Relacije, funkcije, beskonacni skupovi - Poincare

14 мар 2013 ... Za dati skup ure-denih parova R = {(1,3),(2,4),(4,3),(3,2),(1,5), (2,2),(2,7)} ... Pojam funkcije je osnovni u svim granama matematike i uvek ima isto ... ZADACI. 59. (e) Da li me-du funkcijama ima “1-1” funkcija i koje su (ako ih ima)?.

Relacije, funkcije, beskonacni skupovi - Poincare - Сродни документи

Relacije, funkcije, beskonacni skupovi - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~cvetana/Nastava/Materijal/RelacijeFunkcije.pdf

14 мар 2013 ... Za dati skup ure-denih parova R = {(1,3),(2,4),(4,3),(3,2),(1,5), (2,2),(2,7)} ... Pojam funkcije je osnovni u svim granama matematike i uvek ima isto ... ZADACI. 59. (e) Da li me-du funkcijama ima “1-1” funkcija i koje su (ako ih ima)?.

Tema: Relacije. Relacije ekvivalencije. - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~alex/DS1/vezbe/cas2.2013.2014.pdf

Aleksandra Kostic. Tema: Relacije. Relacije ekvivalencije. Definicija 1. Neka je A proizvoljan skup, n-arna relacija ρ na skupu A je podskup skupa An = A × A × .

Prezentacija iz poglavlja Skupovi i relacije - FOI

https://elfarchive1516.foi.hr/pluginfile.php/57616/mod_page/content/3/Skupovi_i_relacije.pdf

Svojstva bin. relacija. Relacija ekvivalencije. Parcijalni uredaj. Funkcije kao relacije. Sadrzaj. Skupovi i relacije. Zadavanje skupa. Relacije medu skupovima.

RELACIJE I FUNKCIJE

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/2893/mod_folder/content/1/III,IV%20nedelja-%20Relacije%20i%20funkcije%20i%20Kombinatorika.pdf?forcedownload=1

✓Relacija poretka (R, AS, T). ✓Ako je ~ relacija ekvivalencije onda se klasa ekvivalencije, elementa x, u oznaci C x definiše kao. ✓Skup klasa ekvivalencije C.

Operacije i relacije na skupovima - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~cvetana/Nastava/Materijal/OperacijeRelacije.pdf

20 дец 2012 ... 2.4 Operacije i relacije na elementima. 2.4.1 Operacije na skupu. Unarna operacija na elementima ili clanovima skupa (ili, unarna operacija.

ISPITNA PITA A Nastavnik: dr Mi an Kne evi 1. Skupovi ... - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~kmiljan/ANALIZA1_MK_PITANJA_1617.pdf

Vajerxtrasova teorema o ograniqenosti neprekidne funkcije na segmentu. 19. ... Ravnomerna neprekidnost – Kantorova teorema. 24. ... Lopitalova pravila. 29.

1 Pojam funkcije - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~antic/files/Biomatematika/funkcije/Elementarne%20funkcije.pdf

1 Pojam funkcije f : X → Y gde su X i Y nepr—zni skupovi @X E domenD Y E kodomenA je funkcija —ko. (∀x ∈ X)(∃!y ∈ Y )f(x) = yD @z— sv—ki element iz ...

Funkcije više promenljivih - Ekstremumi - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~zdrazic/MAT2/Funkcije%20vise%20promenljivih%20-%20Ekstremumi.pdf

18 нов. 2019 ... Teorema o egzistenciji govori samo kada ekstremi postoje, a ne i ... Teorema. Lagranžova teorema. Neka je dat problem. P: f(x1, ..., xn) → min / ...

Funkcije više promenljivih - Parcijalni izvodi - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~zdrazic/MAT2/Funkcije%20vise%20promenljivih%20-%20parcijalni%20izvodi.pdf

12 нов. 2019 ... Funkcije više promenljivih - Parcijalni izvodi. Uvod. Parcijalni izvodi. Grafik funkcije f : [-2, 2] → R, f(x, y) = x2 y2. 0. 1. 2. 3. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 0.

Uvod u neizrazite relacije Klasične relacije Klasične relacije ...

http://www.zemris.fer.hr/predmeti/nenr/nastava/Relacije_web_handouts.pdf

Uvod u neizrazite relacije. Klasične relacije. Kartezijev produkt. Definicija Neka su A i B dva neprazna skupa, Kartezijev produkt A × B je definiran kao,.

(pojam funkcije, graf funkcije, injekcija, surjekcija i bijekcija ...

http://mat.pmf.untz.ba/wp-content/uploads/2018/12/Uvod-u-matematiku-1.pdf

Sadržaj: Funkcije (pojam funkcije, graf funkcije, injekcija, surjekcija i bijekcija, kompozicija funkcija, inverzna funkcija). Apsolutna vrijednost realnog broja.

patofiziološka dijagnostika poremećaja funkcije emećaja funkcije ...

http://www.nsveterina.edu.rs/oldsite/sites/default/files/8%20PATOFIZIOLOSKA%20DIJAGNOSTIKA%20POREMECAJA%20KARDIOVASKULARNOG%20S.pdf

MORFO-FIZIOLOGIJA SRCA. KLASIFIKACIJA SRČANIH POREMEĆAJA. PRINCIPI EKG DIJAGNOSTIKE. OSTALE METODE ZA DIJAGNOSTIKU SRČANIH ...

Elementarne funkcije. Funkcije važne u primjenama

http://matematika.fkit.hr/novo/matematika%201/predavanja/Mat1_Lekcija9_10.pdf

funkcije i, op¢enito, potencije i polinomi, racionalne funkcije, eksponencijalne i ... vremena, potrebne su trigonometrijske funkcije (njihove inverzne funkcije zovu.

Agregacione funkcije kao funkcije uticaja - Departman za ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/TanjaSimeunovic.pdf

postoji skup osoba koje su u interakciji neko vreme. Članovi skupa se ... uticaja poznatu kao gornja i donja inverzna funkcija, te opisati strukturu skupa svih funkcija ... Ako se posmatra prethodni primer, onda je vektor sklonosti ( , - ) pošto je to.

1 PARNOST i NEPARNOST FUNKCIJE PERIODIČNOST FUNKCIJE ...

http://matematiranje.in.rs/IV%20godina/1.realne%20funkcije/6.PARNOST%20i%20NEPARNOST%20FUNKCIJE.PERIODICNOST.pdf

PERIODIČNOST FUNKCIJE. PARNOST i NEPARNOST FUNKCIJE. Ako je ( ). ( ). f x. f x. − = funkcija je parna i tada je grafik simetričan u odnosu na y osu.

Nule i znak funkcije Parnost funkcije

http://matematika.skolasvilajnac.edu.rs/wp-content/uploads/nule-znak-parnost-granic48dna-vrednost-funkcije-zadaci.pdf

Ispitati znak i odrediti nule funkcije. a y x2 4 x 21 ... d Funkcija jepozitivna u svim tačkama u kojima jedefinisana, nema nula. e y 0 za x 1, ...

Nule funkcije i znak funkcije - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/IV%20godina/1.realne%20funkcije/5.NULE%20FUNKCIJE%20I%20ZNAK%20FUNKCIJE.pdf

Evo nekoliko primera .... ( Naravno, uvek moramo prvo odrediti Domen, pa tek onda Nule i Znak....) 1. Odrediti Oblast definisanosti, Nule i Znak funkcija: a). 1. 2.

1 ASIMPTOTE FUNKCIJE (PONAŠANJE FUNKCIJE NA ...

https://matematiranje.in.rs/IV%20godina/4.Ispitivanje%20toka%20i%20grafik%20funkcije/7.ASIMPTOTE%20FUNKCIJE%20%28%20PONASANJE%20NA%20KRAJEVIMA%20OBLASTI%20DEFINISANOSTI%29.pdf

Najpre moramo ispitati oblast definisanosti funkcije ( domen) pa onda tek krećemo na asimptote. Šta konkretno radimo? Tražimo tri vrste asimptota: vertikalnu ...

3. LIMES FUNKCIJE I NEPREKIDNOST FUNKCIJE

https://web.math.pmf.unizg.hr/~rus/nastava/ma1/3-limes.pdf

Napomena. Nije nužno da je domena funkcije f otvoreni interval (npr. može biti i segment). Funkcija može biti definirana (i obicno je) i u tocki c. ˇClanovi niza.

Relacije

http://old.elfak.ni.ac.rs/downloads/informacije/studenti/praktikumi/linearna-algebra-skripta-1.pdf

1 Relacije. Zadaci: 1. U skupu R definisana je relacija ρ sa xρy. ⇐⇒ sinx = siny. Dokazati da je ρ relacija ekvivalencije i odrediti klasu ekvivalencije C0. Rešenje: ...

4. Relacije

http://mata.fon.rs/skladiste/dms/nastava/7/DMS-06-07-08.pdf

2 мар 2009 ... U zavisnosti koje od ovih osobina poseduje relacije, imamo 2 vaжne klase relacija. • Relacija koja je R,S,T naziva se relacija ekvivalencije.

2 Skupovi

http://www.mathos.unios.hr/elementarna1/Vjezbe/vjezbe_skupovi.pdf

Simetricna razlika skupova: A△B = (A B) ∪ (B A). Komplement skupa A ⊆ U: AC = U A. Kazemo da su skupovi A i B disjunktni ako je A ∩ B = ∅, a da se ...

Skupovi

http://www.pef.uns.ac.rs/index.php/2015-03-31-06-44-10/vezbe/category/113-matematika-1-profesor-razredne-nastave-vaspitac?download=2950%3Av11-skupovi

Ako su elementi skupa C svi prirodni brojevi manji od 100 i ako je ... Svaki ucenik jednog odeljenja uci bar jedan od tri strana jezika: engleski, nemacki i ...

SKUPOVI U R

http://math.fon.rs/download/432-c9d735

Skup R. 2 sa ovakvom normom i metrikom je euklidski prostor. 3. , a metrika je euklid- ska i oznaqava se i sa d2. Dve metrike m1 i m2 u R. 2 su ekvivalentne ako ...

Binarne relacije

http://marjan.fesb.hr/~borka/files/DM-6p-06.pdf

BINARNE RELACIJE. 4.1 Relacije. Relacije ekvivalencije. Definicija Binarna relacija na skupu X je bilo koji neprazan podskup p & X ! X. Kažemo da je x.

Rekurzivne relacije

http://marjan.fesb.hr/~borka/files/DM-7p-06.pdf

Primjer 3 Hanojske kule. Imamo n kolutova s rupom u sredini, svi razliˇcitih polumjera i na ravnoj podlozi zabodena tri štapi´ca;. Svi kolutovi su nanizani na jedan ...

2 Skupovi brojeva

http://www.rgf.bg.ac.rs/predmet/RO/II%20semestar/Matematika%201/Predavanja/Skupovi%20brojeva.pdf

2.2 Skup celih brojeva. Skup D celih brojeva cine brojevi 0,1,−1,2,−2,3,−3, .... Izmežu skupova. N i D vazi relacija inkluzije N ⊂ D. Skup D je, kao i skup N, ...

KONVEKSNI SKUPOVI

https://zir.nsk.hr/islandora/object/mathos:217/preview

definirana je konveksna ljuska te iskazan i dokazan Carathéodoryjev teorem o konveksnim skupovima. 4 ... konveksna skupa što je također konveksan skup. D.

Skupovi Zadaci

http://e.raspored.rs/mat/5/Skupovi.pdf

Skupovi. Zadaci. 1. Odredi skup X ako je {1,2,3} ∩ X = {2,3} i X ⊂ {2,3,4,5}. Naci sva rešenja! 2. Dati su ... Od 70 ucenika petog razreda njih 27 su clanovi dramske sekcije, 32 pevaju u horu a. 22 su sportisti. ... U školi matematike. '' Matematicki ...

Prebrojivi skupovi

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2114/DS-P13-K.pdf

zakljucicemo da skup A ima viˇse elemenata od skupa B. Med¯utim, posmatrajmo skup N prirodnih brojeva i skup Np parnih prirodnih brojeva. Postavlja se ...

Skupovi - Element

https://element.hr/artikli/file/1323

(c) racionalnih brojeva Q (elementi su mu razlomci a b. , gdje su a,b ∈ Z i b = 0);. (d) skup svih realnih brojeva R; on sadrzi sve racionalne, kao i brojeve poput.

1. skupovi brojeva - Element

https://element.hr/artikli/file/1195

skupove brojeva, pri cemu cemo znanja proširiti i sistematizirati. Osim proucavanja svojstava skupova brojeva, matematika proucava pravila i zakonitosti.

3 Otvoreni i zatvoreni skupovi

https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/difraf/dif/p_o3.pdf

Skup A ⊆ Rn je otvoren ako vrijedi. ∀x ∈ A, ∃r > 0, K(x, r) ⊆ A. Otvorena okolina tocke x ∈ Rn je svaki otvoreni skup koji sadrzi tocku x. Propozicija 3.2.

Diskretne strukture, Skupovi

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2105/LS-P08-S.pdf

Dekartov proizvod dva skupa. Ako su A i B skupovi, onda se skup svih ured¯enih parova sa prvom ko- ordinatom iz A, a drugom iz B naziva Dekartov, Kartezijev ...

Skupovi brojeva - Element

https://element.hr/artikli/file/1301

SKUPOVI BROJEVA. Skup je, kao što se iz danih primjera vidi, sagraden od objekata koji su svi neposredno istaknuti ili zadovoljavaju neki zahtjev. Te objekte ...

Skupovi - zadaci - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/I%20godina/1.%20Logika%20i%20skupovi/3.%20SKUPOVI-zadaci.pdf

SKUPOVI-ZADACI. Već smo rekli da se skupovi najčešće predstavljaju Venovim dijagramom. ... Primer 3. Koristeći skupovne operacije zapisati šta je osenčeno: ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.