Elementi elektronike - digitalna kola - Katedra za Elektroniku, ETF ...

za predstavljanje logičkih kola koja obavljaju logičke operacije. Logičko množenje. Za logičku I operaciju, ili logičko množenje, važe sledeći postulati. 0 ∙ 0 = 0,.

Elementi elektronike - digitalna kola - Katedra za Elektroniku, ETF ... - Сродни документи

Elementi elektronike - digitalna kola - Katedra za Elektroniku, ETF ...

http://tnt.etf.bg.ac.rs/~of2ee/literatura/ElementiElektronike_DigitalnaKola.pdf

za predstavljanje logičkih kola koja obavljaju logičke operacije. Logičko množenje. Za logičku I operaciju, ili logičko množenje, važe sledeći postulati. 0 ∙ 0 = 0,.

Elementi elektronike (3 2 1) - Katedra za Elektroniku, ETF Beograd

http://tnt.etf.bg.ac.rs/~of2ee/Program%20predavanja.pdf

Elementi elektronike (3 2 1). Cilj. Da se studenti neelektronskih odseka upoznaju sa elementima analogne i digitalne elektronike prvenstveno sa korisničkog ...

Elementi elektronike - digitalna kola

https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/udzbenici/ElementiElektronike_DigitalnaKola.pdf

autora "Elementi elektronike - diode, tranzistori i operacioni pojačavači" ... sastoji od redne veze tranzistora TNA i grane u kojoj su paralelno povezani tranzistori ...

Logička kola u CMOS tehnologiji - Katedra za elektroniku

https://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/elektronika-e2/wp-content/uploads/sites/87/2018/03/10-Logicka-kola-u-CMOS-tehnologiji.pdf

Osnovno kolo CMOS tehnologije je invertor, koji čine dva redno vezana komplementarna MOS ... CMOS NILI-kolo. Električna šema dvoulaznog CMOS NILI-kola.

digitalna elektronika - Katedra za elektroniku

https://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/et-digitalna-elektronika/wp-content/uploads/sites/135/2018/03/Dig_El.pdf

vrste. Ovakav kod se naziva Grejov kod, koji obezbeđuje ključnu karakteristiku Karnoove mape, razliku u samo jednom bitu ulaznih vrednosti za sva susedna ...

Uvod u integrisana digitalna kola. Logička kola. Bulova algebra.

http://www.lejla-bm.com.ba/PLS/Pred_PLS_1.pdf

Bulova algebra i logička kola. Sinteza i optimizacija logičkih funkcija. Implementacione tehnologije. TTL, CMOS logička kola. Programabilna logička kola (PLA, ...

Name of presentation - Katedra za elektroniku

http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/elektronika-e2/wp-content/uploads/sites/87/2018/03/02-Osnovni-koncepti-teorije-elektricnih-kola.pdf

Kratak spoj / otvorena veza ... Paralelna veza otpornika. 2. 1. 21. 2. 1. 2. 1. 2. 1. RR. RR. R u. R u u. R. R u ... Redna (serijska) veza otpornika. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.

multivibratori - Katedra za Elektroniku, ETF Beograd

http://tnt.etf.bg.ac.rs/lab/ode_ir_2.pdf

Astabilni multivibrator sa logičkim kolima. Integrisano kolo 74HC14. Izgled kućišta integrisanog kola 74HC14 dat je na slici 1.a). Kolo sadrži. 6 invertujućih linija ...

Mikroprocesorska elektronika - Katedra za elektroniku

https://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/mikroprocesorska-elektronika/wp-content/uploads/sites/36/2018/10/P1-Osnove-arhitektura-mikrokontrolera-i-mikroprocesora.pdf

Centralne procesorske jedinice, centralnog procesora (CPU). • Sistemske ... Upravljanje tokom izvršavanja instrukcija vrši upravljačka jedinica i ona obezbeđuje.

Bipolarni tranzistor - Katedra za elektroniku

https://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/elektronika-e2/wp-content/uploads/sites/87/2018/03/05-Bipolarni-tranzistor.pdf

režimu. o Prekidačka kola, u kojima tranzistor u saturaciji predstavlja zavoren prekidač, a u režimu zakočenja predstavlja otvoren prekidač. Spoj baza-emiter.

računarska elektronika - Katedra za Elektroniku, ETF Beograd

http://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe3re/pdf/Projekti/2019/RE_2019_Postavka_Projekti.pdf

14 апр 2019 ... Napraviti igricu 2048 (https://en.wikipedia.org/wiki/2048_(video_game)). Igrica se igra na 4 × 4 mreži kao na slici 1. Na početku igrice na mreži ...

Rad u laboratoriji i pravila bezbednosti - Katedra za Elektroniku, ETF ...

http://tnt.etf.rs/~oo1ue/vezbe/Lab1a.pdf

između metalnog dela uređaja koji je usled kvara došao pod napon i zemlje. I=U. R ... se strujni krug preko uzemljenja i aktiviraju se zaštitni osigurači koji ... Detektuje razliku u struji faze i nule tj. razliku struje koja ide prema uređaju (I1) i.

Elektronske komponente - Katedra za Elektroniku, ETF Beograd

http://tnt.etf.bg.ac.rs/~oo1ue/vezbe/Lab1b.pdf

U elektronici transformatori se najčešće koriste u izvorima napajanja, da se svi potrebni ... Najčešće se primenjuje sledeći format oznake za poluprovodničke.

BUCK konvertor - Katedra za Elektroniku, ETF Beograd

http://tnt.etf.bg.ac.rs/lab/ene_2.pdf

... FAKULTET U BEOGRADU. KATEDRA ZA ELEKTRONIKU. ENERGETSKA ELEKTRONIKA. LABORATORIJSKE VEŽBE. VEŽBA BROJ 2: BUCK KONVERTOR.

Fidova sklopka - Katedra za Elektroniku, ETF Beograd

http://tnt.etf.rs/~oo1ue/vezbe/Lab1a.pdf

diferencijalni (Fidova sklopka). Nulovanje. Nulovanje je izjednačavanje potencijala nultog provodnika i uzemljenja. Vrši se kratkim spajanjem nultog provodnika ...

Primena operacionih pojačavača - Katedra za Elektroniku, ETF ...

http://tnt.etf.rs/lab/ue_3.pdf

dva izvora za napajanje 12V. • osciloskop. • signal generator. • univerzalna radna ploča. • operacioni pojačavač MC 1458. • otpornici tolerancije 1% i snage 0,25 ...

logički invertor - Katedra za Elektroniku, ETF Beograd

http://tnt.etf.rs/~oo1ue/predavanja/P5.pdf

LOGIČKA NULA. POSTOJE ELEKTRONSKE KOMPONENTE. TRANZISTORI. KOJI MOGU DA ISPUNE OVE ZAHTEVE. DIGITALNA ELEKTRONIKA ...

inženjerski alati u elektronici - Katedra za elektroniku

https://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/praktikum-inzenjerski-alati-u-elektronici/wp-content/uploads/sites/112/2018/03/MicroCap-skripta.pdf

Jednostepeni pojačavač sa zajedničkim emitorom. Opcijom New napravite novi model NPN tranzistora naziva Personal u kome je potrebno uneti vrednost.

energetska elektronika buck konvertor - Katedra za Elektroniku, ETF ...

http://tnt.etf.bg.ac.rs/lab/ene_2.pdf

ENERGETSKA ELEKTRONIKA. LABORATORIJSKE VEŽBE. VEŽBA BROJ 2: BUCK KONVERTOR. Autori: Predrag Pejović i Vladan Božović. A. OPIS VEŽBE.

dekadni brojač sa indikacijom brojanja - Katedra za Elektroniku, ETF ...

http://tnt.etf.rs/lab/ode_os_1.pdf

KATEDRA ZA ELEKTRONIKU. Laboratorijske vežbe. OSNOVE DIGITALNE ELEKTRONIKE. Vežba br. 1. DEKADNI BROJAČ SA INDIKACIJOM BROJANJA. 0.

princip rada i primena osciloskopa - Katedra za Elektroniku, ETF ...

http://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe2em/osc.pdf

9 сеп 2015 ... šema kola za izbor sinhronizacionog signala je prikazana na slici 2.14. ... sa racunarom i umrezavanje, cime je omoguceno povezivanje osci-.

Priručnik za Laboratorijske vežbe iz elektronike 1 - Katedra za ...

http://tnt.etf.bg.ac.rs/~labe1/oelab1-lab-prirucnik-redigovan_2015.pdf

Laboratorijske vežbe iz Osnova analogne elektronike izvode studenti Odseka za elektroniku. Ove vežbe su usklađene sa predmetom Osnovi analogne ...

Elementi energetske elektronike

http://www.keep.ftn.uns.ac.rs/predmeti/masinski_4g_PrimenaPLC_u_meh/PPuM%20-%20ppt%20pogoni%20-%20en%20elektronika.pdf

Talasni oblici jednofaznog diodnog ispravljača. R. 1. 2. 3. 4. Jednofazni diodni most. (Grecov spoj) u. 1 i. 2 i. 3 i. 4 i. 4,3 ii t u. 0. 2. T. T 23. T. T2 t. 21. ,ii t. R u.

DIGITALNA INTEGRISANA KOLA

http://elektronika.elfak.ni.ac.rs/_FILES/milun.jevtic/dik%2011.%2010.%202011.pdf

DIGITALNA. INTEGRISANA KOLA. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE. Modul: ELEKTRONIKA I. MIKROPROCESORSKA TEHNIKA. OEE5A01. Elektronski ...

Naizmeniˇcni signali i osnovna elektronska kola - Katedra za ...

http://mikroelektronika.elfak.ni.ac.rs/files/AC.pdf

cija se amplituda naizmenicno menja u vremenu, u odnosu na referentnu. („nultu“) vrednost, kao ... Slika 3.2: Napon, struja i snaga na otporniku u AC kolu. Sl. 2.4, može napisati ... taj nacin privid protoka struje kroz kondenzator. Kao posledica ...

akumulacioni elementi u kolima energetske elektronike ... - VISER-u

https://www.viser.edu.rs/download/698

indukovana struja suprostavlja promeni. (smanjenju) magnetnog fluksa u induktivnosti stoga je indukovana struja različita od 0. U ovom slučaju se indukovana.

akumulacioni elementi u kolima energetske elektronike - VISER-u

https://www.viser.edu.rs/download/660

indukovana struja suprostavlja promeni. (smanjenju) magnetnog fluksa u induktivnosti stoga je indukovana struja razliĉita od 0. U ovom sluĉaju se indukovana.

PROGRAMABILNA LOGIČKA KOLA 1. DIGITALNA INTEGRISANA ...

http://es.elfak.ni.ac.rs/mps/materijal/2-PLD.pdf

PROGRAMABILNA LOGIČKA KOLA. 1. DIGITALNA INTEGRISANA KOLA. 1.1 Stepen integracije. Složenost integrisanog kola se meri stepenom integracije, koji ...

Digitalna realizacija kola za višefazno upravljanje pretvaračima ...

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2017/radovi/STS/STS-5.pdf

znanja iz više oblasti, kao što su: energetika, elektronika, teorija automatskog upravljanja, teorija električnih kola, elektromagnetika, procesiranje signala i sl. [1].

Digitalna mikroelektronika - Katedra za mikroelektroniku

http://mikroelektronika.elfak.ni.ac.rs/digitalna/files/logic_levels.pdf

Osnovna logicka kola. 1. Logicki nivoi i talasni oblici. 2. Invertor. I i NI kolo. ILI i NILI kolo. Iskljucivo ILI i iskljucivo NILI kolo. Z. Prijic. Digitalna mikroelektronika ...

Elementi elektroenergetskih sistema - ETF Beograd - Katedra za EES

http://ees.etf.bg.ac.rs/predmeti/37/zadaci%20elektricni%20parametri%20voda.pdf

Nadzemni vod, s obzirom na njegove dimenzije, se obično opisuje podužnim parametrima, a to su njegova otpornost, induktivnost i kapacitivnost, koji se svode ...

ODSEK ZA ELEKTRONIKU

http://tnt.etf.bg.ac.rs/~novisajt/pdf/ODSEK%20ZA%20ELEKTRONIKU%202016.pdf

http://tnt.etf.rs. Univerzitet u Beogradu. Eleketrotehnički ... Digitalna elektronika. • Računarska elektronika ... RF elektronika. • Energetska i industrijska elektronika.

Uvod u elektroniku

http://pfemg.mgucenici.edu.rs/predavanja/Uvod.pdf

Provodnost materijala predstavlja njegovu mogucnost da provodi struju. Metali i voda imaju dobru provodnost dok npr. guma i drvo imaju losu provodnost.

Uvod u elektroniku - Knjizara.com

https://www.knjizara.com/pdf/155041.pdf

Tatjana Pešic-Brdanin, Branko Blanuša. UVOD U ELEKTRONIKU. 1. izdanje. Recenzenti. Prof. dr Branko Dokic. Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Banjoj ...

Istorija elektronike

http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/osnovi-elektronike-biomedicina/wp-content/uploads/sites/107/2018/03/IstorijatElektronikeOE.pdf

Noyce (Fairchild semiconductors) – prvo integrisano kolo odnosno čip – 1958. god. 1958. Kilby tek zaposlen u Texas Instruments-u, dobio zadatak da poveže ...

Elektrotehničar elektronike

http://www.etspupin.edu.rs/wp-content/uploads/2012/02/elektrotehnicar%20elektronike.pdf

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ. МАТУРСКИ ИСПИТ. Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела. A. Заједнички део обухвата ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.