uputstvo za izradu seminarskog rada - vpps.edu.rs

Seminarski rad je samostalna stručna obrada teme. Ima svrhu da uvede studente u stručni i istraživački rad. To ne treba biti izvorno istraživanje i ne mora ...

uputstvo za izradu seminarskog rada - vpps.edu.rs - Сродни документи

uputstvo za izradu seminarskog rada - vpps.edu.rs

https://www.vpps.edu.rs/uputstvo_seminarski_rad_lat.pdf

Seminarski rad je samostalna stručna obrada teme. Ima svrhu da uvede studente u stručni i istraživački rad. To ne treba biti izvorno istraživanje i ne mora ...

Uputstvo za izradu seminarskog rada

http://www.visokaturisticka.edu.rs/skripte/kulturno_nasledje/kult_bojana_seminarski.pdf

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ СЕМИНАРСКОГ РАДА НА ПРЕДМЕТУ. КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ТУРИЗАМ (др Бојана Племић). Семинарски рад представља ...

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG I ZAVRŠNOG RADA

https://vpsbeograd.edu.rs/wp-content/uploads/2018/02/upustvo_seminarski_rad.pdf

U V O D. Uputstvo za izradu seminarskog i završnog rada pre svega je namenjeno studenima. Visoke poslovne škole u Čačku radi lakše i brže izrade rada koji ...

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA Osnovne ...

http://mf.unibl.org/upload/documents/Dokumenti/Predmeti/Odrzavanje/UPUTSTVO%20ZA%20IZRADU%20SEMINARSKOG%20RADA.pdf

zadovolji kriterijume, odnosno opšta metodološka pravila naučnog i stručnog pisanja. Od studenta se ne očekuje da tokom izrade seminarskog rada otkrije nove ...

Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada - EFSA

http://www.efsa.unsa.ba/ef/docs/Prirucnici/Uputstvo_za_izradu_seminarskog_i_diplomskog_rada.pdf

seminarskog i diplomskog rada, kao što su naslovna strana, sadržaj, uvod, ... pisanja.2 Izradom seminarskog rada student stiče prva iskustva u pisanju stručnih i.

Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada - Ekonomski ...

http://www.efsa.unsa.ba/ef/docs/Prirucnici/Uputstvo_za_izradu_seminarskog_i_diplomskog_rada.pdf

Literatura. 14. 5. PISANJE TEKSTA I TEHNIČKA OBRADA RADA. 15. 5.1. Korice i naslovna ... Iz tog razloga seminarski rad treba shvatiti, između ostalog, i kao.

uputstvo za izradu seminarskog rada - Ekonomski fakultet

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/uputstvo-za-izradu-seminarskog-rada.pdf

Seminarski rad sadrži: naslovnu stranu, sadržaj, uvod, obrada teme rada, zaključak, literaturu. Naslovna strana treba da sadrži osnovne podatke kao što su:.

uputstvo za izradu seminarskog rada - Univerzitet Singidunum

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/5106/mod_folder/content/0/Uputstvo%20za%20izradu%20seminarskog%20rada.pdf?forcedownload=1

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA. TEMA SEMINARSKOG RADA. Ciljevi izrade seminarskog rada su: ➢ Upoznavanje studenata sa određenom ...

Uputstvo za izradu seminarskog/diplomskog rada - Visoka turistička ...

http://www.visokaturisticka.edu.rs/docs/sem_sel_oblici_uputstvo.pdf

Za dogovor obratiti se stručnom saradniku ili profesoru. ... Seminarski/diplomski rad potrebno je napisati u WORD-u. ... kako domaćem tako i međunarodnom.

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

https://www.grad.unizg.hr/_download/repository/UPUTE_ZA_IZRADU_SEMINARSKOG_RADA.pdf

Potrebno je navesti ključne riječi za temu vašeg seminarskog rada. SADRŽAJ ... Na primjer: http://www.diamondman.com/stainlesssteel.html. TEHNIČKE ...

Upute za izradu seminarskog rada - VUB

https://vub.hr/images/uploads/1073/upute_za_izradu_sem_rada_-_sestrinstvo.pdf

1. SVRHA PISANJA SEMINARSKOG RADA. Seminarski rad je samostalni, stručni rad studenta. Izradom seminarskog rada student pokazuje teorijsko i praktično ...

Upustvo za izradu seminarskog rada Predmet ... - Stranice predmeta

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/4747/mod_folder/content/0/Uputstvo%20za%20izradu%20seminarskog%20rada.pdf?forcedownload=1

Naslovna strana seminarskog rada. Strana 1. NAZIV SEMINARSKOG RADA. (Times New Roman, velika slova, veličina fonta 16). Predmetni nastavnik: Kandidat ...

tehnička upustva za izradu seminarskog rada - Edukacijski fakultet ...

https://www.eft.ba/web/wp-content/uploads/2017/07/upustvo_za_izradu_seminarskog_rada.pdf

Student prilaže jedan primjerke seminarskog rada u papiru, na CD-u kao i PP. prezentaciju. 5. ... Primjer: Ostala ograničenja se odnose na elemente procedure.

tehničke upute1 i pravila za izradu diplomskog i seminarskog rada ...

http://pf.sum.ba/images/preuzimanje/ISS/Tehnike-upute-za-diplomske-i-seminarske-radove_PF.pdf

Prijava diplomskog rada u Studentskoj sluţbi moţe se napraviti tek pošto je student poloţio sve ispite predviĊene nastavnim planom. 3. IZGLED I STRUKTURA ...

uputstvo za pisanje seminarskog rada 1. struktura rada 2. naslovna ...

http://api.puskice.org/files/show/464

Rad treba da ima naslovnu stranu, sadržaj, uvod, glavni deo, zaključak i literaturu. Obim rada je od 15 do 20 strana. 2. NASLOVNA STRANA. Naslovna strana ...

Uputstvo za oblikovanje seminarskog rada

https://med.pr.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/Uputstvo-za-oblikovanje-seminarskog-rada.pdf

Prilikom kucanja mora da bude uključena srpska ćirilična ili latinična tastatura. Pri kucanju stranih ili latinskih reči, formula ili engleskog teksta uključuje se ...

uputstvo za izrada seminarskog rada - Ekonomija

http://ekonomija.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/11/2015-teme-i-uputstvo-za-seminarske-radove.pdf

Student koji se odluči da radi seminarski rad, prvo mora prijaviti temu u terminu konsultacija. Temu bira sa ponuđenog spiska ili predlaže svoju profesoru ili ...

Uputstvo za izradu maturskog rada

http://www.umetnicka-kv.net/wp-content/uploads/2016/03/Uputstvo-za-izradu-maturskog-rada.pdf

Матурски рад је стручни рад који ученик четворогодишњег средњег ... написати и датум приступа конкретној wеб страници (будући да се садржаји на.

Uputstvo za izradu stručnog rada

http://www.skolskiportal.edu.me/Docs/Didaktiki%20softver/Srednje%20stru%C4%8Dne%20%C5%A1kole/Elektrotehnika/Smjernice%20za%20izradu%20stru%C4%8Dnog%20rada/Uputstvo%20za%20izradu%20stru%C4%8Dnog%20rada-%20Violeta%20Ra%C5%

stručni rad i naziv predmeta iz kojeg se piše stručni rad, ime i zvanje mentora, ... Nekada je potrebno citirati riječi nekog autora kako bi se istakla njegova misao. ... ako se datum piše arapskim brojevima iza svakog broja piše se tačka i stavlja.

Uputstvo za izradu diplomskog rada

http://www.visokaturisticka.edu.rs/skripte/kulturno_nasledje/kult_bojana_diplomski.pdf

Саставни део дипломског рада су: насловна страна, садржај, основни текст, библиографија, графички прилози и порекло илустрација. ▫ НАСЛОВНА ...

uputstvo za izradu završnog rada na univerzitetu u travniku

https://pfk.edu.ba/v2/images/dokumenti/ostalo/Uputstvo_za_izradu_zavr%C5%A1nog_rada_2019.pdf

28 stu 2019 ... Glavni dio se sastoji u pravilu od vise poglavlja, podpoglavlja, odjeljaka. ... smislenih cjelina: dijelove, poglavlja i potpoglavlja. Cjeline unutar ...

uputstvo za izradu diplomskog rada sveučilište / univerzitet

https://unvi.edu.ba/Files/uputstva/Uputstvo%20za%20izradu%20diplomskog%20rada%202.pdf

Diplomski rad je samostalno, kvalitetno stručno, pismeno djelo studenta u kojem pod ... problemom istraživanja, a adekvatna je ona hipoteza koja je potvrdiva ili provjerljiva ... stručne i naučne metode koje će koristiti pri izradi diplomskog rada.

tehnicko uputstvo za izradu maturskog rada - Mješovita srednja ...

http://msstravnik.net/multimedija/2018/08/Tehni%C4%8Dko-uputstvo-MS%C5%A0.pdf

PrntScr 1: Podešavanje stranica ... Stranica naslovnice maturskog rada treba da u nazivu ima: MJEŠOVITA ... Normal stil je kroz prve korake već prilagođen.

Uputstvo za izradu diplomskog rada - Економски факултет у Нишу

http://www.eknfak.ni.ac.rs/dl/OBRASCI/Diplomski-Uputstvo.pdf

29 феб 2016 ... факултет, наслов рада, дипломски рад, име кандидата и број индекса, име ... примери) до којих је студент дошао обрађујући задату тему. ... Радови у зборницима са конференција: Презиме, име аутора, (година ...

Uputstvo za izradu završnog (master) rada - Универзитет у Београду

https://www.bg.ac.rs/files/sr/studije/studije-uni/Uputstvo-izrada-master-rad.pdf

Osnovna tehnička uputstva za pisanje master rada . ... sadržaj. Popis korišćenih skraćenica obuhvata sve skraćenice koje se koriste u radu sa punim nazivima.

Uputstvo za pripremu, izradu i odbranu projektnog rada - Univerzitet ...

http://ftht.unimediteran.net/wp-content/uploads/2019/09/UPUTS_PRIP_PROJEK_RADA_2017.pdf

Projektni rad predstavlja samostalnu stručnu obradu određenog problema. ... Projektni rad i odbrana ocjenjuje se jedinstvenom ocjenom od "odličan" (A) do.

uputstvo za izradu diplomskog rada - Sveučilište / Univerzitet "VITEZ"

https://unvi.edu.ba/Files/uputstva/UPUTSTVO_diplomski_rad.pdf

PISANJE DIPLOMSKOG RADA. 11.1. Pisanje teksta. Pisanje teksta znanstvenog i stručnog djela (i svakog pisanog djela) je najsloţeniji, najteţi i najodgovorniji ...

uputstvo za izradu maturskog rada - Mješovita srednja škola "Travnik"

http://msstravnik.net/multimedija/2018/08/Metodolo%C5%A1ko-uputstvo-za-izradu-maturskog-rada.pdf

Zaključak. Zaključak je završni dio maturskog rada. U zaključku se na koncizan, jezgrovit, precizan i logičan način iznose rezultati i spoznaje do kojih se došlo u.

Naslov seminarskog rada

http://www.am.unze.ba/rg/2018/5909.pdf

16 pro 2018 ... Umjetna inteligencija. 5909. Rezime: U ovom seminarskom radu govorit ćemo o pojmu umjetne inteligencije, njenim kategorijama i tipovima ...

Pisanje seminarskog rada

http://skpu.unipu.hr/uploads/files/Tehnicke_upute_za_pisanje_seminarskog_rada.pdf

TEHNIČKE UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG ILI MATURALNOG RADA ... Naslovna je stranica prva stranica rada i nikada se ne označava rednim brojem.

metodi istraživačkog rada - vpps.edu.rs

http://www.vpps.edu.rs/priprema_rada_za_stampu.pdf

strukturu rada koja obuhvata naslov, izvod, uvod, pregled literature, materijal i metod rada rezultate ... tumačenja rezultata istraživanja i metoda rada. ... Koristeći svoj već prethodno izrađen i odbranjen diplomski rad na osnovnim studijama,.

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

http://www.pfos.hr/upload/documents/UPUTE%20ZA%20PISANJE%20SEMINARSKOG%20RADA.pdf

Seminarski rad treba biti napisan (tekst, tablice, slike) na najmanje deset stranica. (Times New Roman, veličina slova 12, jednostruki prored). Tablice i slike ...

naslov seminarskog rada - TFZR

http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/Tehni%C4%8Dke%20propozicije%20-%20Industrijski%20dizajn.pdf

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“. Zrenjanin. NASLOV SEMINARSKOG RADA ... Sadržaj rada (Naslovna stranica, Sadržaj, Uvod, „Razrada“ (naslovi i podnaslovi ...

Vježba 1. Pisanje seminarskog rada

http://skpu.unipu.hr/uploads/files/Pisanje_seminarskog_rada_2.pdf

I ova stranica piše se fontom 14, vidi primjer unutrašnje stranice u dodatku II. 2.6. Kompozicija rada. Seminarski rad, za razliku od nekih kraćih formi poput eseja, ...

SMJERNICE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_20708/objava_54282/fajlovi/III%20Pravila%20pisanja%20SEM_R%20op%C5%A1ta.pdf

pravila akademskog pisanja (adekvatno definisanje teme i problema istraživanja, pravilna struktura rada, ispravno citiranje, korišćenje relevantnih izvora ...

METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA

https://www.pravos.unios.hr/download/metodologija-izrade-seminarskog-rada.pdf

Citiranje, parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim radovima, ... Neizravno navođenje (parafraziranje): standardizirani postupak u akademskom.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.