upute za pisanje seminarskoga i diplomskoga rada - EFZG

Vanjska ili omotna stranica i naslovna stranica diplomskoga rada.... 6 ... Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu izabrane teme. ... nekih dijelova iz obrasca za country notebook kojeg predlažu autori Cateora i Graham u knjizi.

upute za pisanje seminarskoga i diplomskoga rada - EFZG - Сродни документи

upute za pisanje seminarskoga i diplomskoga rada - EFZG

http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/dokumenti/efzg_diplomski_seminarski_upute.pdf

Vanjska ili omotna stranica i naslovna stranica diplomskoga rada.... 6 ... Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu izabrane teme. ... nekih dijelova iz obrasca za country notebook kojeg predlažu autori Cateora i Graham u knjizi.

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

http://www.pfos.hr/upload/documents/UPUTE%20ZA%20PISANJE%20SEMINARSKOG%20RADA.pdf

Seminarski rad treba biti napisan (tekst, tablice, slike) na najmanje deset stranica. (Times New Roman, veličina slova 12, jednostruki prored). Tablice i slike ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA Seminarski rad je ...

https://etno.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2013/11/Upute-za-pisanje-seminarskog-rada.pdf

Seminarski rad je samostalno djelo studenta/ice u kojem se pod vodstvom ... Zaključak. 6. Sažetak (sažetak rada u kojem se izdvajaju najznačajniji dijelovi ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA STRUKTURA ...

https://iz.unizd.hr/Portals/70/docs_stari_web/Obrasci%20i%20upute/Upute-za-pisanje-seminarskog-rada-14-15.pdf

29 sij 2015 ... 3. naziv vrste rada (seminarski rad) ispod naslova rada, centrirano, slovima veličine 14 točaka. 4. na dnu naslovne stranice potrebno je napisati ...

Upute za pisanje diplomskog rada - UniZd

https://www.unizd.hr/LinkClick.aspx?fileticket=2XRogcJunDk%3D&tabid=2859

Prilikom pisanja diplomskog rada, u poopćenim se raspravama i primjerima ... Rad napisati prema predviđenoj orijentacijskoj strukturi koja treba odgovarati.

UPUTE ZA PRIPREMU I PISANJE SEMINARSKOG RADA

https://vsmti.hr/wp-content/uploads/2017/10/UPUTE-ZA-PRIPREMU-I-PISANJE-SEMINARSKOG-RADA-2017.pdf

Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu određene teme koju izabire sam ... osnovni okvir za pristupanje prikupljanju literature koju student namjerava koristiti pri pisanju ... Izvor: Jezična putovnica – obrazac i uputstva europass1.

UPUTE ZA PISANJE MATURSKOG RADA S obzirom da matura ...

https://smsjezero.edu.ba/images/dokumenti/UPUTSTVO-ZA-IZRADU-MATURSKOG-RADA.pdf

UPUTE ZA PISANJE MATURSKOG RADA. S obzirom da matura predstavlja ispit zrelosti, maturski rad bi trebao da predstavlja jedan ozbiljan stručni rad kojim ...

Upute za pisanje diplomskog rada - Prehrambeno tehnološki ...

http://www.ptfos.hr/images/dokumenti/studenti/Odluke-pravilnici-upute/Upute/ptf_upute_za_diplomske_radove_iii_2016.pdf

PTFOS. Upute za pisanje, ocjenu i obranu diplomskih radova. 2. Svaki od dolje narednih uvodnih dijelova diplomskog rada označenih rimskim brojevima (I. – VI.) ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA.pdf - Osnovna škola ...

http://os-stari-jankovci.skole.hr/upload/os-stari-jankovci/images/static3/769/attachment/UPUTE_ZA_PISANJE_SEMINARSKOG_RADA.pdf

13 lis 2016 ... KAKO MORA IZGLEDATI SEMINARSKI RAD? Seminarski rad treba napisati jednom (istom) vrstom slova veličine (Times New Roman) 12.

Upute za pisanje diplomskog rada - PMF Split - Sveučilište u Splitu

https://www.pmfst.unist.hr/wp-content/uploads/2014/06/UPUTE-ZA-PISANJE-DIPLOMSKOG-RADA.pdf

UPUTE ZA PISANJE DIPLOMSKOG RADA. NASLOV diplomskog rada treba biti kratak i jasan, a iz njega mora biti vidljiva problematika rada. Treba izbjegavati ...

Upute za pisanje seminarskog rada - Odsjek za etnologiju i kulturnu

https://etno.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2013/11/Upute-za-pisanje-seminarskog-rada.pdf

Seminarski rad je samostalno djelo studenta/ice u kojem se pod vodstvom ... napravite i priložite popis kratica na kraju seminarskog rada (primjer najčešće ...

Upute za pisanje maturskog rada - Druga gimnazija Sarajevo

https://www.2gimnazija.edu.ba/images/Dokumenti%20vezani%20za%20propise/Akti%20%C5%A1kole/upute_za_pisanje_maturskog_rada.pdf

Upute za pisanje maturskog rada izdaju se kao pomoć učenicima pri izradi seminarskih ... uvod, cilj, problem, rezultati, rasprava, zaključak i korištena literatura.

upute za pisanje seminarskog rada, kritičkog ... - Marko Paliaga

http://markopaliaga.com/wp-content/uploads/2016/03/Microsoft%20Word%20-%20upute.pdf

1. UVOD. Potaknuta brojnim upitima poslijediplomaca o tome kako se pišu seminarski radovi, ... piše rad. Rad se prijavljuje putem prijavnice za seminarski rad.

1 Upute za pisanje seminarskog rada Svrha i vrste ... - TTF - unizg

http://www.ttf.unizg.hr/b-news/news_upload_files/2019/vijest_01-10-2019_5d9350f3f256a/Upute_za_pisanje_seminarskog%20radA.pdf

22 svi 2019 ... Navodi se cilj rada, tj. što se radom želi pokazati ili provjeriti. Dosadašnja istraživanja. Sustavno se prikazuje literatura koja obrađuje problem.

Upute i predlozak za pisanje seminarskog rada/referata - Repozitorij ...

https://repozitorij.sumfak.unizg.hr/islandora/object/sumfak:1051/datastream/PDF/view

22 ruj 2017 ... Furniri su glatki, tanki listovi drveta, debljine od 0,4-10 mm, koji se izrađuju sječenjem, piljenjem, rezanjem i ljuštenjem. Postoje rezani, piljeni i ...

sveučilište rijeci tehnički fakultet upute za pisanje diplomskog rada

http://www.riteh.uniri.hr/media/filer_public/0b/29/0b291060-da0c-457a-8104-c03891986e54/upute_za_pisanje_diplomskog_rada.pdf

STRUKTURA DIPLOMSKOG RADA. Diplomski rad je samostalan stručni rad u kojem student pod vodstvom mentora obrađuje izabranu temu. Izradom ...

uputstvo za pisanje seminarskog rada 1. struktura rada 2. naslovna ...

http://api.puskice.org/files/show/464

Rad treba da ima naslovnu stranu, sadržaj, uvod, glavni deo, zaključak i literaturu. Obim rada je od 15 do 20 strana. 2. NASLOVNA STRANA. Naslovna strana ...

UPUTE ZA PISANJE REFERATA

http://os-vcemin-donjiandrijevci.skole.hr/upload/os-vcemin-donjiandrijevci/images/static3/899/attachment/Upute_za_pisanje_referata%281%29.pdf

PRILOZI – slika, grafikon, tablica i ostali prilozi se označavaju u tekstu, ispod svakoga priloga se piše redni broj, npr. ''Slika 1 – Nacionalni park XY''. Prilozi i ...

Upute za pisanje dramskoga teksta

https://www.hrsk.hr/admin/uploads/doc/upute_za_pisanje_dramskoga_teksta.pdf

Poželjno je da dramski tekst bude napisan u fontu Times New Roman (preporučena veličina slova: 14). 2. Na naslovnoj stranici navesti: - ime i prezime autora.

Upute za pisanje eseja - EFOS

http://www.efos.unios.hr/uvod-u-istrazivanje-poduzetnistva/wp-content/uploads/sites/142/2013/04/Upute-za-pisanje-eseja.pdf

20 sij 2017 ... Kako napisati dobar esej. Ekonomski fakultet u Osijeku. Diplomski studij Poduzetnički menadžment i poduzetništvo. Školska godina 2016./17.

upute za pisanje diplomskih radova - UniZd

http://www.unizd.hr/Portals/6/Upute%20za%20pisanje%20diplomskih%20radova.pdf

Diplomski rad treba pisati u skladu s Uputama za pisanje diplomskog rada za ... Temeljne metode istraživanja, koje ćete najvjerojatnije koristiti u radu, i koje bi.

upute za pisanje seminarskih radova - UniZd

http://www.unizd.hr/Portals/6/Upute%20za%20pisanje%20seminarskih%20radova_preddiplomski.pdf

A) OPĆE UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA. Struktura rada. Naslovnica. Sadržaj. 1. Uvod. 2. Obrada teme rada s raspravom. 3. Zaključak. 4. Izvori.

UPUTE STUDENTIMA ZA PISANJE DNEVNIKA STRUČNE PRAKSE

http://www.ptfos.unios.hr/images/dokumenti/studenti/Strucna-praksa/upute-za-pisanje-dnevnika-strucne-prakse.pdf

Dnevnik stručne prakse daje pregled aktivnosti studenta tijekom boravka u određenom poduzeću (instituciji) i predstavlja inženjersko viđenje procesa.

Pisanje seminarskog rada

http://skpu.unipu.hr/uploads/files/Tehnicke_upute_za_pisanje_seminarskog_rada.pdf

TEHNIČKE UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG ILI MATURALNOG RADA ... Naslovna je stranica prva stranica rada i nikada se ne označava rednim brojem.

Uputstvo za pisanje rada

https://unvi.edu.ba/Files/UPUSTVO%20ZA%20IZRADU%20RADOVA.pdf

Apstrakt (TNR 9pt italic): Dužina apstrakta maksimalno 8 redova, font TNR 9 points, italic, justified. Podebljati (boldirati) samo riječ “apstrakt”, a ne cijeli tekst ...

UPUTE ZA PISANJE ESEJA ZA STRUČNU PRAKSU Esej treba da ...

http://cvk.apeiron-uni.eu/sites/default/files/esej_praksa.pdf

Uvod. • opisati kompaniju u kojoj se praksa obavlja, čime se kompanija bavi, koji kriteriji su uticali da baš ovu kompaniju izaberete za realizaciju stručne prakse ...

kratke upute za pisanje završnih, diplomskih i magistarskih ... - EFOS

http://www.efos.unios.hr/upravljanje-odnosima-s-potrosacima/wp-content/uploads/sites/277/2014/10/Kratke-upute-za-pisanje.pdf

Sveučilišni dodiplomski stručni studij (diplomski rad) – oko 25 stranica ... Uvod se piše u obliku eseja, te se u uvodu izbjegava definiranje pojmova, citiranje.

upute za pisanje seminarskih radova - unipu.hr - Sveučilište Jurja ...

https://fooz.unipu.hr/_download/repository/Upute_za_pisanje_seminarskih_radova_01.pdf

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI. FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI. UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA. Pula, 2016.

upute za pisanje akademskih radova na fakultetu političkih znanosti

https://www.fpzg.unizg.hr/_download/repository/Upute_za_pisanje_akademskih_radova_02.04.2013.pdf

1 "Akademsko je pismo oblik argumentacijskog diskursa – retorički pothvat koji se poduzima u akademskoj zajednici radi širenja i prenošenja, svladavanja i ...

SMJERNICE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_20708/objava_54282/fajlovi/III%20Pravila%20pisanja%20SEM_R%20op%C5%A1ta.pdf

pravila akademskog pisanja (adekvatno definisanje teme i problema istraživanja, pravilna struktura rada, ispravno citiranje, korišćenje relevantnih izvora ...

Vježba 1. Pisanje seminarskog rada

http://skpu.unipu.hr/uploads/files/Pisanje_seminarskog_rada_2.pdf

I ova stranica piše se fontom 14, vidi primjer unutrašnje stranice u dodatku II. 2.6. Kompozicija rada. Seminarski rad, za razliku od nekih kraćih formi poput eseja, ...

Uputstvo za pisanje diplomskog rada

https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2015/10/Uputstvo_za_pisanje_i_odbranu_Diplomskog_rada.pdf

Текстуална презентација дипломског рада. Важно је напоменути да број страница дипломског рада не утиче битно на његов квалитет и коначну оцену.

Uputstvo za pisanje maturskog rada

http://www.e-gimnazija.org/dokumenti/uputstvo-za-pisanje-maturskog-rada-e-gimnazija-net.pdf

Свака фаза у изради матурског рада (прикупљање ... Изглед матурских радова је стандардизован и мора бити испоштован сваки део овог упутства, ...

pisanje znanstvenog rada - UniZd

http://www.unizd.hr/Portals/4/nastavni_mat/1_godina/metodologija/PISANJE_ZNANSTVENOG_RADA.pdf

Naslov,. – Abstrakt (Sažetak), ... Diskusiju i Sažetak je obično najlakše napisati na kraju. • Literaturu ... pisanjem ostalih poglavlja (kako koju referencu uvrstite u.

Smjernice za pisanje seminarskog rada - UniZd

http://www.unizd.hr/portals/32/docs/smjernice%20-%20seminarski%20rad.pdf

6 ožu 2012 ... Seminarski rad se sastoji od UVODA u kojem se, kako je ranije objašnjeno, navodi općenita motivacija za istraživanje, cilj rada te uvod u sam ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.