REGULACIJA RADA BRODSKIH PARNIH TURBINA

Parna turbina je toplinski motor koji pretvara para visoke temperature i visokog tlaka u mehaničku energiju ili električnu energiju sa svojim fiksnim i pokretnim ...

REGULACIJA RADA BRODSKIH PARNIH TURBINA - Сродни документи

REGULACIJA RADA BRODSKIH PARNIH TURBINA

https://repozitorij.pfst.unist.hr/islandora/object/pfst:622/datastream/PDF/view

Parna turbina je toplinski motor koji pretvara para visoke temperature i visokog tlaka u mehaničku energiju ili električnu energiju sa svojim fiksnim i pokretnim ...

Konstrukcija i proraĊun Ċvrstoće elemenata parnih i plinskih turbina

http://powerlab.fsb.hr/turbostrojevi/Toplinski_turbostrojevi.pdf

jedne realizirane jedinice, parna turbina je pogonila kompresor za komprimiranje zraka za izgaranje. Para se dobivala u generatoru pare pomoću topline ...

Program parnih kočnica i parnih brana za krovne i fasadne ...

https://www.wurth.ba/Images/Services/pdf/ParneBraneKocnice.pdf

Troslojna, robusna, djelomično difuzno otvorena parna kočnica koja omogućuje isušivanje krovne konstrukcije u oba smjera u ovisnosti od sezone. Dvoslojna ...

praćenje rada sustava za izmjenu radnog medija brodskih motora

https://repozitorij.pfst.unist.hr/islandora/object/pfst:434/datastream/PDF/view

četverotaktni i dvotaktni motor. Iduća dva poglavlja donose opis pojedinačnog kretanja zraka kros sustav usisa odnosno ispušnih plinova procesa izgaranja kroz ...

ls regulacija rada crpke - FESB

http://marjan.fesb.hr/~itolj/diplomskirad/diplomski_rad_tolj.pdf

Slika 2.10- Primjer CP hidrauličkog sustava za mobilnu hidrauliku [1] ... U prvom slučaju koristi se jednostavna i robusna zupčasta crpka, a za mirovanja sustava ...

222 TURBINA, TOPLINSKA

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/turbina_toplinska.pdf

Brancina parna turbina. J. Barber je 1791. patentirao plinsku turbinu koja pokreće mijeh za stlačivanje zraka za izgaranje, prije miješanja s plinovitim gorivom.

kritične točke parnih sterilizatora-usporedna kontrola biološkim i ...

https://repozitorij.mefos.hr/islandora/object/mefos:644/datastream/PDF/view

Vrste sterilizacije su: sterilizacija vodenom parom pod pritiskom, suhim vrućim zrakom, te sterilizacija mikrobicidnim plinovima a to su etilen oksid , formaldehid i ...

PROTITLAČNA IN ODJEMNO- KONDENZACIJSKA TURBINA

http://lab.fs.uni-lj.si/kes/energetski_stroji_in_naprave/Vaja_12_ProtitlacnaOdjemnokondenzacijskaTurbina.pdf

Parna turbina. Protitlačna in odjemnokondenzacijska turbina. 5 vstop pare lopatice visokotlatčni del izstop pare nizkotlatčni del gred gred do generatorja para za ...

O volontiranju i volonterima_kama [2006] - Turbina promjena

http://www.turbina-promjena.hr/images/dokumenti/O_volontiranju_i_volonterima.pdf

24 sij 2001 ... odnose na volontiranje zahtijevalo je mnogo više truda i rada nego što sam mogla zamisliti. Ova je ... i u Afriku te na daleki istok . Nakon II.

SUSTAV GORIVA BRODSKIH DIZELSKIH MOTORA

https://repozitorij.pfst.unist.hr/islandora/object/pfst:432/datastream/PDF/view

BRODSKI DIZELSKI MOTORI NA DVOJNO GORIVO .............. 23. 5.1. ... spadaju: • Plinska ulja (Marine Gas Oils – MGO) – kategorije goriva DMA, DMB, DMC.

konstrukcijski elementi sporookretnih brodskih motora

https://repozitorij.pfst.unist.hr/islandora/object/pfst:91/datastream/PDF/view

je do njegove uporabe za sve nove vrste motora. S povećanjem snage motora glavni izazov razvoja komora izgaranja odnosi se na komponente komora ...

dinamička izdržljivost brodskih konstrukcija - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/34004814.pdf

Ključne riječi: brodske konstrukcije, zamor materijala, dinamička izdržljivost. Znanstveno područje: TEHNIČKE ZNANOSTI. Znanstveno polje: Brodogradnja.

istorijat, klasifikacija i primena gasnih turbina history, classification ...

http://www.vpts.edu.rs/sed17/CD%20Proceedings%202017/proceedings/1-6.pdf

7 окт 2017 ... Prvi patent gasne turbine mnogi autori pripisuju John Barber-u (patent iz 1971. godine), ali nije poznato da li je prema ovom patentu izrađen ...

konstrukcijski elementi sporookretnih brodskih motora - Sveučilište u ...

https://repozitorij.pfst.unist.hr/islandora/object/pfst:91/datastream/PDF/view

Opterećenja su neravnomjerna i osim opterećenja na savijanje i uvijanje izazivaju ... ispirnog kućišta se nalazi kosa pregrada koja sadrži brtvenice za prolaz ...

Surfaktanti - važne komponente brodskih ulja Neprobušive gume ...

https://hrcak.srce.hr/file/57113

Surfaktanti - važne komponente brodskih ulja. Brodska motorna ulja koja se koriste za podmazivanje velikih sporohodnih dizelovih motora koji kao gorivo koriste ...

frontalni oblik rada u funkciji uvođenja učenika u skupne oblike rada

https://www.hrks.hr/skole/18_ljetna_skola/334-336.pdf

FRONTALNI OBLIK RADA U FUNKCIJI. UVOĐENJA UČENIKA U SKUPNE OBLIKE RADA. 1. UVOD. Ciljevi i zadaće Tjelesne i zdravstvene kulture mogu se ...

uputstvo za pisanje seminarskog rada 1. struktura rada 2. naslovna ...

http://api.puskice.org/files/show/464

Rad treba da ima naslovnu stranu, sadržaj, uvod, glavni deo, zaključak i literaturu. Obim rada je od 15 do 20 strana. 2. NASLOVNA STRANA. Naslovna strana ...

efikasnija uloga inspekcija rada u suzbijanju rada na crno

http://eukonvent.org/wp-content/uploads/2014/05/%C5%A0IRA-VERZIJA-SA-NASLOVNOM-STRANOM-sa-disklejmerom.pdf

30 нов. 2014 ... podnetih prekršajnih prijava od strane inspekcija rada. Uspostavljanje umreženog, automatizovanog i javno dostupnog sistema u kome bi.

regulacija ili deregulacija?

https://hrcak.srce.hr/file/94025

REGULACIJA ILI DEREGULACIJA? UDK: 347.79 (497.5). Primljeno: 15. XI. 2010. Pregledni znanstveni rad. Hrvatska unutarnja plovidba proživljava iznimno ...

REGULACIJA KOTLA

http://www.enu.sibensko-kninska-zupanija.hr/media%2F0023%2Fdoc%2F43.pdf

Odnosi između vanjske temperature i polazne temperature tople vode prikazani su kao krivulje grijanja (Slika 2.). Odnos između vanjske temperature i polazne ...

9.0 regulacija 10.11.2008

https://budva.me/sites/default/files/planovi/06%20-%20DUP%20Budva%20centar/9.0%20REGULACIJA%2010.11.2008.pdf

2. KOMO SE VINA. POSTOJEĆI OBJEKTI. REGULACIONA LINIJA. OSOVINA ULICE. IVICA KOLOVOZA. OSOVINA PEŠAČKE STAZE. IVICA PEŠAČKE STAZE.

regulacija - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/1349/1359/

ŽELJKA VUKOVIĆ, dipl. inž. maš., „Soko Inžinjering“, Bulevar. Arsenija Čarnojevića 125, 11070 Beograd. Rashladni agregati mogu biti sa jednim ili sa više.

Državna regulacija - Fer - unizg

https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Drzavna_regulacija_industrije_final_180613.pdf

Kongres je kroz sljedeća desetljeća zakonima proširivao ovlasti ICC-a. Ta ... stupio na snagu 1. siječnja 2012. te odredbama članka 8. Zakona ... koji je izgradio kuću na otoku. ... modeliranje pristupom „spaljene zemlje“ (engl. scorched earth). ... kontrolom proizvodi više nego što se troši, odnosno da omogući tranzit energije.

Glukoneogeneza i regulacija glukoneogeneze - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/14obk-p18-glukoneogeneza.pdf

Glukoneogeneza. Sinteza ugljikohidrata iz jednostavnih preteča. Put od fosfoenolpiruvata do glukoza. 6-fosfata zajednički je za mnoge preteče ugljikohidrata.

4. regulacija sustava grijanja

https://www.enu.hr/wp-content/uploads/2016/03/4.-Regulacija-sustava-grijanja.pdf

radijatora u obiteljskoj kući od 150 m2 koja godišnje troši približno 2.940 litara lož ... Proračun je napravljen za stambeni prostor od 150 m2 koji godišnje troši ...

Državna regulacija - FER-a - unizg

https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Drzavna_regulacija_industrije_final_180613.pdf

Kongres je kroz sljedeća desetljeća zakonima proširivao ovlasti ICC-a. Ta ... stupio na snagu 1. siječnja 2012. te odredbama članka 8. Zakona ... koji je izgradio kuću na otoku. ... modeliranje pristupom „spaljene zemlje“ (engl. scorched earth). ... kontrolom proizvodi više nego što se troši, odnosno da omogući tranzit energije.

Uputstvo za pripremu rada – naslov rada

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/uputstva/0040-2176us.pdf

Rezime – Ovo uputstvo sadrži instrukcije za pripremu rada za časopis "Tehnika". Molimo autore da tehnički pripreme radove po ugledu na tekst ovog uputstva.

NADZOR BATERIJE I REGULACIJA PUNJENJA

https://www.schrack.hr/fileadmin/f/hr/Bilder/pdf_dokumenti/Schrack_Majstor_11-12-2013.pdf

shema regulatora punjenja baterije. koja propušta struju samo iz FN-modu- la prema bateriji. Sklopka S1 može biti mehanička. (relej) ili poluvodička sklopka.

199 MODERNIZACIJA POSTROJENJA – REGULACIJA BRZINE ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8469/2014/0042-84691401199P.pdf

REGULACIJA BRZINE MOTORA. KOMPRESORA. Muhamed ... Ključne reči: pogon, moderenizacija, frekventni regulator, konvertor, kompresor. Uvod azlog za ...

NAPONSKO FREKVENCIJSKA REGULACIJA I PRIMJENE

https://zir.nsk.hr/islandora/object/etfos:1565/preview

Za regulaciju brzine vrtnje asinkronog motora koristi se frekventni regulator. Njegova primjena je raznovrsna. Kako proizvođač ne može unaprijed predvidjeti ...

REGULACIJA ARTERIJSKOG KRVNOG PRITISKA

http://studije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/11/SEMINAR-Regulacija-arterijskog-krvnog-pritis.pdf

2) Vaskularni otpor. 3) Vaskularni volumen. (kapacitanca). 4) Volumen krvi. Mesta regulacije arterijskog krvnog pritiska. 3. KAPACITANCA. 1. SRCE-MINUTNI.

AUTOMATSKA REGULACIJA NAPONA U EES-u - Fakultet ...

https://repozitorij.etfos.hr/islandora/object/etfos:2330/datastream/PDF/view

astatizam (I-djelovanje), kojeg nema ni u regulacijskoj stazi, pri određenim trajnim poremećajima (npr. duže puno veće ili puno manje opterećenje generatora, ...

Regulacija reka: ispitna pitanja

http://hikom.grf.bg.ac.rs/stari-sajt/web_stranice/KatZaHidr/Predmeti/RegReka/Materijal%20za%20pripremu%20ispita_files/RRIspitnaPitanja.pdf

Геоморфологија природних водотока (настанак, подела, речна долина, геоморфолошке променљиве). 19. Хидрауличка геометрија речног корита ...

REGULACIJA AKTIVNOSTI RESPIRACIJSKOG SISTEMA

http://studije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/11/SEMINAR-Regulacija-aktivnosti-respiratornog-.pdf

5. ĆELIJSKA RESPIRACIJA. Oksidativni procesi. RESPIRACIJA je proces razmene gasova izmeñu atmosferskog vazduha i tkiva, sa ciljem da snabde ćelije O2 i.

Vaillant regulacija/termostati - Termometal

https://termometal.hr/upload/catalog/groups/255/Vaillant%20Regulacija_062008.pdf

Moduliraju i sobni termostati 24 voltni su termostati koji dodatno moduliraju s radom plamenika kako se temperatura u prostoru približava zadanoj vrijednosti.

privatizacija, regulacija i deregulacija vodoopskrbe - Coprogram

http://www.coprogram.com/documentation/deregulacija.pdf

PRIVATIZACIJA, REGULACIJA I DEREGULACIJA VODOOPSKRBE. Sažetak. Kada je riječ o privatizaciji vodoopskrbe, obično se postavlja pogrešno pitanje: ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.