globalni finansijski menadžment - prof. dr Kristijan Ristić

5 мар 2017 ... Globalni finansijski menadžment [Elektronski izvor] / Žarko Ristić, Slobodan Komazec, ... a) Финансијски менаџмент b) Банкарски менаџмент.

globalni finansijski menadžment - prof. dr Kristijan Ristić - Сродни документи

globalni finansijski menadžment - prof. dr Kristijan Ristić

https://www.kristijanristic.com/wp-content/uploads/2017/03/5.-Globalni-finansijski-menadzment-2013-2014.pdf

5 мар 2017 ... Globalni finansijski menadžment [Elektronski izvor] / Žarko Ristić, Slobodan Komazec, ... a) Финансијски менаџмент b) Банкарски менаџмент.

monetarni i fiskalni menadžment - prof. dr Kristijan Ristić

https://www.kristijanristic.com/wp-content/uploads/2017/03/1.-Monetarni-i-fiskalni-menadzment-2012.pdf

1 мар 2017 ... je svaka od „novih” teorija ponaosob ostavila pečat na kejnzijanizam. Moderni kejnzijanizam je, stoga, počeo da ističe važnost monetarne ...

monetarni i bankarski menadžment - prof. dr Kristijan Ristić

https://www.kristijanristic.com/wp-content/uploads/2016/11/3.Monetarni-i-bankarski-menadzment.pdf

Dr Slobodan Komazec. Dr Žarko Ristić ... Ristić, Slobodan Komazec, Žarko Ristić. - Beograd : Etnostil ... Комазец, Слободан, 1939- [аутор] 2. Ристић, Жарко ...

finansijska tržišta i berzanski menadžment - prof. dr Kristijan Ristić

https://www.kristijanristic.com/wp-content/uploads/2016/11/2.Finansijska-trzista-i-berzanski-menadzment.pdf

DRUGI DEO - STRULTURA, INSTITUCIJE I. INSTRUMENTI FINANSIJSKOG. SISTEMA. GLAVA PRVA -. FINANSIJSKI SISTEM - STRUKTURA, INSTITUCIJE.

monetarna ekonomija i bankarski menadžment - prof. dr Kristijan Ristić

https://www.kristijanristic.com/wp-content/uploads/2018/06/monetarna-ekonomija-i-bankarski-menadzment.pdf

a) Банкарски менаџмент b) Монетарна политика c) Финансије. COBISS.SR-ID 203858700 ... Novac, monetarna teorija i agregatna ekonomska teorija .

makroekonomija - prof. dr Kristijan Ristić

https://www.kristijanristic.com/wp-content/uploads/2018/06/MAKROEKONOMIJA_Compressed.pdf

Dr Kristijan Ristić. Dr Slobodan Komazec. Dr Žarko Ristić. MAKROEKONOMIJA. Beograd, 2015/2016. PDF Compressor Free Version ...

osnovi ekonomije - prof. dr Kristijan Ristić

https://www.kristijanristic.com/wp-content/uploads/2018/06/osnovi-ekonomije.pdf

papiri, predmeti potrošnje dugoročnog korišćenja, proizvodne aktive, ljudski faktor idr.).166. „Što se tiče cikličnih kretanja, veliki je problem kako sprečiti da ...

monetarne i javne finansije - prof. dr Kristijan Ristić

https://www.kristijanristic.com/wp-content/uploads/2016/11/1.Monetarni-i-javne-finansije-2012.pdf

Monetarne i javne finansije / Žarko Ristić, Slobodan Komazec, Kristijan Ristić. -. Beograd: EtnoStil, 2012 (Beograd : EtnoStil). - 651 str. : graf. prikazi, tabele; 25 ...

tržište novca i kapitala - prof. dr Kristijan Ristić

https://www.kristijanristic.com/wp-content/uploads/2017/03/8.-Trziste-novca-i-kapitala.pdf

VRSTE KAMATNIH STOPA KAMATNA STOPA NIJE JEDINSTVENA KATEGORIJA. ... Struktura finansijskog tržišta u sebi sadrži nekoliko vrsta subjekata koji na.

berze i berzansko poslovanje - prof. dr Kristijan Ristić

https://www.kristijanristic.com/wp-content/uploads/2017/03/7.-Berze-i-berzansko-poslovanje.pdf

7 мар 2017 ... devize, zajednička ulaganja, samofinansiranje, javni zajmovi, obveznice, akcije i dr. Preko korištenja finansijskih instrumenata i tokova ...

FINANSIJSKI MENADŽMENT - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2019/10/FINANSIJSKI-MENAD%C5%BDMENT-PRIRU%C4%8CNIK.pdf

finansijski menadžment tek sada dobija pravi značaj. Predmet interesovanja finansijskog menadžmenta bili su problemi finansiranja odnosno pribavljanja.

PSiHologiJa i FinanSiJSki MEnadŽMEnT- BiHEVioralnE ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-443X/2011/0353-443X1106275T.pdf

Korporativne finansije (poslovne finansije ili finansijski menadžment) kao disciplina u okviru savremene finan- sijske teorije imaju za cilj da objasne stvarne ...

finansijski menadžment, kontrola i menadžersko ... - FON-u

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2014/04/monografija-v11.pdf

programu Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo. Kroz monografiju je predstavljen sadržaj master programa, ali je ukazano i na ...

finansijski menadžment, kontrola i menadžersko ... - FON-a

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2014/04/monografija-v11.pdf

programu Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo. Kroz monografiju je predstavljen sadržaj master programa, ali je ukazano i na ...

finansijski menadžment u osiguranju - meste

https://meste.org/konf/Arhiva/Man_2014/PDF/046.pdf

Rad „Finansijski menadžment u osiguranju“ govori o ulozi finansijskog menadžera u funkcionisanju osiguravajudeg društva. Finansijski menadžment kao nauka ...

MEĐUNARODNI FINANSIJSKI MENADŽMENT Nivo - EFSA

http://www.efsa.unsa.ba/arhiva/ef/dokumenti/ODSJEK%20MENADZMENT/SMJEROVI%20MENADZMENT/FINANSIJSKI%20MENADZMENT/MEDJUNARODNI%20FINANSIJSKI%20MENADZMENT.pdf

Naziv predmeta: MEĐUNARODNI FINANSIJSKI MENADŽMENT. Nivo: Prvi ciklus studija. Godina: III. Semestar: VI. Broj ECTS kredita: 5. Status: obavezni ...

Finansijski instrumenti i menadžment finansijskih ... - Univerzitet PIM

http://univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Finansijski-instrumenti-i-menad%C5%BEment-finansijskih-rizika.pdf

realizovati u budućnosti i time izbjegavamo uticaj potencijalnih promjena na tržištu koje bi mogle smanjiti uspješnost poslovanja. Izvedeni finansijski instrumenti ...

finansijski izveštaji u funkciji menadžment odlučivanja1

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-4457/2014/1452-44571402085M.pdf

23 нов. 2014 ... globalizacije, međunarodnim okvirima, propisani su računovodstveni standardi koji su ... MRS/MSFI imaju svrhu svestranijeg, lakšeg i boljeg razumevanja finansijskih ... relevantnost. Primera radi, izveštavanje o novom poslu može ... predstavljaju informaciju, nije uvek u skladu sa onim što je očigledno iz ...

finansijski menadžment u sportu - Sport Mont

http://www.sportmont.ucg.ac.me/clanci/SportMont_Sep_2004_Maksimovic_105-109.pdf

FINANSIJSKI MENADŽMENT U SPORTU. (Dr Aleksandar Raič Novi Sad: Fakultet fizičke kulture). Savremene sportske organizacije su, sa izuzetkom vrhunskog ...

FINANSIJSKI MENADŽMENT Dr Saša Popovic J ... - finansije.net

http://www.finansije.net/Finansijski%20menadzment/vjezbe/P8_new.pdf

Marža pokrica= Prihodi od prodaje – Varijabilni ... marža leveridža poslovnog faktor. = Finansijski rizik. Definicija finansijskog rizika: “Finansijski rizik je rizik ...

finansijski menadžment i kontrola - sigma - oecd

http://www.sigmaweb.org/publications/BSC_SP32_01.pdf

FINANSIJSKI MENADŢMENT I KONTROLA. JAVNIH AGENCIJA. SIGMA DOKUMENT br. 32, 2001. Ovaj dokument je izraĎen uz finansijsku pomoć Evropske ...

1. Prof.dr - Fakultet za menadžment Zaječar

http://fmz.edu.rs/novi/ccount/click.php?id=159

Prof.dr Dragan Mihajlović, redovni profesor,Fakultet za menadžment Zaječar, mentor. 2. Prof.dr Nebojša ... Zbornik, Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu, 2010. 10. ... za menadžment u saobraćaju, Niš, 2012. 12.

1. Prof. dr - Fakultet za menadžment Zaječar

http://fmz.edu.rs/novi/ccount/click.php?id=119

1. Prof. dr Silvana Ilić, vanredni profesor, Fakulteta za menadžment, Zaječar, mentor. 2. Prof. dr Živko Kulić, redovni profesor, Fakulteta za pravo, javnu upravu i.

Prof. dr Mitar Lutovac - Fakultet za menadžment

https://www.fm-hn.com/wp-content/uploads/2019/08/Mitar-Lutovac-cv-1.pdf

Na Fakultetu za menadžment Sremski. Karlovci izabran u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast inžinjerijski menadžment. Radio je na Fakultetu za ...

szr „ristić“ - Grejanje Ristić : Pelet

http://www.grejanjeristic.com/images/grejanje%20ristic%20cenovnik.pdf

MBS Thermo Pellet proizvodimo u dve jačine: 25 kW i 35 kW. Ekonomičan i funkcionalan. Kupovinom ovih MBS proizvoda odabraćete kvalitetne i sigurne ...

Bibliografija Dušan Ristić • Ristić, Dušan (2019). Znanje, diskurs i ...

http://www.ff.uns.ac.rs/uploads/files/Fakultet/Odseci/Zaposleni/Sociologija/Dusan%20Ristic%20KB.pdf

Valentina Sokolovska i Dušan Marinković (priredili), Filozofski fakultet, Novi. Sad, str. ... društvo, Filozofski fakultet Niš i Institut za uporedno pravo Beograd. Niš i.

proizvodni i operativni menadžment menadžment - Apeiron

http://www.apeiron-uni.eu/lycboardclient/Detail.aspx?DocumentID=30352

24 јан 2017 ... Projektovanje proizvodnog procesa (normativi vremena i materijala). Ciklusi proizvodnje, koeficijenti protoka i međuoperacijski zastoji, stvarni ...

Enmon - Katedra za menadžment i specijalizovane menadžment ...

http://men.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/10/ENMON-Studija-slucaja.pdf

načina poboljšanja trenutnog poslovanja kompanije ENMON na tržištu Srbije. ... KERAMIČKA PLOČICA. TUŠ KABINA. LAVABO. ENMON. 799. 14697,95. 4485, ...

Menadžment i projektni menadžment - Razvoj karijere

http://www.razvoj-karijere.com/media/files/Menadzment_i_projektni_menadzment_predavanje.pdf

“Menadzment je posebna naučna disciplina, ... aktivnosti, poduhvata i projekata: • Složenost ... rukovodioca projekta koji će imati odgovarajuća ovlašćenja i biti.

Usaglašeni spisak ispitnih pitanja Prof. Dr Aleksandra Jakšića i Prof ...

http://www.ius.bg.ac.rs/prof/materijali/jakale/GPPnovapitanja%20septembar.pdf

Tužba: Pojam i Vrste. 79.Pravni interes za tužbu. 80.Kondemnatorna tužba. 81.Deklaratorna tužba ... Preobražajna (konstitutivna) tužba. 84.Sadržina tužbe. 85.

Prof. dr Slavica JOVETIĆ Prof. dr Milan ILIĆ Ekonomski fakultet ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0373/2001/0350-03730101021J.pdf

Ekonomski fakultet, Kragujevac. INSTITUCIONALNE PROMENE ... Kragujevac sa DP od oko 560 DM po stanovniku i ND koji je u 1999. iznosio 50% proseka ...

Prof. dr Dragana Nešović, prof. dr Mladenka ... - Svarog NUBL

http://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2019/06/Prof.-dr-Dragana-Ne%C5%A1ovi%C4%87-prof.-dr-Mladenka-Balaban-prof.-dr-Slobodan-S.-%C5%BDupljanin.pdf

Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment “Konstantin Veliki“, Niš, ... postigao balans između nacionalnih interesa za privlačenjem stranih investitora radi.

prof. dr drago cvijanović dr branko mihailović prof. dr radovan ...

https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/010-STUDIJE/MAS/PREDMETI/UZZS/114-POSLOVNA%20ETIKA%20U%20ZASTITI%20ZIVOTNE%20SREDINE/DINAMICKI%20PLAN/Poslovna%20etika%20i%20komuniciranje.pdf

Poslovna etika označava pojavu (etiku koja se javlja i primenjuje u privredi) i oblast istraživanja te ... Seminarski rad Džona Rolsa (John Rawls) iz 1971. godine,.

Prof. dr Stanko BEJATOVIĆ Redovni prof. Pravnog fakulteta ...

https://www.podrskazrtvama.rs/lat/media/izvestaji-i-analize-latinica/Prof_dr_Stanko_Bejatovic_-_Direktiva_2012-29-EU_i_krivicno_zakonodavstvo_Srbije.pdf

Prof. dr Stanko BEJATOVIĆ. Redovni prof. Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i predsednik Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu.

Prof.dr.sc. N. Bogunović Prof.dr.sc. B. Dalbelo Bašić OTKRIVANJE ...

http://www.zemris.fer.hr/predmeti/kdisc/bojana/biljeske-OZSP-pogl-1-2-3.pdf

PODATAKA. Multivarijantna analiza. 1. Uvod u multivarijantnu analizu. 2. Metoda glavnih komponenata. 3. Grupiranje podataka. 4. Diskriminantna analiza.

Title ie Mr/Miss/Mrs/Ms/Dr/Assoc. Prof/Prof. etc • Position ie ...

https://www.otago.ac.nz/study/graduation/otago071691.pdf

Go to the University main webpage, select the tab called “For Otago staff” from the left hand side, then select “eVision” or use the link ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.