska proizvodnja voća ... organska proizvodnja jabuke i maline podjednako ili nešto manje ...

FINANCIJSKI POKAZATELJI IZ BILANCE USPJEHA ZADNJEG ...

http://www.rap.ba/tl_files/pdf/hrv/OFP_Hrv.pdf

Poslovni prihod. 2. Poslovni rashod. 3. Poslovni dobitak/gubitak. 4. Zbir ostalih prihoda. 5. Ukupan Prihod (1 4). 6. Zbir ostalih rashoda. 7. Ukupni rashodi (2 6).

Pokazatelji poslovne aktivnosti (efikasnosti) - Univerzitet Singidunum

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/10484/mod_folder/content/0/Pokazatelji%20aktivnosti.pdf

Formula za ovaj pokazatelj glasi: Koeficijent obrta kupaca = Neto prihod od prodaje / Prosečan saldo kupaca. Prosečan saldo kupaca = (Saldo kupaca na.

Pokazatelji konkurentnosti hrvatske radne snage – rezultati ...

http://www.ijf.hr/konkurentnost/poloski-frajlic1.pdf

(3) specifični podaci vezani uz zaposlenike – apsentizam zaposlenika, odlasci iz organizacije, plaće te izobrazba zaposlenika;. 1 Kao potencijalno ograničenje ...

6. statistički pokazatelji krivičnih dela korupcije u republici ... - Coe

https://rm.coe.int/risk-analysis-on-corruption-investigation-proceedings-srb/16807823d8

vić-Petrović, „korupcija i strategije njenog suzbijanja“, Temida, 2001, broj 4, ... službene funkcije u tim organima; 3) javni beležnik, izvršitelj i arbitar, kao i lice u ... pravi i potpun način sagledali problematiku korupcije u Srbiji, dodatno smo ana-.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.