Matematicka Logika

20 окт 2010 ... 1.1 Iskazi i logicke operacije. Definicija 1. • Iskaz je recenica kojoj se moze odrediti istinitosna vrednost. • Istinitosna vrednost iskaza p, u oznaci ...

Matematicka Logika - Сродни документи

Matematicka Logika

http://www.pef.uns.ac.rs/index.php/2015-03-31-06-44-10/vezbe/category/112-matematika-1-dizajneri-medija-u-obrazovanju?download=639%3Amatematika-1-vezbe-logika

20 окт 2010 ... 1.1 Iskazi i logicke operacije. Definicija 1. • Iskaz je recenica kojoj se moze odrediti istinitosna vrednost. • Istinitosna vrednost iskaza p, u oznaci ...

I. Matematička logika

http://www.mathos.unios.hr/elementarna1/Vjezbe/vjezbe_logika.pdf

A B - ekskluzivna disjunkcija sudova A i B (A ili B (ali ne obje)):. Složeni sud A B je istinit točno onda kada je istinit samo jedan od sudova A i B. Primjer 3.

LITIJ — LOGIKA, MATEMATIČKA

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/logika_matematicka.pdf

ali ne oboje«. Po (prirodnoj) definiciji taj novi sud — koji se zove ekskluzivna disjunkcija — imat će vrijednost istinitosti T onda i samo onda ako jedan od sudova ...

LOGIKA, MATEMATIČKA — LOKOMOTIVE

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/lokomotive.pdf

latorska baterija, lokomotive s giropogonom, parne lokomotive koje umjesto kotla imaju spremnik pare pod tlakom itd. Od ukupnog broja lokomotiva u svijetu, ...

Matematická logika - Ústav informatiky AV ČR

http://www.cs.cas.cz/sedlar/mal/MAL-3.pdf

kalkul je složen z tzv. operátorových pravidel každé pravidlo má záver (pod carou) a jeden predpoklad nebo dva predpoklady (nad carou) vyznacené formuli v ...

Matematička logika i izračunljivost - PMF-MO - unizg

https://www.math.pmf.unizg.hr/sites/default/files/pictures/mli-predavanja-2017.pdf

8.1 Glavni test za logiku prvog reda . ... Za proizvoljnu formulu A logike sudova postoje formule B i C koje su logički ekviva- ... "Moguće ću danas doći na posao.

Matematička logika i izračunljivost - PMF - Matematički odsjek - unizg

https://www.math.pmf.unizg.hr/sites/default/files/pictures/mli-predavanja-2017.pdf

8.1 Glavni test za logiku prvog reda . ... Za proizvoljnu formulu A logike sudova postoje formule B i C koje su logički ekviva- ... "Moguće ću danas doći na posao.

Matematička logika i principi programiranja zadaci iz aprilskog roka ...

http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/april05%20sa%20uputstvima.pdf

Uz pomoć metode rezolucije ispitati da li je formula tautologija. (. ) (. ) p q p q q. ⇒. ∧ ¬ ⇒. ⇒. Uputstvo: Negaciju date formule je potrebno transformisati u ...

Bulove algebre, iskazna logika, logika prvog reda

http://www.matf.bg.ac.rs/p/files/1419459076-43-Logika.pdf

Nekoliko izvedenih Bulovih zakona. Iako smo na po~etku ovog poglavqa istakli da operacije Bulove algebre imaju ista svojstva kao skupovne operacije, to se ...

LOGIKA I TEORIJA SKUPOVA [2pt] Iskazna logika [2pt]

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2105/LS-P01.pdf

tacan iskaz p ili q, i to samo jedan od njih. Ekskluzivna disjunkcija. Takva disjunkcija se naziva ekskluzivna disjunkcija ili iskljuciva disjunkcija, i piše se ”ili p ili q” ...

logika

http://www.ef.uns.ac.rs/predmeti/mas/metodologija-naucno-istrazivackog-rada/02-logika.pdf

najsićušnije (subatomske) čestice materijalne stvarnosti, hemija se bavi me usobnim reakcijama atoma i ... Zdravorazumsko znanje se razlikuje od mita, magije i.

Logika - Fsb

https://www.fsb.unizg.hr/matematika/download/ZS/sikic_logika-marc.pdf

Mi cemo opisati metodu Vennovih dijagra- ma, kojom lako možemo odluciti je li silogizam valjan ili ne, jer metoda jasno pokazuje koju konkluziju impliciraju.

Logika sa etikom

http://www.etstesla.ni.ac.rs/download/Izborni_predmeti/Tm/TM%20Logika%20sa%20etikom.pdf

Упознавање са елементима и законима логике и разумевање улоге коју логика има у науци и ... препознаје и именује логичке грешке: увођење четвртог ...

Predikatska logika - II deo [2pt]

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2105/LS-P05.pdf

Ugnjezdeni kvantifikatori. U matematici i informatici se cesto srecu kvantifikatori koji se javljaju u oblasti dejstva drugih kvantifikatora, kao, na primer, u.

Formalna logika

http://ri4es.etf.rs/materijali/predavanja/ES_P5_FormalnaLogika.pdf

Kvantifikatori. • Univerzalni kvantifikator X se koristi da označi da je formula istinita za sve vrednosti pridružene promenljive. X [PERJE(X) PTICA(X)].

logika - NCVVO

https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2016/09/LOGIKA-2017.pdf

Sud: neformalna i formalna logika. 2.2.1. Definicija suda. Pristupnik zna, odnosno može: – prepoznati rečenice koje iskazuju sudove. – izdvojiti logički subjekt i ...

Logika - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=78200&rType=2

... u filozofsko i naučno mišljenje. Edmund Huserl je logiku odredio kao „nauku o idealnim stvarima“, tj. o zakonima koje moramo poštovati ako želimo da valjano.

MATEMATIˇCKA LOGIKA 1 skripta

http://www.mathos.unios.hr/logika/Logika_skripta.pdf

Ova skripta iz matematicke logike nastala je na osnovu zabilješki iz kolegija Ma- tematicka logika ... U šestoj tocki razmatramo neke testove valjanosti za logiku sudova (rezolucija i glavni test). ... ”Moguce cu danas doci na posao.” ”Ako gledam ...

Logika kvantifikacijskih formi - Fsb

https://www.fsb.unizg.hr/matematika/download/ZS/logika-knjiga/3-1_silogizmi.pdf

sporedna premisa sadrži sporedni pojam P. Na primjer, od silogizama druge ... znacenje. Dakle, kako i treba, pojam "zao ∧ covjek" obuhvaca sve zle ljude, ...

Matematička - pmf

https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/07/matematicka-analiza-2.pdf

1. Rimanov integral za po dijelovima neprekidne funkcije, geometrijska interpretacija preko površine. 3. 3. 7. 2. Primitivna funkcija, Njutn-Lajbnicova formula;.

Diskretne strukture, Iskazna logika - III deo

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2114/DS-P03-IL-3.pdf

dozvoliti da se iz tacnih premisa izvede netacan zakljucak. Argumentacije kod kojih je ... Inace, naziv ”Modus Ponens” potice iz latinskog jezika, i ima znacenje.

5. Logika i zakljucivanje - DeGiorgi @ math.hr

http://degiorgi.math.hr/~singer/ui/ui_1415/UI-5-LogikaIZakljucivanje.pdf

omogucavaju zakljucivanje, tj. izvodenje zakljucaka iz danih premisa. (1) i (2) ... Teorem. Formula G je teorem akko vrijedi ⊣ G, tj. ako je formula G deduktivno.

EKSPERTNI SISTEMI - PREDIKATSKA LOGIKA

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_42901/objava_65444/fajlovi/v9_10predikatska_logika_2termina.pdf

Zadatak 5: Rodbinske veze. Date su sljedeće tvrdnje: 1. Ako je osoba X brat osobe Z i osoba Y takođe brat osobe Z, onda je osoba X brat i osobe Y ili su.

Diskretne strukture, Predikatska logika - I deo

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2114/DS-P04-PL-1.pdf

Kvantifikatori. Kao ˇsto smo videli u prethodnim razmatranjima, kada se promenljivim u iskaznoj funkciji dodele konkretne vrednosti, onda ta iskazna funkcija.

Diskretne strukture, Iskazna logika - I deo

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2114/DS-P01-IL-1.pdf

rija koju danas zovemo matematicka logika ili simbolicka logika. George Boole. 1815–1864. Diskretne strukture. – 5 –. Iskazna logika - I deo. Diskretne strukture.

Uvod: SˇTO JE LOGIKA - Element

https://element.hr/artikli/file/1193

medu njima pocinju vec od pitanja zanima li logiku samo valjano izvodenje ... >Filozofsko-logickim< mozemo nazvati ona temeljna logicka pitanja koja nisu.

Pluralizam logika i pluralitet pluralizama

https://hrcak.srce.hr/file/178229

mom „logika“ Kada jednom fiksiram značenje tog termina, prijeći ću na prikaze nekih logičkih sustava, jer pluralizam podrazumijeva više logika; višestrukost je ...

Matematicka indukcija

http://www.matf.bg.ac.rs/p/files/43-matematicka_indukcija.pdf

BI. Ispitajmo bazni slucaj n=1 i n=2: F1 =1= ϕ0. F2 = 1 < 1.6 < ϕ = ϕ1. IH. Pretpostavimo da nejednakost vazi za sve n=1,2, ... ,k-1,k.(Dovoljno ce nam biti da ...

Matematička analiza 1

https://bib.irb.hr/datoteka/538521.zbirka_s_grbom.pdf

predmeta Matematička analiza 1. Tijekom ... 2010.), na kolokvijima i ispitima iz Matematičke analize 1 ... 2008. http://www.grad.hr/nastava/mat1/MAT1.pdf.

21 - Matematická štatistika

https://gymopatke.edupage.org/files/21_-_Matematicka_statistika.pdf

Do 20. storočia tzv. popisná štatistika, hlavný princíp je vyčerpávajúce ... Modus. ➢ označujeme mod(x). ➢ je to najčastejšie sa vyskytujúca hodnota v súbore.

Matematická statistika

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~hudecova/education/archive11/download/chem_predn/predn_slides_01.pdf

statistika. Matematická statistika. Šárka Hudecová. Katedra pravdepodobnosti a matematické statistiky. Matematicko-fyzikálnı fakulta Univerzity Karlovy.

Matematicka analiza 3

https://www.mathos.unios.hr/~djankov/realna/analiza3_internet.pdf

sam o mnogim stvarima diskutirao i prije nego li je bilo govora o skriptama, recenzente Sibu ... iz Y jednaka je bez obzira da li na njih gledamo kao na tocke iz Y ili iz X, pa cemo i metriku ... e. Lako se vidi da je ϕ (x0) < 0 pa ϕ u x0 ima lokalni ...

MATEMATICKÁ ANALÝZA I o o

http://home.zcu.cz/~tomiczek/Data/SDPaMA1.pdf

Matematická analýza 1. 1 Základy matematické logiky. ”Stromy v lese jsou ze dreva a z gumy.” Prvnı pravidla pro hledánı pravdivých úsudku našel recký vedec.

Matematicka´ analy´za 3-4

https://www.slu.cz/math/cz/knihovna/ucebni-texty/Matematicka-analyza-III-IV/matematicka-analyza-3-4-2013-vse

Matematická Analýza III, Opava 1999), is differentiable at EACH point in EACH direction, but is NOT G-differentiable at the origin. (Verify!) The next lemma is an ...

MATEMATICKÁ ANALÝZA II o o

http://home.zcu.cz/~tomiczek/Data/MA2.pdf

Matematická analýza 2. 15 Riemann˚uv integrál v Rn. 122. 15.1 Definice a základn´ı vlastnosti Riemannova integrálu122. 15.2 Metody výpoctu dvojných a ...

Matematicka” indukcija

http://marul.ffst.hr/~logika/nastava/predavanja/indukcija.pdf

indukcija je zakljucivanje ”od pojedinacnog prema opcem”; dedukcija. ”od opceg prema pojedinacnom”; indukcija, posebno u varijanti eksperimentalne metode, ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.