Fiziologija vode i elektrolita – Dr Branko Milaković - UAIS

Blaga hiperkalijemija (S-K 6.0 - 8.0 mEq L-1). • Restrikcija unosa kalijuma. • Povećan unos vode diuretici. • Izmenjivači katjona – Na-polistiren sulfonat ...

Fiziologija vode i elektrolita – Dr Branko Milaković - UAIS - Сродни документи

Fiziologija vode i elektrolita – Dr Branko Milaković - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2017/02/prof-dr-Milakovic-predavanje-CEEA-3-2017..pdf

Blaga hiperkalijemija (S-K 6.0 - 8.0 mEq L-1). • Restrikcija unosa kalijuma. • Povećan unos vode diuretici. • Izmenjivači katjona – Na-polistiren sulfonat ...

Kardiovaskularna fiziologija – Prof. dr Miomir Jović CEEA 2 - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2016/11/Kardiovaskularna-fiziologija-Prof.-dr-Miomir-Jovi%C4%87-CEEA-2.pdf

Kurs 2: srce i cirkulacija. Naziv teme: Kardiovaskularna fiziologija. Datum: 28-29.10.2016. Jezik: Srpski. Grad: Beograd. Zemlja: Srbija. Predavač: Prof dr Miomir ...

patofiziološko ispitivanje metabolizma vode, elektrolita i acido ...

http://www.nsveterina.edu.rs/oldsite/sites/default/files/2%20PATOFIZIOLOSKO%20ISPITIVANJE%20METABOLIZMA%20VODE,%20ELEKTROLITA%20I.pdf

VODONIKOVI JONI; GASOVI KRVI. I ACIDOBAZNA RAVNOTEŽA. Metabolička alkaloza. Metabolička acidoza. Respiratorna alkaloza. Respiratorna acidoza.

ravnoteža vode, elektrolita i acidobaznog statusa novorođenčeta

http://hpps.kbsplit.hr/hpps-2004/10.pdf

Deskriptori: NOVOROĐENČE, RAVNOTEŽA VODE, ELEKTROLITI, ACIDOBAZNA RAVNOTEŽA. GRAĐA FETUSA I NOVOROĐENČETA. Osnovni princip ...

Opšta i sistemska fiziologija (Biohemija) Fiziologija životinja ...

https://www.bio.bg.ac.rs/materijali_korisnika/predavanje-11-12-13.pdf

➢Mehanoreceptori (kožni receptori za dodir, slušni receptori, proprioceptori). ➢ Hemoreceptori (receptori za ukus, miris, unutrašnji receptori za kiseonik).

FIZIOLOGIJA RESPIRATORNOG SISTEMA (fiziologija disanja)

http://kfiziolbiohem.vet.bg.ac.rs/wp-content/uploads/fiziologija%20prezentacije/Rsistem2014.pdf

GRAĐA RESPIRATORNOG SISTEMA u širem smislu. 1. ... Spoljašnje disanje -razmena gasova između alveola pluća i plućnih kapilara. Unutrašnje disanje ...

branko vucicevic:branko novi.qxd.qxd

https://pescanik.net/wp-content/PDF/branko_vucicevic-srpske_lepe_umetnosti.pdf

Chopinov posmrtni marš. Degenerisana crnačka muzika takođe nije bila zapo- stavljena. Na specijalnoj žurki za dr Mengelea vrhunac zaba- ve bio je logoraški ...

TRETMAN VODE - HPV - Hemijska Priprema Vode m - Tehnika KB

http://www.tehnikakb.rs/files/Image/proizvodi/tretman_vode/HPV/Hemijska_priprema_vode_web.pdf

DGD-filter ulošci: Filter ulošci sa dvostepenom filtracijom. ... staklenim vlaknima, a unutrašnji od polietilena i ... za banje, bazene, akvarijume, itd. Princip rada ...

TRANSFORMACIJA STANDARDNIH ELEKTROLITA ZA ...

http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/Djura.pdf

crna pasivizacija PRO ZN-28. SEALER 2000W(crni) korozija počela posle 650 sati. Radi poređenja korozione otpornosti prevlake cinka i prevlake legure ...

POREMEĆAJI ACIDOBAZNE RAVNOTEŽE I ELEKTROLITA

http://www.neonatologija.rs/files/rad26-KON-2.pdf

TERAPIJA. • Ukoliko je pH < 7,25 i bazni deficit > 5 - 10 mmol/l: 1. Sol. NaHCO3 8,4% ukoliko je PaCO2 < 6 kPa i ukoliko Na u serumu nije visok. * 1 - 2 mEq/kg ...

6_Nadoknada tekucina, elektrolita i gubitaka krvi-1 - UniZd

https://www.unizd.hr/Portals/23/6_Nadoknada%20tekucina,%20elektrolita%20i%20gubitaka%20krvi-1.pdf

HIPOVOLEMIJA. HIPERVOLEMIJA. Šok. Popuštanje srca. Vrućica. Pretjerana terapija tekućinama. Pothranjenost i žeđ. Ascites (ukupna voda). Povraćanje ...

Merenje električne provodljivosti rastvora elektrolita - Nobel

http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of3sp/materijali/Uputstvo_merenje_provodljivosti_elektrolita.pdf

uticajem jednosmerne struje. Instrument koji se koristi za merenje otpornosti rastvora između elektroda naziva se konduktometar. Električna otpornost R uzorka ...

Uticaj hipoksije na koncentracije elektrolita i lipida terminske ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18157/bdef:Content/download

Dok je pojam asfiksija rezervisan za udruženo stanje hipoksije, hiperkapnije i acidoze ... Hipoksija kao fiziološko-patofiziološki događaj ima važno značenje pri ...

SEMINAR 09 - Kemijska ravnoteža III - otopine elektrolita; hidroliza ...

http://zoak.fkit.hr/nastava/pred_oiak/Seminar%2009.%20Kemijske_ravnote%C2%BEe%20III%20-%20otopine%20elektrolita_%20hidroliza%20soli,%20puferske%20otopine.pdf

KEMIJSKA RAVNOTEŽA II –hidroliza soli. (2) A. -. H. 2. O. HA OH- ......................HIDROLIZA baza kiselina kiselina baza. 1. Vodene otopine soli, dobivene ...

Poremećaji u ravnoteži elektrolita, ako su veliki, mogu imati teške ...

http://www.stampar.hr/sites/default/files/Nabava/2016/node/add/dokumenti/uz_zdravu_hranu_nema_straha_adiva11.2016.pdf

no nabijene čestice), a to su natrij, kalij, kalcij i magnezij. Anioni (negativno nabijene čestice) su klor, sulfati, karbonati, fosfati i drugi. U krv- noj plazmi ljudi bitni ...

Kemijska ravnoteža III - otopine elektrolita; hidroliza soli ... - ZOAK FKIT

http://zoak.fkit.hr/nastava/pred_oiak/Seminar%2009.%20Kemijske_ravnote%C2%BEe%20III%20-%20otopine%20elektrolita_%20hidroliza%20soli,%20puferske%20otopine.pdf

HA OH- ......................HIDROLIZA baza kiselina kiselina baza. 1. Vodene otopine soli, dobivene neutralizacijom jakih baza i slabih kiselina. (1) MeA → Me (aq) ...

program - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2019/01/Spring-Symposium-2019.pdf

Clinic for Anesthesiology, Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia. ERAS protocols in Thoracic Anesthesia. Vesna Dinić, MD,. Clinic for Anaesthesia and ...

Sedacija - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2017/09/CEEA-5-dr-J-Velickovic-predavanje.pdf

Benzodijazepini se ne preporučuju! ✓ Ukoliko je potrebna sedacija savetuje se infuzija deksmedetomidina u cilju kraćeg trajanja delirijuma (Nivo B). Barr J, et al ...

Dr Predrag Stevanović - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2017/02/prof-dr-Predrag-Stevanovic-predavanje-CEEA-3-2017..pdf

procesa. • Identifikujte tečnost koja je izgubljena i nadoknadite je u jednakom volumenu. • Razmotrite Na, osmolarnost i acido-bazni status kada birate tečnost za.

Dr Branka Terzić - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2017/02/dr-Branka-Terzic-predavanje-CEEA-3-2017..pdf

CT- Clotting Time ( Faktori koagulacije). • CFT(s)-Clot formation time. (Fibrin, TR,FXIII). • MCF (MM)-Max.Clot. Firness (Fibrin, Tr, FXIII). • A10 (mm)- Clot Firmness.

Nozokomijalne infekcije - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2017/02/Prof-dr-Raddmilo-Jankovic-predavanje-CEEA-3-2017.pdf

Predavač: prof Radmilo Janković. Nozokomijalne infekcije. Radmilo J. Janković. Medicinski fakultet , Univerzitet u Nišu. Nozokomijalna infekcija. “nosus”-bolest.

2.COVID-19_Preporuke_za_intubaciju_SIAARTI_adaptacija ... - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2020/03/2.COVID-19_Preporuke_za_intubaciju_SIAARTI_adaptacija.ver_.1.4..pdf

18 мар 2020 ... HEPA FILTERI (maske za lice, endotrahealni tubus, supraglotički uradjaji, vodič za ET. (introdjuser), izmenjivači, creva). • SPREMNA OPREMA ...

EKG interpretacija Datum - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2016/11/EKG-interpretacija-Doc.-dr-Ladjevic-Nebojsa-CEEA-2.pdf

29 окт 2016 ... Hipertrofija desne komore. • Plućna embolija. • WPW sindrom. • Levi zadnji hemiblok. • ASD. • VSD. • Anterolateralni infarkt miokarda. Doc dr ...

Laryngeal Mask Airway - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2019/02/PROCEEDINGS-novembar-2018.pdf

Goran Rondovic, Vesna Antonijevic. 7 Laryngeal ... Jelena Veličković, Ivan Palibrk, Dejan Veličković ... Ladjevic Nebojša, Jovičić Jelena, Antonijević Vesna,.

Postoperativni respiratorni distres - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2017/09/CEEA-5-Doc-dr-Palibrk-predavanje.pdf

18 мар 2018 ... 1. antiholinergici za kontrolu tremora (amantadin, selegilin);. 2. levodopa (prekusor dopamina) za akineziju i rigidnost i. 3. direktni agonisti ...

hronična bubrežna insuficijencija - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2017/09/CEEA-6-converted.pdf

22 нов. 2018 ... HRONIČNA BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA. ❖ Klinički sindrom koji ... biomarkeri, rani pokazatelji oštećenja bubrega i progresije HBI cistatin C,.

Septični šok – Dr Vojislava Nešković - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2017/02/Doc-dr-Vojislava-Neskovic-predavanje-CEEA-3-2017..pdf

Neregularni imunološki odgovor domaćina povezan sa životno ugrožavajućom disfunkcijom organa koja je povezana sa infekcijom. Septični šok: podgrupa ...

Hemodinamski monitoring Datum - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2016/11/Hemodinamski-monitoring-Doc.-dr-Vojislava-Neskovic-CEEA2.pdf

Arterijski krvni pritisak. Centralni venski pritisak. Plućni arterijski kateter. Tonometrija želuca. Transezofagealni dopler. Picco, Lidco, Vigileo. BGA, ScvO2, SvO2.

anestezija i intenzivna terapija - sjait - UAIS

http://sjait.uais.rs/wp-content/uploads/SJAIT-1.pdf

''Euro KME'' akreditovana su dva naučna progra- ma kao domaći kursevi prve kategorije (12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike). Kurs pod nazivom ...

Farmakologija kardiovaskularnih lekova -inotropi ... - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2016/11/Farmakologija-kardiovaskularnih-lekova-inotropi-vazodilatatori-vazopresori-Prof.-dr-Predrag-Stevanovi%C4%87-CEEA2.pdf

28 окт 2016 ... ↑Inotropno I hronotropno ... Minimalnio dejstvo na α 1 receptore. Upotreba ... izuzetno osetljivi na dejstvo vazopresora izahtevaju manje doze.

Specifičnosti sepse kod novorođenčeta 2019 - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2019/09/Specific%CC%8Cnosti-sepse-kod-novoro%C4%91enc%CC%8Ceta-2019.pdf

Preterminski porođaj. • Horioamnionitis. • Urinarna infekcija. • Rektovaginalna kolonizacija bakterija. • Terapija u toku trudnoće (kortikosteroidi ili tokolitici) ...

Farmakologija kardiovaskularnih lekova – antiaritmici ... - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2016/11/Farmakologija-kardiovaskularnih-lekova-antiaritmici-betablokatoru-kalcijumski-antagonisti-Asis.-dr-Dragana-Uni%C4%87-CEEA2.pdf

Proaritmijski (VT sa širokim QRS), negativno inotropno dejstvo. KI: bolest sinusnog čvora, bradikardija, SA i AV blok, kardiogeni šok, kongestivna insuficijencija ...

neurofiziologija akutnog i hroničnog bola - UAIS

http://www.uais.rs/wp-content/uploads/2017/09/CEEA-5-prof-dr-Dejan-Nesic-predavanje.pdf

ENDOGENI SISTEM ANALGEZIJE MODULIŠE. NOCICEPTIVNU TRANSMISIJU (osećaj bola) na različitim nivoima CNS. Učestvuju sledeći neurotransmiteri: 1.

7. Fiziologija.pdf

http://vmscuprija.edu.rs/dokumenta/Knjiga%20predmeta%20-%20KM/7.%20Fiziologija.pdf

Физиологија срца. Физиологија ... Физиологија глатких мишића (особеност грађе глатког мишићног ткива, врсте, инервација, специфичност контракције).

Fiziologija II

http://www.mf.uns.ac.rs/UserFiles/File/Stomatologija%20Studije/Fiziologija%202.pdf

Кичмена мождина. Продужена мождина и понс. Рефлексна функција. Функционални значај спроводних путева у продуженој мождини. Средњи мозак.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.