rihard jakopič - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Shema 2: Postavitev v Narodni galeriji, kjer je Jakopičeva slika Križanke v jeseni. Slike od leve proti desni: Rihard Jakopič: Zima ob Gradaščici, ok. 1900; Matija ...

rihard jakopič - PeFprints - Univerza v Ljubljani - Сродни документи

rihard jakopič - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5098/1/EVA_RAK_DIPLOMSKO_DELO.pdf

Shema 2: Postavitev v Narodni galeriji, kjer je Jakopičeva slika Križanke v jeseni. Slike od leve proti desni: Rihard Jakopič: Zima ob Gradaščici, ok. 1900; Matija ...

eft - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1590/1/Tehnika_doseganja_%C4%8Dustvene_svobode_in_re%C5%A1evanje_konfliktov_v_3._razredu_Omahna.pdf

Sledi tapkanje po točkah in izgovarjanje opomnika. Po končanem tapkanju sledi globok vdih in izdih. Sestavni deli uporabe tehnike EFT. Craig (2007, 35–37) pri ...

2531Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1750/1/beatris_diploma.pdf

vrtu na strehi so pregrade (paravani), ki ta vrt (solarij) varujejo pred vetrom in pred pogledi služinčadi ter svojimi Nrivuljami bogatijo prostor. Dostop do hiše je s ...

Download - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1868/1/Daniela_Zupan_-_Tone_Kralj_in_Benetke_-_diplomska_naloga.pdf

Santa Maria della Salute bi se v slovenskem prevodu glasilo sveta. Marija Zdravja. Cerkev je torej posvečena Mariji kot zavetnici zdravja. Tako lahko sklepamo,.

nakit - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1929/1/Taja_Naraks_Diplomsko_delo.pdf

Ključne besede: nakit, okras, oblikovanje nakita, materiali, tehnike in postopki oblikovanja nakita, simbolni pomen, likovni vidiki, voščeno taljenje, andragogika.

Kaj je adsorpcija? - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5119/1/Krnel_Adsorpcija.pdf

mo adsorpcija. Delci snovi se adsorbirajo na površino oglja, ki je v tem primeru adsorbent. Adsorpcijo si lahko razlagamo podobno kot povr- šinsko napetost.

z dispraksijo - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2749/1/Pomo%C4%8D_in_podpora_u%C4%8Ditelju_dispraksija.pdf

Dispraksija je težava, ki vztraja vse življenje, saj s procesom odraščanja težave ne izzvenijo. Uspešnost in učinkovitost odrasle osebe z dispraksijo je odvisna od ...

Stran - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1107/1/Diplomska-kamin.pdf

zgrajeno odprtino za kamin ali pa v že obstoječi kamin, ki ga ne uporabljamo za kurjavo s pravimi kurivi. (¨Bio kamini˝, 2010). Dobra stran električnih kaminov je ...

944Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2516/1/Denisa_Duri%C4%87_diplomsko_delo.pdf

... ker si me prenašal, tudi takrat, ko sem bila precej živčna in tečna. "Budi moja voda, ja sam sada vatra, izgorjet ću. Prolij se po meni, budi sve šta želim, ja.

1 komunikacija - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2164/1/Zaznavanje_komunikacije_pedago%C5%A1kih_delavcev_pri_timskem_delu_v_oddelku_vrtca_Ana_Ger%C4%8Dar.pdf

Konstruktivna komunikacija pedagoških delavcev pri timskem delu v oddelku vrtca je zelo pomembna tako ... Po mnenju istega avtorja subjektivna komunikacija.

poliedri - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/769/1/POLIEDRI.pdf

Piramida je geometrijsko telo omejeno z osnovno ploskvijo, ki jo sestavlja poljuben večkotnik, in plašča, ki ga tvorijo trikotniki in se stikajo v skupnem vrhu.

3069Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3171/1/Diploma_Jana_Arlic.pdf

V teoretičnemu delu smo opisali bralno pismenost, branje ter ostale komponente branja, bralne strategije ... Branje je proces prepoznavanja serije napisanih simbolov. ... Besedni del pa dopolni tisto, kar ostane neprikazano v ilustraciji.

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/913/1/Lectarstvo_s_projektnim_u%C4%8Dnim_delom.pdf

Lect je torej poltrajno medeno figuralno pecivo, ki je okrašeno z barvnimi sladkornimi ... domače in umetne obrti: »K medičarstvu sodijo vsi izdelki iz medu ... Lectovo srce je eno naših značilnih daril, ki so si jih ljudje izmenjavali ob različnih.

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1611/1/ana_polanc_pdf.pdf

3.3 ASIMILACIJA IN AKOMODACIJA . ... Akomodacija pa je proces, s katerim je treba obstoječe sheme spremeniti, da bodo ustrezale novim situacijam ...

Stereografska projekcija - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/379/1/STEREOGRAFSKA_PROJEKCIJA_Natalija_Nagli%C4%8D.pdf

18 jul 2011 ... projekcije, polarni koordinatni sistem, sferni koordinatni sistem, lastnosti stereografske projekcije, loksodroma, logaritemska spirala, Vivianijeva ...

diplomsko delo - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4005/1/Diploma-Gregor%C4%8Di%C4%8D.pdf

Podpisana Špela Gregorčič izjavljam, da je to diplomsko delo moje lastno delo. ... 1 prikazuje rezultate za levo in desno stopalo, pridobljenih s Clarkovo metodo.

svet, ki se sliši - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3988/1/svet,_ki_se_slisi__LARA_BRGLEZ.pdf

Ali pa izstopa na tak ali pa drugačen način, da se ga skomentira. In ponavadi so komentarji precej smešni. Včasih tudi prostaški, nesramni, hudobni.

pravljična joga - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3645/1/Diplomsko_delo.pdf

14 apr 2016 ... joga, od kod izvira, katere vrste joge poznamo in kakšne so njene koristi. Poudarila sem tudi pomen dihanja v jogi in asane, kar je ime za ...

labirint v scratchu - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5346/1/AnjaKoronDiplomskaNaloga.pdf

problemsko zasnovani pristopi, kot je programiranje labirintov, omogočajo vključevanje učencev z različnim ... problemski pouk, programiranje, labirint, Scratch.

govorni razvoj - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3543/1/DIPLOMSKA_NALOGA_-_vezava.pdf

določene predispozicije za govor (centri v možganih, govorni organi), ki pa jih ne more razviti, če govora ne sliši. Otrok z rojstvom »vstopi« v družinsko okolje in ...

Listne reže - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5792/1/Bajd_Listne_reze.pdf

prezračevalne odprtine ali lenticele. Medcelični pro- stori v listih, steblih in in drugih rastlinskih organih so med seboj povezani, tako da se lahko zrak giblje po.

bela v arhitekturi - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2402/1/DIPLOMA_SABINA_HA%C5%A0I%C4%8C1.pdf

zgodovino, materiale in kulturo v katerih se pojavlja bela barva, ter njen pomen. Želim, da bi ... Simbolizira tudi resnico (»bela laž« je vljudnostna laž), poštenost ...

desetiške predpone - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4480/1/Desetiske_predpone_1.pdf

Oznaka zanj je, ko je res potrebno navesti enoto, rad. V krožnici s polmerom r meri ... Nekoč so enoti mikrometer, m, rekli mikron in ga preprosto označe- vali z .

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULETA ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/6182/1/TRONTELJ_PRIMO%C5%BD.pdf

Nutrilab cinkove kapsule. Vzorec 2. Doppelherz cinkovo prehransko dopolnilo. Vzorec 3. DM Babylove krema. Vzorec 4. Schwarzkopf šampon proti prhljaju.

pravilni ikozaeder - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3499/1/Pravilni_ikozaeder_Mihelak.pdf

3.1. Dokaz obstoja petih platonskih teles. Izrek. Edini pravilni poliedri, ki obstajajo v Ԑ3, so tetraeder, heksaeder (kocka), dodekaeder, oktaeder in ikozaeder [9].

diplomska naloga - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/732/1/DIPLOMSKA_NALOGA.pdf

4 jun 2011 ... Sladič, M. (2012), Spoznavanje domače kokoši v vrtcu. Diplomska naloga. Ljubljana: PEF. POVZETEK. Diplomsko delo govori o petelinu, ...

motnje požiranja - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1532/1/diplomska_-_Motnje_po%C5%BE....pdf

17 jan 2013 ... ... 7: Položaj prstov na vratu. Pri tipanju premikov grla med požiranjem po Logemannovi metodi. ... slina in sluz, prehajajo v dihalno pot, pod nivo glasilk. ... požiranja (drobljiva in lepljiva hrana ter hrana z mešano konsistenco).

pravilni poliedri - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1971/1/pravilni_poliedri_andreja_verdnik.pdf

Opisano je tudi, kje vse se lahko srečamo s poliedri v vsakdanjem življenju. Ključne besede: pravilni poliedri, platonska telesa, tetraeder, heksaeder ali kocka, ...

Izhlapevanje in vrenje - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1332/1/Pp_34-34_Krnel.pdf

Izhlapevanje in vrenje. Spreminjanje tekočine v plinasto stanje pri nižjih temperaturah od vrelišča opisujemo kot izhlapevanje. Izhlapevanje poteka le na ...

2 Koordinatni sistem - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3545/1/Traktrisa.pdf

cilindrični ali valjni koordinatni sistem,. • sferni ali krogelni koordinatni sistem. [11]. V tem diplomskem delu bomo obravnavali le kartezični in polarni koordinatni.

zavajanje in termografska kamera - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/6007/1/Ajda_Centa_Termola%C5%BE_Magistrsko_delo_CD.pdf

Bela laž omogoča mirnejšo družbeno interakcijo, ki lahko prepreči nesoglasja in ne prizadene človekove podobe ter je v korist drugega. Uporaba belih laži se ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1655/1/Diplomska_naloga_Animiran_film_v_vrtcu,_Mateja_Novak.pdf

and the Beast (Lepotica in Zver) (za katerega je prejel oskarja) idr. ... izdaja stripovske serije izšla nova, nadgrajena zbirka o Hribcih z naslovom Hribci kremeniti. ... razmerah primer uspešne produkcije, ki ga lahko gleda cela družina. ... lutka premična samo v sklepih, lahko pa so telesni deli izdelani iz posebne silikonske.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta izdelava uv ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5796/1/Mag_delo_Urh_Grobljar.pdf

energijo. Ta pojav imenujemo absorpcija. Gostoto energijskega toka pri preha- janju svetlobe skozi sredstvo zaradi apsorpcije zapišemo: j(x) = j0e −αx. ,. (9).

uporaba zemlje v slikarstvu - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5614/1/Magistrsko_delo_UPORABA_ZEMLJE_V_SLIKARSTVU.pdf

Ključne besede: slikanje, slikarske tehnike, naravni pigmenti, zemeljski pigmenti, ... Slikarske tehnike in moja praksa priprave risal in slikarskih sredstev .

krušna peč in peka kruha - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/426/1/diplomsko_delo-_Kastelic_K._2011.pdf

(http://kamin-kamini.50webs.com/krusna- pec.html, 27. april 2011). Slika 15: Hiša z veliko krušno pečjo in značilnim gorenjskim zapečkom. (vir: RENČELJ, 1993 ...

1 oblikovanje diplomske naloge - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2020/1/DIPLOMSKA_NALOGA_1.pdf

kruh, O vrtnarju in njegovi gospodi, Palčica, Rožni škrat, Sopotnik in Svinjski pastir. Izbrala sem tiste pravljice, kjer motiv družine izstopa. Za vsako pravljico sem ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.