Praktikum iz korišćenja računara

Moj računar (My Computer). – Korpa za otpatke (Recycle Bin). – Ostava ... Locator) adrese: http://www.etf.bg.ac.rs ftp://ftp.sezampro.rs/internet/ie60.exe ...

Praktikum iz korišćenja računara - Сродни документи

Praktikum iz korišćenja računara

https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/oo1pkr/materijali/predavanja/praktikum_iz_koriscenja_racunara.pdf

Moj računar (My Computer). – Korpa za otpatke (Recycle Bin). – Ostava ... Locator) adrese: http://www.etf.bg.ac.rs ftp://ftp.sezampro.rs/internet/ie60.exe ...

ECDL Osnove korišćenja računara

http://www.ecdl.rs/syllabus/osnovni_moduli/Modul1%20-%20Osnove%20koriscenja%20racunara.pdf

Ref: ECDL / ICDL Computer Essentials - Syllabus - V1.0. 1. ECDL Osnove korišćenja računara. Nastavni plan (Syllabus) Verzija 1.0 ...

Razvoj računara

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/PI-2020-CAS03.pdf

UNIVAC I I IBM 701 računari UNIVAC I i IBM serija 701. Pojava prvih računara sa tranzistorima predstavlja početak razvoja druge generacije računara.

od-igracke-do-racunara-1

https://velikadecazamaleljude.files.wordpress.com/2014/10/od-igracke-do-racunara-1.pdf

Napravi i ti neki deo garderobe za Anu i Marka. Pogledaj dodatke 1 i 2 ... ISECI,. PRESAVIJ,. ZALEPI. pribor materijal. Pogledaj dodatke 3 i 4 proizvod postupak ...

racunara umrezavanje - CET

https://cet.rs/wp-content/uploads/2017/06/Umrezavanje_6_pog01.pdf

između dva rutera i međusobno povezivanje velikog broja heterogenih mreža. ... http://cet.rs/index.php/cetknjige/umrezavanje-racunara-od-vrha-ka-dnu-prevod-.

Organizacija racunara.pdf

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/5193/mod_folder/content/0/RS%207%20-%20Organizacija%20racunara.pdf?forcedownload=1

memorije). ❑ magistrala podataka i adresna magistrala su multipleksirane, tj. koriste iste pinove na procesorskom čipu. ❑ postoje dve linije za spoljašnje prekide.

01. Arhitektura racunara

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2189/1.%20Arhit%20racunara.pdf

danas arhitektura računara opšte namene naziva “arhitektura fon Nojmanovih računara”. •. Arhitektura fon Nojmanovog računara snažno je uticala i na ...

Arhitektura računara

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_7067/objava_52540/fajlovi/plan%20rada%20SPR%20Arhitektura%20Racunara%202019_20.pdf

Priprema i upis semestra. Uvodno predavanje. Metodologija projektovanja računarskog sistema. Projektovanje sekvencijalnih kola;. Sinteza sekvencijalnih kola ...

Softver računara

http://www.ffh.bg.ac.rs/PRFH/Dokumenti/Predavanja%202016_2017.pdf

Aplikativni softver dopušta korisnicima da koriste računar za rešavanje najrazličitijih ... i "jači" laser koji služi za rezanje), ona potamni i svetlost ne ... Neki programi ne zahtevaju instalaciju (stariji, kopiraju se direktno na disk ali su sa njima česti ...

Istorijat računara

https://infogim.weebly.com/uploads/4/2/0/1/42012595/istorijat_ra%C4%8Dunara.pdf

Najpoznatiji predstavnici prve generacije računara su ENIAC i EDVAC. Druga generacija. Druga generacija obuhvata računare proizvedene krajem pedesetih ...

1. razvoj računara

http://vts-zvecan.edu.rs/public/files/files/Materijali/Interakcija%20%C4%8Dovek%20ra%C4%8Dunar/3.%20Skripta,%20Razvoj%20racunara.compressed3.pdf

po 10 kuglica nanizanih na 10 redova paralelno postavljenih žica (Slika 1.1f), a koriste ga trgovci u ... rođenja, a hologramski znak Microsoft autentičnih proizvoda sadrži njenu sliku. Herman ... toteka) i omogućava lakše umrežavanje računara.

Značaj i primena računara 1

https://mladost-my.sharepoint.com/personal/aleksandar_filip_mladost_rs/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=utiWDvnew9E5yGnurN9IEahjwgnQCCRqTYSejq1UPYo%3D&docid=09452fc999d2c467981e9c82ae5d4626b

Internet. Razvoj PC računara i globalne mreže - interneta u drugoj polovini XX veka doveli su do brojnih promena društva i primena računarsko-komunikacionih ...

ARHITEKTURA I ORGANIZACIJA RAČUNARA

https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ef2ar/literatura/arh_procesora_18_mar_2012.pdf

1 ARHITEKTURA RAČUNARA. U ovoj glavi se razmatraju elementi arhitekture računara koju čine programski dostupni registri, tipovi podataka, formati ...

Primena računara u saobraćaju

https://www.viser.edu.rs/download/358

obradu (memorija). jedinicu za obradu (aritmetičko-logička jedinica). kontrolnu jedinicu da ... Jedinice spoljne memorije (masovna memorija):. floppy disk,.

Osnovna građa računara

http://www.jussmz.com.ba/wp-content/uploads/2015/10/lekcija-4.pdf

Temeljna građa računara. Postoje 4 elementa koja omogučavaju računaru da funkcionise a to su: ulazne jedinice, centralna jedinica, izlazne jedinice i memorija ...

Historija razvoja računara

http://www.jussmz.com.ba/wp-content/uploads/2015/10/Lekcija-2.pdf

Historija razvoja računara. ▫ Najstarije poznato pomagalo za računanje je primitivna računaljka poznata pod nazivom abak (abakus) stara oko 3000 godina.

1. razvoj računara - vts-zvecan.edu.rs

http://vts-zvecan.edu.rs/public/files/files/Materijali/Interakcija%20%C4%8Dovek%20ra%C4%8Dunar/3.%20Skripta,%20Razvoj%20racunara.compressed3.pdf

Računari prve generacije. Računari 1.G, razvijani 1950-ih (1951-58), izgrađeni su na bazi vakumskih elektron- skih cevi. Tipičan predstavnik je UNIVAC I, ...

matična ploča računara

http://osmejdan.weebly.com/uploads/9/2/9/5/9295059/predavanje_03_hardver.ppt.pdf

dijelovi računara. > Hardver se mnogo rjeđe mijenja nego softver. > Mogućnosti računara u najvećoj mjeri zavise od hardvera i njegovog kvaliteta (performanse) ...

ALATI ZA SERVISIRANJE RAČUNARA

http://www.etsstarigrad.edu.rs/upload/racunari/alati%20za%20servisiranje%20racunara.pdf

ALATI ZA SERVISIRANJE RAČUNARA. Antistatična ... Često se dešava da kada čip na matičnoj ploči počne da otkazuje, njegova radna temperatura.

VIRTUELIZACIJA RAČUNARA U UČIONICI

http://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/Media/files/2014/510-513.pdf

nudi kroz virtuelizaciju desktop računara. Key words: virtuelizacija, thinstation,. VMware View. Impact of Internet on Business activities in Serbia and Worldwide.

Primena računara u grafici

http://www.visokaskolacacak.edu.rs/index.php/nastavni-materijali/category/2-primena-racunara-u-grafici.html?download=2%3Aseminarski-rad

-ČAČAK-. Seminarski rad: Primena računara u. Grafici I. Profesori: Student: ... 6. Korak. Tekst “ЕТНО РЕСТОРАН - СРНА“ ( #Old Serbian DM font) sa Layer style.

Modul 2 - Korišćenje računara.pdf

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/1918/mod_folder/content/1/Modul%202%20-%20Kori%C5%A1%C4%87enje%20ra%C4%8Dunara.pdf?forcedownload=1

na taskbaru korisnik može ponovo vratiti prozor na ekran. Desno od tastera ... brisanjem i imaju potrebu da vrate obrisane fajlove i foldere. 3.5.2. Vraüanje ...

Arhitektura osnovnog računara

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_7786/objava_20976/fajlovi/5.pdf

Arhitektura osnovnog računara. Osnovni računar PDP 8, slika 9.1. Registri: PC, OPR, MAR, MBR, AC. RAM 4096 x 16 ...

2. generacije računara - lecad ii

http://www.lecad.unze.ba/nastava/INFORMATIKA/Info3-Racunari%20i%20Njihova%20Primjena/Info3_2.pdf

računara su UNIVAC I i II, IBM-650 i 704, BULL GAMMA idrugi. Slika 2.1 IBM-650. Slika 2.2 IBM-1410. Druga generacija računara (1957.-1963.) zamjenjuje ...

1. Istorijski razvoj računara

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/people/dexter/old/Geografija/01-Istorijski%20razvoj%20racunara.pdf

računara. Informatika. 2 dr Marko Petković. Uvod. ▫ Šta su to računari? □ Računari su pomoćna ... Četvrta generacija računara. (1971 – do kraja 1990-tih).

praktikum iz pis

http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/rppo13/Monografije/PRAKTIKUM%20IZ%20PIS.pdf

dijagram aktivnosti (Activity Diagram) prikazuje sekvencijalan tok aktivnosti, a sastoji se od: stanja ... Dijagram aktivnosti je specijalna vrsta dijagrama promene.

pht praktikum

http://www.skola23maj.edu.rs/PHT%20Praktikum%20MI%202014.pdf

Стандардни раствор натријум-хидроксида, c(NaOH)=0,1 mol/dm3 ... раствор индикатора – хладни засићен раствор калијум–хромата (K2CrO4).

deo 1: organizacija i arhitektura računara - FonForum

http://www.fonforum.org/download/druga/AROS/AROS_skripta-oba_dela.pdf

ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA. 1.1. Uvod. Prvi potpuno funkcionalan elektronski digitalni računar - ENIAC - napravljen je 1946. godine.

5.2 Hardverske specifičnosti PC računara - lecad ii

http://www.lecad.unze.ba/nastava/INFORMATIKA/Info3-Racunari%20i%20Njihova%20Primjena/Info3_5-2.pdf

flešovanje. Ovo omogućuje unapređivanje BIOS-a, u slučajevima kada je potrebno dodati podršku za neku novu mogućnost ili hardver. BIOS je takođe zadužen ...

EVOLUCIJA I PERFORMANSA RAčUNARA - Knjizara.com

https://www.knjizara.com/pdf/117110.pdf

2.1 Kratka istorija računara. Prva generacija: vakuumske cevi. Druga generacija: tranzistori. Treća generacija: integrisana kola. Kasnije generacije.

Osnove hardvera unutar računara

http://mf.unibl.org/upload/documents/Dokumenti/Predmeti/Informatika/Lekcija%202%20Hardver.pdf

8 нов. 2009 ... Sastavni delovi računara. Unos. Tastatura. Miš. Skener. Mikrofon. Izlaz. Štampšač. Monitor. Zvučnik. Ploter. Ulaz-izlaz. Mikrofon. CD-ROM.

SADRŽAJ 1. UVOD U ORGANIZACIJU RAČUNARA ...

http://www.tf.uns.ac.rs/~omorr/radovan_omorjan_003a/V-sem.pdf

Realizacija logičkih kola pomoću NI ili NILI kola . ... predstaviti (kodirati). ... a)Pretstaviti izgled celih brojeva n=-(F0B)16 i m=(3025)10 u 16 - bitnim memorijskim ...

Karakteristike i upotreba Raspberry Pi računara

http://www.racunarstvo.matf.bg.ac.rs/MasterRadovi/2014_03_10_Ksenija_Grujic-Petrovic/rad.pdf

Na tržištu se pojavio računar Raspberry Pi koji zadovoljava sve kriterijume ... Besplatna verzija Minecraft Pi je ... Minecraft je svet sačinjen od blokova relativne.

NEPREKIDNO NAPAJANJE PC RAČUNARA SA KOREKTOROM ...

http://www.telfor.rs/telfor2005/radovi/PEL-7.21.pdf

24 нов. 2005 ... NEPREKIDNO NAPAJANJE PC RAČUNARA SA KOREKTOROM. FAKTORA SNAGE. Lazić Miroslav1, Dragan Stajić1. 1Iritel Beograd. 1.

Arhitektura računara - Универзитет у Београду

https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ef2ar/info/AR_Uvod_2017_2018.pdf

3/18. Увод. • Назив предмета: Архитектура рачунара. • Година: 2, семестар: 4 ... [email protected]. Канцеларија 37. Консултације после наставе и по договору ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.