GLOBALIZACIJA I DIGITALNA EKONOMIJA

nistracija) razvijenih država da globalno društvo učine informaciono razvijenim i „na ... postaje „globalno selo“ gde će se multinacionalne kompa- nije takmičiti ...

GLOBALIZACIJA I DIGITALNA EKONOMIJA - Сродни документи

GLOBALIZACIJA I DIGITALNA EKONOMIJA

http://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/Media/files/2014/143-147.pdf

nistracija) razvijenih država da globalno društvo učine informaciono razvijenim i „na ... postaje „globalno selo“ gde će se multinacionalne kompa- nije takmičiti ...

DIGITALNA EKONOMIjA - AgEcon Search

https://ageconsearch.umn.edu/record/290148/files/5-6%202007%20pages%20104-111.pdf

talim kategorijama, baš kao što je za industrijsko doba bila karakteristična parna mašina i ljudski rad. Prednost se ne ogleda više u ljudskom radu i mašinama, ...

A1 1. Bišćan Adela Ekonomija 2. Bošnjaković Iva Ekonomija ... - EFRI

https://www.efri.uniri.hr/upload/Redoviti%20studenti%20preddiplomski.pdf

Klara. Poduzetništvo. 23. Vidaković Stjepan. Poduzetništvo. 24. Zec. Matea ... 18. Tadej. Matea. Međ.poslovanje. 19. Tisaj. Mia. Međ.poslovanje. 20. Tuna. Leon.

ekonomija i potrošačka kultura - Ekonomija Zajedništva

http://uez.hr/wp-content/uploads/2017/01/Nikola-%C5%BDivkovi%C4%87-UTJECAJ-EKONOMIJE-ZAJEDNI%C5%A0TVA-NA-ODR%C5%BDIVOST-RAZVOJA.pdf

EKONOMIJA I KULTURA DAVANJA. 2.1. Potrošaĉka kultura. Današnji ekonomski tokovi svijeta postaju sve brţi i brţi, moglo bi se reći i sve kompliciraniji.

Ekonomija-I-ciklus-Monetarna-ekonomija - Univerzitet PIM

http://univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Ekonomija-I-ciklus-Monetarna-ekonomija.pdf

Slobodan Komazec, Monetarne i javne finansije, Beogradska poslovna škola, Beograd,. 2006. 7. I.Lovrinović i M.Ivanov, Monetarna politika, PRIF plus, Zagreb, ...

GLOBALIZACIJA JE:

https://www.vhs.edu.rs/dokumenti/predmeti/glo/01.pdf

predrimskog perioda, tribalizam – plemenski način života, retrogradni, nazadni) – teži jačanju lokalnog identiteta;. Mešavina rizika i poverenja – Janusovo lice ...

GLOBALIZACIJA I IZOLACIONIZAM

http://iriss.idn.org.rs/48/1/Globalizacija_Petrovic_2017.pdf

Tehnološko-metalurškog fakulteta, Karnegijeva 4, Beograd. Tiraž: ... (Japan i Kina). 14 http://ipt.fpn.bg.ac.rs/sr/node/65, datum dostupnosti 10.2.2017 ...

Globalizacija, misli i jezik

https://bib.irb.hr/datoteka/841847.Globalizacija_misli_i_jezik.pdf

jeme narodnih preporoda, oblikovanja nacionalnih jezika i stvaranja novih država, ili pokreta ... I premda Zamjatin nije ništa označio u svom radu o prevlasti engleskoga, ... razmišljam, i koja bi se odnosila na povezivanje Europe, doista "izrav-.

globalizacija bogatí in/ali ogroža? - FDV

https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/mlinar_2012_pdf.pdf

36. Globalizacija in sociologija. Od eksemplifikacije k sociološki konceptualizaciji. Med družbenimi znanostmi se sociologija med zadnjimi loteva vprašanj, ki.

GLOBALIZACIJA RELIGIJE: JEVANĐEOSKI PENTEKOSTALIZAM

http://www.ceir.co.rs/images/stories/rit_04/rit_04_globalizacija_religije.pdf

ukorenjuje u Srbiji, Makedoniji i Bugarskoj, i naročito među grupama koje čine ... Duha (vladanje stranim jezicima, izlečenje, propovedništvo, egzorcizam, itd.) ...

gusle i globalizacija - Matica crnogorska

http://www.maticacrnogorska.me/files/76/10%20slobodan%20jerkov.pdf

Tako Vasojevići u Lijevoj Rijeci, matici plemena, pjevaju sa manje ... 9 R. J. Vešović, Pleme Vasojevići, reprint izdanje, Sarajevo 1935, 410. 10 R. J. Vešović ...

GLOBALIZACIJA: EKONOMSKI I PSIHOLOŠKI ASPEKTI1

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-4457/2016/1452-44571601039L.pdf

Ključne reči: globalizacija, ekonomska globalizacija, ekonomska kriza, psihološke promene. 1. UVOD. Poslednjih decenija globalizacija je nezaobilazna tema ...

Globalizacija i mehanizmi njenog ostvarivanja1

http://doisrpska.nub.rs/index.php/socioloskidiskurs/article/download/3905/3722

12 феб 2012 ... berg grupa i Trilateralna komisija, zatim nauka, tehnologija i tehnika. 1. Pojmovno određenje globalizacije. Pojam globalizacija ušao je, ...

globalizacija in religije - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2014_P_Smrke.pdf

Številne religije sveta, tudi nekatere tiste, ki relativno izgubljajo, so zaradi rasti prebivalstva danes večje, kot so bile kdajkoli. Globalizacija sama je mnogovrstna: ...

globalizacija kao nova akulturacija - komunikacija

http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/knjige/index_html/knjiga04/25BozilovicN_ser_lat.pdf

Akulturacija, enkulturacija, difuzija, asimilacija, selekcija, rezistencija. (kao dinamički procesi kulture) dokaz su da kultura i ne moše biti drugo do komunikacija.

GLOBALIZACIJA POJAM, NASTANAK I TRENDOVI RAZVOJA

https://hrcak.srce.hr/file/14812

29 svi 2005 ... J. Lončar: Globalizacija – pojam, nastanak i trendovi razvoja. Geoadria, 10/1, 91-104, 2005. 92 svima. Ekonomska globalizacija nudi zemljama ...

globalizacija i kultura - Institut Drustvenih Nauka

http://www.idn.org.rs/biblioteka/Ekonomisti2015.pdf

Da li globalizaciju treba vezivati za današnju civilizaciju ili globalizaciju shvatiti ... U ekonomskoj sferi globalizacija je pre svega širenje tržišta. ... i strukture moći u okviru posebno uzetih društava, tako i od planetarne strukture moći,presvega,.

Globalizacija, akulturacija i identiteti na Balkanu - Naučne ...

https://www.npao.ni.ac.rs/files/584/01_Zbornik_Globalizacija_akulturacija_i_identiteti_na_Bal_5f571.pdf

Zbornik radova »Globalizacija, akulturacija i identiteti«, koji je pred Vama, vezan je za istraživačku delatnost tima istraživača okupljenih oko projekta »Kulturni i ...

Finansijska globalizacija: Ponovna procena - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=1452-595X0902143K

M. Ayhan Kose, Eswar Prasad, Kenneth Rogoff i Shang-Jin Wei. *. Rezime: ... Ključne reči: Liberalizacija kapitalnog računa, Finansijska integracija, Rast i volatil- ... Očito je da finansijska integracija takođe nije dovoljan preduslov za brz.

globalizacija i nejednakost - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:1702/datastream/PDF/view

5 srp 2017 ... u Puli, kao nositelju prava iskorištavanja, da moj diplomski rad pod nazivom ... posljedica globalizacije siromaštvo, u posljednjem dijelu rada je ...

Globalizacija, globalizam i rizčno društvo - Singipedia - Univerzitet ...

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40642-globalizacijaglobalizam-i-rizcno-drustvo/603

Entoni Gidens (Anthony Giddens) kaže sledeće: „Globalizacija se može definisati kao intenzifikacija društvenih odnosa na svetskom planu, koja povezuje.

Makrosustav EU, 2016./2017., prez. 1 1 Globalizacija - EFOS

http://www.efos.unios.hr/makrosustav-eu/wp-content/uploads/sites/207/2017/06/1_globalizacija_regionalizam_MEU_2017.pdf

5 dimenzija globalizacije: 1. ekonomska globalizacija. 2. politička globalizacija. 3. ekološka globalizacija. 4. kulturna globalizacija. 5. globalizacija komunikacija.

ekonomska globalizacija i kriza - Fakultet političkih nauka

http://test.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2010/05/20-Prof.-dr-Svetlana-Adamovi%C4%87-Ekonomska-globalizacija-i-kriza.pdf

EKONOMSKA GLOBALIZACIJA I KRIZA. Sažetak. Tekući krizni poremećaji u svetskoj privredi, čiji se početak povezuje sa krizom u domenu stanogradnje i ...

globalizacija i politički ekstremizam91 - Fakultet političkih nauka

http://test.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2011/09/22-Marija-%C4%90ori%C4%87-GLOBALIZACIJA-I-POLITI%C4%8CKI-EKSTREMIZAM.pdf

Marija Đorić | GLOBALIZACIJA I POLITIČKI EKSTREMIZAM bile odlika dalekih krajeva u našem neposrednom okruženju, pa čak i u našem domu. Pri tom, ne ...

Globalizacija prvih kamenih alata i obradba polimera - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/34008217.pdf

strvina ubraja se prema DIN 8580u postupke razdvajanja (e. separation, nj. Trennen) ... rasijecanja (lomljenja) kostiju radi dobivanja moždine i rezanja strvina,.

Vodi li globalizacija "sukobu civilizacija"? - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/280142

Samuel P. Huntington u knjizi "Sukob civilizacija i preustroj svjetskog poretka" svijet s kraja 20. stoljeća dijeli na devet civilizacija. Autor, pridajući civilizaciji ...

Ekonomija

https://www.ucg.ac.me/skladiste/Nastavni%20plan%20Ekonomija%203 2 3.pdf

4. 2. 7. Korporativne finansije. 4. 2. 7. Upravljačko računovodstvo. 4. 2. 8. 16 8 30. LJETNJI SEMESTAR. P. V ECTS. MODUL: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO.

Nacionalna ekonomija

http://www.efpr.edu.rs/rezultati%20ispita/Nacionalna%20ekonomija%20-%20kolokvijum%202018.pdf

1 јун 2018 ... НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА. КОЛОКВИЈУМ СУ ПОЛОЖИЛИ СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТИ: 1. Јевтић Лазар. 18/16. 2. Бојковић Анђела. 22/16.

Međunarodna ekonomija

https://hrcak.srce.hr/file/67314

Početkom 2008. godine, u izdanju tvrtke Sigma savjetovanja d. o. o., izašlo je sedmo izmijenjeno i dopunjeno izdanje udžbenika Međunarodna ekonomija.

Ekonomija - FIMEK

http://www.fimek.edu.rs/images/pdf-fajlovi/naucni-rad/casopis/arhiva/2011-ekonomija-br-1.pdf

Center for International Studies, Segedin, Mađarska. 5. Ratković ... štanje jednog brenda i kupovine drugog, kao i vreme i napore koji se vezuju za kupovinu ... Odgovor je veoma teško dati, jer su i primarni krediti bili preskupi, a posebno ko- mercijalni ... (b) efektivno primorati radno aktivno stanovništvo da rade duže i više.

EKONOMIJA ZAJEDNIŠTVA

https://hrcak.srce.hr/file/225352

ekonomija zajedništva kao specifična ekonomska kultura, relativno je nepoznata. ... Tomašević, Moralni vid globalizacije, (skripta), Sinj 2006, str. 92 – 95. 69 GS.

EKONOMIJA GRČKE

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/5696/mod_folder/content/7/GRCKA.pdf?forcedownload=1

PRIVREDA GRČKE. • Turizam je Grčkoj doneo u 2015. 14,2 milijarde €. (6% više u odnosu na 2014.) • 23,6 miliona turista. • SAD, Velika Britanija, Nemačka, ...

ekonomija - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0351-2274/2016/0351-22741604110K.pdf

Ekonomija je popularna kod studenata i profesori ekonomije imaju visoke zahteve u ... i Dragan Petrović, Osnovi ekonomije (Niš: Ekonomski fakultet, 2009), 49.

bihevioralna ekonomija

https://hrcak.srce.hr/file/155115

18 lis 2012 ... heuristika i pristranosti, G. Gigerenzera i njegovih suradnika, pokazuje kako su ... "mjerilo" racionalnosti odluka, pa se njezino značenje ne tre-.

MONETARNA EKONOMIJA

http://www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2014/monetarna-ekonomija.pdf

Konsultacije: Četvrtak 10-12 h. MONETARNA EKONOMIJA. - ispitna pitanja –. 1. Pojam i karakteristike novca. 2. Poreklo i suština novca. 3. Razvojne faze novca.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.