IspitivaƬe funkcija

Област дефинисаности функциjе (или домен функциjе). 2. Нуле, знак функциjе и пресек са y-осом. 3. Парност и периодичност функциjе. 4. Граничне ...

IspitivaƬe funkcija - Сродни документи

IspitivaƬe funkcija

http://www.matf.bg.ac.rs/p/files/84-ispitivanje_fja.pdf

Област дефинисаности функциjе (или домен функциjе). 2. Нуле, знак функциjе и пресек са y-осом. 3. Парност и периодичност функциjе. 4. Граничне ...

IspitivaƬe funkcija: 1. Област дефинисаности функциjе (или ...

http://www.matf.bg.ac.rs/p/files/36-limesi_Funkcija,_neprekidnost,_tok_funkcije.pdf

IspitivaƬe funkcija: 1. Област дефинисаности функциjе. (или домен функциjе) Df. 2. Нуле и знак функциjе; пресек са y-осом. 3. Парност и периодичност ...

INVERZNA FUNKCIJA Naj bo f realna funkcija z definicijskim ...

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2006/ura/veselinovic/html/infun.pdf

INVERZNA FUNKCIJA. Naj bo f realna funkcija z definicijskim obmocjem Df in zalogo vrednost Zf . Ponovimo definicijo funkcije: Funkcija f iz mnozice A v ...

13. Funkcija ”ceo deo”

https://people.dmi.uns.ac.rs/~sobot/takmicenja/brojevi/Funkcija%20ceo%20deo.pdf

Teorema 3 Ako n ∈ N, broj prirodnih brojeva deljivih sa n koji nisu veci od datog ... da su sva rešenja jednacine Lx |x|C = |x LxC| nenegativni celi brojevi. 3.

Funkcija

http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/210/nm423403.pdf

изводливе све наведене операције, зове се oblast definisanosti дате ... Често се за област дефинисаности функције траже неки додатни захтеви,.

interpolacija funkcija - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/PREDAVANJE3.pdf

Interpolacija je metoda izračuna vrijednosti funkcije u novim točkama koje se ... linearna interpolacija – temelji se na korištenju jednadžbe pravca kroz dvije ...

6.3 Ispitivanje funkcija.pdf

https://www.vtmsts.edu.rs/index.php/materijal/category/85-tehnicka-matematika?download=1566%3A6-3-ispitivanje-funkcija

Ispitivanje funkcije (uz primenu izvoda). Grafik funkcije. 367. a) Data funkcija se moze transformisati u proizvod. 236 y = (x·· 1)2 (x .. · 4). Detinisana je za x ( セ@.

11.Linearna funkcija

https://dijaski.net/get/mat_sno_linearna_funkcija_02.pdf

Linearna funkcija je funkcija, ki jo lahko zapišemo v obliki f (x) = kx n, kjer sta koeficienta k in n poljubni realni števili. 11.1. Graf linearne funkcije. Graf linearne ...

LOGICKA FUNKCIJA IF

http://www.ets-becej.edu.rs/files/Materijali/LOGICKA%20FUNKCIJA%20IF.pdf

PRIMER za logicku funkciju IF: U Excel-u, IF se moza pisati rucno, ili se moze popunjavati prozor. Rucno cemo pisati =IF(prvo pisemo uslov koji posmatramo i u ...

Linearna funkcija

http://www.bts.si/index.php/programi/ucna-gradiva/category/25-splosno-izobrazevalni-programi?download=268%3Auvod-v-linearno-funkcijo

Risanje grafa linearne funkcije. Vsaki linearni funkciji pripada premica z enačbo. , kjer sta . Namig za dokaz: Izberite si poljubne tri točke iz premice in ...

5 Ispitivanje funkcija

http://www.rgf.bg.ac.rs/predmet/RO/III%20semestar/Matematika%202/Predavanja/M2_RO_IspFun.pdf

5 Ispitivanje funkcija. Ispitivanje funkcije prethodi crtanju grafika funkcije. Opšti postupak ispiti- vanja funkcija koje su definisane eksplicitno y = f(x) sadrzi ...

KVADRATNA FUNKCIJA

https://tozadragovic.files.wordpress.com/2012/02/kvadratna_funkcija.pdf

kanonski oblik. Tačka ),(β α. T je teme parabole. Dakle: (važno, ovo je postupak). → Datu funkciju cbx ax y. . . = 2 najpre svedemo na kanonski oblik β α . −.

limesi funkcija - FER-a

https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/C4LimesiFunkcija.pdf

Neka je “a ” konačan realan broj ili ∞. ± . Ako postoji realan broj L, kojem se funkcija. )( xfy. = “približava” kad je varijabla x blizu “a ”, tada taj broj zovemo limes ...

Import funkcija - IRU

https://www.iru.org/sites/default/files/2016-02/sr-instruction-for-import-function.pdf

GENERAL_DESCRIPTION. Opis robe. Latinica/ Ćirilica. Pažnja : možete naznačiti opis robe na ćirilici samo ako sve države u koje šaljete EPD prihvataju ćirilicu.

Funkcija SUMIF.pdf

http://ss-zdravstvena-st.skole.hr/upload/ss-zdravstvena-st/images/static3/1605/attachment/Funkcija_SUMIF.pdf

Funkcija SUMIF – zbrajanje ćelija koje zadovoljavaju uvjet. Funkcija SUMIF zbraja ćelije koje zadovoljavaju zadani uvjet. Sintaksa funkcije je =SUMIF(raspon ...

APROKSIMACIJA FUNKCIJA

http://www.mata.fon.rs/skladiste/numana/rezultati/AF_bprez.pdf

Metoda najamnih kvadrata p = 2: E2(a0,...,am) = √ ... Metoda u kojoj se aproksimacioni parametri odredjuju iz uslovâ (1) naziva se metoda najmanjih kvadrata.

derivacija funkcija - FER-a

https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/C5Derivacije.pdf

( )g x. f x. ➢ Derivacija funkcija zadanih u parametarskom obliku. Prije definicije derivacije funkcija, treba navesti, kao u točki 4.1, strogu definiciju limesa funkcije.

Grafici funkcija

https://vpsle.edu.rs/wp-content/uploads/2015/10/GRAFICI-FUNKCIJA.pdf

5) Monotonost funkcije i ekstremne vrednosti. Da bi odredili ekstremne vrednosti i intervale monotonosti, potrebno je da nađemo prvi izvod funkcije i nule prvog ...

derivacija funkcija - Fer

https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/C5Derivacije.pdf

Derivacija zbroja, razlike, produkta i kvocijenta funkcija. ➢ Derivacija ... deriviranja neke složene funkcije razlučiti što je to takozvana «vanjska» ( )( xg ), a što.

Kompozicija i inverzna funkcija - TVZ

https://www.tvz.hr/wp/download/78/matematika-1/9416/kompozicija-i-inverzna-funkcija.pdf

je Zadana funkcija f preslihola taj isti ti. Terrem: f stroga monotona funkcija f:sor toda f'ima innenmu funkciju ft, koja je strogo moratoria stanje kompozicije got. ---.

Asimptote funkcija - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/IV%20godina/3.granicne%20vrednosti%20funkcija/4.ASIMPTOTE%20FUNKCIJA-zadaci%20i%20malo%20teorije.pdf

Potencijalna vertikalna asimptota se nalazi u prekidima iz oblasti definisanosti. Ako je recimo tačka x = Θ prekid, moramo ispitati kako se funkcija “ ponaša “ u ...

ORGANIZACIJA POSLOVNIH FUNKCIJA

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:934/datastream/PDF/view

Organizacijska jedinica je nositelj određene poslovne funkcije ili poslovnog proces. 8. Organizacija poslovnih funkcija ovisi o veličini i vrsi poslovne organizacije ...

FUNKCIJA (PRVI IZVOD)

http://vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2017/11/FUNKCIJA-I-izvod.pdf

FUNKCIJA (PRVI IZVOD). Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Naci sledece izvode. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11.

Test 5 - Linearna funkcija

http://matej.info/datoteke/Testi/T1/Koordinatni%20sistem,%20linearna%20funkcija%202.pdf

Test 5 - Linearna funkcija. 1. Izracunaj: Podane so tocke A(3, 5),B(-1, 2),C(0, -4). a) Zapiši enacbo premice skozi tocki A in C. (3) b) Izracunaj plošcino trikotnika ...

Granicne vrednosti funkcija

http://old.elfak.ni.ac.rs/downloads/informacije/studenti/blanketi/granicne-vrednosti-funkcija.pdf

Zadaci: 1. Ispitati neprekidnost funkcije f(x) = {. 21/x, x ̸= 0,. 0, x = 0 u tacki x = 0. Rešenje: Racunamo levi i desni limes u nuli lim x→0− f(x) = lim x→0−. 21/x = ∣.

1 Granicne vrednosti funkcija

https://nastava.sf.bg.ac.rs/pluginfile.php/20603/mod_folder/content/0/limesi_funkcija.pdf?forcedownload=1

1 Granicne vrednosti funkcija. Tablicne granicne vrednosti: lim x→0 sin x x. = 1, lim x→0 ax − 1 x. = ln a, lim x→0 ln(1 x) x. = 1, lim x→0. (1 x)α − 1 x. = α, lim.

Kvadratna funkcija - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/II%20godina/2.%20Kvadratna%20jednacina%20i%20kvadratna%20funkcija/7.KVADRATNA%20FUNKCIJA.pdf

Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije c bx ax y. . = 2 je parabola. Najpre ćemo naučiti kako izgleda grafik funkcije. 2 xy. = . Napravićemo tablicu za neke.

namjena i funkcija objekta

http://niksic.me/wp-content/uploads/2014/02/Bezmarevic-Radmila.pdf

dnevni boravak, trpezarija, kuhinja , spavace sobe, kupatila, degazmani, ... kuhinje, trpezarije i dnevnog boravka, povezanih zajednickim hodnikom, sa terasom.

Logaritamska funkcija - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/II%20godina/3.%20Eksponencijalna%20i%20logaritamska%20funkcija/5.LOGARITAMSKA%20FUNKCIJA.pdf

LOGARITAMSKA FUNKCIJA. Funkcija inverzna eksponencijalnoj funkciji x ay. = ). ,0. ,1(. Ra a a. ∈. > ... 2) Nula funkcije je x = 1 tj. grafik seče x-osu u tački A(1,0).

Inverzna funkcija - Matematiranje

https://www.matematiranje.in.rs/IV%20godina/1.realne%20funkcije/2.INVERZNA%20%20FUNKCIJA.pdf

INVERZNA FUNKCIJA. Definišimo najpre ... Data je funkcija f(x) = 2x – 1. Odrediti njenu inverznu funkciju i skicirati grafike funkcija f(x) i f. –1. (x). Rešenje:.

www.matematiranje.com LOGARITAMSKA FUNKCIJA

https://tozadragovic.files.wordpress.com/2012/02/logaritamska_funkcija.pdf

x upotrebimo znanje iz kvadratne nejednačine!!! (podseti se). 0. 2. 3 2. = − x x. 3. 2. 0. 6. 22. 2. 1. 2,1. = = ±. = x x x. Pa je oblast definisanosti: ⎟. ⎠. ⎞. ⎜. ⎝. ⎛. ∞.

10. Ekstremne vrednosti funkcija

https://people.dmi.uns.ac.rs/~sobot/takmicenja/algebra/Ekstremne%20vrednosti%20funkcija.pdf

Ekstremne vrednosti funkcija. 1. Naci najvece vrednosti funkcija: (a) y = x2 x4 1. ; (b) y = 32x2 x4 16 . 2. Na osi Oy odrediti tacke iz kojih se duz AB vidi pod ...

Eksponencijalna i logaritamska funkcija

http://www.matematika.hr/index.php/download_file/view/1582/376/

5 srp 2018 ... eksperimentalni istraživački zadaci ... logaritmi (grč. logos – odnos, arithmos – broj) →. 16. / 17. st. ... logaritamske tablice; dekadski logaritmi.

3 Granicna vrednost i neprekidnost funkcija

http://www.rgf.bg.ac.rs/predmet/RO/III%20semestar/Matematika%202/Predavanja/M2_RO_Lim.pdf

3.1 Granicna vrednost funkcije u tacki. Neka je funkcija f(x) definisana u tackama x za koje je 0 < |x − x0| < r, ili drugim recima, za sve vrednosti u intervalu (x0 − r, ...

Inverzne funkcije trigonometrijskih funkcija

https://mis.element.hr/fajli/884/49-07.pdf

nosti c funkcije f. Trigonometrijske su funkcije periodične. Sama ta činjenica povlači da te funkcije nisu injekcije pa onda i ne mogu imati inverzne funkcije.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.