REVITALIZACJA TURBINSKOG POSTROJENJA

Ovaj konkretan turboagregat sastoji se od parne turbine, reduktora, ... Parna turbina je rotacijski toplinski stroj u kojem se energija vodene pare visokog.

REVITALIZACJA TURBINSKOG POSTROJENJA - Сродни документи

REVITALIZACJA TURBINSKOG POSTROJENJA

https://zir.nsk.hr/islandora/object/vuka:568/datastream/PDF/view

Ovaj konkretan turboagregat sastoji se od parne turbine, reduktora, ... Parna turbina je rotacijski toplinski stroj u kojem se energija vodene pare visokog.

Postrojenja za bušenje

http://www.rgf.rs/predmet/RO/V%20semestar/masine%20i%20uredjaji%20za%20eksploataciju%20nafte%20i%20gasa/Predavanja/1%20-%20Opste%20karakteristike%20i%20opis%20rotry%20postrojenja.pdf

7 – bušeća šipka. 8 – spojnica. 9 – isplačna glava. 10 – kuka. 11 – pokretna koturača. 12 – bušaće uže. 13 – nepokretna koturača. 14 – druga bina. 15 - dizalica.

Elektricna postrojenja

https://muricmilorad.files.wordpress.com/2011/11/elektricna-postrojenja-iii.pdf

S obzirom na namenu, razvodna postrojenja se mogu podeliti na razdelne i transformatorske stanice. Razdelna stanica je svako postrojenje u kojem se stiču ...

mašine i postrojenja za:

https://webshop.schachermayer.com/blk/catalogs/POSROJENJA/blaetterkatalog/blaetterkatalog/pdf/complete.pdf

i stručno osposobljeni saradnici u sektoru mašina i postrojenja za obradu drveta Vaša su direktna prednost. Tvrtka Schachermayer oslanja se na kvalitetom ...

IAS 16 - Nekretnine postrojenja i oprema II.pdf

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/2370/mod_folder/content/1/IAS%2016%20-%20Nekretnine%20postrojenja%20i%20oprema%20II.pdf?forcedownload=1

24 апр 2019 ... Fer vrednost – cena koja bi se naplatila za prodaju imovine (IFRS 13) ... Rezidualna vrednost i korisni vek trajanja se revidiraju na kraju svake ...

5. SNABDIJEVANJE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA ...

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_5184/objava_53450/fajlovi/5_SNABDIJEVANJE.pdf

Za prenos električne snage u principu dolaze u obzir tri sistema: jednosmjerni, jednofazni naizmjenični i polifazni naizmjenični sistem. Polifazni sistem prvi je ...

POSTROJENJA I INSTALACIJE POD PRITISKOM

https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/010-STUDIJE/OAS-4-1/III%20GODINA/PREDMETI/ZNR-304-POSTROJENJA%20I%20INSTALACIJE%20POD%20PRITISKOM/PREDAVANJA/2020/13.%20deo.pdf

stišljivim fluidima. Brzina kretanja stišljivog fluida je različita i zavisi od uslova i namene fluida. Mahov broj (M) služi kao kriterijum za određivanje brzine kretanja ...

06 Parne turbine i postrojenja.pdf

http://marjan.fesb.hr/~fbarbir/PDFs%20Termoenergetska%20postrojenja/06%20Parne%20turbine%20i%20postrojenja.pdf

Turbine za pogonjenje generatora u javnim termoelektranama. To su ... Slika 1.11 Kondenzacijska parna turbina s oduzimanjem pare tip EHNK-SIEMENS ...

Elektroenergetičar mreža i postrojenja

http://test.tsz.edu.rs/dokumenta/npp/v_stepen/npp_elektroenergeticar_za_mreze_i_postrojenja.pdf

3. 66. 66. 2. Електрична мерења у енергетици. 2. 44. 44. 3. Организација рада и основе система квалитета. 2. 44. 44. 4. Разводна постројења. 4. 88. 88 ...

Nekretnine, postrojenja i oprema

http://privrednastampa.ba/wp-content/uploads/2018/02/dr.sc_.-Jozo-Pilji%C4%87-Ra%C4%8Dunovodstveni-i-porezni-tretmman-stalnih-materijalnih-sredstava.pdf

sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju sredstva ... odbitka neto koristi od prodaje proizvedenih jedinica tokom dovođenja ... Knjiženje u dnevniku.

Niskonaponska sklopna i razvodna postrojenja

https://rudar.rgn.hr/~dkuhinek/nids_daliborkuhinek/4%20RUET/0Pred/2012-2013/02_NNP_rsvjta_komnkcje_12_13%20b.pdf

Niskonaponska sklopna i razvodna postrojenja. Tipna niskonaponska polja elektroenergetske mreže. Glavno niskonaponsko polje transformatora. U. Zaštitini ...

brodska postrojenja i sustavi - UNIRI

https://www.pfri.uniri.hr/web/dokumenti/uploads_nastava/20180216_115534_kralj_ENTRY_LEVEL.BPUS.pdf

16 velj 2018 ... osnova za izradu radioničkih nacrta. ▫ kontrola, tj. ... zaštita (premazi, pocinčavanje, guma) ... brtvljenje odgovara fluidu i temperaturi (guma, guma s ... hidrofor. ▫ propelerno vratilo i statvena cijev. ▫ separatori goriva i ulja ...

3-009 Mehanicar hidroenergetskih postrojenja lek.pdf - Centar za ...

http://www.cso.edu.me/Produkcija%20CSOa/Standardi%20zanimanja/03%20-%20Ma%C5%A1instvo%20i%20obrada%20metala/3-009%20Mehanicar%20hidroenergetskih%20postrojenja%20lek.pdf

4 окт 2007 ... Racionalno koristi sredstva rada, materijal, energiju i vrijeme. - Posjeduje informatičku ... hidrofora,. - pomoćnih ... pumpe crpne stanice za otpadne vode i fekalije, ... Poznaje princip rada pumpi i osnovne karakteristike.

1 POKRETNA POSTROJENJA ZA SITNJENJE I KLASIRANJE ...

https://rudar.rgn.hr/~mklanfar/nids_mklanfar/POVRSINSKA%20EKSPLOATCIJA/POVRSINSKA_Pokretna%20postrojenja.pdf

Pokretna postrojenja za sitnjenje i klasiranje sve se češće upotrebljavju na eksploatacijskim ... prijevozna traka prenosi lomljeni kamen iz drobilice na mjesto odlaganja izlomljenog kamenja ili u slijedeći ... Čeljusna drobilica (Nordberg C 105).

Visokonaponska razvodna postrojenja - ZUNS

https://www.zuns.me/sites/default/files/Visokonaponska%20razvodna%20postrojenja%20%5Bunutra%5D.pdf

Visokonaponska razvodna postrojenja udžbenik za treći razred srednje stručne škole. Izdavač. Za izdavača. Glavni urednik. Odgovorni uredik. Urednica izdanja.

199 MODERNIZACIJA POSTROJENJA – REGULACIJA BRZINE ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8469/2014/0042-84691401199P.pdf

REGULACIJA BRZINE MOTORA. KOMPRESORA. Muhamed ... Ključne reči: pogon, moderenizacija, frekventni regulator, konvertor, kompresor. Uvod azlog za ...

Relejna zastita postrojenja - WordPress.com

https://energetikaelektro.files.wordpress.com/2015/04/szu2014-01.pdf

elektičnih zaštita u postrojenju (releji djeluju na promjenu neke električne veličine kao što je npr. struja, napon, snaga, impedancija, frekvencija, smjer struje),.

Oblikovanje cjevovoda naftnog postrojenja

https://bib.irb.hr/datoteka/485022.Diplomski.pdf

ISOGEN područje služi za definiranje podataka za generiranje isogen datoteke kako bi se izometrija mogla prenijeti u neki drugi program. Posebnu pažnju treba ...

Postrojenja za tretman otpadnih voda - EVIB

http://evib.rs/wp-content/uploads/delightful-downloads/2016/12/EVIB_Reference_RS.pdf

oprema za dehidrataciju mulja: priprema i doziranje hemikalija (krečno mleko, ferihlorid i flokulant). oprema za UV dezinfekciju. cevovodi: AISI 304, PE, PVC.

KATALOG PROIZVODA I POSTROJENJA - 2013 - Tehnix Beo

http://tehnixbeo.rs/cms_upload/pdf/tehnix-katalog-2013.pdf

Kompanija Tehnix vode a je eko industrija u ovom delu Evrope za projektovanje, proizvodnju, servisiranje ure aja i opreme koji su u funkciji zaštite okoline.

anaerobna kodigestija otpadnog mulja iz postrojenja za ...

http://www.voda.ba/uimages/Mirnesa%20Zohorovic%20i%20sar%20ZR.pdf

mulja, kao i boljem prinosu i kvaliteti dobijenog bioplina. Ključne riječi: anaerobna digestija, organski otpad, pileći ekskrementi, otpad iz domaćinstva, otpad od ...

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE postojećeg postrojenja PIK ...

https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/Okoli%C5%A1na%20dozvola/OUZO-postoje%C4%87e/Tehnicko-tehnolosko_rjesenje_%28pik%29.pdf

Prostor za prihvat i privremeni smještaj životinja za klanje (tzv. stočni depo, oznake ... noževi, sterilizirane pile (za raspiljavanje trupa) i sterilizirane sjekire (za ...

Moderni sustavi automatizacije industrijskih postrojenja ...

https://bib.irb.hr/datoteka/564217.Prezentacija_IX_Malcic_Tisak.pdf

12 stu 2011 ... implementacije ovakvog pristupa izrade sustava automatizacije. ... podatke o postupku proizvodnje daje recept koji se često mijenja,. - bave se ...

Modelovanje zone zaštite visokonaponskog postrojenja od ...

https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/javni_uvid/izvestaji/doktorske/2016/Aleksandra%20Grujic%20doktorska%20disertacija.pdf

Gromobranska instalacija elektroenergetskih objekata u Republici Srbiji izvodi se prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog.

gve za vode iz postrojenja za proizvodnju energije - cecra

http://www.cecra.dh.pmf.uns.ac.rs/palic2011/Palic2011_GVE-energetika.pdf

sagorevanje čvrstih goriva u kotlovima sa ložištem ... sa rešetkama, sagorevanje uglja u prahu i u ... tada se može ići ili na sagorevanje amonijaka u posebnim.

Projektovanje zaštite od buke industrijskih postrojenja

http://www.mfkv.kg.ac.rs/urbanoise/media/14_M53.03-Projektovanje_zastite_od_buke_industrijskih_postrojenja.pdf

Oblogu čine izolacioni materijal (Azmafon A) i tanki aluminijumski lim, koji apsorpcioni materijal štiti od atmosfrskih uticaja. Telo transportera je napravljeno od ...

Elektrane i Razvodna Postrojenja- Lazar Lazarević.tif

https://prakticnanastavaets.files.wordpress.com/2011/12/razvodna-postrojenja.pdf

1.2 Podesavanje napona. Mrezni transformatori iInaju na namotaju vlseg napana ogranke pomocll kojih se maze podesiti prenosni odnos, od- nosno napon koji ...

RAZVODNA POSTROJENJA – LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA 2

http://ees.etf.bg.ac.rs/predmeti/36/RP%202018%20lab%20drugi%20ciklus.pdf

RAZVODNA POSTROJENJA – LABORATORIJSKE VEŽBE. VEŽBA 2. 1. 35 kV vakuumski prekidač. Osnovna funkcija prekidača je da prekine odnosno da ...

definisanje čelične konstrukcije vakuum postrojenja po ... - Odrzavanje

http://www.odrzavanje.unze.ba/zbornici/2018/042-O18-025.pdf

12 svi 2018 ... U ovom radu dat je prikaz ergonomski prilagođenog rješenja elemenata složenog sistema radniku (čelična konstrukcija, stepenice i penjalice), ...

Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i ...

http://arhiva.mup.gov.rs/domino/zakoni.nsf/prnafnigasl.pdf

1.24 Sigurnosni uređaj je ventil ili druga naprava koja štiti delove postrojenja od ... sigurnosti na boci mora da ima konstrukciju sa oprugom, da je obezbeđen od ...

energetska efikasnost i emisija gasova termičkih postrojenja na ...

http://arhiva.nara.ac.rs/bitstream/handle/123456789/347/PT_04-2006%20-%20Brkic.pdf?sequence=1&isAllowed=y

“Šukom”,. Knjaževac. 250. 171-232 31-67 1,8-8,8 3,1-11,0. 1560-. 9023. 34-97. -. -. “Bratstvo”. Subotica. 360. 145-317 64-72 1,3-2,7 2,5-15,5. 2,8*. 0-4,8*.

pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja i uređaje ...

http://www.terragold.co.rs/Download/Zakoni%20i%20pravilnici/PTN%20ZA%20ELEKTRI%C4%8CNA%20POSTROJENJA%20I%20URE%C4%90AJE%20U%20RUDNICIMA%20SA%20PE.pdf

14) nazivni napon, nazivna jačina struje, nazivna snaga i nazivna frekvencija su vrednosti za koje su električni ... oštećenja kola uzemljenja potrošača ili kabla;.

Rješenje - Obuke za termoenergetska postrojenja i posude ... - inzio

https://www.inzio.ba/file/rjesenje-obuke-za-termoenergetska-postrojenja-i-posude-pod-pritiskom/25

poluautomlitskom komandom, masinista crpnih stanica, rukovaoca pamih kotlova sa mehaniziram lozenjem, rukovaoca centralnog grijanja, rukovaoca parnih,t ...

analiza utjecaja radnih uvjeta deizoheksanizera postrojenja ...

https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/javno/stari-radovi/1522/preuzmi

produktu vrha prevladavaju butanski izomeri heksana, u produktu boka pentanski izomeri, a produkt dna se vraća u reaktorski sustav budući da sadrži uglavnom ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.