Male hidroelektrane u Bosni i Hercegovini - infoteh-jahorina 2020

Male hidroelektrane u Bosni i Hercegovini – rizici implementacije i aspekti sigurnosti. Edina Livnjak, Arnela Kozar studenti drugog ciklusa studija. Univerzitet u ...

Male hidroelektrane u Bosni i Hercegovini - infoteh-jahorina 2020 - Сродни документи

Male hidroelektrane u Bosni i Hercegovini - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2015/radovi/STS-2/STS-2-2.pdf

Male hidroelektrane u Bosni i Hercegovini – rizici implementacije i aspekti sigurnosti. Edina Livnjak, Arnela Kozar studenti drugog ciklusa studija. Univerzitet u ...

Reverzibilne hidroelektrane - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2012/radovi/STS/STS-12.pdf

Sadržaj—Reverzibilne hidroelektrane predstavljaju sistem za skladištenje električne energije koji nije skup prilikom izgradnje i odžavanja, ima veliki stepen ...

srbijašume - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2011/radovi/E-IV/E-IV-12.pdf

Sadržaj –Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" gazduje šumama i šumskim ... obračunavaju popusti vezani za taj cenovnik (moguće je,.

Egzoskeleti - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2018/radovi/SUP/SUP-11.pdf

Sažetak— Još pre skoro pedeset godina u Institutu Mihajlo Pupin u Beogradu napravljeni su prototipovi egzoskeleta čija je prevashodna namena bila pomoć ...

Robotska glava - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2017/radovi/SUP/SUP-7.pdf

(mastikatorni) mišići glave. Osnovna karakteristika površinskih mišića glave jeste da svojim kontrakcijama obrazuju karateristične nabore na koži lica dajući mu.

ENUM protokol - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2012/radovi/STS/STS-32.pdf

pretražuje ispod domena e164, pa zatim po zemlji, i obrnutom telefonskom broju. DNS ne može da pretražuje pod .com domenom ako je počeo pretragu u Arpa ...

Bežični prenos energije - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2017/radovi/STS/STS-2.pdf

integralnih kola, kao primjer navedeno je integralno kolo. LTC4125. LTC4125 integralno kolo koristi se kod rezonantnog induktivnog prenosa. Šema bežičnog ...

Elektronska uprava u Srbiji - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2014/radovi/RSS-3/RSS-3-3.pdf

Sadržaj—Internet tehnologije su postale lako dostupne što je dovelo do značajnijeg razvoja sistema elektronske uprave (e- uprave) koji su postali suštinski deo ...

Zaštita podataka na Internetu - infoteh-jahorina 2020

http://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2012/radovi/RSS-8/RSS-8-5.pdf

Zaštita podataka na Internetu. Razvoj i testiranje RSA asimetričnog kriptografskog postupka. Dejan Lacmanović, Branko Markoski. Katedra za računarske nauke.

Razvoj C# aplikacije RAD metodom - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2012/radovi/STS/STS-25.pdf

Početni ekran programa sadrži popis postojećih projekata, uputstva za korišćenje alata i dio vezan za MSDNAA pomoć. Izgled početnog ekrana prikazan je na ...

Mobilni Internet u obrazovanju - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2013/radovi/RSS-4/RSS-4-11.pdf

[email protected], [email protected] ... Mobilni telefoni povezuju četiri puta više ljudi od fiksne ... značajnom razvoju smartphone tehnologija.

Taksonomija stilova programiranja - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2012/radovi/RSS-6/RSS-6-3.pdf

[email protected] ... programiranje podsjeća na današnje programske jezike visokog nivoa. ... programski jezik u mikroračunarima i za programiranje “na.

Mašinsko učenje u obrazovanju - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2014/radovi/RSS-7/RSS-7-3.pdf

Sadržaj—Mašinsko učenje u zadnjih nekoliko godina zauzima vrlo značajno mesto u svetu informacionih tehnologija, naročito kada su u pitanju analize velikog ...

podešavanje vozila sa pogonom na gas ... - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2010/radovi/C/C-1.pdf

je sistem Sequent 24 firme BRC[1], koji nema mogućnost autokalibracije već se podešavanje sistema realizuje po proceduri koju je definisao proizvođač.

Pouzdanost računarskog sistema - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2012/radovi/RSS-6/RSS-6-7.pdf

Novi Sad, Srbija ... sistem, njegove komponente i mogućnost da dođe do otkaza ... se dešavaju otkazi elektronskih komponenti, odnosno utvrdiće se optimalno ...

Holovi strujni senzori - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2014/radovi/STS/STS-2.pdf

Ključne riječi - strujni senzori; Holov efekat; Sentron; CSA-. 1V;. I. UVOD. Mjerenje električne struje aktuelno je od početka razvoja elektrotehnike pa sve do ...

Sistem za naplatu parking usluga - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2017/radovi/STS/STS-4.pdf

Postojeći sistemi za naplatu parkinga mogu se svrstati u tri grupe: • naplata na licu mjesta (direktna naplata posredstvom ovlaštenog lica ili pomoću automata.

Elektronske zone ugljeničnih nanotuba - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2018/radovi/P-1/P-1-1.pdf

alotropske modifikacije ugljenika nastale od fulerena C60, veoma su interesantna zbog savim novih i posebnih osobina ovih elektronskih sistema [1–7].

modelovanje elktričnih mašina na računaru - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2011/radovi/F/F-35.pdf

trećem poglavlju izveden je matemtički model sinhrone mašine i dati su rezultati simulacije rada sinhronog generatora pri naponskom napajanju sa promjenom ...

Uporedna analiza strujnih pretvarača - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2012/radovi/ELS/ELS-12.pdf

Prvi uređaj za merenje struje (galvanometar), razvio je. Johan Schveigger 1820.g. Schweigger je pronašao način da pojača efekat koji je opisao Ørsted [4].

Kodiranje podataka o plaćanju QR kodom - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2016/radovi/PRS/PRS-10.pdf

Račun ili opšta uplatnica se skeniraju ili slikaju, a zatim se slika obrađuje odgovarajućim softverom za prepoznavanje karaktera. Nedostaci ovakvog načina ...

Deep web i dark web – Potreba ili zloupotreba - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2017/radovi/RSS-3/RSS-3-9.pdf

svaku aktivnost internet korisnika. U cilju zaštite privatnosti razvio se deo Interneta pod nazivom deep web koji komercijalni pretraživači ne mogu da indeksiraju.

Prisustvo javnih biblioteka na internetu - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2017/radovi/RSS-2/RSS-2-6.pdf

Narodna biblioteka Doboj. Doboj ... prezentacija, elektronski katalog, Facebook profil, Twitter nalog, mobilne i ... prezentaciji Narodne biblioteke Srbije [11].

Android-Arduino Smart Home - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2013/radovi/RSS-8/RSS-8-8.pdf

[email protected], [email protected], ... pomoć Arduino mikrokontrolera kao centralne komponente sistema kućne ... elektronske komponente.

Merenje spektralnih refleksija biljaka - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2017/radovi/ELS/ELS-5.pdf

delove spektra svetla više apsorbuje dok druge delove spektra više reflektuje. Biljka koja je zdrava i efikasno vrši fotosintezu apsorbuje vidljivi deo spektra ...

Interaktivna televizija i novi modeli marketinga - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2015/radovi/RSS-3/RSS-3-14.pdf

televizije u Srbiji i završava zaključkom o izazovima za tržište oglašavanja koji ... moguće je pristupiti sa više različitih platformi: kablovske, satelitske, telco, smart ...

Virtualna stvarnost: hardver u službi zabave - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2017/radovi/RSS-3/RSS-3-3.pdf

Snimci u 360° omogućuju delimičnu interakciju gledaoca. (učesnika) u okvirima ... ima, s jedne strane gledalac, u filmu, a s druge strane igrač i učesnik u svetu ...

E-učenje na programu "Nove računarske ... - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2013/radovi/RSS-4/RSS-4-4.pdf

predmetima SP NRTD http://lectio.viser.edu.rs/moodle/ iskorišćena su dostupna iskustva postojećih akreditovanih programa u sličnim oblastima, ali se i nadalje ...

Primjena fazi logike u BSM za detekciju požara - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2014/radovi/KST-1/KST-1-1.pdf

logika je dobar pristup zbog toga što zahtjevi za njenim izvršenjem mogu lako biti ... Ključne riječi - BSM; detekcija požara; fazi logika; redukcija pravila. I. UVOD.

Brza izrada prototipa primjenom 3D štampača - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2013/radovi/STS/STS-14.pdf

Ključne riječi - Brza izrada prototipa; 3D štampač; ZPrinter. 450. ... da bi za 10 ili 20 godina svako mogao da ima 3D štampač ... [7] http://sr.wikipedia.org/wiki/.

Deset godina satelitske HDTV u Evropi - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2014/radovi/KST-2/KST-2-7.pdf

TV signala bila je analogna satelitska televizija. Osnovna karakteristika ... manjeg broja TV kanala u odnosu na digitalni prenos. Za razliku od analognog ...

"Headhunting" kao metod regrutacije - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2015/radovi/PRS/PRS-12.pdf

specijalan zato što ga uglavnom koriste multinacionalne kompanije za pronalazak vrhunskih kandidata za izvšne pozicije. Ključne riječi 1; regrutovanje kadrova ...

virtuelizacija-hyper v virtualization-hyper v - infoteh-jahorina 2020

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2010/radovi/E-III/E-III-4.pdf

Nenad Petrović. Nacionalna Služba za zapošljavanje. Sadržaj –Virtuelizacija je tehnološka inovacija koja omogućava stručnim IT menadzerima da razvijaju ...

MALE HIDROELEKTRANE

http://ees.etf.bg.ac.rs/predmeti/35/mhe%20-%202010.pdf

MHE sa dnevnim ravnanjem akumulacije. Umesto regulisanja na osnovu stvarnog dnevnog dijagrama opterećenja, u lokalnoj mreži može se uvesti ...

Male hidroelektrane - MENEA

https://www.menea.hr/wp-content/uploads/2013/12/6-hidroelektrane.pdf

Male hidroelektrane ponekad su prikladne za decentralizirana područja s malom potrošnjom te “otočni” pogon (off-grid operation). • Ali i za niskonaponske ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.