Analiza uzroka oštećenja spoja PE cevi i cevne spo - SMEITS Izdanja

gasa došlo je do oštećenja veze između PE cevi i PE cevne spojnice. Oštećenje je nastalo posle otrpavanja dela gradske mreže zbog izvođenja građevinskih ...

Analiza uzroka oštećenja spoja PE cevi i cevne spo - SMEITS Izdanja - Сродни документи

Analiza uzroka oštećenja spoja PE cevi i cevne spo - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/download/2232/2250/

gasa došlo je do oštećenja veze između PE cevi i PE cevne spojnice. Oštećenje je nastalo posle otrpavanja dela gradske mreže zbog izvođenja građevinskih ...

izrada i karakteristike poroznih filterskih cevi od ... - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/download/2425/2458/

Ključne reči: toplo presovanje; filter; aktivni ugalj. Two basic ... predaja toplote prahu od strane trna koji se nalazi u telu alata i koji je već zagrejan na potrebnu.

HERZ‑ove višEslojnE cEvi i pREss fitinZi - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1437/1446/

upotrebu i kompleksne instalacione strukture. Može se ... koef. linearnog širenja FH cevi: 0,023 mm/mK, ... Linearni koeficijent istezanja cevi. Nezavisno od ...

analiza rada ejektora sa varijabilnom mlaznicom ... - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/download/1966/2022/

Feromont oprema a.d., [email protected]. U radu je predstavljena analiza rada ejektora sa varijabilnom mlaznicom pri mešanju gasova. Osnovna svrha ...

analiza mogućnosti korišćenja drvne sečke u ... - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/download/2361/2388/

emisijom štetnih produkata je poznavanje procesa sagorevanja drveta preko procesa ... Donja toplotna moć apsolutno suvog drveta (Hus) se kreće od 18.1-19.0 ...

spektralna analiza vibracija turbomlaznih motora i ... - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/download/2497/2532/

Ključne reči: gasna turbina; harmonik; turbomlazni motor; vibracije; spektralna analiza. Vibration level above those defined by manufacturer's technical ...

uporedna analiza proračuna ciklusa gasnih ... - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/download/2302/2327/

Ključne reči: postrojenje gasne turbine, hlađene lopatice, proračun ciklusa gasne turbine, konvektivno hlađenje, efuziono hlađenje. This paper presents ...

Analiza primene različitih vrsta fosilnih goriva u ... - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/download/2326/2352/

je maseni udeo sumpora u polaznom gorivu, definiše se minimalna temperatura dimnog gasa, što je uslov za sprečavanje pojave niskotemperaturske korozije u ...

analiza uzroka i načina otkaza doboš-kočnice motornih vozila ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1451-1975/2008/1451-19750801011C.pdf

REZIME. Primenom metode Analize stabla otkaza u radu je izvršena analiza uzroka i načina otkaza doboš- kočnice sistema za kočenje lakih privrednih vozila.

analiza propagacije naponskih propada i struje kratkog spoja s ...

https://repozitorij.unios.hr/islandora/object/etfos:979/preview

kvara, tri se fazna napona smanjuju na nulu i struja kratkog spoja opterećuje fazne vodiče simetrično, a neutralni vodič i zemlja ne sudjeluju u vođenju struje [2].

kgh - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/3342/3384/

55 Beograd – domaćin prve Regionalne konferencije ... Београд), Бобан Митровић (P. V. F. Traders, Београд), Душан Мишић (Портал, Зајечар), Биљана ...

КГХ - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1097/4870/

Controls Company Београд. Јункерс Београд. Kirka Београд. Клима опрема Београд. PVF Traders Београд. Rhoss Београд. Siemens Београд. Technology.

Standardi - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/511/505/

Ozracenje - iradijacija: povrsinska gustina upadnog zracenja, tj. intenzitet sa kojim energija zracenja pada po jedinici povrsine. Napomen(f. Suncevo ozrilcenje ...

pravilan - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1460/1469/

Mobilni telefon. Slika 4. Prosečna potrošnja ... Baza za bežični telefon. 1. 24. UKUPNO. 42 W ... [11] http://www.tehnomanija.rs/index.php. [12] http://www.eps.rs/.

redosled - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1589/1601/

nost opremiti klipni kompresor pogonom sa promenljivom fre- kvencom, zato što je odlična efi- kasnost mašine pri delimičnom opterećenju sa reasterećiva-.

merenje - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1441/1450/

U ovoj studiji, plesan koju stvara vlaga koja se penje uz zidove bila je od manjeg ... proceniti uslove vlažnosti u stanu, tako da je moguća simu- lacija unutrašnjih ...

Problemi - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1319/1329/

Rast cena energije i želja da se naprave ekološki sistemi za. KGH povećavaju potražnju za ... Toplota koju odaju radijatori i vertikalne ploče sa prirodnom ili prinudnom ... toplote kroz zid radijatora i prelaz toplote sa spoljašnje po- vršine radijatora na ... in: 9th International Conference on Air Distributions in Room,. Coimbra ...

Superprovodljivost - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/474/467/

Razl11iSljajllCi 0 lome fenomenu, Lavoazje (Antoine. -Laurent de Lavoisier, 1743-1794) je napisao: "Ako bi Zem/ja bi/a prenetn u neku lopliju ob/aSl. Suncevog ...

korišćenje - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1030/1034/

KLJUČNE REČI: industrijski rashladni sistem; evaporativni kondenzator; efikasnost rashladnog sistema; promenljivi broj obrtaja. Prof. dr DOUGLAS T. REINDL, ...

programske - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1482/1492/

podnog grejanja, kao i za i pretpodešavanje termostatskih ... da zatraži proračun za sve tipove ventila. ... temperatura ulazne vode u podno grejanje. Slika 5.

biogas - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1379/1389/

Tek od nedavno višak kvasca i pivski trop se ... Tradicionalno se pivski kvasac suši i prodaje kao ... na stalan rast cena energije, takav konvencionalan postu‑.

projektovanje - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1204/1213/

KLJUČNE REČI: supermarket; energetska efikasnost; toplota kondenzacije; angažovana snaga. ŽELJKA VUKOVIĆ, dipl. inž. maš.,. „Soko inžinjering“, Beograd.

energija - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1394/1404/

vampiri, jer su tu „đavolja posla”. I čuveni vampir Sava Sa‑ vanović, iz ... Energetski potencijal vode je izuzetno veliki. Njegovo iskori‑ šćavanje se ogleda u ...

toplotna - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1218/1227/

odnosu na prethodnu godinu, ali poskupljenje struje pogađa toplotnu pumpu ... ulje i gas, izgleda da će toplotna pumpa kao grejno postro‑ jenje da ... Da bi Forum bio za ... će toplotne pumpe vazduh/voda dobiti najveći značaj za grejanje po‑.

mogućnosti - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1264/1276/

Mr RADMILO SAVIĆ, dipl. inž. maš., i PETAR VASILJEVIĆ, dipl. inž. maš., JKP Beogradske elektrane, Beograd, i prof. dr MIROLJUB ADŽIĆ, Mašinski fakultet ...

hidraulična - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1090/1094/

za dimenzionisanje hidrauličke skretnice i izbor odgovarajućeg oblika. KLJUČNE REČI: hidraulička skretnica; kotlovsko postrojenje; hidraulički problemi;.

„KGH“ Systemair - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/3478/3603/

Brendovi Gree, Bergen i Remeha poznati su širom sveta, ali novina na štandu, koja je ... jedan klima-uređaj, gasni kotao, kupatilski nameštaj ili celo građevinsko ...

modernizacija - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1504/1515/

TATJANA NUŠIĆ, DALIBOR MINIĆ i PETAR VASILJEVIĆ,. JKP ”Beogradske elektrane”, Beograd. Pored povećanja energetske efikasnosti, krajnji.

КГХ без граница - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1477/1487/

да се студентима пружи тео- ријски оквир, фокусирајући се ... Нови Сад. 61. Брчин Даница, Steelsoft d.o.o., Ауто‑пут за Нови Сад. 71, 11080 Земун. 62.

interklima 75 - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/254/245/

E>AcA I MONTAzERA OPREME ZA KGH go'rioll1ici ... ruckorn, avio prevoz na relaclji Beograd-Milano-Beograd, ... Sofronijevic Gradimir, dip!. ing., Unionil1vesl,.

regulacija - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1349/1359/

ŽELJKA VUKOVIĆ, dipl. inž. maš., „Soko Inžinjering“, Bulevar. Arsenija Čarnojevića 125, 11070 Beograd. Rashladni agregati mogu biti sa jednim ili sa više.

Kompozitni zaptivači glave motora i analiza oštećenja - SiM Impex

https://simimpex.ba/download/motor/analiza_ostecenja_kompozitnog_zaptivaca_glave_motora_victor_reinz.pdf

Klasičan zaptivač glave motora je kompresibilan ravan zaptivač. Sastoji se od perforiranog me - talnog nosećeg elementa, na koji je sa obe strane valjanjem.

IzmenJlvaca toplote - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/152/148/

Indircktni izmenjivaci toplote sastoje se iz dva direktna izmenjivaca toplote povezana medu ... UzimajuCi kao primer jedan obicni cevni izmenjivac toplote sa ...

Povratak na sadržaj - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/download/2242/2259/

Eko-menadžment svoje akcije sprovodi sa drugim učesnicima u okviru turističke testinacije. Ekološki bilans se radi u skladu sa međunarodnim normama.

складиштење киселина - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/download/1914/2117/

Инжењерска пракса. ПТ. Сумпорна киселина - H2SO4. Складиштење. Конструкциони материјали. Ова киселина је склона ступању у хемијске реакције.

HERZ ARMATUREN‑ovi - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1309/1319/

Kotlovski lim debljine 6 mm (austrijski materijal). – Izolacija koja pokriva ... silna goriva vrlo skupa, svetske zalihe se smanjuju i cene energenata imaju trend ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.