merenje otpornosti namotaja električnih mašina - VISER-u

dijagnostike kvarova električnih mašina merenje otpora namotaja ... Merenjem otpora između priključaka električne mašine je moguće doneti zaključke ... Kraj namotaja-“2” ... Električne mašine-komutatorske mašine jednosmerne struje , FTN.

merenje otpornosti namotaja električnih mašina - VISER-u - Сродни документи

merenje otpornosti namotaja električnih mašina - VISER-u

https://www.viser.edu.rs/download/680

dijagnostike kvarova električnih mašina merenje otpora namotaja ... Merenjem otpora između priključaka električne mašine je moguće doneti zaključke ... Kraj namotaja-“2” ... Električne mašine-komutatorske mašine jednosmerne struje , FTN.

merenje otpornosti namotaja električnih mašina - Viser

https://www.viser.edu.rs/download/680

reč “rotor” za asinhrone mašine. 17-Vrsta spoja rotorskog namotaja. 18-Pobudni napon (DC i sinhroe mašine). 19-Pobudn struja (DC i sinhrone mašine).

merenje snage električnih mašina - Viser

https://www.viser.edu.rs/download/685

elektrodinamički vatmetri i. - elektronski vatmetri (analogni i/ili digitalni) ... Indukcioni vatmetar se vezuje kao i jednofazno brojilo električne energije. • Koristi se ...

merenje momenta i mehaničke snage električnih mašina - Viser

https://www.viser.edu.rs/download/689

električnih mašina: kako onih malih snaga 1W (mikro- motori) tako i onih ... Električne mašine sa poznatim gubicima su mašine standardne konstrukcije koje ...

merenje otpora izolacije električnih mašina i transformatora - Viser

https://www.viser.edu.rs/download/683

Za mašine jednosmerne struje snage P≥ 100[kW] otpor izolacije se određuje prema: ke- naponski koeficijent (određen naponskim nivoom). Ostali parametri su ...

merenje otpora izolacije električnih mašina i transformatora

https://www.viser.edu.rs/download/683

Za mašine jednosmerne struje snage P≥ 100[kW] otpor izolacije se određuje prema: ke- naponski koeficijent (određen naponskim nivoom). Ostali parametri su ...

Merenje električnih veličina II

http://telekomunikacije.etf.bg.ac.rs/predmeti/ef2em/merenja_11.pdf

2 нов. 2017 ... MERENJE INKREMENTALNE INDUKTIVNOSTI MOSTOM. Ovenov most. (induktivnost kalema kada kroz njega prolazi i jednosmerna i ...

Merenje električnih veličina I

http://telekomunikacije.etf.bg.ac.rs/predmeti/ef2em/merenja_10.pdf

1 нов. 2017 ... Električna mreža. Vitstonov most. . -. Opšta konfiguracija mernog mosta. Indikator (nul-detektor) može biti: galvanometar, osetljiv ampermetar,.

uputstvo za laboratorijske vežbe iz ispitivanja električnih mašina

http://transformatori.etf.rs/wp-content/uploads/2016/04/Praktikum-iz-IEM.pdf

0-500V. 10A. 3~. 3x380V, 50Hz. R S T. 3f poluprovodnicki ispravljac. . -. A 10A. E. C. 3~. ATR 1f. 0-380V. 10A. 1~. 220V, 50Hz. TR 1f. 220/24V. Grecov spoj. .

Vrste električnih mašina: 1. Transformatori 2. Mašine jednosmerne ...

http://vts-zvecan.edu.rs/public/files/files/Materijali/Elektricne%20masine%201/Predavanja/Predavanja1.1.pdf

Transformatori. 2. Mašine jednosmerne struje. Profesor s.s.: Dr Zorica Bogicevic, dip.inz.el. Saradnik u nastavi: Milan Tomović, dip.inz.el. 1. VTSSSZ-El.masine 1 ...

Marko Rosić, Miroslav Bjekić Sadržaji iz oblasti električnih mašina i ...

http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2010/PDF/RADOVI/311%20Rosic-%20Sadrzaji%20iz%20oblasti%20elektricnih%20masina%20i%20elektromotornih%20pogona%20na%20fakultetima.pdf

9 мај 2010 ... 2. stalni razvoj i novine u oblastima Električnih mašina i Elektromotornih pogona, ... Master studije - Energetska elektronika i električne mašine (2 semestra) ... [7] http://www.ftn.uns.ac.rs/_data/planovi/2009/osnovne/e1.pdf.

9. Merenje audio signala - VISER-u

https://www.viser.edu.rs/download/1732

Telo koje svojim oscilovanjem proizvodi zvuk zove se zvučni izvor. ... Frekvencije ispod 20 Hz pripadaju području infrazvuka a frekvencije iznad ... Zvuk ili muzički ton koji proizvode pojedini instrumenti sadrži, kao i samoglasnici ljudskog glasa ...

Metrološko uputstvo za pregled mašina za merenje dužine žice i kabla

http://www.dmdm.rs/PDF/MusMup/MUP_masine_duzina_zice_kabla_1_86.pdf

6) pomoćne opreme - merne klupe (stalak, plato) i uzoraka mate- rijala koji se meri tom ... jala koji se meri, treba napraviti mernu klupu odgovarajućeg profila;.

merenje struje i napona u kolima energetske elektronike - VISER-u

https://www.viser.edu.rs/download/635

PREKIDAČKI REGULATOR-PRIMENA RAZDELNIKA U KOLU. POVRATNE SPREGE. Naponski razdelnik se postavlja eksterno van kontrolera, a na.

merenje struje i napona u kolima energetske elektronike - Viser

https://www.viser.edu.rs/download/681

Merenje napona u kolima energetsks elektronike ne predstavlja neki naročiti problem. • Obično se kao senzor koristi razdelnik napona čija je impedansa (otpori ...

Kljunasto merilo za spoljašnje, unutrašnje merenje i merenje dubine ...

http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/teh_mas_obrade/prezentacije/tmoa13.pdf

zavojnice mikrometrom sa konus-češalj naslonim površinama. - Kalibracija (baždarenje) mikrometra. - Mikrometar za merenje parametara unutrašnjih navoja sa ...

JEDINICE ZA MERENJE DUŽINA Osnovna jedinica za merenje ...

https://www.matematiranje.in.rs/Prijemni_2014_formulice/18.%20JEDINICE%20ZA%20MERENJE-formulice.pdf

JEDINICE ZA MERENJE. DUŽINA. Osnovna jedinica za merenje dužine je metar. Manje i veće jedinice koje koristimo su: kilometar km. 1km=1000m. 1. 1. 0,001.

41 NAPREZANJA IZOLACIJE NAMOTAJA TERCIJARA ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-8528/2003/0350-85280315041V.pdf

Tercijar (10,5 kV namotaj) autotransformatora je u spoju trougao. Svi krajevi tercijarnog namotaja: ''a'', ''b'', ''c'' i ''x'' su izvedeni kroz provodne izolatore na kazanu.

fiziologija otpornosti - Ishrana bilja

http://ishranabilja.com.hr/literatura/osnove_agroekologije/Ekofiziologija%20otpornosti.pdf

fiziologije stresa, mogućnost odgovora biljaka, kao i provođenje preventivnih agrotehničkih mjera, vrlo važna za veću učinkovitost uzgoja bilja. • Tolerantnost ...

ISPITIVANJE OTPORNOSTI ORAHA NA NISKE TEMPERATURE I ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0546-8264/2005/0546-82640501155G.pdf

U radu su ispitane sorte oraha (Šampion, Srem, Tisa, Bačka i Mire) i selekcije. (Mačva, Rasna, Kasni rodni i Sava) a za kontrolu je uzeta bugarska sorta Šejnovo ...

1 zadatak 1 Otpornik otpornosti R=80 Ω, kalem induktivnosti L=0.2 H ...

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_5184/objava_53450/fajlovi/MTF%20EE%20V4_IV.pdf

Otpornik otpornosti R=80 Ω, kalem induktivnosti L=0.2 H i kondenzator kapacitivnosti C=25 µF vezani su paralelno i priključeni na naizmjenični napon ...

Testeri otpornosti uzemljenja KEW 4105DL - Kyoritsu električni ...

http://www.kyoritsu-instrumenti.com/download/Kew4105DL%20%20tester%20otpornosti%20uzemljenja%20prevod.pdf

MODEL 8041. MODEL 9121. MODEL 7272. MODEL 8259. Melco Buda d.o.o.. - kancelarija u Beogradu: Jurija Gagarina br.257/II sprat/12 , 11070 Novi Beograd.

Transakcijskom analizom do psihološke otpornosti - Centar Proventus

https://udrugaproventus.org/wp-content/uploads/2018/09/P_Transakcijskom-analizom-do-psiholoske-otpornosti-WEB.pdf

7. 2. Transakcijska analiza (TA). 8. 2.1 Što je to transakcijska analiza. 8. 2.2 Teorija ličnosti - Ego stanja. 10. 2.3 Teorija komunikacije. 14. 2.3.1 Transakcije. 14.

analiza otpornosti toplinsko izolacijskih ... - Sveučilište Sjever

https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:2551/datastream/PDF/view

9 ruj 2019 ... Ovim radom je obuhvaćen utjecaj toplinske izolacije zgrade i protupožarne zaštite za ... njegov prijenos u unutrašnje dijelove zgrade i susjedne zgrade. ... se zbog svog izgleda upotrebljavaju za oblaganje zidova i podova.

Procena merne nesigurnosti pri merenju otpornosti indirektnom ...

http://www.ieent.org/prototip/datoteke/20116/130611021124411.pdf

Nesigurnost rezultata merenja daje informaciju o kvalitetu merenja. 3. Komponente merne nesigurnosti. Merna nesigurnost se procenjuje kroz dva metoda koji ...

procena otpornosti na klimatske promene – primer izvorišta ...

https://www.sepa.gov.rs/download/prezentacije/2016/KlimatskePromene.pdf

U ovom radu se obrađuju pitanja otpornosti na klimatske promene u sektoru snabdevanja naselja vodom i kanalisanja, definisanjem principa usmerenih na ...

Matea Musa Mehanizmi stjecanja otpornosti na antibiotike kod ...

https://repozitorij.kemija.unios.hr/islandora/object/kemos:165/datastream/PDF/view

rezistencija, primijenjena količina antibiotika nije dovoljna za suzbijanje bakterija. ... Rezistencija na antibiotike nastaje: malim promjenama u genomu ...

heritabilnost otpornosti pšenice na fuzarijsku palež klasa u uvjetima ...

https://repozitorij.agr.unizg.hr/islandora/object/agr:449/datastream/PDF/view

Cilj rada je bio u usporediti heritabilnost dviju metoda umjetne infekcije i metode prirodne infekcije uzročnikom fuzarijske paleži klasa pšenice te procijeniti ...

1 3.7 Serijski spoj aktivnog otpora - otpornosti R, električne zavojnice

https://c2.etf.unsa.ba/pluginfile.php/10395/mod_resource/content/0/PREDAVANJA_EK1/predavanja_5.pdf

3.7 Serijski spoj aktivnog otpora - otpornosti R, električne zavojnice - induktivnosti L i električnog kondenzatora - kapacitivnosti C, u električnom krugu sa ...

Ispitivanje električne otpornosti metalnog stakla FeNiBSi - Prirodno ...

http://www.pmf.unsa.ba/fizika/index.php/bs/e-radovi/category/2-diplomski-radovi?download=39%3Aispitivanje-elektricne-otpornosti-metalnog-stakla-fenibsi

Na slici je temperatura topljenja, odnosno temperatura kristalizacije. Kada se tečnost hladi ispod temperature dolazi do kristalizacije, ako se usljed kinetike.

ispitivanje otpornosti sorata kruške prema erwinia amylovora ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0372-7866/2014/0372-78661403117G.pdf

dašnjim saznanjima ovi rezultati su u saglasnosti sa podacima iz literature i zapažanjima o otpornosti ... ispoljavaju antibiotici (streptomicin i oksitetraci- klin), ali ...

Proračun otpornosti drvenih elemenata na dejstvo požara prema ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0040-2176/2016/0040-21761601027P.pdf

nastaje termička degradacija (piroliza) drveta uz istovremeno oslobađanje zapaljivih gasova iz njegove unutrašnjosti. Drvo počinje da se uglje- niše i dobija ...

TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_3641/objava_18662/fajlovi/JavaP2.pdf

Dejan Živković: Osnove Java programiranja; Bruce Eckel: Misliti na Javi ... klase vrši referenciranje na objekat iz njegove bazne klase. Objekti koje pravimo u ...

Tester električnih dizni

http://www.maget.rs/index.php/manuals/doc_download/2-tester-elektrinih-dizni

Nivostat za označavanje nivoa tečnosti u ultrazvučnoj kadi koja je namenjena za čišćenje dizni. Nivostat je ujedno i ispusni ventil za tečnost iz ultrazvučne kade.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.