Epidemiologija HIV-a u Hrvatskoj - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

uznapredovale znakove bolesti. Opći simptomi su perzistentni ili progresivni, javljaju se oportunističke infekcije, primjerice pneumonija uzrokavana P.jirovecii, ...

Epidemiologija HIV-a u Hrvatskoj - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ... - Сродни документи

Epidemiologija HIV-a u Hrvatskoj - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:619/datastream/PDF/view

uznapredovale znakove bolesti. Opći simptomi su perzistentni ili progresivni, javljaju se oportunističke infekcije, primjerice pneumonija uzrokavana P.jirovecii, ...

Epidemiologija vrtoglavica - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1193/datastream/PDF/view

MV - migrenski vertigo p-BPPV - benigni paroksizmalni pozicijski vertigo posteriornog kanala. TIA - tranzitorna ishemijska ataka. VN - vestibularni neuronitis ...

Epidemiologija zatajivanja srca u Republici Hrvatskoj - kardio.hr

http://www.kardio.hr/wp-content/uploads/2014/12/medix_112_76-82.pdf

ronarne i reumatske bolesti srca. Većina epizoda ZS-a dijagnosticira se u kroničnom obliku, a epizode akutne kardijalne dekompenzacije važan su uzrok ...

Sekundarni parkinsonizam - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:94/datastream/PDF/view

Iako je najčešći uzrok parkinsonizma Parkinsonova bolest (PB), cijeli niz drugih bolesti i ... Prognoza je dobra i većina pacijenata spontano se oporavi unutar 6.

Medicinska dokumentacija - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:819/datastream/PDF/view

Medicinska dokumentacija predstavlja zapis kliničkih postupaka i njihove ... riječi: otpusno pismo, maksilofacijalna kirurgija, otpust, medicinska dokumentacija ...

Biomehanika u ortopediji - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:848/datastream/PDF/view

zglob kuka i koljenski zglob trajno su pod opterećenjem i biomehanika u ortopediji se bavi upravo shvaćanjem utjecaja sila na neke promjene koje se događaju ...

MRI i demencije - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1934/datastream/PDF/view

FTD-MND- frontotemporalna demencija povezana s bolesti motornih neurona, eng. Fronto-. Temporal Dementia associated with Motor Neuron Disease.

Neuropatska bol u osteoartritisu - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:220/datastream/PDF/view

5.1.2 Periferna senzitizacija. Periferna senzitizacija je pojam koji se odnosi na pojavu kad nociceptori postanu preosjetljivi, odnosno kad im se snizi prag ...

Neuroznanost i psihoterapija - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:956/datastream/PDF/view

uključuju premotorni korteks, inferiornu frontalnu vijugu, parijetalni režanj, suplementarnu motorno područje i mali mozak. Dodatno, brojne slikovne studije ...

Kolangiokarcinom - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1470/datastream/PDF/view

tumor smješten između žučnih vodova drugog stupnja i pripoja cističnog voda na zajednički žučni vod. Ukoliko je tumor smješten između utoka cističnog voda u ...

diplomski rad - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:222/datastream/PDF/view

NIFID: bolest s neuronalnim inkluzijama interemedijarnih filamenata (engl. neuronal intermediate ... kombinacije slabosti gornjeg i donjeg motornog neurona.

Kraniocerebralne ozljede - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:18/datastream/PDF/view

Kod sumnje na epiduralni hematom indiciran je hitni CT mozga. Klasični nalaz imamo u 85% slučajeva i on se sastoji od: hiperdenznog bikonveksnog izljeva.

Preuzmi PDF 900.12 KB - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1792/datastream/PDF/download

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je neurodegenerativna bolest koju ... cerebrovaskularnih bolesti, bolesti motornog neurona, demencija, epilepsije, ...

Psihopatologija shizofrenije - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:2249/datastream/PDF/view

KLJUČNE RIJEČI: shizofrenija, psihopatologija, klinička slika, simptomi ... koja je uvjerena da je u nju zaljubljen stariji muškarac, obično poznata osoba iz ...

Spinocerebelarne ataksije - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:813/datastream/PDF/view

produžena moždina i periferni živčani sustav. Uzrokovane su različitim genskim mutacijama od kojih je najčešća ekspanzija CAG tripleta u genima za protein ...

sveučilište u zagrebu - Repozitorij Medicinskog fakulteta

http://medlib.mef.hr/2975/1/Peric_Sanja_disertacija_2017.pdf

Sanja Perić. Korelacija debljine sloja živčanih vlakana te makularnoga područja mrežnice i oštećenje vidnoga polja kod unilateralne ambliopije. DISERTACIJA.

Antidepresivi u kliničkoj praksi - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:70/datastream/PDF/view

Inhibitori MAO ( MAOI) fenelzin, tranilcpromin, isokarboksazid, moklobemid, selegilin. Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) citalopram,.

Poremećaji ličnosti u književnosti - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:2050/datastream/PDF/view

1. SAŽETAK. Poremećaji liĉnosti u književnosti. Natalija Tutavac. Liĉnost podrazumijeva trajnu i stabilnu organizaciju karaktera, temperamenta, intelekta i fiziĉke.

Narcizam - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:147/datastream/PDF/view

Narcistična vulnerabilnost . ... superega. U patološkom narcizmu ovisnost i vulnerabilnost ekvivalent su srama i poniženja, dok su kod opsesivno-kompulzivnog ...

Dominik Draženović - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:2211/datastream/PDF/view

te vrijeme od ozljede do VATS zahvata (unutar 4-7 dana pokazuje najbolje rezultate za uklanjanje retiniranih torakalnih kolekcija). Pleuralna punkcija i analiza.

Sindrom kubitalnog tunela - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:562/datastream/PDF/view

upravo kubitalni tunel. Do sindroma kubitalnog tunela dolazi zbog pritiska na živac ili zbog istezanja živca ili zbog kombinacije tih djelovanja. Klinička slika je ...

Liječenje seksualne disfunkcije - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1794/datastream/PDF/view

Konačno, imamo bolne sindrome koji uključuju vaginizam i dispareuniju, koja se može javiti u oba spola. Temelj liječenja seksualnih disfunkcija je kognitivno- ...

Tonzilitis - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1680/datastream/PDF/view

MEDICINSKI FAKULTET. Anamarija Tetlo. Tonzilitis. DIPLOMSKI RAD. Zagreb ... Akutni tonzilitis je akutna, virusna ili bakterijska, upala palatinalnih tonzila.

Alergijske reakcije na hranu - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:78/datastream/PDF/view

reakcija na hranu koja nije poredovana IgE protutijelima (4). Intolerancija na hranu je neimunosna reakcija koja ĉini najveći dio svih tipova reakcija na hranu i ...

Hipertenzivna kriza - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1148/datastream/PDF/view

Hipertenzivna kriza je stanje akutnog i produženog povećanja krvnog tlaka na vrlo ... Ključne riječi: arterijska hipertenzija, hipertenzivna kriza, akutno oštećenje ...

Sarkoidoza pluća - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:2267/datastream/PDF/view

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. MEDICINSKI FAKULTET. Denis Dujmenović. Sarkoidoza pluća. DIPLOMSKI RAD. Zagreb, 2019.

Dojenačka prehrana u praksi - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:575/datastream/PDF/view

najkasnije do šestog mjeseca u prehranu djeteta se uvodi postepeno dohrana. ... 18. 60. 17. Slika 2. Izvori informacija o dojenačkoj prehrani; rezultati su ...

Koštana banka - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:273/datastream/PDF/view

bolesnika prvi puta se spominje izraz „ koštana banka“. Nalazi mikrobioloških analiza koštanih presadaka početkom 70-tih godina, uz usmeno kazivanje ...

Plućna hipertenzija - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1920/datastream/PDF/view

PVR – plućni vaskularni otpor (eng. pulmonary vascular resistance). SZO - Svjetska Zdravstvena Organizcija (eng. World Health Organization, WHO).

Hodgkinov limfom - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:245/datastream/PDF/view

Hodgkinov limfom: povezanost nalaza pozitronske emisijske tomografije nakon dva ciklusa kemoterapije na konačni ishod liječenja. DIPLOMSKI RAD. Zagreb ...

Batman - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:86/datastream/PDF/view

jednostavne, kako se razvijao strip kao umjetnost tako u se razvijali likovi i njihove ... no pitanje je do koje mjere ona dosiže i da li se uistinu radi o pravoj disociji ličnosti. Za ... sam Bruce bi umro u snijegu da ga nisu spasili lokalni Indijanci.

Zaslađivači i zdravlje - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:341/datastream/PDF/view

HFCS High fructose corn syrup (Visoko fruktozni kukuruzni sirup). HZJZ Hrvatski zavod za javno zdravstvo. ITM Indeks tjelesne mase (Body mass index, BMI).

Liječenje Meniereove bolesti - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:79/datastream/PDF/view

Meniereova bolest je bolest unutrašnjeg uha koja se manifestira karakterističnim trijasom simptoma: vrtoglavicom, fluktuacijom sluha i šumom u uhu. Etiologija ...

Neuroendokrini tumori gušterače - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1435/datastream/PDF/view

kombinirane sa etopozidom, te mTOR inhibitori poput everolimusa i VEGF inhibitori. Ključne riječi: neuroendokrini tumori, gušterača, nespecifični simptomi, ...

Etiologija muške neplodnosti - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1986/datastream/PDF/view

spolne organe spadaju: scrotum (mošnje), penis (muški spolni ud) i urethra masculina ... Značenje ovog ne tako čestog uzroka je u tome da je potencijalno ...

Kronična limfocitna leukemija - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1916/datastream/PDF/view

Kronična limfocitna leukemija (KLL) je B-stanična limfoproliferativna bolest. Klasična ... nalaza (neutrofili >1,5x109/L, trombociti >100x109/L, limfociti <4x109/L) i ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.