Sažetak karakteristika leka Inflectra - Pfizer

Lek Inflectra je indikovan za lečenje teškog oblika aktivne Kronove bolesti kod dece i ... Bulozna erupcija, onihomikoza, seboreja, rozacea, papilomi na.

Sažetak karakteristika leka Inflectra - Pfizer - Сродни документи

Sažetak karakteristika leka Inflectra - Pfizer

https://www.pfizerpro.rs/sites/g/files/g10061156/f/201812/Inflectra_SmPC_MAT%20Alvogen%20to%20Pfizer_Nov%202018.pdf

Lek Inflectra je indikovan za lečenje teškog oblika aktivne Kronove bolesti kod dece i ... Bulozna erupcija, onihomikoza, seboreja, rozacea, papilomi na.

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA 1. IME LEKA Prevenar ... - Pfizer

https://www.pfizerpro.rs/sites/g/files/g10061156/f/201807/Prevenar%2013_SmPC_MAT%20Pfizer%20SRB_Feb%202018.pdf

INN: pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana. 2. KVALITATIVNI I ... Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd. Republika Srbija fax: 381 ...

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA - Pfizer

https://www.pfizerpro.rs/sites/g/files/g10061471/f/201807/Vincristine%20Pfizer_SmPC_MAT%20Pfizer%20SRB_Apr%202018.pdf

Vincristine Pfizer, 1 mg/mL, rastvor za injekciju/infuziju. INN: vinkristin ... neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):.

Sažetak karakteristika leka Sortis - Pfizer

https://www.pfizerpro.rs/sites/g/files/g10061471/f/201903/Sortis_SmPC_MAT%20Pfizer%20SRB_Oct%202018.pdf

Sortis, 80 mg, film tablete: Jedna film tableta sadrži 218,00 mg laktoza, ... Farmakoterapijska grupa: Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida, inhibitori ...

Sažetak karakteristika leka Elelyso - Pfizer

https://www.pfizerpro.rs/sites/g/files/g10061471/f/201811/Elelyso_SmPC_MAT%20Pfizer%20SRB_Oct%202018.pdf

modifikovanim ćelijama šargarepe u suspenziji, koji predstavlja prirodni ... vrućine, eritem, osip, mučninu, povraćanje, kašalj, stezanje u grudima i iritaciju grla.

Sažetak karakteristika leka Enbrel 25 mg - Pfizer

https://www.pfizerpro.rs/sites/g/files/g10061471/f/201910/Enbrel_25%20mg_VSVA_SmPC_SFPHC Puurs%20addition_Aug%202019.pdf

Enbrel®, 25 mg/mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju ... Za TNF antagoniste, uključujući lek Enbrel, postoji mogućnost štetnog uticaja ... kičmu (n=154).

Sažetak karakteristika leka Prostin E2 - Pfizer

https://www.pfizerpro.rs/sites/g/files/g10061471/f/201910/Prostin%20E2_SmPC_MAT%20Pfizer%20SRB_Jun%202019.pdf

Trudnoća, puerperijum i perinatalna stanja: Abnormalna kontraktilnost uterusa (povećanje frekvence, tonusa i trajanja), ruptura uterusa. Poremećaji ...

Sažetak karakteristika leka Aromasin - Pfizer

https://www.pfizerpro.rs/sites/g/files/g10061471/f/201903/Aromasin_SmPC_MAT%20Pfizer%20SRB_Sep%202018.pdf

Aromasin je indikovan za lečenje uznapredovalog karcinoma dojke kod žena kod kojih je menopauza nastupila prirodnim putem ili je bila indukovana, i kod kojih je bolest napredovala posle primene antiestrogene ... Prelomi, osteoporoza.

Sažetak karakteristika leka Zoloft - Pfizer

https://www.pfizerpro.rs/sites/g/files/g10061471/f/201904/Zoloft_SmPC_MAT%20Pfizer%20SRB_Apr%202019.pdf

Početak terapijskog efekta može se videti već tokom prvih 7 dana terapije. ... Razvoj potencijalno po život ugrožavajućih sindroma poput serotoninskog ... protrombinskog vremena, što u retkim slučajevima može promeniti vrednost INR.

Sažetak karakteristika leka Prevenar - Pfizer

https://www.pfizerpro.rs/sites/g/files/g10061471/f/201807/Prevenar%2013_SmPC_MAT%20Pfizer%20SRB_Feb%202018.pdf

INN: pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana. 2. KVALITATIVNI I ... Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd. Republika Srbija fax: 381 ...

Sažetak karakteristika leka Lyrica - Pfizer

https://www.pfizerpro.rs/sites/g/files/g10061471/f/201904/Lyrica%20SmPC_WS%201137_Mar%202019.pdf

Neuropatski bol. Lek Lyrica je namenjen za terapiju perifernog i centralnog neuropatskog bola kod odraslih. Epilepsija. Lek Lyrica se primenjuje kao adjuvantna ...

Sažetak karakteristika leka Xanax - Pfizer

https://www.pfizerpro.rs/sites/g/files/g10061471/f/201807/Xanax_SmPC_MAT%20Pfizer%20SRB_Jan%202018.pdf

Kod primene benzodiazepina mogu da se jave reakcije kao što su nemir, agitiranost, razdražljivost, agresivnost, sumanute misli, bes, noćne more, halucinacije, ...

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA 1. IME LEKA Lasix®, 20 ... - alims

https://www.alims.gov.rs/ciril/files/lekovi/smpc/515-01-00214-19-002.pdf

31 окт 2019 ... Pomenuti lekovi su specifično glikopeptidi kao što su vankomicin i teikoplanin, aminoglikozidi, jedinjenja platine i diuretici Henleove petlje.

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA l. IME LEKA Binevol® Plus, 5 ...

https://www.alims.gov.rs/ciril/files/lekovi/smpc/515-01-01056-16-001.pdf

31 јан 2018 ... Binevol® Plus, 5 mg 12,5 mg, film tablete. INN: nebivolol, hidrohlortiazid. 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV. Jedna film tableta ...

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA 1. IME LEKA Escapelle®; 1,5 ...

https://escapelle.rs/wp-content/uploads/2019/05/smpc_escapelle_rs_2019_04.pdf

Upotreba leka Escapelle ne isključuje nastavak primene redovne hormonske ... kutija, koja sadrži jedan blister (ukupno jedna tableta) i Uputstvo za lek. 6.6.

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

https://www.panadol.rs/content/dam/global/panadol/sr_RS/Panadol%20Advance%20PIL%20-%20approved.pdf

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas. Ovaj lek ... Panadol Advance sadrži paracetamol koji je analgetik (lek protiv bolova) i ...

sažetak karakteristika leka - alims

https://www.alims.gov.rs/ciril/files/lekovi/pil/515-01-04146-16-001.pdf

13 сеп 2017 ... Ospamox® DT, 1000 mg, disperzibilne tablete ... Lek Ospamox DT, čija je aktivna supstanca amoksicilin, trihidrat, pripada grupi penicilinskih antibiotika. ... PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRAD.

sažetak karakteristika leka - Diamondheads

http://diamondheads.rs/galenika/wp-content/uploads/2020/03/DEFRINOL%20FORTE,%20film%20tableta%20%28%20u%20radu%29.pdf

Defrinol forte je lek koji se koristi za ublažavanje zapušenosti nosa i sinusa, ... Ibuprofen koji ulazi u sastav leka Defrinol forte pripada grupi lekova koji mogu ...

SKRAĆENI SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

https://fmpvs.gov.ba/wp-content/uploads/2017/Veterinarstvo/Veterinarstvo-uputstva/vet-VL64.pdf

Injekcije se daju subkutano ili intramuskularno. Nakon injiciranja ... Ceporex injekcije psima i mačkama daju se subkutano i intramuskularno. Velike životinje.

sažetak karakteristika leka - Eurofarm doo

http://www.eurofarm.rs/dokumenta/13/76918827.pdf

Bleomicin se primenjuje parenteralno i to kao intramuskularna, intravenska, intraarterijska, intrapleuralna injekcija/infuzija i kao supkutana injekcija. Preporučuje ...

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA BRUFEN 100 mg/5 ml, sirup ...

https://www.alims.gov.rs/wp-content/blogs.dir/2/files/lekovi/smpc/108-2005-12.pdf

BRUFEN. ®. 100 mg/5 ml, sirup, 100ml. Proizvoñač: Galenika a.d. u saradnji sa Abbott ... Deca: Dnevno doziranje ibuprofen sirupa je 20 mg/kg telesne mase, ...

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA - Elevit Pronatal

https://www.elevit.rs/static/documents/Elevit%20uputstvo.pdf

Broj rešenja: 515-01-01915-15-001 od 18.05.2016. za lek Elevit pronatal®,, film tablete, 3x10 film tableta. 1 od 9. UPUTSTVO ZA LEK. Elevit pronatal® film ...

sažetak karakteristika leka - We are Diamond Heads.

http://diamondheads.rs/galenika/wp-content/uploads/2020/03/DEFRINOL%20FORTE,%20film%20tableta%20%28%20u%20radu%29.pdf

Defrinol® forte (60 mg 400 mg), film tablete pseudoefedrin, ibuprofen. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži ...

sažetak karakteristika leka - Servier Srbija

https://www.servier.rs/sites/default/files/SPC%20Olitor%20site%20version.pdf

Fusidinska kiselina. Lek Olitor ne sme da se primenjuje istovremeno sa formulacijama fusidinske kiseline za sistemsku primenu ili u vremenu od 7 dana nakon ...

sažetak karakteristika leka - Dom zdravlja Obrenovac

http://www.domzdravljaobrenovac.com/pdf/Vaxigrip%201x0.5ml%20i%2020x0.5ml%20PILFinal.pdf

ProizvoĎač: Sanofi Pasteur S.A. Adresa: 2, avenue Pont ... Podnosilac zahteva: Sanofi-Aventis d.o.o.. Adresa: Vladimira Popovića 40, 11070 Beograd, Srbija ...

sažetak karakteristika leka - pravo na izbor

http://www.pravonaizbor.rs/wp-content/uploads/2018/12/PENTAXIM.pdf

3. Budimpešta, Campona u. 1. (Harbor park) , Mađarska. Podnosilac zahteva: Sanofi-Aventis d.o.o.. Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija ...

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA AMRACIN® kapsula ... - alims

https://www.alims.gov.rs/wp-content/blogs.dir/2/files/lekovi/smpc/1225-2008-12.pdf

Tetraciklini se smatraju kontraindikovanim kod pacijenata sa oštećenjem ... istovremenoj primeni sa oralnim kontraceptivima jer tetraciklini mogu smanjiti njihovo.

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA Arilin® Rapid vagitorije ... - alims

https://www.alims.gov.rs/ciril/files/lekovi/smpc/515-01-06765-13-001.pdf

Jedna vagitorija sadrži 1000 mg metronidazola kao aktivnu supstancu. Ekscipijensi: lecitin ... Arilin Rapid vagitorije namenjene su za vaginalnu primenu.

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA 1. Zaštićeno ime SINTROM 2 ...

http://mz.ks.gov.ba/sites/mz.ks.gov.ba/files/smpc_sintrom.pdf

4.1 TERAPEUTSKE INDIKACIJE. • Acenokumarol se koristi u terapiji i u profilaksi trombembolijskih oboljenja: • Profilaksa i tretman dubokih venskih tromboza;.

1 SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA FOMELA ...

http://lijekovi.almbih.gov.ba:8090/FileDownload.ashx?attachID=127082

15 pro 2016 ... 1. NAZIV LIJEKA. FOMELA. 500 mg tableta aluminijum magnezijum silikat hidrat. 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV. 1 tableta sadrži:.

18.08.2015 NAZIV LEKA ŠIFRA LEKA CENA NAPOMENA DOZA ...

http://www.zdravstvosenta.rs/Docs/Lekovi.pdf

18 авг 2015 ... SANADERM KREMA. 4151050. 4,34 gram. SANDOSTATIN 30 mg. 0049197. 216,70 ampula. SPALMOTIL. 7114462. 18,41 ml. SYNFLORIX 0 ...

leka Bilive - alims

https://www.alims.gov.rs/ciril/files/lekovi/pil/515-01-9211-12-001.pdf

10 мар 2014 ... Bilive®, film tablete, 5mg tadalafil ... Broj rešenja: 515-01-9211-12-001 od 10.03.2014. za lek Bilive®, film tablete, 30 x (5 mg). 3 od 8. 1. ŠTA JE ...

posologija homeopatskog leka posology of homeopathic medicine

http://www.medicinskicasopis.org/pdf/2012%282%29/sr/Full/Posologija%20homeopatskog%20leka.pdf

homeopatija (početkom XiX veka), a uveo ga je sam ... Homeopatski lek se priprema najčešće ... potkrepe ne samo značenje, već i primenu datog paragrafa.

Vodič za pripremu leka LUCENTIS®* (ranibizumab ... - alims

https://www.alims.gov.rs/ciril/files/2018/08/ZR-piktogram-Lucentis-1.pdf

Prilikom pripreme tacne sa materijalom za davanje injekcije, pripreme anestetika, pripreme i primene leka, treba koristiti aseptičnu tehniku. Ranibizumab treba ...

Vodič za propisivanje leka PRADAXA® (dabigatraneteksilat) - alims

https://www.alims.gov.rs/ciril/files/2018/05/vodic-Pradaxa.pdf

karakteristika leka Pradaxa®. (SmPC). ... Preporučena dnevna doza leka Pradaxa® je 300 mg, primenjena ... Međutim, kliničko iskustvo koje bi pokazalo.

Pravilnik o bližim uslovima i načinu upisa leka u Registar ... - alims

https://www.alims.gov.rs/ciril/files/2012/06/p-upis-bilj-trad-100-2011.pdf

režim izdavanja leka uz lekarski recept. Agencija može, na osnovu izmenjenih naučnih stavova, doneti odluku da se homeopatski lek upisuje u Registar i ako ne ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.