FINANSIJSKI MENADŽMENT - VSSP

finansijski menadžment tek sada dobija pravi značaj. Predmet interesovanja finansijskog menadžmenta bili su problemi finansiranja odnosno pribavljanja.

FINANSIJSKI MENADŽMENT - VSSP - Сродни документи

FINANSIJSKI MENADŽMENT - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2019/10/FINANSIJSKI-MENAD%C5%BDMENT-PRIRU%C4%8CNIK.pdf

finansijski menadžment tek sada dobija pravi značaj. Predmet interesovanja finansijskog menadžmenta bili su problemi finansiranja odnosno pribavljanja.

Menadžment bezbednosti - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2016/04/Menadzment-bezbednosti-Knjiga-predmeta.pdf

1. Nikola Rot: Opšta psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Bgd, 2004. 2. Љубомир Жиропађа: Увод у психологију, Чигоја, Београд 2009.

trgovinski menadzment - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2017/03/Prirucnik-Trgovinski-menadzment.pdf

Trgovinski menadzment obuhvata klasicne upravljacke funkcije analize, planiranja, kontrole prilagodjene u sferama prometa. Okosnicu trgovinskog menadzera ...

Menadžment ljudskih resursa - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2017/03/Skripta-Menadzment-ljudskih-resursa.pdf

Upravljanje ljudskim resursima ili menadžment ljudskih resursa je podsistem ... Menadžment ljudskih resursa podrazumeva primenu odgovarajućih pravila, a u ...

finansijski menadžment u osiguranju - meste

https://meste.org/konf/Arhiva/Man_2014/PDF/046.pdf

Rad „Finansijski menadžment u osiguranju“ govori o ulozi finansijskog menadžera u funkcionisanju osiguravajudeg društva. Finansijski menadžment kao nauka ...

finansijski menadžment, kontrola i menadžersko ... - FON-a

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2014/04/monografija-v11.pdf

programu Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo. Kroz monografiju je predstavljen sadržaj master programa, ali je ukazano i na ...

PSiHologiJa i FinanSiJSki MEnadŽMEnT- BiHEVioralnE ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-443X/2011/0353-443X1106275T.pdf

Korporativne finansije (poslovne finansije ili finansijski menadžment) kao disciplina u okviru savremene finan- sijske teorije imaju za cilj da objasne stvarne ...

finansijski menadžment, kontrola i menadžersko ... - FON-u

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2014/04/monografija-v11.pdf

programu Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo. Kroz monografiju je predstavljen sadržaj master programa, ali je ukazano i na ...

finansijski izveštaji u funkciji menadžment odlučivanja1

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-4457/2014/1452-44571402085M.pdf

23 нов. 2014 ... globalizacije, međunarodnim okvirima, propisani su računovodstveni standardi koji su ... MRS/MSFI imaju svrhu svestranijeg, lakšeg i boljeg razumevanja finansijskih ... relevantnost. Primera radi, izveštavanje o novom poslu može ... predstavljaju informaciju, nije uvek u skladu sa onim što je očigledno iz ...

finansijski menadžment i kontrola - sigma - oecd

http://www.sigmaweb.org/publications/BSC_SP32_01.pdf

FINANSIJSKI MENADŢMENT I KONTROLA. JAVNIH AGENCIJA. SIGMA DOKUMENT br. 32, 2001. Ovaj dokument je izraĎen uz finansijsku pomoć Evropske ...

Finansijski instrumenti i menadžment finansijskih ... - Univerzitet PIM

http://univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Finansijski-instrumenti-i-menad%C5%BEment-finansijskih-rizika.pdf

realizovati u budućnosti i time izbjegavamo uticaj potencijalnih promjena na tržištu koje bi mogle smanjiti uspješnost poslovanja. Izvedeni finansijski instrumenti ...

finansijski menadžment u sportu - Sport Mont

http://www.sportmont.ucg.ac.me/clanci/SportMont_Sep_2004_Maksimovic_105-109.pdf

FINANSIJSKI MENADŽMENT U SPORTU. (Dr Aleksandar Raič Novi Sad: Fakultet fizičke kulture). Savremene sportske organizacije su, sa izuzetkom vrhunskog ...

FINANSIJSKI MENADŽMENT Dr Saša Popovic J ... - finansije.net

http://www.finansije.net/Finansijski%20menadzment/vjezbe/P8_new.pdf

Marža pokrica= Prihodi od prodaje – Varijabilni ... marža leveridža poslovnog faktor. = Finansijski rizik. Definicija finansijskog rizika: “Finansijski rizik je rizik ...

MEĐUNARODNI FINANSIJSKI MENADŽMENT Nivo - EFSA

http://www.efsa.unsa.ba/arhiva/ef/dokumenti/ODSJEK%20MENADZMENT/SMJEROVI%20MENADZMENT/FINANSIJSKI%20MENADZMENT/MEDJUNARODNI%20FINANSIJSKI%20MENADZMENT.pdf

Naziv predmeta: MEĐUNARODNI FINANSIJSKI MENADŽMENT. Nivo: Prvi ciklus studija. Godina: III. Semestar: VI. Broj ECTS kredita: 5. Status: obavezni ...

globalni finansijski menadžment - prof. dr Kristijan Ristić

https://www.kristijanristic.com/wp-content/uploads/2017/03/5.-Globalni-finansijski-menadzment-2013-2014.pdf

5 мар 2017 ... Globalni finansijski menadžment [Elektronski izvor] / Žarko Ristić, Slobodan Komazec, ... a) Финансијски менаџмент b) Банкарски менаџмент.

Enmon - Katedra za menadžment i specijalizovane menadžment ...

http://men.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/10/ENMON-Studija-slucaja.pdf

načina poboljšanja trenutnog poslovanja kompanije ENMON na tržištu Srbije. ... KERAMIČKA PLOČICA. TUŠ KABINA. LAVABO. ENMON. 799. 14697,95. 4485, ...

Menadžment i projektni menadžment - Razvoj karijere

http://www.razvoj-karijere.com/media/files/Menadzment_i_projektni_menadzment_predavanje.pdf

“Menadzment je posebna naučna disciplina, ... aktivnosti, poduhvata i projekata: • Složenost ... rukovodioca projekta koji će imati odgovarajuća ovlašćenja i biti.

proizvodni i operativni menadžment menadžment - Apeiron

http://www.apeiron-uni.eu/lycboardclient/Detail.aspx?DocumentID=30352

24 јан 2017 ... Projektovanje proizvodnog procesa (normativi vremena i materijala). Ciklusi proizvodnje, koeficijenti protoka i međuoperacijski zastoji, stvarni ...

II – MENADŽMENT I STRATEGIJSKI MENADŽMENT

http://api.puskice.org/files/show/693

Strategijski menadžment podrazumeva strategijsku analizu preduzeća i okruženja, definisanje i izbor relevantnih strategija, planiranje realizacije određene ...

Odsek za menadžment - menadžment bor

https://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/MCSM2011.pdf

Prof. dr Darko Petkovic, University of Zenica, Bosnia and Herzegovina ... je visina pozajmljenih sredstava izraženija to je i stopa prinosa na sopstvena ... Stošić-Mihajlović, Lj., Finansijski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis, 2009.,.

Priručnik - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2017/03/Skripta-Finansijko-racunovodstveno-poslovanje.pdf

... i "odobrenje", budući da i oni imaju pravni osnov, mada se njihovo značenje ... Trebovanje je dokument kojim se trebuje i izdaje materijal iz skladišta za ...

APA Standard - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2017/03/APA-Standard-Bezbednost-IS.pdf

UVOD. APA standard (American Psychological Association) je u svetu najčešće korišćen način citiranja i navođenja izvora. Koristi ga veliki broj međunarodnih i ...

makroekonomija - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2018/02/Makroekonomija.pdf

Skripta Makroekonomija je pisana za studente Visoke strukovne škole za ... Osnovni ciljevi ove skripte su da se pruže osnovna znanja iz makroekonomije, da se ...

Skripta 3 - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2017/03/Skripta3-Upravljanje-projektima.pdf

Upravljanje realizacijom investicionih projekata primenom odgovara- jućih metoda i tehnika ... [2] Jovanović P. : Upravljanje investicijama, Beograd, 1991. god.

Prezentacija - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2019/06/Menadzment-Prezentacije.pdf

Menadzment i organizaciono ponasanje. □. Prema Cumings-u postoji 5 bitnih karakteristika organizacionog ponašanja: 1. Organizaciono ponašanje i ...

Skripta - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2017/03/Skripta-1.deo-Upravljanje-projektima.pdf

Upravljanje projektom vrši projektni tim koji vodi projektni menadžer, specijalizovana vrsta menadžera koji je zadužen da projekat dovede do planiranog cilja.

Skripta (2.deo) - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2017/03/Skripta-2.deo-Trgovinski-menadzment.pdf

kupoprodajna orijentacija (merčendajzing) zamenjena potrošačkom ili mar- keting orijentacijom. Brojni su faktori uslovili nastanak trgovinskog marketinga.

Materijal - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2017/03/Materijal-1-Ekosfera-Ekosistem.pdf

Ekosistemi su međusobno zavisni i neophodno je proučavanje celine ... središnje, mesto, jer on na ekosistem deluje ... što su agroekosistemi, urbani ekosistemi,.

Informator - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2018/02/MAkroekonomija-Informator-obrazac.pdf

Listu tema za seminarski rad određuje predmetni nastavnik. ▫ Student bira temu uz obaveznu ... 7. I KOLOKVIJUM. 8. Nedelja: Nezaposlenost i inflacija ...

маркетинг - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2019/06/Marketing-Prirucnik.pdf

Priručnik ima za cilj da uputi studente u značaj primene savremenog marketing koncepta u ... (akcija "Davanje krvi") i ideje (lečenje bioenergijom...). ... Univerexport, Interest, Merkator,Tuš, koji kupce iiznenađuju različitom robom po ... oblika diskriminatornog formiranja cena su segmenti kupaca (niže cene za penzionere,.

osnove statistike - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2019/10/R.-Macura-Osnovi-statistike-Prirucnik.pdf

statističke metode prikupljanja, obrade i analize podataka, kao i donošenje zaključaka i ... 0Studijski%20Programi/I%20godina/Osnovi%20statistike/Materija.

Ispitna pitanja - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2017/03/Ispitna-pitanja-Strategijski-menadzment-ljudskim-resursima.pdf

Koje su primarne funkcije MLJR-a? Primarne funkcije upravljanja ljudskim resursima su sljedeće: ➢ Regrutovanje i selekcija. ➢ Razvoj ljudskih resursa.

1. biznis plan - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2017/03/Template-Biznis-plan-Izrada-i-implementacija-biznis-plana.pdf

BIZNIS PLAN. 1. EXECUTIVE ... Uticaj na biznis i faktori rizika ... Operativni proces (proizvodnja i rad, planiranje proizvodnje, upravljanje kvalitetom). ▫ Opisite ...

Upravljanje Kvalitetom - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2017/03/Prirucnik-Upravljanje-kvalitetom.pdf

prva kontrola kvaliteta ali i procesi unapreñenja kvaliteta. Slični procesi se održavaju i u periodu sve dok se proizvoñač i kupac proizvoda susreću “licem u lice”, ...

beograd silabus - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2017/03/Silabus-predmeta-Menadzment.pdf

Roca, B.: Menadžment trgovinskih preduzeća, Ekonomski fakultet, Subotica, 2002. 3. ... Temu za seminarski rad student samostalno bira sa liste predloženih tema, uz obaveznu ... FUNKCIONALNA ORGANIZACIONA STRUKTURA. 13.

biznis plan - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2017/03/Skripta-II-kolokvijum-Izrada-i-implementacija-biznis-plana.pdf

preduzećem i da započne proizvodnju dela njihovog proizvodnog programa za njih odnosno da postane njihov kooperant. U ovakvom primeru ne govorimo o.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.