predmetni program MOLEKULARNA BIOLOGIJA ... - Zavod za školstvo

razumije intermedijarno nasleđivanje dva alela dva produkta,. - razumije poziciju gena na hromozomu i njihovu vezanost,. - analizira interakcije među genima.

predmetni program MOLEKULARNA BIOLOGIJA ... - Zavod za školstvo - Сродни документи

predmetni program MOLEKULARNA BIOLOGIJA ... - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=78203&rType=2&file=MOLEKULARNA BIOLOGIJA I GENETIKA.pdf

razumije intermedijarno nasleđivanje dva alela dva produkta,. - razumije poziciju gena na hromozomu i njihovu vezanost,. - analizira interakcije među genima.

Predmetni program BIOLOGIJA I ili II razred ... - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=85641&rType=2

BIOLOGIJA. I ili II razred togodišnje srednje stručne škole. Podgorica. 2011. 1 ... molekula do ćelije, Biologija za prvi razred opšte gimnazije, ZUNS Podgorica, ...

Molekularna biologija i genetika - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=78203&rType=2

zna dihibridno i polihibridno nasleđivanje pri potpunom dominiranju osobina,. - zna dva osnovna pravila nasleđivanja,. - analizira značaj Mendelovih otkrića.

predmetni program - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=85306&rType=2

razumije nepoznati odslušani tekst; ... odredi tekst kao zvaničan ili nezvaničan, ... čestitku, konkurs, oglas, zahvalnica, pozivnica, zvanično i nezvanično pismo;.

Katalog znanja - predmetni program - Zavod za školstvo

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=74105&rType=2&file=MATEMATIKA 4.pdf&alphabet=cyr

18. Stereometrija. 26. Sistemi linearnih jednačina i nejednačina. 8. 70. 60. 86. Pismeni zadaci sa ispravkom. 8. IV R A Z R E D. PLANIRANO. RASPOREĐENO.

Predmetni program BIOLOGIJA I ili II razred togodišnje srednje ...

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=85641&rType=2

BIOLOGIJA. I ili II razred togodišnje srednje stručne škole. Podgorica. 2011. 1 ... T – teorijski i drugi oblici nastave za sve učenike/ce u odjeljenju. V – vježbe i ...

biologija - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82521&rType=2&file=Biologija.pdf&alphabet=cyr

SISTEM ORGANA ZA. DISANJE. 1. 1. 1. 9. SISTEM ORGANA ZA. VARENJE. 2. 1. 1. 10. ... Tema: tkiva, organi i organiski sistemi i organizam. Operativni ciljevi.

BIOLOGIJA I i II razred sss - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=74271&rType=2&file=BIOLOGIJA I i II razred sss.pdf

1. NAZIV NASTAVNOG PREDMETA. BIOLOGIJA. NAZIV PREDMETNOG ... Od molekula do ćelije, Biologija za prvi razred opšte gimnazije – Helena Potočnik, ...

Biologija sa ekologijom - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82522&rType=2&file=Biologija sa ekologijom.pdf

Biologija sa ekologijom se nadovezuje i oslanja na sadržaje iz programa ... Novi nastavni predmet postepeno uvodi učenika/cu u proučavanje najsloženijeg fenomena - života, živih bića, kao i uticaja nežive prirode na ... svakodnevnom životu.

program Geografija - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=171582&rType=2&file=PROGRAM GEOGRAFIJA.pdf

Zavod za školstvo. Geografija. CRNA GORA. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO. Predmetni program. GEOGRAFIJA. VI, VII, VIII i IX razred osnovne škole. Podgorica, 2013.

NASTAVNI PROGRAM IZ - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82586&rType=2&file=MATEMATIKA OS.pdf

III razred osnovne škole i na 13. sjednici drugog saziva, održanoj 16. 12. 2010. godine izmjene predmetnog programa MATEMATIKA za IV, V, VI, VII, VIII.

program istorija - Zavod za školstvo

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=171585&rType=2&file=PROGRAM ISTORIJA.pdf

Istorija je u osnovnoj školi opšteobrazovni predmet, koji uz Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski ... M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Clio, Beograd, 2000.

PROGRAM CRNOGORSKI GIMNAZIJA n - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=79593&rType=2&file=PROGRAM CRNOGORSKI GIMNAZIJA nejotovana bez plana 06.05.02011.pdf

A. P. Čehov: Ujka Vanja. Aleksa Šantić: Jedna suza. Jovan Dučić: Pesma ženi, Suncokreti. Milan Rakić: Iskrena pesma. Aleksandar Leso Ivanović: Slomljenom ...

PROGRAM GRADJANSKO finalni - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=171581&rType=2&file=PROGRAM GRADJANSKO finalni.pdf

VI i VII razred osnovne škole ... Građansko vaspitanje je obavezan predmet u VI i VII razrdedu osnovne škole i obuhvata ... i svijeta. Tako koncipiran program pojam građanin/građanka ne vezuje se samo za zakonski okvir i ... Strategija osnovnog obrazovanja i vaspitanja sa Akcionim planom (2012–2017), Podgorica, 2012.

PROGRAM ZA PODRUČJA AKTIVNOSTI U ... - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=89222&rType=2

Strategijom ranog razvoja za djecu godinu pred polazak u školu, a dijelom i ... muzičkih aktivnosti, eksperimenti sa svjetlošću u područje likovnih aktivnosti itd.

program likovna kultura - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=171892&rType=2&file=PROGRAM LIKOVNA KULTURA.pdf

1. CRNA GORA. ZAVOD ZA ŠKOLSTVO. Predmetni program. LIKOVNA KULTURA. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX razred osnovne škole. Podgorica, 2013.

program rada mentora sa nastavnikom ... - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=82637&rType=2

informaciju o njegovom radu. Program ... Formiranje profesionalnog portfolija nastavnika pripravnika i dopunjavanje tokom ... Mentor prilaže svoje mišljenje o.

Program za područja aktivnosti u predškolskom ... - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=84311&rType=2

31 авг 2011 ... Tehnička priprema: Nevena Čabrilo ... se i socijalizuju. Aktivnosti djece predškolskog uzrasta iz oblasti fizičkog vaspitanja (za ovaj uzrast - fizičke i ... upoznaje i imenuje predmete i pojave iz neposredne okoline; razvija opažanje, pažnju ... Nadareno dijete – podsjetnik za vaspitače/vaspitačice djece mlađeg.

PROGRAM FIZIKE 3sss 1razred 2cas - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=85317&rType=2

Fizičko polje. • Gravitaciono polje. • Gravitaciona sila. • Težina tijela i sila. Zemljine teže. • Elektrostatičko polje. • Elektrostatička sila. • Jačina gravitacionog polja.

PROGRAM FIZIKE 3sss 1razred 1cas - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=85316&rType=2

razumije šta je materija (supstancija i fizičko polje),. • razlikuje osnovne i izvedene fizičke veličine,. • razlikuje skalarne i vektorske veličine,. • zna da je vrijednost ...

Modul Botanika: •Molekularna biologija biljaka •Flora Hrvatske ...

http://hirc.botanic.hr/sist-bot/Documents/Botanika-diplomski%20studij.pdf

•Nomenklatura i determinacija biljaka. •Mehanizmi biljnog razvitka. •Algologija. •Primjena GIS-a u biologiji. •Filogenija i molekularna sistematika biljaka.

Predmetni program PSIHOLOGIJA II razred opšte gimazije

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=78158&rType=2&file=PSIHOLOGIJA_final.pdf

Predmet psihologija uči se u drugom razredu gimnazije i zastupljen je sa dva časa ... Trebješanin, Ž, Lalović Z: Psihologija 2, Udžbenik za drugi razred opšte ...

Predmetni program INFORMATIKA I razred opšte gimnazije

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=78122&rType=2&file=INFORMATIKA final.pdf

INFORMATIKA. I razred opšte gimnazije ... Tema: OSNOVNI POJMOVI INFORMATIKE (orijentaciono 1 čas). Operativni ciljevi ... tekst iz čitanke za 1.razred.

Predmetni program GEOGRAFIJA I ili II razred trogodišnje srednje ...

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=85605&rType=2

Dragoje Đokić, član. Nacionalni savjet za obrazovanje je na sedmoj sjednici održanoj 31. 08. 2011.godine donio predmetni program GEOGRAFIJA za I ili II razred trogodišnje srednje stručne škole. ... odgovarajuće TV i video zapise vezane za.

sah 1 - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=73271&rType=2&file=sah 1.pdf

Između ta dva pola mnogobrojni teoretičari definisali su ga kao borbu, sport, ... prepoznaje pozicije u kojima jedna strana može da izvede mat u dva poteza;.

engleski - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82534&rType=2&file=engleski.pdf

Ciljevi i zadaci učenja engleskog jezika u osnovnoj školi se zasnivaju na uvažavanju potreba i učenika/ca i ... Ne dozvolite sebi da zaboravite da osim operativnih, nastava engleskog jezika ima i opšte ciljeve. ... napiše kraći vođeni sastav,.

psihologija - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=74546&rType=2&file=Psihologija program.pdf

njenu organizaciju – posebno svoja prava i odgovornosti u školi. ▫ Psihologija grupe. ▫ Mala grupa. ▫ Velika grupa. ▫ Primarna grupa. ▫ Sekundarna grupa.

modelarstvo - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=83329&rType=2&file=MODELARSTVO.pdf

Predmetni program MODELARSTVO se izučava sa jednim časom sedmično u sedmom, osmom ili devetom razredu. Po svojoj prirodi naslanja se i na određeni ...

priroda - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82592&rType=2&file=PRIRODA.pdf

vodi, biljkama i njihovom značaju za čovjeka), znanje koje je od šireg značaja za društvo u kojem pojedinac živi i radi (npr. ... vazduh, toplota i svjetlost sastavni ... Smješe i čiste materije, način ... navode najčešće gajene sobne biljke (cvijeće);.

matematika 2 - Zavod za školstvo

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=74103&rType=2&file=MATEMATIKA 2.pdf

funkcija; linearna funkcija; jednačina prave u ravni; linearna jednačina; ... tačaka u ravni,. - crta grafik linearne funkcije, ... n ∈ N i njen grafik; inverzna funkcija ...

matematika 3 - Zavod za školstvo

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=74104&rType=2&file=MATEMATIKA 3.pdf

Korelacija i didaktička uputstva. Učenik/ca treba da: - usvoji i primjenjuje Heronov obrazac,. - usvoji i primjenjuje formule za računanje površina trougla: sin sin.

Njemacki - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82518&rType=2&file=Njemacki.pdf

Nebensätze mit dass und weil. Maternji jezik i književnost: složena rečenica, zavisno-složene rečenice, imperfekat. Biologija: spoznaja značaja biljaka za ...

Italijanski - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82517&rType=2&file=Italijanski.pdf

Većem interesovanju za učenje italijanskog jezika, pored geografske blizine, ... Kao drugi strani jezik, u osnovnoj školi se italijanski jezik može učiti od sedmog razreda ... Gramatika: učenici/ce vladaju ograničenim poznavanjem jednostavnijih ...

Spanski - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=82520&rType=2&file=Spanski.pdf

Španski jezik je jedan od svjetskih jezika i zvanični je jezik u Ujedinjenim Nacijama. ... pismenog izražavanja, jezičko znanje (gramatika), pravopis i fond riječi; ...

crnogorski_osnovna_n - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=79579&rType=2&file=CRNOGORSKI_OSNOVNA_NJ 2011.pdf

glasovno podudaraju;. – glasno čitaju. 1.6.1. – pjesma. 1.6.1. Muzička kultura (pjesme kao uvodna ... Jovan Dučić: Jablanovi. Miroslav Antić: Nepovratna pesma.

Nikšić - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=386774&rType=2

U cjelini Škola se odgovorno stara da pedagoška dokumentacija bude redovna, blagovremena i valjano uređena. ... Učionice za razrednu nastavu imaju televizore. ... Sveske učenika su sadržajne, pregledaju se redovno, posebno u petom.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.