konkursna dokumentacija - Vojvodinašume

4 јун 2019 ... Rezervni delovi za motorne testere, čistače, kresače i prskalice. 4. Rezervni delovi ... sejačica IMT ,za prskalice i atomizere Morava i Metalogradnja, prskalice. AGROMEHANIKA , za sejačice, prikolice i osočare MAJEVICA. 17.

konkursna dokumentacija - Vojvodinašume - Сродни документи

konkursna dokumentacija - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2019/06/Konkursna-dokumentacija-Rezervni-delovi-2019.pdf

4 јун 2019 ... Rezervni delovi za motorne testere, čistače, kresače i prskalice. 4. Rezervni delovi ... sejačica IMT ,za prskalice i atomizere Morava i Metalogradnja, prskalice. AGROMEHANIKA , za sejačice, prikolice i osočare MAJEVICA. 17.

23.01.2019. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA ... - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2019/01/KD-STRUCNI-NADZOR-NA-IZVO--ENJU-RADOVA-IV-2018-SG-SO.pdf

23 јан 2019 ... IV BRAVARSKI RADOVI KROV NA KOTLARNICI. Projektom ... Cena usluge stručnog nadzora je fiksna do okončanja ugovora, i ne može se.

konkursna dokumentacija - KSS

http://www.kss.rs/files/Javne%20nabavke/2015/konkursna%20dokumentacija%20JN%2012-2015.pdf

... pečatom i potpisana od strane ovlašćenog lica), menično ovlašćenje - pismo (popunjeno, overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica), kopija.

Konkursna dokumentacija - KG BUS

https://kgbus.rs/wp-content/uploads/2019/dokumenti/javne-nabavke/usluge-prevoza-putnika-u-gradskom-i-prigradskom-prevozu-1.2.52018/konkursna-dokumentacija.pdf

... сваком возилу се додељује број бодова према табели: Тип мотора. E6. ЕЕV ... Превозник је у обавези да ред вожње из става 1. овог члана поднесе на ...

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

http://www.jkpkomusl.rs/pdf/970.4%20%20KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA%20GRADJ%20MATERIJAL.pdf

24 јун 2016 ... Predmet javne nabavke je;nabavka građevinskog materijala ... u obavezi da dostavi obrazac specifikacije materijala sa strukturom cene overen.

konkursna dokumentacija - Rtv

http://static.rtv.rs/pdf/2019/01/17/kd-prevod-engleski.pdf

17 Jan 2019 ... name: Public Broadcasting Service “Radio Television of Vojvodina” ... TV, the Internet, as well as the introduction of new types of non-linear distribution. ... it is necessary to keep in mind the necessity of continuous work and ... an organized criminal group, that they were not convicted for criminal acts against ...

JN 1-1-40-18 RO - Konkursna dokumentacija

http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/JN%201-1-40-18%20RO%20-%20Konkursna%20dokumentacija.pdf

2 авг 2018 ... Pretraga baze podataka (pacijenata) po više kriterijuma i to ime pacijenta, ID ... 07173318; PIB: 100334358; JBKJS: 02437, s jedne strane i. 2.

konkursna dokumentacija - PMF-a

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=15518

30 нов. 2017 ... Menica i menično ovlašćenje se izdaju kao finansijska garancija za ... dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje, u visini od 10% ...

konkursna dokumentacija mvd-2-16.pdf

http://sc.rs/sc/javne_nabavke/dokumentacija/373/konkursna%20dokumentacija%20mvd-2-16.pdf

6692/11 од 16.12.2015.године, Одлуке број 6502 од 06.12.2016.године о покретању ... Понуђач треба да обезбеди наручиоцу поклон ваучере,појединаче ... Списак малопродајних објеката понуђач доставља на свом меморандуму ... javne nabavke na koje se zahtev za zaštitu prava odnosi i naziv naručioca u.

Konkursna dokumentacija - bolnica

http://www.smederevo.org.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/12_04_2018_Popovac_Konkursna%20dokumentacija%20-%20bolnica.pdf

27 апр 2018 ... Техничка спецификација – пројектни задатак за потребе израде пројектне документације за потребе санације и реконструкције ...

Konkursna dokumentacija - Stari DIF

http://www.staridif.rs/nabavke/0419/KONKURSNA-DOKUMENTACIJA.pdf

26 јул 2019 ... Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде. Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном, понуда ће бити ...

Konkursna dokumentacija-izmena 1

http://www.apotekazajecar.rs/wp-content/uploads/2013/11/Konkursna-dokumentacija-izmena-1.pdf

vaginalete kutija. 1. 289 salbutamol. ECOSAL 1 po 200 doza (100 ... LOMEXIN 1 po 600 mg. Catalent Italy S.P.A.. Vaginla kaps kutija. 200. 594 loperamid.

Konkursna dokumentacija JN 2/14 КЊИГЕ

http://www.bibliotekakovin.rs/akta/Konkursna%20dokumentacija%20JN%202%2014%20%D0%9A%D0%8A%D0%98%D0%93%D0%95.pdf

20 авг 2014 ... 45 Вероника Хенри. СТРАНАЦ У НОЋИ. 1. 46 Дебора Макинли-. ИСТИНА О ЉУБАВИ. 3. 47 Натанијел Хоторн. СКЕРЛЕТНО СЛОВО--. 1.

Konkursna dokumentacija sa izmenama

http://www.dztemerin.rs/download/JN01-2017/konkursna%20dokumentacija%20JN01-2017%20izmena.pdf

24 јан 2017 ... Цена по jедин. мере. Укупна вредност Произвођач. Romed или ... ком. 80. 44. Кондоми. Ком. 2000. Укупна вредност без ПДВ-а. ПДВ.

konkursna dokumentacija - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/pages/8997_2.pdf

9) VOLKSWAGEN GOLF 4 KARAVAN - Godina proizvodnje 2000 ... 5) UPUTSTVO PONU AČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU. Ponuda se smatra ... Naručilac priprema Konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku. Ponuač ...

konkursna dokumentacija - ITNMS

http://www.itnms.ac.rs/downloads/konkurs_ipv_2019.pdf

22 окт 2019 ... za postupak javne nabavke usluga male vrednosti broj JNMV 1-2-4/2019 za potrebe naručioca. Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih ...

Konkursna dokumentacija - Град Ниш

http://www.eservis.ni.rs/javnenabavke/KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA_1279.pdf

12 дец 2018 ... Испорука и монтажа изводног телефонског ормана ITO-LI типа BRATEL Kron или одговарајући. kom. 1. 1.3. Испорука и монтажа ADC ...

Konkursna dokumentacija za JN 7/2017

http://www.cigota.rs/sites/default/files/konkursna_dokumentacija-radovi.pdf

19 окт 2017 ... Интернет страница: www.cigota.rs. 2. Врста поступка јавне набавке. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ...

konkursna dokumentacija - PRO TENT

http://protent.rs/wp-content/uploads/2019/01/konkursna-dokumentacija-09-19.pdf

в. —. Інші-ІВ. НІМЕwa ww1.11.чиг I. II"w-7"-М,. 19імти 111HI"Tiew"-"Інте р " " -гч гч. -. -. - -. -гч-1 г. - ге тегічні тендент-а-а-ірным II, II чипws LL-1-----ын.

Konkursna dokumentacija - NS SEME

https://nsseme.com/wp-content/uploads/2019/08/JN56-konkursna-dokumentacija.pdf

12 авг 2019 ... 509 motokultivator. 1995. 4. 13791 IMT. 509 motokultivator. 1996. 5. 20352 IMT. 539. 1651. 4WD traktor. 2012. 6. 13358 IMT. 539 SA. KAB.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ... - Univerexport

http://univerexport.rs/tender/konkursna%20dokumentacija%20-Izrada%20postavka%20i%20odr%C5%BEavanje%20reklamnih%20oznaka%20na%20javnim%20povr%C5%A1inama.pdf

b) Back light platno po m2 debljine 510gr/m2 po dostavljenom rešenju ... CENA. GARANTNI ROK. Izrada svetlećeg banderaša 70x100 cm (lice klirit,led rasveta).

Konkursna dokumentacija - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/tenders/2018/jn/02/20.%20K%D0%BEnkursna%20dokumentacija.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара – Стручна ...

Konkursna dokumentacija - Novi Sad 2021

http://novisad2021.rs/wp-content/uploads/2018/10/6-KONKURSNA-DOKUMENTACIJA-namestaj-JNMV-1-05-2018.pdf

8 окт 2018 ... ... opšteg rečnika nabavke. 39130000-Nameštaj ... Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 39130000-Nameštaj ... Jastuk tipa Jysk ili odgovarajući.

JN 1-1-4-19 Konkursna dokumentacija stomatoloski-izmena 04.06 ...

http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/JN1-1-4-19Konkursnadokumentacijastomatoloski-izmena.pdf

26 јун 2019 ... Chlorophenol kanfor , lek za dezinfekciju kanala 20 ml , odgovarajući Difurid. 26. Sol. Chllumsku a 20 ml. 27. Rastvor za retrakciju gingive 20ml ...

Konkursna dokumentacija - ЈП Пошта Србије

https://www.posta.rs/Tenderi/Dokument/Fajlovi/42525_25084.pdf

Понуђач мора да достави потврду, овлашћење или неки други документ, издат ... овлашћеног лица понуђача), менично овлашћење" - писмо (попуњено,.

Konkursna dokumentacija - Град Краљево

http://www.kraljevo.rs/wp-content/uploads/2019/04/KONKURSNA-DOKUMENTACIJA-deratizacija-404-18.pdf

1 апр 2019 ... ... узрочника заразних болести и то сузбијањем и уништавањем штетних мишоликих глодара: црни пацов, сиви пацов и кућни миш.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA Za OTKUP SEKUNDARNIH ...

http://www.mup.rs/wps/wcm/connect/e18afecf-984f-4944-af34-9c338fb92fb8/lat-KD.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e18afecf-984f-4944-af34-9c338fb92fb8-mHFs4Cu

4 јун 2019 ... Naziv postupka: Otkup sekundarnih sirovina koje nastaju u redovnom ... Ponuda sa najvišom ponuđenom cenom po kilogramu stakla, tekstila, ...

KONKURSNA DOKUMENTACIJA Prirodno-matematički ... - PMF-a

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=5267

1 авг 2016 ... Napajanje za IMB x3550 M4 7914xxx server. 550W. 94Y6668 ... MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE ZA KORISNIKA SOLO BLANKO MENICE.

Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija - NSZ-a

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/5/5192_izmenjena_i_dopunjena_kd_za_nabavku_komunikacionih_usluga_jn_3116.pdf

19 феб 2016 ... додатном ценом (Позивни центар) у складу са конкурсном ... ТЕЛЕФОН. 024/852-011. БАКАР. 524. ... Република Србија. Запослени – а је ...

Konkursna dokumentacija- ekskurzija - Majšanski put

http://www.osmajsai.edu.rs/sites/default/files/article/attachments/konkursna%20dokumentacija-ekskurzija.pdf

15 нов. 2017 ... Plaćanje: minium 4 rata. 6. EKSKURZIJA U BEOGRAD – OPLENAC – VALJEVO ... poslednja rata se plaća po realizovanom putovanju, u roku.

Konkursna dokumentacija - Dr. Laza Lazarevic

http://www.lazalazarevic.rs/nabavke/otvoreni-postupak/0318/konkursna-dokumentacija-partija8-jnop-03-18.pdf

dostaviti HACCP sertifikat od uvoznika i ugovor o poslovno tehniĉkoj saradnji ili ... garancije za dobro izvršenje posla, blanko menicu sa meniĉnim ovlašćenjem ...

Konkursna dokumentacija - Narodni muzej

http://www.narodnimuzej.rs/wp-content/uploads/2019/03/Konkursna-dokumentacija.pdf

11 мар 2019 ... Дијаматске турпије сет. Kremer или одговарајуће. 126 Formula Five © одвајач за гумене калупе. BG Model shop или одговарајуће. 127.

Izmenjena i dopunjena Konkursna dokumentacija II - NSZ-a

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/11/11173_izmenjena_i_dopunjena_kd_ii_za_nabavku_radova_na_izgradnji__kapitalnom__investicionom__i_teku__em_odrzavanju_zgrada_i_objekata__jn_7318.pdf

7 нов. 2018 ... 1.3 Опшити постојећи калкански зид поцинкованим лимом. На постојећи калкански зид монтирати недостајајући поцинковани лим тако ...

Konkursna dokumentacija ekskurzija 2020

http://www.gesjjz.edu.rs/konkursna-dokumentacija-ekskurzija-2020/

2 дец 2019 ... родитеља ученика у свакој партији за реализацију екскурзија. 6.Партије: ... Плаћање се врши у више једнаких рата, а последња.

Konkursna dokumentacija - Град Шабац

http://sabac.rs/images/pages/Konkursna%20dokumentacija-otvoreni%20postupak%20softver%202018..pdf

4 сеп 2018 ... ·Упутство за коришћење програма у електронском облику ... Мaksimalne automatizacijа u formiranju Obrasca POPDV (na osnovu ... наручиоца са функционалним карактеристикама пословног софтвера и корисничко.

konkursna dokumentacija - Dom Zdravlja Subotica

http://www.domzdravlja.org.rs/docs/Konkursna%20dokumentacija-Ugalj%20i%20Drva-2017-2018-Zeli__.pdf

6 окт 2017 ... Dom zdravlja Subotica -Konkursna dokumentacija JNMV 27/17. OGREVNO DRVO I MRKI UGALJ ZA GREJNU SEZONU 2017/2018 GODINU.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.