Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja ...

Član 3. Oprema za rad koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i proverama, u smislu ovog pravilnika, jeste: 1) dizalica i uređaj nosivosti od 0,5 tona ...

Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja ... - Сродни документи

Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja ...

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_postupku_pregleda_i_provere_opreme_za_rad_i_ispitivanja_uslova_radne_okoline.pdf

Član 3. Oprema za rad koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i proverama, u smislu ovog pravilnika, jeste: 1) dizalica i uređaj nosivosti od 0,5 tona ...

Licenca za obavljanje poslova pregleda i provere opreme rad

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1216809212/licenca-za-obavljanje-poslova-pregleda-i-provere-opreme-rad

лиценце за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и члана 285. општем управном поступку (,,Службени лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и ...

Pravilnik o postupku i rokovima za vršenje periodičnih pregleda i ...

http://www.uip.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=274475&rType=2&file=Pravilnik o postupku i rokovima za vr%C5%A1enje periodicnih pregleda i ispitivanja....pdf

Ovim pravilnikom uređuje se postupak i određuju rokovi za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad, sredstava i opreme lične zaštite na radu i ...

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU ISPITIVANJA I OCJENJIVANJA

https://fps.unimediteran.net/fajlovi/razno/Pravilnik_o_postupku_i_nacinu_ispitivanja.pdf

Kolokvijum se polaže usmeno, pismeno ili u formi praktičnog rada i predstavlja ... Ocjena je konačna nakon što je verifukuje naučno-nastavno vijeće Fakulteta.

Pravilnik o postupku i načinu ispitivanja i ocjenjivanja - Univerzitet ...

http://unimediteran.net/fajlovi/odluke/Pravilnika_o_postupku_nacinu_ispitivanja_ocjenjivanju.pdf

Izuzetno od prethodnog stava kolokvijum može trajati i duže ili kraće, u skladu sa ... Ocjena je konačna nakon što je verifukuje naučno-nastavno vijeće Fakulteta.

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta ...

http://www.ingkomora.org.rs/zakoni/pravilnici/59712_Pravilnik_o_sadrzini_i_nacinu_vrsenja_tehnickog_pregleda_objekta.pdf

19 мар 2015 ... комисије за технички преглед објекта, према класи и намени објекта; услове на ... технички преглед о утврђивању подобности објекта или дела објекта за употребу (у даљем ... 6) објекте за масовни пријем људи;.

Pravilnik o načinu vršenja veterinarskih pregleda živih životinja koje ...

http://www.ubh.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=226053&rType=2&file=Pravilnik o na%C4%8Dinu vr%C5%A1enja veterinarskih pregleda.pdf

3 окт 2015 ... gmizavci, člankoviti crvi, divljač, životinje namijenjene ogledima i reproduktivni materijal, uključujući jaja za nasad, sjeme i embrione svih ...

Pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalije

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2019/10/68-17%20Pravilnik_o_metodama_ispitivanja_opasnih_svojstava_hemikalije%20%281%29.pdf

Temperatura topljenja je temperatura na kojoj se odvija fazni prelaz iz ĉvrstog ... Ĉetiri prozora od stakla otpornog na toplotu na boĉnim zidovima komore, koji su.

Pravilnik o načinu i obimu ispitivanja kvaliteta vode

http://www.uip.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=275001&rType=2&file=Pravilnik o nacinu i obimu ispitivanja kvaliteta vode.pdf

Ovim pravilnikom propisuje se način i obim ispitivanja kvaliteta vode na vodozahvatu, ... privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik za piće, sanitarne i ... 5, 6 i 7 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Službeni list SRJ", br.

pravilnik za bezbedan rad pri korišćenju opreme sa ... - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/154781432910%20pravilnik%20za%20bezbedan%20rad%20pri%20koriscenju%20opreme%20sa%20ekranom.pdf

rešenje: 1) što kroz vežbe,. 2) što kroz ergonomski dizajn uređaja i radnog mesta. Preporučene vežbe za oči. • s vremena na vreme treptati – time se omogućava.

pravilnik za bezbedan rad pri korišćenju opreme sa ekranom

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/154781432910%20pravilnik%20za%20bezbedan%20rad%20pri%20koriscenju%20opreme%20sa%20ekranom.pdf

kao na primer Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom (“Службени гласник РС”, број 106/2009).

Pravilnik o pregledu opreme za rad i ispitivanje uslova radne ...

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpb/PAO/Documents/Pravilnik%20o%20pregledu%20opreme%20za%20rad%20i%20ispitivanje%20uslova%20radne%20sredine%20Izmjena%202.pdf

“g) liftovi za vertikalni prevoz lica i tereta na elektri~ni i hidrauli~ni pogon ili drugi mehanizova- ni pogon u stambenim, poslovnim, javnim i drugim objek-.

Pravilnik o upotrebi sredstava i opreme licne zastite na radu

http://www.mrs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=216200&rType=2

PRAVILNIK. O ... sredstva i oprema lične zaštite namijenjena za zaposlene u drumskom ... na radu i ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni list SFRJ“, broj 35/69).

Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe

https://www.mre.gov.rs/doc/nafta-i-gas/izmena/C11%20Pravilnik%20o%20pregledima%20opreme%20pod%20pritiskom%20tokom%20veka%20upotrebe.pdf

pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom u upotrebi i zahtevi koje mora da ... Oprema pod pritiskom je bezbedna za rad kada se pregledom i ispitivanjima ...

pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme - Abeceda zaštite

https://www.zastita.eu/media/PRAVILNIK_O_ZATITI_NA_RADU_PRI_UPORABI_RADNE_OPREME.pdf

a) "radna oprema" su strojevi i uređaji, postrojenja, sredstva za prijenos i prijevoz tereta i alati te skele i druga sredstva za povremeni rad na visini b) "uporaba ...

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU VREDNOVANJA, I ...

http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/dokumenti/download-document.htm?gid=3328

datim u prilogu 2 ovog pravilnika i koji ukupnim naučnim radom i koji kvalitetom naučnoistraživačkog rada doprinosi razvoju odgovarajuće naučne oblasti.

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

http://www.vsipozarevac.com/novostidata/Pravilnik_o_postupku_unutrasnjeg_uzbunjivanja_VSI_Pozarevac.pdf

skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača (u daljem tekstu: Zakon). ... 3) bi u trenutku uzbunjivanja, na osnovu raspoloživih podataka, u istinitost informacije,.

PRAVILNIK O REKLAMACIJAMA I POSTUPKU ... - S&L Jokić

https://www.s-l.co.rs/sl/img/PRAVILNIK%20O%20POSTUPKU%20RESAVANJA%20%20REKLAMACIONIH%20ZAHTEVA%20ZA%20ONLINE%20PRODAJU.pdf

25 мар 2019 ... Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na kupljenu robu putem internet sajta www.s-l.co.rs usled nedostatka na kupljenoj robi, njene ...

pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene ... - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_postupku_sprovodjenja_objedinjene_procedure_elektronskim_putem.pdf

koja je nadležni organ izdao u objedinjenoj proceduri, kao i dokumentacija ... procedure, a koja je javno dostupna u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom;.

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU (pročišćeni tekst)

https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/pravilnik-o-disciplinskom-postupku-procisceni-tekst.pdf

Komore), disciplinske povrede zbog kojih je moguće pokrenuti disciplinski postupak, način pokretanja i vođenja disciplinskog postupka, disciplinske mjere i ...

PRAVILNIK o postupku sprovođenja objedinjene procedure

http://www.savskivenac.rs/data/dokumenti/gr02pravilnik.pdf

Ovim pravilnikom bliže se propisuje predmet i postupak sprovođenja objedinjene procedure, vođenje i sadržina registra objedinjenih procedura i centralne ...

pravilnik o naknadi troškova u prekršajnom postupku

https://www.sudski-vjestaci.hr/fdsak3jnFsk1Kfa/dokumenti/PRAVILNIK_O_NAKNADI_TROSKOVA_U_PREKRSAJNOM_POSTUPKU.pdf

PRAVILNIK. O NAKNADI TROŠKOVA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU ... skladu s pravilnikom o stalnim sudskim vještacima te cjenikom naknada i nagrada.

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ ...

https://pravni-skener.org/pdf/sr/baza_propisa/31.pdf

Ovim pravilnikom bliže se ureĊuju naĉin i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, uslovi i naĉin korišćenja ...

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Ministarstvu ...

http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/c56e60b1-a7d8-4446-b5ec-15e39d7e2ced/Predlog pravilnika o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja u MUPu-lat.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mtrtsGa

Ovim pravilnikom uređuje se postupak unutrašnjeg uzbunjivanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti uzbunjivača (u ...

pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom ...

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-postupku-i-nacinu-vrednovanja-i-kvantitativnom-iskazivanu-naucnoistrazivackih-rezultata-2016.pdf

citiranost rezultata, parametre kvaliteta časopisa, konkretni naučni doprinos ... Kategorizacija i rangiranje naučnih časopisa se obavlja prema pravilniku kojim se ...

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH ...

http://www.usz.gov.rs/files/PRAVILNIKpreciscentekst79.pdf

Poreska osloboñenja za promet dobara i usluga kod PDV sa pravom na odbitak ... Član 2. Poresko osloboñenje iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na ... 3a) izjavu korisnika zone da se radi o uslugama za koje bi obveznik ... Poresko osloboñenje iz člana 25. stav 2. tačka 7) Zakona odnosi se na preventivne,.

Pravilnik o načinu i postupku uključivanja u obavezno zdravstveno ...

http://www.zso.gov.rs/doc/dom-p/zdr-os/Pravilnik-lica-koja-nisu-obavezno-zdravstveno-osigurana.pdf

zdravstveno osiguranje lica koja nisu obavezno zdravstveno osigurana na osnovu ... Uz Obrazac M, lice koje se uključuje u obavezno zdravstveno osiguranje, ...

pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ...

http://www.zurbnis.rs/zakoni/Pravilnik%20o%20utvrdjivanju%20ispunjenosti%20uslova.pdf

daljem tekstu: Zakon) za koje se traži licenca (sa navedenom vrstom i namenom objekta, ... 410 (izvođenje građevinskih konstrukcija);. - najmanje dva lica sa ...

pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure ... - Zenta

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/obj_proc/3/2.%20pravilnici/i.%20pravilnik%20o%20postupku%20sprovo%C4%91enja%20objedinjene%20procedure%20elektronskim%20putem.pdf

1 јан 2016 ... naročito način razmene dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri elektronskim putem, kao i forma u kojoj se dostavljaju, odnosno ...

Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za ...

https://inzenjer.rs/wp-content/uploads/2019/04/pravilnik-o-uslovima-i-postupku-za-izdavanje-i-oduzimanje-licence-za-odgovornog-urbanistu.pdf

Inženjerska komora Srbije. Član 3. Pismeni zahtev za izdavanje licence podnosi se Inženjerskoj komori Srbije (u daljem tekstu: Komora). Zahtev iz stava 1. ovog ...

Pravilnik o postupku obaveštavanja, odnosno razmene podataka o ...

http://www.apps.org.rs/wp-content/uploads/2014/10/Pravilnik-o-postupku-obavestavanja-odnosno-razmene-podataka-o-seveso-postrojenju.pdf

efekata industrijskih udesa o seveso postrojenju, odnosno kompleksu čije aktivnosti mogu dovesti do nastanka hemijskog ... postrojenja: Adresa: Region/Grad:.

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj ... - WTS Serbia

https://www.wtsserbia.com/wp-content/uploads/2019/01/PRAVILNIK-O-POSTUPKU-OSTVARIVANJA-PRAVA-NA-POVRA%C4%86AJ-PDV-I-O-NA%C4%8CINU-I-POSTUPKU-REFAKCIJE-I-REFUNDACIJE-PDV.pdf

1 јан 2019 ... Refakcija PDV stranom obvezniku. Član 4. Lica iz člana 53. Zakona ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih ... - Capernaum

https://www.capernaum.rs/wp-content/uploads/2019/01/Pravilnik-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-ostvarivanja-poreskih-oslobo%C4%91enja-kod-PDV-sa-pravom-na-odbitak-prethodnog-poreza.pdf

Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja www.propisi.net. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa ...

Pravilnik o uslovima i postupku organizovanja penzijskih planova

https://www.epf.ba/Data/File/Vsebina/Pravilnik%20o%20uslovima%20i%20postupku%20organizovanja%20penzijskih%20planova.pdf

13 јул 2017 ... (3) Трајна неспособност за рад, у смислу овог правил- ника, постоји када је ... формална); Пододредница (тематска, географска, хроно- лошка ... жалаца услуга смјештаја, исхране и пића у апартманима, кућама за ... оцјени Суда, предметне рестрикције односе се на чланове органа свих ...

Pravilnik o nacinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i ...

http://www.mek.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=256842&rType=2&file=Pravilnik o nacinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i nacinu vodjenja registra licenci.pdf

Privrednog suda, odnosno drugi odgovarajući registar za strano privredno društvo, ... Licenca za obavljanje djelatnosti izrade planskih dokumenata izdaje se ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.